• Kto może być Inwestorem?
 • Czy otrzymam umowę pożyczki?
 • Czy zapewniacie bezpieczeństwo inwestycji?
 • Co to jest rating?
 • W jaki sposób mogę inwestować?
 • Inwestycja nie została przyjęta do pożyczki, co dalej?
 • Kiedy inwestycja zostaje przyjęta do pożyczki?
 • Kiedy mogę przenieść inwestycję?
 • Kiedy otrzymam spłatę inwestycji?
 • W jaki sposób mogę skontaktować się z Pożyczkobiorcą?
 • Jakie informacje znajdują się na liście inwestycji?
 • Jak rozliczyć podatek z inwestycji w Kokos.pl?
 • Co to jest monit inwestorski?
 • Do czego służy Subkonto?
 • Co to jest Rynek Wtórny?
 • Czy mogę anulować rozpoczętą transakcję?
 • Które inwestycje są zwolnione z potwierdzenia kodem SMS?
 • Kiedy potwierdzenie inwestycji kodem SMS jest obowiązkowe?
 • Czym jest automat inwestycyjny?
 • Kto może otrzymywać informację o zainteresowaniu kupnem jego wierzytelności?
 • Jakie są zasady usługi Skupu wierzytelności?
 • Co to jest usługa Skupu wierzytelności?
 • Jak działa usługa Skupu wierzytelności?

  1. Inwestorem może być każda osoba fizyczna posiadająca ważny dowód osobisty, która zarejestrowała konto w Kokos.pl oraz przeprowadziła weryfikację konta bankowego.

  2. Umowa pożyczki zawierana jest pomiędzy Inwestorem, a Pożyczkobiorcą na kwotę wpłaconą przez Inwestora. W przypadku kilku wpłat, do każdej zostanie wygenerowana osobna umowa pożyczki. Każda ze stron otrzymuje umowę na adres e-mail zarejestrowany w Kokos.pl. Umowa dostępna jest również w profilu Użytkownika, w zakładce Inwestycje, w szczegółach pożyczki. Umowa nie wymaga złożenia na niej podpisu. Wzory umów.
  3. Kokos.pl został stworzony z uwzględnieniem podstawowych zasad bezpieczeństwa z punktu widzenia inwestora. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.

  4. Rating, czyli liczba posiadanych gwiazdek przez Użytkownika, określa liczbę miesięcy aktywności konta, od momentu jego rejestracji  oraz minimalną kwotę spłaconych zobowiązań lub kwotę aktualnie zainwestowaną  w Kokos.pl. Szczegóły dostępne są w regulaminie: Zasady przyznawania Statusu - rating 

  5. Po przeanalizowaniu aukcji wystawionej przez Pożyczkobiorcę, możesz zainwestować od 200 zł do 5000 zł, poprzez skorzystanie z opcji Inwestuj. Środki na aukcję możesz wpłacać z różnych kont bankowych lub z Subkonta. Jeśli jest to pierwsza pożyczka nowego Użytkownika, minimalna kwota inwestycja to tylko 100 zł.

  6. Jeżeli Twoja inwestycja nie została w całości przyjęta do pożyczki, w ciągu 2 dni możesz przenieść ją na inną aukcję lub zaznaczyć zwrot. Jeżeli w ciągu 2 dni nie podejmiesz żadnej decyzji wykonamy zwrot środków na Twój zweryfikowany rachunek bankowy lub subkonto, w zależności od Twojej decyzji dot. spłat inwestycji.

   Jeżeli Twoja inwestycja częściowo nie została przyjęta do pożyczki, otrzymasz zwrot na rachunek bankowy lub subkonto.

  7. Inwestycja zostanie przyjęta do pożyczki w momencie zaksięgowania środków na rachunku operatora serwisu Kokos.pl. Wówczas Twoja oferta na aukcji zmieni kolor z szarego na zielony, a po prawej stronie zostanie wyświetlona data księgowania.

  8. Inwestycję na inną aukcję możesz przenieść, gdy aukcja w której zainwestowałeś nadal trwa lub Twoja wpłata w całości nie została przyjęta do pożyczki - Pożyczkobiorca uzbierał 100% kapitału przed zaksięgowaniem Twojej wpłaty lub uzbierał mniej niż 50% kapitału, w chwili upływu czasu trwania aukcji.

  9. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłaty raty do 11-go dnia miesiąca, następującego po miesiącu w którym została zawarta umowa pożyczki. Po zaksięgowania środków wpłaconych przez Pożyczkobiorcę na rzecz raty, środki zostaną przelane na Twoje zweryfikowane konto bankowe lub subkonto maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych.

  10. Dzięki opcji „Zadaj pytanie” dostępnej pod aukcję, możesz nawiązać kontakt z Pożyczkobiorcą, który otrzyma powiadomienie o Twoim pytaniu oraz zostanie poproszony o udzielenie odpowiedzi. Odpowiedź będzie widoczna na stronie aukcji.
  11. Na liście znajdują się wszystkie Twoje inwestycje. Kolorem zielonym zostały oznaczone pożyczki spłacone oraz spłacone z opóźnieniem. Kolor czerwony oznacza, że rata pożyczki pomimo jej wymagalności nie została spłacona, zatem pożyczka otrzymała status przeterminowanej. Klikając w lupkę zostaną wyświetlone szczegóły pożyczki.

  12. W celu prawidłowego rozliczenia się z Urzędem Skarbowym prosimy zapoznać się z opinią prawną w tym zakresie oraz treścią zawartą w zakładce Podatek.

  13. Monit inwestorski jest to sms-owe poinformowanie Pożyczkobiorcy o upływie terminu spłaty raty, jeżeli od ww. terminu upłynęły co najmniej 3 dni robocze. Wykonanie monitu inwestorskiego może zlecić Użytkownik, który posiada aktywne konto w Programie Partnerskim serwisu Kokos.pl założone na ten sam adres e-mail, na który zostało założone konto w serwisie. Dla opóźnienia w spłacie każdej raty pożyczki, Pożyczkodawca może zlecić raz w tygodniu wysłanie monitu inwestorskiego, jednakże nie więcej niż cztery miesięcznie. W przypadku opłacenie przez Pożyczkobiorcę danego monitu, Inwestor otrzymuje 4 pkt. na konto w Programie Partnerskim.

  14. Subkonto dedykowane jest dla Użytkowników, którzy chcą jeszcze szybciej inwestować środki, zlecać spłaty rat, zakupić wybrane usługi Kokos.pl oraz otrzymywać spłaty inwestycyjne. Przekazanie środków przez Subkonto wymaga każdorazowej autoryzacji transakcji poprzez sms lub hasło PIN, ustawione przez Użytkownika.

  15. Rynek Wtórny powstał w celu umożliwienia Użytkownikom sprzedaży oraz kupna pożyczek, które weszły w stan natychmiastowej wymagalności lub nie są windykowane przez firmę windykacyjną wybraną przez Inwestora. Inwestor może wystawić aukcję na Rynku Wtórnym najwcześniej drugiego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu w którym pożyczka stała się wymagalna w całości.

  16. Anulowanie rozpoczętej, niepłaconej transakcji jest możliwe w zakładce Płatności dostępnej po lewej stronie w zakładce Moje Konto. W przypadku zaksięgowania środków i powiązania ich z anulowaną transakcją, usługa nie zostanie zrealizowana.

  17. Potwierdzenie inwestycji kodem SMS w aukcję nie jest wymagane  w przypadku:

   a)      płatności z konta bankowego

   b)      przekroczenia trwania aukcji 6 godz.

   c)       Inwestor posiadał już wcześniej zawartą umowę pożyczki z danym Pożyczkobiorcą.

  18. Dodatkowe potwierdzenie kodem SMS wymagane jest w przypadku:

   a)      inwestycji z subkonta,

   b)      przeniesienia inwestycji

   na aukcję Pożyczkobiorcy, z którym Inwestor nie zawarł dotychczas umowy pożyczki, w czasie 6 godz. od jej założenia.

  19. Inwestować możesz ręcznie, wpisując każdorazowo kwotę inwestycji, ale możesz również zdefiniować automat inwestycyjny, który będzie robił to za Ciebie. Wystarczy, że w zakładce "Automaty inwestycyjne" ustawisz dzienny limit inwestycji oraz kryteria, wg których automat ma działać, a określona kwota będzie automatycznie inwestowała w wybrane przez Ciebie aukcje.
  20. Informację może otrzymać Inwestor, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji o potencjalnym kupcu jego wierzytelności, gdy pożyczka:

   a) weszła w stan natychmiastowej wymagalności,

   b) nie była objęta gwarancją,

   c) nie została sprzedana na Rynku Wtórnym,

   d) nie została wystawiona aukcja celem jej sprzedaży na Rynku Wtórnym,

   e) nie została zlecona firmie prowadzącej postępowanie windykacyjne w serwisie Kokos.pl, z wyjątkiem czasu: od dnia wejścia pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności do końca miesiąca, gdy Inwestor będzie mógł zaznaczyć oraz samodzielnie odznaczyć, chęć przekazania pożyczki do firmy windykacyjnej, współpracującej z Kokos.pl.

  21. a) Inwestor ma możliwość założenia aukcji na Rynku Wtórym tradycyjnym sposobem lub poprzez skorzystanie z linku widocznego w e-mailu z propozycją kupna,

   b) Inwestor ustala warunki sprzedaży wierzytelności,

   c)  osoba zainteresowana kupnem wierzytelności składa propozycję kupna, niezobowiązującą go do zakupu.

  22. Usługa polega na umożliwieniu przesłania do wszystkich Inwestorów informacji dotyczącej zainteresowania kupnem ich wierzytelności na stronie pożyczki.
  23. a) na stronie pożyczki pojawi się przycisk: Chcę kupić wierzytelność na Rynku Wtórnym

   b) osoba zainteresowana kupnem, wybiera wierzytelność lub kilka wierzytelności i określa procent liczony od wartości wierzytelności za jaki chciałaby ją kupić,

   c) Inwestor otrzymuje e-mail z propozycją kupna wierzytelności, bezpośrednio z niego może założyć aukcję, dzięki czemu zainteresowany kupnem otrzyma powiadomienie o wystawionej aukcji na Rynku Wtórnym.