Dlaczego warto brać udział w szkoleniach zawodowych?

Człowiek uczy się przez całe życie. W dzisiejszych czasach coraz częściej to powiedzenie nabiera namacalnego charakteru i dotyka sfery zawodowej. Chociaż bezrobocie jest aktualnie na dość niskim poziomie, w dobrze płatnych zawodach istnieje spora konkurencja, jeśli chodzi o kompetencje. Dlatego dziś przedstawiamy najważniejsze powody, dla których warto brać udział w szkoleniach zawodowych.

​Inwestycja, która się zwraca

Przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji należy traktować jako inwestycję. Wszystko zależy od wyboru odpowiedniego kursu. Jeśli będzie on trafny, zyskamy nowe uprawnienia, wiedzę lub tytuł. Istnieje znacznie wyższe prawdopodobieństwo awansu, co z kolei wiąże się z benefitami finansowymi. Warto pamiętać o sporym rozwarstwieniu dochodowym, które sprawia, że tylko szybko pnąc się w górę w zawodowej hierarchii mamy szansę zyskiwać finansowo.

Coraz większa konkurencja

W ostatnich latach bezrobocie w Polsce znacznie zmalało i dziś utrzymuje się na dość niskim poziomie, który świadczy o tym, że praktycznie każdy, kto pragnie pracować, nie ma problemu ze znalezieniem zatrudnienia. Paradoksalnie rośnie jednak konkurencja w wielu zawodach. Niektóre wymagają wręcz od ich przedstawicieli nauki przez całe życie zawodowe, jak dzieje się choćby w przypadku farmaceutów zobowiązanych do udziału w kursach. Obecnie coraz więcej osób na rynku pracy legitymuje się także wyższym wykształceniem, co daje im przewagę. Dobrze sprofilowane kursy zawodowe to jeden ze sposobów, by skutecznie ją z zniwelować.

Nigdy nie jest za późno

Wiele osób, zwłaszcza mających za sobą przynajmniej kilka lat kariery zawodowej, nie satysfakcjonuje aktualna pozycja i wynagrodzenie. Taki stan rzeczy może wynikać między innymi z błędnej decyzji odnośnie wykształcenia w przeszłości. Zaczynając raz jeszcze, postąpilibyśmy inaczej, zgodnie ze swoimi predyspozycjami. Barierę stanowi lęk. Zupełnie niesłusznie. Nigdy nie jest za późno, by zmienić branżę i zająć się tym, w czym możemy odnosić sukcesy, a przynajmniej dobrze zarabiać dzięki sprzyjającej koniunkturze.

Dofinansowania publiczne

Kolejna bariera, która powstrzymuje nas przed inwestycją w siebie to bariera finansowa. Wbrew powszechnej opinii jest ona tylko pozorna. Obecnie wiele cennych kursów, zwłaszcza w kluczowych dla gospodarki obszarach, a więc i dobrze płatnych, odbywa się z udziałem funduszy publicznych. Dzięki temu w praktyce zapłacimy za nie nawet jedynie 20% wartości. Nawet jeśli wkład własny i tak jest dość wysoki i przekracza nasz budżet, warto rozważyć pożyczkę. To inwestycja, która może zwrócić się bardzo szybko!

Satysfakcja!

Ostatnią, ale dość ważną zaletą szkoleń zawodowych jest satysfakcja z ich ukończenia, zwłaszcza w przypadku osób, które zakończyły edukację wiele lat temu. Ukończony kurs to nie tylko praktyczna wiedza, ale motywacja i energia do zmiany swojej sytuacji zawodowej lub finansowej. Poza tym niektóre kursy zawierają wiedzę i umiejętności, które potrafią przydać się w życiu prywatnym.