Do pobrania
Regulamin Kokos.pl oraz Wzory Umów
 1. Regulamin serwisu Kokos.pl
 2. Wzór Umowy Pożyczki
 3. Zasady realizacji usług
 4. Zasady przyznawania Statusu - rating
 5. Zasady realizacji pozostałych usług
 6. Zasady weryfikacji
 7. Saldo w Kokos.pl
 8. Procedura realizacji Monitu i zawarcia Umowy Zlecenia
 9. Cennik
 10. Upoważnienie do dokonania Weryfikacji danych Usługobiorcy
 11. Potwierdzenie zawarcia pożyczki dla inwestora
 12. Wzór formularza odstąpienia od umowy
 13. Weryfikacja na niebieską gwiazdkę - formularz użytkownika
 14. Pełnomocnictwo dla Blue Media do przekazywania spłat
Jak inwestować w Kokos.pl?
 1. Minimalizacja ryzyka w inwestowaniu w pożyczki społecznościowe
Pożyczki z gwarancją spłaty
Regulamin aukcji Spłać Swoje Raty
Rynek Wtórny
Windykacja
Regulamin Kokos.pl dla Przedsiębiorców
Ubezpieczenie Pożyczek Cardif
Promocje i konkursy
WebAPI


Blue Media S.A. oświadcza, że przedstawione dokumenty mają charakter publikacji, a ich treść nie stanowi porady prawnej. Blue Media S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania tych dokumentów przez jakąkolwiek osobę, niewłaściwe zastosowanie lub niedostosowanie ich treści do aktualnego stanu faktycznego.