Windykacja pożyczek

Jeśli Twój Pożyczkobiorca nie spłaca rat, Kokos.pl umożliwi Tobie zawarcie umowy na prowadzenie windykacji polubownej.

Po wejściu pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności (tj. po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w wezwaniu Pożyczkobiorcy do zapłaty w przypadku braku spłaty drugiej raty) w szczegółach Twojej inwestycji umieścimy uzupełnioną umowę o świadczenie usług windykacyjnych, której nie musisz drukować ani podpisywać. Wystarczy, że w terminie 7 dni zlecisz prowadzenie windykacji operatorowi serwisu Kokos.pl oraz dokonasz opłaty zgodnej z cennikiem i od 1. dnia kolejnego miesiąca będziemy kontaktować się z Pożyczkobiorcą w sprawie oddania długu.

Czas trwania windykacji polubownej wynosi 2 miesiące, z możliwością przedłużenia do 4 miesięcy, jeśli Pożyczkobiorca deklaruje spłatę zadłużenia w ratach. Postępy w prowadzeniu postępowania windykacyjnego będą aktualizowane w szczegółach windykowanej inwestycji. Jeśli Pożyczkobiorca dokona spłaty zadłużenia – częściowej lub całości – w ciągu następnych 14 dni roboczych dokonamy przelewu na Twój rachunek bankowy, od którego pobrana zostanie prowizja w wysokości określonej w cenniku.