Zmiana regulaminu Kokos.pl
2016-08-24

1. września wchodzi w życie nowy regulamin Kokos.pl, a w nim następujące zmiany:


1. Podniesienie prowizji dla Pożyczkobiorcy oraz podział prowizji pół na pół pomiędzy Inwestorów a BM.
Prowizja płacona przez Pożyczkobiorcę będzie zależna od ratingu i będzie wynosić odpowiednio *20%, **20%, ***15%, ****10%,*****5% kwoty pożyczki w skali roku.

Co ważne, wynagrodzenie może być wypłacone tylko osobom, które mają wypełnione dane do PITu. Prowizja będzie kredytowana – nie będziemy już jej pobierać z góry.  

 

Użytkownicy, którzy otrzymali przynajmniej jedną pożyczkę przed zmianą regulaminu, otrzymają promocję na prowizje na obecnym poziomie oraz sposobie naliczania przez najbliższy rok.  Dodatkowo prowizja w wysokości 1% od kwoty pożyczki oraz sposób naliczania dotyczyć będzie pożyczek Użytkowników, którzy w trakcie aktywowania aukcji posiadają kwotę aktualnie zainwestowanych środków równą co najmniej sumie kwot pożyczek pozostających do spłaty, lub co najmniej sumie kwot trwających aukcji, lub co najmniej wnioskowanej kwocie pożyczki (pożyczka inwestorska). Utrzymujemy również dotychczasowe prowizje oraz sposób naliczania prowizji dla niebieskich gwiazdek.

 

2. Wprowadzamy dobrowolną weryfikację narzędziem Friendly Score, które polega na ustalaniu scoringu na podstawie danych z kont Użytkownika w serwisach typu Facebook, Twitter, Linkedin.  Friendly Score za zgodą przyszłego Pożyczkobiorcy analizuje zidentyfikowane wcześniej korelacje, takie jak spójność wpisywanego miejsca pracy w różnych mediach społecznościowych, czy po prostu staż w danym medium społecznościowym, polubienia, edukacja, miejsce zamieszkania, grupy przynależności, aktywność, zainteresowania i  na tej podstawie ocenia zdolność kredytową  Pożyczkobiorcy. Weryfikacja będzie bezpłatna, jeśli Pożyczkobiorca zamówi ją podczas składania wniosku o pożyczkę.


3. Prowizja za automat inwestycyjny będzie wyrażona w skali roku, a nie w skali pożyczki.


4. Umożliwimy Pożyczkobiorcy usunięcie aukcji, jeśli kwota ofert inwestycji nie przekroczy 50%.


6. Wprowadzamy maksymalne  odsetki ustawowe za opóźnienie w spłacie pożyczki – aktualnie jest to 14% w skali roku.

 
7. Pożyczkobiorca nie będzie już mógł spłacić pożyczki w okresie pozaodsetkowym, tzw. Grace Period, nie będzie również zwolniony z prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty rat.


8. Rezygnujemy z weryfikacji rachunków.


9. We wniosku o pożyczkę zawsze będziemy ustawiać maksymalne roczne oprocentowanie. Natomiast jeśli Inwestor będzie chciał zaproponować w ofercie pożyczkowej niższe odsetki, będzie mógł to w dalszym ciągu zrobić.

 

Zapraszamy do zapoznania się z nowym regulaminem serwisu.

 

Zespół Kokos.pl

« powrót do poprzedniej strony