Cennik

Prowizja za udzielenie pożyczki
Od 14,9% do 60% kwoty pożyczki w skali roku *
Oprocentowanie pożyczki
Od 5% w skali roku **
Pozostałe usługi
Weryfikacja rachunku bankowego
1 grosz
Sprawdzenie w BIG InfoMonitor S.A.
0 zł
Sprawdzenie w Krajowym Rejestrze Długów BIG S.A.
0 zł
Pisemne potwierdzenia dla Inwestora (dotyczy Pożyczek Społecznościowych) - pakiet, w skład wchodzi:
1. potwierdzenie zawarcia umowy pożyczki
2. treść wezwania do zapłaty
3. potwierdzenie wysłania wezwania do zapłaty
10 zł
Pisemne potwierdzenia dla Pożyczkobiorcy – pakiet, w skład wchodzi:
1. Potwierdzenie zawarcia umowy pożyczki
2. Potwierdzenie całkowitej spłaty pożyczki
0 zł
Zlecenie windykacji
5% brutto wartości Wierzytelności objętej Umową, jednak nie mniej niż 5 zł oraz nie więcej niż 50 zł (zlecenie windykacji polubownej)
Odzyskanie wierzytelności
10 % brutto wartości wyegzekwowanej Wierzytelności
Opłaty związane z Aukcją na Rynku Wtórnym
Założenie Aukcji na Rynku Wtórnym
bezpłatnie
Opłata za korzystanie z Rynku Wtórnego
1 zł
(opłaca nabywca Wierzytelności po zawarciu umowy cesji)
Pisemne potwierdzenia dla Cesjonariusza z Rynku Wtórnego – pakiet, w skład wchodzi:
1. Treść wezwania do zapłaty
2. Potwierdzenie zawarcia umowy cesji
10 zł
* Ostateczna cena zależna jest od oceny zdolności kredytowej i związanego z tym ryzyka kredytowego, a jej przedstawienie użytkownikowi następuje na etapie składania wniosku o pożyczkę.
** Ostateczna cena zależna jest od oceny zdolności kredytowej i związanego z tym ryzyka kredytowego, a jej przedstawienie użytkownikowi następuje na etapie składania wniosku o pożyczkę.