1. Kto może być Inwestorem?
 2. Czy zapewniacie bezpieczeństwo inwestycji?
 3. Co to jest rating?
 4. W jaki sposób mogę inwestować?
 5. Jak przebiega przyjęcie, anulowanie oraz przeniesienie inwestycji?
 6. Kiedy otrzymam spłatę inwestycji?
 7. W jaki sposób mogę skontaktować się z Pożyczkobiorcą?
 8. Jakie informacje znajdują się na liście inwestycji?
 9. Jak rozliczyć podatek z inwestycji w Kokos.pl?
 10. Co to jest monit inwestorski?
 11. Co to jest Rynek Wtórny?
 12. Kiedy automatyczna spłata przeterminowanych rat jest możliwa?
 13. Co zrobić, gdy Pożyczkobiorca nie spłaca rat?
 14. Co to jest windykacja polubowna?
 15. Gdzie znajdę umowę windykacji?
 16. Na czym polega windykacja przez firmę w Kokos.pl?
 17. Co to jest usługa Skupu wierzytelności?
 18. Kontakt z Pożyczkobiorcą - dodawanie komentarzy pod aukcją

 1. Inwestorem może być każda osoba fizyczna posiadająca ważny dowód osobisty, która zarejestrowała konto w Kokos.pl oraz przeprowadziła weryfikację konta bankowego.

 2. Kokos.pl został stworzony z uwzględnieniem podstawowych zasad bezpieczeństwa z punktu widzenia inwestora. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.

 3. Rating, czyli liczba posiadanych gwiazdek przez Użytkownika, określa liczbę miesięcy aktywności konta, od momentu jego rejestracji  oraz minimalną kwotę spłaconych zobowiązań lub kwotę aktualnie zainwestowaną  w Kokos.pl. Szczegóły dostępne są w regulaminie: Zasady przyznawania Statusu - rating 

 4. Po przeanalizowaniu aukcji wystawionej przez Pożyczkobiorcę, możesz zainwestować od 200 zł do 5000 zł.


  • - Skorzystaj z opcji Inwestuj. Środki na aukcję możesz wpłacać z różnych kont bankowych lub z Subkonta. Jeśli jest to pierwsza pożyczka nowego Użytkownika, minimalna kwota inwestycja to tylko 100 zł.

  • - Inwestować możesz ręcznie, wpisując każdorazowo kwotę inwestycji, ale możesz również zdefiniować automat inwestycyjny, który będzie robił to za Ciebie. Wystarczy, że w zakładce Automaty inwestycyjne ustawisz dzienny limit inwestycji oraz kryteria, wg których automat ma działać, a określona kwota będzie automatycznie inwestowała w wybrane przez Ciebie aukcje.

  Czy otrzymam umowę pożyczki?
  - Umowa pożyczki zawierana jest pomiędzy Inwestorem, a Pożyczkobiorcą na kwotę wpłaconą przez Inwestora. W przypadku kilku wpłat, do każdej zostanie wygenerowana osobna umowa pożyczki. Każda ze stron otrzymuje umowę na adres e-mail zarejestrowany w Kokos.pl. Umowa dostępna jest również w profilu Użytkownika, w zakładce Inwestycje, w szczegółach pożyczki. Umowa nie wymaga złożenia na niej podpisu. Wzory umów.

   

  Do czego służy Subkonto?
  - Subkonto dedykowane jest dla Użytkowników, którzy chcą jeszcze szybciej: inwestować środki, zlecać spłaty rat, zakupić wybrane usługi Kokos.pl, otrzymywać spłaty inwestycyjne. Przekazanie środków przez Subkonto wymaga każdorazowej autoryzacji transakcji poprzez sms wysłany do Użytkownika.

 5. Kiedy inwestycja zostaje przyjęta do pożyczki?
  - Inwestycja zostanie przyjęta do pożyczki w momencie zaksięgowania środków na rachunku operatora serwisu Kokos.pl. Wówczas Twoja oferta na aukcji zmieni kolor z szarego na zielony, a po prawej stronie zostanie wyświetlona data księgowania.


  Inwestycja nie została przyjęta do pożyczki, co dalej?
  - Jeżeli Twoja inwestycja nie została w całości przyjęta do pożyczki, w ciągu 2 dni możesz przenieść ją na inną aukcję lub zaznaczyć zwrot. Jeżeli w ciągu 2 dni nie podejmiesz żadnej decyzji wykonamy zwrot środków na Twój zweryfikowany rachunek bankowy lub subkonto, w zależności od Twojej decyzji dot. spłat inwestycji.
  Jeżeli Twoja inwestycja częściowo nie została przyjęta do pożyczki, otrzymasz zwrot na rachunek bankowy lub subkonto.

  Czy mogę anulować rozpoczętą transakcję?
  - Anulowanie rozpoczętej, niepłaconej transakcji jest możliwe w zakładce Saldo i Płatności dostępnej w zakładce Moje Konto. W przypadku zaksięgowania środków i powiązania ich z anulowaną transakcją, usługa nie zostanie zrealizowana.


  Kiedy mogę przenieść inwestycję?
  - Inwestycję na inną aukcję możesz przenieść, gdy aukcja w której zainwestowałeś nadal trwa lub Twoja wpłata w całości nie została przyjęta do pożyczki - Pożyczkobiorca uzbierał 100% kapitału przed zaksięgowaniem Twojej wpłaty lub uzbierał mniej niż 50% kapitału, w chwili upływu czasu trwania aukcji.

 6. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłaty raty do 11-go dnia miesiąca, następującego po miesiącu w którym została zawarta umowa pożyczki. Po zaksięgowania środków wpłaconych przez Pożyczkobiorcę na rzecz raty, środki zostaną przelane na Twoje zweryfikowane konto bankowe lub subkonto maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych.

 7. Dzięki opcji dodawania komentarzy dostępnej pod aukcją, możesz nawiązać kontakt z Pożyczkobiorcą, który otrzyma powiadomienie o Twoim pytaniu. Zostanie również poproszony o udzielenie odpowiedzi. Zarówno pytanie jak i odpowiedź mogą zostać upublicznione przez Użytkownika, który jest właścicielem aukcji.
 8. Na liście znajdują się wszystkie Twoje inwestycje. Kolorem zielonym zostały oznaczone pożyczki spłacone oraz spłacone z opóźnieniem. Kolor czerwony oznacza, że rata pożyczki pomimo jej wymagalności nie została spłacona, zatem pożyczka otrzymała status przeterminowanej. Klikając w lupkę zostaną wyświetlone szczegóły pożyczki.

 9. W celu prawidłowego rozliczenia się z Urzędem Skarbowym prosimy zapoznać się z opinią prawną w tym zakresie oraz treścią zawartą w zakładce Podatek.

 10. • Monit inwestorski jest to sms-owe poinformowanie Pożyczkobiorcy o upływie terminu spłaty raty, jeżeli od ww. terminu upłynęły co najmniej 3 dni robocze.
  • Wykonanie monitu inwestorskiego może zlecić Użytkownik, który posiada aktywne konto w Programie Partnerskim serwisu Kokos.pl założone na ten sam adres e-mail, na który zostało założone konto w serwisie.
  • Dla opóźnienia w spłacie każdej raty pożyczki, Pożyczkodawca może zlecić raz w tygodniu wysłanie monitu inwestorskiego, jednakże nie więcej niż cztery miesięcznie.
  • W przypadku opłacenie przez Pożyczkobiorcę danego monitu, Inwestor otrzymuje 4 pkt. na konto w Programie Partnerskim.

   

  Czy jako Inwestor otrzymam pieniądze z wykonanych monitów?
  - Monity są usługą operatora serwisu Kokos.pl, w związku z powyższym ich kwota stanowi jego wynagrodzenie. Jednakże jako Inwestor możesz przyczynić się do poprawy spłacalności i otrzymać wynagrodzenie na Program Partnerski Kokos.pl w wysokości 4 pkt. za każdy zamówiony przez Ciebie oraz opłacony przez Pożyczkobiorcę monit inwestorski.

 11. Rynek Wtórny powstał w celu umożliwienia Użytkownikom sprzedaży oraz kupna pożyczek, które weszły w stan natychmiastowej wymagalności lub nie są windykowane przez firmę windykacyjną wybraną przez Inwestora. Inwestor może wystawić aukcję na Rynku Wtórnym najwcześniej drugiego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu w którym pożyczka stała się wymagalna w całości.

 12. Automatyczna spłata rat jest możliwa, gdy Użytkownik:

  a) udzielił Blue Media pełnomocnictwa do przekazywania środków,

  b) posiada środki na subkoncie, niezależnie czy środki były zgromadzone przed wymagalnością danej raty,

  c) nie spłacił raty zgodnie z harmonogramem spłaty rat, tj. 11-go dnia danego miesiąca i od ww. terminu upłynęły  co najmniej 3 dni robocze, a pożyczka nie osiągnęła stanu natychmiastowej wymagalności,

  d) posiada aktywne inwestycje.

 13. Jeżeli Pożyczkobiorca nie spłaca swoich zobowiązań:


  • • W pierwszej kolejności operator serwisu Kokos.pl realizuje monity.

  • • W przypadku braku spłaty dwóch rat z rzędu do Pożyczkobiorcy wysyłane jest ostateczne wezwanie do zapłaty z terminem płatności 7 dni. Po upływie ww. terminu pożyczka stawiana jest w stan natychmiastowej wymagalności i może zostać przekazana przez Inwestorów do windykacji prowadzonej w serwisie Kokos.pl.

  • • Inwestor może również prowadzić samodzielnie działania windykacyjne.

  • • Może również sprzedać wierzytelność na Rynku Wtórnym.

   

  Zapoznaj się również z Procedurą realizacji Monitu i zawarcia Umowy Zlecenia.

 14. Jest to pierwszy etap podczas którego firma stara się odzyskać dług od Pożyczkobiorcy bez kierowania sprawy na drogę sądową. Może trwać od 2 do 4 miesięcy, jeśli dłużnik spłaca wierzytelność w ratach.

 15. Umowa przelewu wierzytelności, jak i umowa zlecenia pożyczki są cały czas dostępne w Twoim koncie użytkownika (panel Moje Konto) - po kliknięciu w szczegóły windykowanej pożyczki.

 16. Za pośrednictwem serwisu Kokos.pl Inwestor może zlecić windykację  pożyczki firmie Blue Media S.A., operatorowi serwisu Kokos.pl. Zlecenie windykacji jest możliwe w ciągu 7 dni od postawienia pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności (szczegóły w  Procedurze realizacji Monitu i zawarcia Umowy Zlecenia)

  Jakie warunki musi spełniać pożyczka by można było zlecić jej windykacje firmie?
  a) pożyczka musi znajdować się w stanie natychmiastowej wymagalności
  b) wierzytelność pożyczki musi wynosić minimum 50 zł. Przez Wierzytelność należy rozumieć kapitał pożyczki (kwota pożyczona) wraz z wynagrodzeniem Inwestora i odsetkami karnymi wynikającymi z umowy pożyczki.


  Jak zlecić windykację firmie windykacyjnej?
  - Windykację w Kokos.pl można zlecać od dnia wejścia pożyczek w stan natychmiastowej wymagalności do końca miesiąca w zakładce Inwestycje - wystarczy, że wyrazisz zgodę na prowadzenie windykacji przez Blue Media S.A., operatora serwisu Kokos.pl i opłacisz prowizję za przekazanie inwestycji do windykacji w wysokości zgodnej z cennikiem usług windykacyjnych.


  Jak zrezygnować z windykacji prowadzonej przez firmę współpracującą z Kokos.pl?
  -W celu rezygnacji z windykacji prowadzonej przez firmę windykacyjną współpracującą z Kokos.pl, między 22. a 28. dniem miesiąca, w którym pożyczka weszła w stan natychmiastowej wymagalności, w zakładce Inwestycje po uprzednim wyborze pożyczki możesz wybrać rezygnację z windykacji.

 17. Usługa polega na umożliwieniu przesłania do wszystkich Inwestorów informacji dotyczącej zainteresowania kupnem ich wierzytelności na stronie pożyczki.

  Jakie są zasady usługi Skupu wierzytelności?

  a)  Inwestor ma możliwość założenia aukcji na Rynku Wtórym tradycyjnym sposobem lub poprzez skorzystanie z linku widocznego w e-mailu z propozycją kupna,

  b) Inwestor ustala warunki sprzedaży wierzytelności,

  c)  osoba zainteresowana kupnem wierzytelności składa propozycję kupna, niezobowiązującą go do zakupu.


  Jak działa usługa Skupu wierzytelności?

  a) na stronie pożyczki pojawi się przycisk: Chcę kupić wierzytelność na Rynku Wtórnym

  b) osoba zainteresowana kupnem, wybiera wierzytelność lub kilka wierzytelności i określa procent liczony od wartości wierzytelności za jaki chciałaby ją kupić,

  c) Inwestor otrzymuje e-mail z propozycją kupna wierzytelności, bezpośrednio z niego może założyć aukcję, dzięki czemu zainteresowany kupnem otrzyma powiadomienie o wystawionej aukcji na Rynku Wtórnym.


  Kto może otrzymywać informację o zainteresowaniu kupnem jego wierzytelności?

  Informację może otrzymać Inwestor, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji o potencjalnym kupcu jego wierzytelności, gdy pożyczka:

  a) weszła w stan natychmiastowej wymagalności,

  b) nie była objęta gwarancją,

  c) nie została sprzedana na Rynku Wtórnym,

  d) nie została wystawiona aukcja celem jej sprzedaży na Rynku Wtórnym,

  e) nie została zlecona firmie prowadzącej postępowanie windykacyjne w serwisie Kokos.pl, z wyjątkiem czasu: od dnia wejścia pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności do końca miesiąca, gdy Inwestor będzie mógł zaznaczyć oraz samodzielnie odznaczyć, chęć przekazania pożyczki do firmy windykacyjnej, współpracującej z Kokos.pl.

 18. Jedną z form komunikacji między Użytkownikami na platformie Kokos.pl są komentarze pod aukcją. Możesz je dodawać, jeśli posiadasz pozytywną weryfikację rachunku bankowego. Jeśli jesteś zalogowany, widzisz dodawane przez siebie komentarze oraz odpowiedzi, jeśli takie się pojawią. O nowo dodanych odpowiedziach dowiesz się z wiadomości wysłanej na Twoją skrzynkę e-mail.


  Komentarze zostały zaprojektowane, tak aby umożliwić Tobie prywatną wymianę wiadomości z potencjalnym Pożyczkobiorcą, w którego chcesz zainwestować albo już zainwestowałeś.


  Jakie są zasady działania?:

  •    Dodane przez Ciebie komentarze widzisz tylko Ty i Pożyczkobiorca, do którego kierujesz wiadomość.
  •    Pożyczkobiorca może upublicznić Twój komentarz wraz z odpowiedziami. Jeśli się na to zdecyduje, widoczny on będzie wraz ze wszystkimi komentarzami.
  •    Wszystkie komentarze dodane od momentu przejścia pożyczek w Stan Natychmiastowej Wymagalności będą automatycznie upublicznione i Pożyczkobiorca nie będzie miał możliwości ich ukrycia

  • Masz możliwość zgłaszać nadużycie w komentarzu, docelowo zostanie dodana również opcja zgłoszenia nadużycia w aukcji pożyczki.


  Czy Inwestor wie ile osób zadało pytanie, zostawiło komentarz lub pytanie pod aukcją?

  - Komentarze pod aukcją mają służyć komunikacji między Inwestorem a Pożyczkobiorcom w celu zawarcia umowy pożyczki. Nie prezentujemy liczby pozostawionych komentarzy, liczby odpowiedzi ani tego kto pozostawił pytanie.