• Co zrobić, gdy Pożyczkobiorca nie spłaca rat?
 • Jak zlecić windykację firmie windykacyjnej?
 • Co to jest windykacja polubowna?
 • Czy jako Inwestor otrzymam pieniądze z wykonanych monitów?
 • Jak zrezygnować z windykacji prowadzonej przez firmę współpracującą z Kokos.pl?
 • Gdzie znajdę umowę windykacji?
 • Której firmie aktualnie mogę zlecić windykację w Kokos.pl?

  1. Jeżeli Pożyczkobiorca nie spłaca swoich zobowiązań, w pierwszej kolejności operator serwisu Kokos.pl realizuje monity. W przypadku braku spłaty dwóch rat z rzędu do Pożyczkobiorcy wysyłane jest ostateczne wezwanie do zapłaty z terminem płatności 7 dni. Po upływie ww. terminu pożyczka stawiana jest w stan natychmiastowej wymagalności i może zostać przekazana przez Inwestorów do windykacji prowadzonej w serwisie Kokos.pl. Inwestor może również prowadzić samodzielnie działania windykacyjne lub sprzedać wierzytelność na Rynku Wtórnym. Zapoznaj się również z Procedurą realizacji Monitu i zawarcia Umowy Zlecenia.

  2. Windykację w Kokos.pl można zlecać od dnia wejścia pożyczek w stan natychmiastowej wymagalności do końca miesiąca w zakładce Inwestycje - wystarczy, że wyrazisz zgodę na prowadzenie windykacji przez Blue Media S.A., operatora serwisu Kokos.pl i opłacisz prowizję za przekazanie inwestycji do windykacji w wysokości zgodnej z cennikiem usług windykacyjnych.

  3. Jest to pierwszy etap podczas którego firma stara się odzyskać dług od Pożyczkobiorcy bez kierowania sprawy na drogę sądową. Może trwać od 2 do 4 miesięcy, jeśli dłużnik spłaca wierzytelność w ratach.

  4. Monity są usługą operatora serwisu Kokos.pl, w związku z powyższym ich kwota stanowi jego wynagrodzenie. Jednakże jako Inwestor możesz przyczynić się do poprawy spłacalności i otrzymać wynagrodzenie na Program Partnerski Kokos.pl w wysokości 4 pkt. za każdy zamówiony przez Ciebie oraz opłacony przez Pożyczkobiorcę monit inwestorski

  5. W celu rezygnacji z windykacji prowadzonej przez firmę windykacyjną współpracującą z Kokos.pl, między 22. a 28. dniem miesiąca, w którym pożyczka weszła w stan natychmiastowej wymagalności, w zakładce Inwestycje po uprzednim wyborze pożyczki możesz wybrać rezygnację z windykacji.

  6. Umowa przelewu wierzytelności, jak i umowa zlecenia pożyczki są cały czas dostępne w Twoim koncie użytkownika (panel Moje Konto) - po kliknięciu w szczegóły windykowanej pożyczki.

  7. Za pośrednictwem serwisu Kokos.pl Inwestor może zlecić windykację  pożyczki firmie Blue Media S.A., operatorowi serwisu Kokos.pl. Zlecenie windykacji jest możliwe w momencie wejścia pożyczki  w stan natychmiastowej wymagalności (szczegóły w  Procedurze realizacji Monitu i zawarcia Umowy Zlecenia) z zastrzeżeniem, że wierzytelność pożyczki musi wynosić minimum 50 zł. Przez Wierzytelność należy rozumieć kapitał pożyczki (kwota pożyczona)  wraz z wynagrodzeniem Inwestora i odsetkami karnymi wynikającymi z umowy pożyczki.