Co zrobi komornik, jeśli nic nie mam?

co-zrobi-komornik-jesli-nic-nie-mam

Spis Treści

Wpadłeś w długi przez niefortunny ciąg zdarzeń? Masz problem z ich spłatą? W takiej sytuacji wierzyciel może skierować sprawę na drogę sądową. Po wydaniu przez sąd nakazu zapłaty z tytułem wykonawczym sprawa może trafić do kancelarii komorniczej. Wtedy rozpocznie się egzekucja długu z Twojego majątku. Zastanawiasz się, co może zrobić komornik, jeśli nic nie masz? Wyjaśniamy.

Co może zabrać komornik?

Głównym zadaniem komornika sądowego jest wyegzekwowanie od dłużnika należności, które jest on winien wierzycielowi. Może to robić na różne sposoby. Najczęściej odbywa się to poprzez zajęcie przychodów, które wpływają na rachunek bankowy osoby zadłużonej. Funkcjonariusz publiczny ma prawo:

 • przejąć część wynagrodzenia czy emerytury, jeśli są wyższe niż kwota wolna od egzekucji komorniczej,
 • zabrać całą pensję pozyskaną w ramach innych umów, np. o dzieło lub zlecenia, jeśli nie stanowią jedynego źródła dochodu.

Jednak nie każdy dłużnik pracuje i uzyskuje wynagrodzenie. Zastanawiasz się, co w takiej sytuacji może zabrać komornik? Wbrew pozorom – lista opcji jest dość długa. Oto co według przepisów może przejąć funkcjonariusz publiczny w ramach postępowania egzekucyjnego.

Nieruchomości

Jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem (np. razem z małżonkiem) nieruchomości, może ona zostać poddana egzekucji komorniczej. Dotyczy to nie tylko mieszkań czy domów, ale także działek i garaży.

Po uzyskaniu sądowego nakazu komornik może dokonać formalnego zajęcia nieruchomości. Odbywa się to poprzez:

 • wysłanie dłużnikowi wezwania do zapłaty zobowiązania w terminie do 2 tygodni wraz z ostrzeżeniem, że jeśli tego nie zrobi, to nieruchomość zostanie poddana licytacji,
 • złożenie do sądu wniosku o dokonanie wpisu do księgi wieczystej o wszczęciu egzekucji. Zapobiega to sprzedaży budynku lub lokalu. Nawet jeśli dłużnik podejmie próbę przeprowadzenia transakcji i ukryje informację o postępowaniu komorniczym, potencjalny nabywca dowie się o wszystkim z dokumentów.

Warto pamiętać, że komornik ma obowiązek poinformować pozostałych właścicieli nieruchomości o poddaniu jej egzekucji komorniczej. Jeśli nie wyrażą na to zgody, urzędnik może zrezygnować z tego działania lub dążyć do uzyskania klauzuli wykonalności. Jednak w większości przypadków nie ma problemów z otrzymaniem pozwolenia na takie działanie.

W przypadku gdy dłużnik w wyznaczonym terminie nie zwróci wierzycielowi należności, komornik podda nieruchomość licytacji. Uzyskane pieniądze zostaną przekazywane na spłatę zadłużenia.

Wierzytelności i prawa autorskie lub majątkowe

Egzekucja z wierzytelności czy praw autorskich lub majątkowych polega na sporządzeniu protokołu zajęcia i/lub na zawiadomieniu odpowiednich urzędów o rozpoczęciu postępowania. Następnie w przypadku:

 • wierzytelności, takich jak zwrot nadpłaconego podatku, funkcjonariusz publiczny informuje urząd skarbowy, aby należności zostały przekazane bezpośrednio na spłatę długu;
 • praw autorskich lub majątkowych komornik wystawia je na sprzedaż w trybie właściwym dla sprzedaży rzeczy ruchomych.

Uzyskane środki są przekazywane na spłatę zadłużenia.

Ruchomości należące do dłużnika

Komornik może także zająć ruchomości domowe, a następnie przekazać je na licytację i sprzedaż. Uzyskane w ten sposób pieniądze są następnie przekazywane wierzycielowi.

Wśród rzeczy, które funkcjonariusz publiczny może objąć egzekucją, znajdują się np.:

 • pojazdy, takie jak samochód, skuter czy rower,
 • drogie urządzenia AGD i RTV, takie jak np. robot kuchenny, telewizor czy zestaw DVD,
 • konsole do gier,
 • smartfony, tablety i laptopy,
 • meble, np. zabytkowe szafy,
 • luksusowe elementy wyposażenia, np. perskie dywany,
 • antyki,
 • dzieła sztuki, w tym rzeźby i obrazy.

Zazwyczaj komornik najpierw zajmuje najdroższe przedmioty. Jeśli kwota uzyskana z ich sprzedaży nie wystarczy na pokrycie zadłużenia, może przejąć także tańsze ruchomości.

Warto pamiętać, że urzędnik może także poddać egzekucji ruchomości używane przez dłużnika, nawet jeśli nie są one jego własnością. Jednocześnie ma obowiązek dowiedzieć się, do kogo one należą i zapytać o możliwość przekazania przedmiotów na sprzedaż w celu pokrycia długów.

Czego nie może zabrać komornik?

Wiele osób obawia się egzekucji komorniczej. Wciąż panuje przekonanie, że funkcjonariusz publiczny wchodzi do domu i zabiera wszystkie przedmioty, które uważa za wartościowe. Wcale tak nie jest. Komornik musi przestrzegać wszystkich zasad określonych w przepisach prawa. Według nich nie może zająć:

 • podstawowych urządzeń i elementów wyposażenia, które są niezbędne do życia, np. pralki, lodówki, kuchenki, łóżka itp. Jednak w przypadku obecności w mieszkaniu np. dwóch zmywarek, może zabrać jedną z nich;
 • rzeczy osobistych, np. ubrań czy pościeli,
 • zapasów żywności,
 • zgromadzonego opału,
 • narzędzi i przedmiotów, które są potrzebne do wykonywania zawodowych obowiązków lub do nauki,
 • sprzętów rehabilitacyjnych i leków potrzebnych dłużnikowi lub członkom jego rodziny,
 • dokumentów osobistych,
 • odznaczeń,
 • przedmiotów kultu religijnego, np. obrazów ze świętymi,
 • karmy i paszy dla zwierząt.

Warto pamiętać, że urzędnik nie może zająć także zasiłków socjalnych wypłacanych dla dzieci. Według Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego art. 833 przepis 6 – egzekucji nie podlegają świadczenia alimentacyjne, rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, pomocy społecznej, wychowawcze, dobry start i integracyjne. Ponadto komornik nie podejmie egzekucji z zasiłków dla opiekunów, sierot zupełnych, dodatków rodzinnych, rodzinnego kapitału opiekuńczego czy dofinansowania do pobytu dziecka np. w żłobku.

Według opinii Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z 2022 roku wskazane powyżej świadczenia mają pomocowy charakter i nie stanowią wynagrodzenia za jakąkolwiek pracę. Zatem jeśli otrzymujesz np. zasiłek rodzinny czy 500+, nie musisz się martwić, że funkcjonariusz publiczny Ci je zabierze.

Zasiłek dla bezrobotnych a komornik

Zasiłek dla bezrobotnych, tzw. kuroniówka, jest wypłacany osobom, które są zarejestrowane w urzędzie pracy. Aby otrzymać świadczenie, należy spełnić kilka warunków, m.in.:

 • w ciągu ostatnich 18 miesięcy pracować przez min. 12 miesięcy, będąc zatrudnionym na umowę o pracę, i otrzymywać co najmniej minimalne wynagrodzenie,
 • pomimo starań nie móc znaleźć pracy, stażu, kursu itp.,
 • mieć ukończone 18 lat.

Wysokość świadczenia w 2022 roku wynosi 1 304,10 zł brutto przez pierwsze 3 miesiące, a następnie zmniejsza się do 1 058,13 zł brutto.

Zasiłek dla bezrobotnych jest wypłacany po to, aby zapewnić obywatelowi środki na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Stanowi zatem pewnego rodzaju wynagrodzenie i według art. 833 Kodeksu postępowania cywilnego może być objęty egzekucją. Pomimo tego urzędnik nie może zająć pieniędzy z tego źródła, ponieważ wysokość zasiłku jest znacznie mniejsza niż kwota wolna od postępowania komorniczego.

Jednak rezygnacja z przejęcia zasiłku jest możliwa pod istotnym warunkiem – sprawa nie może dotyczyć długów wynikających z niepłacenia alimentów. Jeśli zalegasz z płatnościami na rzecz dzieci, komornik może zająć na ten cel 60% zasiłku dla bezrobotnych.

Co się stanie, jeśli egzekucja komornicza jest niemożliwa?

Zdarza się, że dłużnik nie pobiera żadnych świadczeń, nie ma ruchomości, nieruchomości czy innych wartościowych rzeczy, a ponadto nie zarabia. Co wtedy? Najpierw komornik dokładnie sprawdza, czy egzekucja na pewno nie jest możliwa. W tym celu przeprowadza szczegółowy wywiad i blokuje rachunek, aby upewnić się, że nic nie wpływa na konto.

Jeśli urzędnik uzna, że dłużnik nie ma żadnego majątku, który można przekazać na spłatę należności, musi umorzyć postępowanie. Przedłużanie go działałoby wyłącznie na szkodę zadłużonej osoby i mogłoby go nadmiernie obciążać kosztami egzekucji.

Gdy komornik podejmie decyzję o zaprzestaniu ubiegania się o zwrot należności, informuje wierzyciela o zaistniałej sytuacji i wyjaśnia przyczyny umorzenia postępowania. Następnie osoba, która stara się o odzyskanie swoich środków, ma 7 dni na zgłoszenie zażalenia. Jeśli to nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, ma 6 lat na podjęcie kolejnej próby egzekucji należności. Jednak nowy wniosek o rozpoczęcie postępowania może złożyć dopiero po 6 miesiącach po zakończeniu/umorzeniu poprzedniego.

Nawet jeśli nic nie masz, komornik będzie starać się odzyskać wszystkie należności. Warto o tym pamiętać.

Karty kredytowe stanowią fundamentalny element współczesnego systemu finansowego, umożliwiając użytkownikom realizację transakcji bezpośrednio z wykorzystaniem przyznanego przez bank kredytu.

W obliczu dynamicznie zmieniających się cen i rat kredytów możliwość skorzystania z wakacji kredytowych stanowi dla wielu obywateli istotny aspekt stabilizacji osobistych budżetów.

Wbrew powszechnemu przekonaniu, świadczenia emerytalne nie są w całości chronione przed zajęciami komorniczymi.