Do pobrania
Regulamin Kokos.pl oraz Wzory Umów
 1. Regulamin serwisu Kokos.pl
 2. Wzór Umowy Pożyczki
 3. Zasady realizacji usług
 4. Zasady przyznawania Statusu - rating
 5. Zasady realizacji pozostałych usług
 6. Zasady weryfikacji
 7. Saldo w Kokos.pl
 8. Procedura realizacji Monitu i zawarcia Umowy Zlecenia
 9. Cennik
 10. Upoważnienie do dokonania Weryfikacji danych Usługobiorcy
 11. Potwierdzenie zawarcia pożyczki dla inwestora
 12. Wzór formularza odstąpienia od umowy
 13. Pełnomocnictwo dla Blue Media do przekazywania spłat
 14. Regulamin usługi weryfikacji wyciągów bankowych
Pożyczki konsumenckie
 1. Wzór formularza informacyjnego
 2. Wzór umowy pożyczki konsumenckiej obowiązujący od 08.11.2017 r.
 3. Wzór pełnomocnictwa do zawarcia umowy w imieniu konsumenta
 4. Regulamin udzielania pożyczek konsumenckich obowiązujący od 08.11.2017 r.
 5. Wzór formularza odstąpienia od umowy
 6. Regulamin promocji "Bezpłatne monity w Kokos.pl"
Jak inwestować w Kokos.pl?
 1. Minimalizacja ryzyka w inwestowaniu w pożyczki społecznościowe
Pożyczki z gwarancją spłaty
Regulamin aukcji Spłać Swoje Raty
Rynek Wtórny
Windykacja
Regulamin Kokos.pl dla Przedsiębiorców
Ubezpieczenie Pożyczek Cardif
Promocje i konkursy
WebAPI


Blue Media S.A. oświadcza, że przedstawione dokumenty mają charakter publikacji, a ich treść nie stanowi porady prawnej. Blue Media S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania tych dokumentów przez jakąkolwiek osobę, niewłaściwe zastosowanie lub niedostosowanie ich treści do aktualnego stanu faktycznego.