Bezpieczeństwo inwestycji


Kokos.pl został stworzony z uwzględnieniem 10 podstawowych zasad bezpieczeństwa z punktu widzenia inwestora:


Zasada nr 1

Płynność inwestycji


Inwestor lokujący pieniądze za pośrednictwem Kokos.pl nie musi blokować środków ani ich wcześniej przekazywać na inne konta depozytowe. Przy każdej nowej aukcji Inwestor może zapoznać się z profilem Klienta (bez dostępnych danych osobowych) oraz ocenić jego potencjalną wiarygodność kredytową i na tej podstawie podejmuje decyzję o wpłacie na wybraną aukcję. Inwestor może zrezygnować z takiej inwestycji przed zamknięciem aukcji i przenieść środki na dowolnie wybraną inną trwającą aukcję. Po zamknięciu aukcji Inwestor otrzymuje od Pożyczkobiorcy miesięczne raty kapitałowe wraz z odsetkami określonymi w warunkach aukcji. Termin spłat rat jest określony na 11-tego każdego miesiąca, przy czym Pożyczkobiorca może dowolnie wcześniej spłacać swoje kolejne raty. Środki z wcześniejszych spłat są niezwłocznie kierowane do Inwestora. Pamiętaj że nie możesz bezpodstawnie zerwać umowy pożyczki oraz żądać spłaty kapitału jeśli Pożyczkobiorca spłaca raty w terminie.
Dodatkową możliwością poprawy płynności jest sprzedaż przeterminowanych pożyczek na rynku wtórnym.


 


Zasada nr 2

Zwrot z inwestycji w pożyczki gotówkowe


Inwestor może osiągać zwrot z inwestycji przekraczający więcej niż 50% w skali roku. Jest to możliwe dzięki dobrowolnym wcześniejszym spłatom dokonywanym przez Pożyczkobiorców oraz miesięcznym ratom kapitałowym powiększonymi o odsetki, którymi Inwestor może dalej obracać. Z drugiej strony Inwestorzy, którzy nietrafnie dobierali swoje inwestycje (szczególnie w początkowym okresie działania serwisu) osiągali spłacalność na poziomie zaledwie połowy wpłaconego kapitału, czyli połowa ich inwestycji w pożyczki automatycznie była przekazywana do windykacji. Dlatego nie zawsze warto sugerować się wysokim oprocentowaniem oferowanym przez Pożyczkobiorcę, a raczej wiarygodnością i możliwościami spłaty rat przez Pożyczkobiorcę. W praktyce po wypracowaniu własnego modelu oceny ryzyka na podstawie dostępnych danych (można też korzystać z API, które daje dostęp do wszystkich danych historycznych w Kokos.pl) statystycznie można uzyskiwać znacznie wyższy zwrot niż na lokacie bankowej, przy wyższym poziomie ryzyka (ze względu na możliwość wystąpienia opóźnień spłat rat i windykacji) oraz niższej płynności (Inwestor otrzymuje spłaty rat w cyklach miesięcznych i nie może bezpodstawnie zerwać umowy pożyczki oraz żądać spłaty kapitału).


 


Zasada nr 3

Obowiązkowa weryfikacja konta bankowego


Każdy Użytkownik przed założeniem aukcji lub wykonaniem pierwszej inwestycji wykonuje przelew weryfikacyjny rachunku bankowego. Kokos.pl sprawdza czy Użytkownik jest rzeczywiście właścicielem konta bankowego, na które potencjalnie zostanie przekazana pożyczka lub będą wpływały spłaty z udzielonych pożyczek. W przypadku Pożyczkobiorcy system dodatkowo sprawdza czy Pożyczkobiorca nie jest umieszczony w bazach dłużników, czy posiada aktywny numer telefonu komórkowego oraz weryfikuje tożsamość, poprzez sprawdzenie dowodu osobistego.


 


Zasada nr 4

Obowiązkowe weryfikacje finansowe Pożyczkobiorcy


System sprawdza okresowo wiarygodność Pożyczkobiorcy poprzez InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. w jego Ewidencji Dłużników i bazie Związku Banków Polskich, poprzez Krajowy Rejestr Długów BIG S.A. oraz Europejski Rejestr Informacji Finansowej BIG S.A. Jakikolwiek negatywny wpis w którejkolwiek z ww. baz biur informacji gospodarczej znajduje odzwierciedlenie w postaci czerwonej gwiazdki, jaka od momentu weryfikacji będzie widoczna w statusie (rating'u) danej osoby.

Historyczne dane w Kokos.pl pokazują, że pożyczki osób z ratingiem czerwonej gwiazdki są najbardziej ryzykownym segmentem inwestycyjnym. W związku z powyższym Użytkownik z czerwoną gwiazdką nie może założyć aukcji w serwisie Kokos.pl.


 


Zasada nr 5

Dobrowolne weryfikacje Pożyczkobiorcy

Serwis Kokos.pl umożliwia każdemu Pożyczkobiorcy zwiększenie swojej wiarygodności w oczach Inwestorów poprzez weryfikację adresu miejsca zamieszkania, miejsca zatrudnienia oraz weryfikację finansową. W razie wątpliwości co do inwestycji w daną aukcję wskazane jest nawiązać dialog z Pożyczkobiorcą poprzez formularz "Napisz nowy komentarz". Pamiętaj, że decydując się na taką inwestycję, nawiązujesz długotrwałą relację z Pożyczkobiorcą, dlatego dobrze jest sprawdzić przed udzieleniem pożyczki czy ten Użytkownik jest na pewno godny zaufania.


 


Zasada nr 6

Rating Kokos.pl


Określa jaką kwotę oraz ile pożyczek może zaciągnąć dany Użytkownik. Rating Użytkownika polepsza się na podstawie jego historii w Kokos.pl (spłaty i inwestycje) oraz od daty założenia konta. Pierwsza pożyczka Użytkownika w Kokos.pl nie może być większa niż 5 000 zł. Zaciągnięcie kolejnej pożyczki wymaga spełnienia określonych warunków. Więcej na temat rating'u w Regulaminie Kokos.pl (dokument "Zasady przyznawania statusu - rating"). Rating określa również szacowane ryzyko inwestycji – im niższy rating oraz mniej weryfikacji tym wyższe ryzyko inwestycji – zobacz Statystyki spłacalności. Obecnie najbardziej ryzykownymi segmentami w Kokos.pl są osoby posiadające czerwoną gwiazdkę oraz jedną zieloną gwiazdkę. Brak terminowych spłat powoduje obniżenie ratingu użytkownika. Dodatkowo Operator serwisu prezentuje punktową ocenę spłacalności każdego Użytkownika w myśl prostej zasady: 1 dzień – 1 punkt. W ten sposób każdy Inwestor widzi, czy dana osoba spłaca terminowo, przed czasem, czy też z opóźnieniem.


 


Zasada nr 7

Budowa własnego modelu oceny ryzyka przy inwestycji


Rozpoczynając inwestycje w Kokos.pl należy dokładnie sprawdzać kilka kluczowych parametrów wystawianych aukcji:  • Ilość i kwota pożyczek będących w trakcie spłacania przez Pożyczkobiorcę, najlepiej jeśli Pożyczkobiorca nie wykorzystuje wszystkich dostępnych limitów kwotowych i ilościowych. Warto spojrzeć też na Łączne zadłużenie Pożyczkobiorcy - im wyższa kwota, tym potencjalne wyższe ryzyko inwestycji.

  • Suma rat miesięcznych nie powinna przekraczać 1/3 deklarowanych wpływów Pożyczkobiorcy.

  • Ilość dni opóźnienia nie powinna być większa niż kilka dni, jeśli opóźnienia są większe należy sprawdzić historię spłaty rat z poprzednich pożyczek, w Archiwum aukcji Użytkownika lub zadać pytanie temu Pożyczkobiorcy

  • Dobrowolne weryfikacje Pożyczkobiorcy – bardzo ważna jest weryfikacja adresu zamieszkania oraz potwierdzenie faktu otrzymywania wynagrodzenia, czyli weryfikacja zatrudnienia / pracodawcy.


  • Użytkownicy z inwestycjami w Kokos.pl powyżej 1000 zł – na podstawie obecnych statystyk w Kokos.pl (wrzesień 2009) można założyć, że osoby inwestujące w Kokos.pl, stanowią stosunkowo bezpieczny sektor inwestycji. Na liście aukcji ich pseudonimy zaznaczone są na niebiesko

  • W razie wątpliwości należy nawiązać kontakt z Pożyczkobiorcą poprzez udostępniony formularz "Komunikacja między użytkownikami"

  • Statystyki wskazują na ryzyko windykacji jeżeli Pożyczkobiorca reklamuje swoją aukcję w komentarzach pod aukcję innego użytkownika


Należy jednak pamiętać, że pożyczki udzielane przez internet charakteryzują się wyższym poziomem ryzyka, ponieważ są stosunkowo nowym zjawiskiem. Nawet wszystkie parametry łącznie nie gwarantują terminowych spłat takiej pożyczki.

 


Zasada nr 8

Dywersyfikacja inwestycji


System Kokos.pl umożliwia udzielanie określonych kwot pożyczki od kilku/kilkunastu Inwestorów. Minimalna kwota jednorazowej inwestycji od jednego Inwestora to 200 zł a maksymalna 5 000 zł.  Zaleca się, aby w początkowym okresie inwestycji w Kokos.pl obserwować wybrane aukcje bez wpłacania środków do czasu wypracowania własnego systemu oceny ryzyka. Budując własne portfolio inwestycyjne należy zaplanować również ulokowanie swoich środków w lokaty bankowe, obligacje skarbowe, fundusze inwestycyjne oraz akcje. Proponujemy, aby w pożyczki bezpośrednie lokować nie więcej niż 20% swoich wolnych środków na inwestycje.


 


Zasada nr 9

Rozwój nowych zabezpieczeń w Kokos.pl


Operator Kokos.pl stara się zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa serwisu poprzez wprowadzanie nowych form weryfikacji oraz zabezpieczeń. Pamiętaj jednak, że decyzje inwestycyjne podejmujesz samodzielnie, a Kokos.pl nie odpowiada za skutki Twoich decyzji i nie jest stroną umowy. Dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości nie inwestuj w niepewną dla Ciebie aukcję.