Kredyt hipoteczny

Zakup nieruchomości za gotówkę jest nieosiągalny dla wielu osób, dlatego często decydują się one na wzięcie kredytu hipotecznego. Jest to produkt finansowy zaprojektowany z myślą o zakupie nieruchomości, choć można go wykorzystać także do innych celów. Dowiedz się więcej o zastosowaniu kredytów hipotecznych, warunkach ich uzyskania, kosztach itp.

bnpparibas

Weź Kredyt do 200 tyś. zł

 • okres kredytowania do 10 lat
 • kredyt na dowolny cel
 • do 30 tyś. zł bez wychodzenia z domu
 • RRSO 12,41%
aliorbank

Kwota do 200 tyś. zł

 • okres kredytowania do 10 lat
 • kredyt na dowolny cel
 • do 30 tyś. zł bez wychodzenia z domu
 • RRSO 12,57%
pkobp

1 miejsce w rankingu Złoty Bankier 2023

 • okres kredytowania do 35 lat
 • 0% prowizji przy skorzystaniu z ubezpieczenia od utraty pracy
 • 0% prowizji przy przeniesieniu kredytu mieszkaniowego z innego banku
velobank

Kwota do 200 tyś. zł

 • okres kredytowania do 10 lat
 • bez wychodzenia z domu
 • RRSO 11,4%
bankbps

Atrakcyjne oprocentowanie

 • Minimum formalności
 • Indywidualnie dobrana oferta
 • LOTERII SPŁACAMY TWÓJ KREDYT

Co to jest kredyt hipoteczny?

Zacznijmy od wyjaśnienia, co to jest kredyt hipoteczny. Jest to szczegółowo regulowana forma finansowania, która może być udzielona tylko przez bank. Charakterystyczne dla kredytu hipotecznego jest to, że jego zabezpieczeniem jest hipoteka, czyli ograniczone prawo rzeczowe, które daje bankowi prawo do przejęcia nieruchomości, jeśli kredytobiorca nie wywiąże się z umowy (tzn. nie spłaci kredytu). Dzięki temu oprocentowanie kredytów hipotecznych jest korzystniejsze niż w przypadku np. kredytów gotówkowych. Zabezpieczenie w postaci nieruchomości umożliwia też uzyskanie wyższej kwoty kredytu przy określonej zdolności kredytowej.

Dlaczego warto znać zasady korzystania z kredytu hipotecznego?

Kredyt hipoteczny to długotrwałe zobowiązanie – zazwyczaj jest ono udzielane na 20–30 lat lub nawet więcej. Z tego powodu jego zaciągnięcie zawsze powinno być poprzedzone dogłębną analizą i rozważaniami. Zanim zdecydujesz się na kredyt hipoteczny, powinieneś też dokładnie poznać zasady jego funkcjonowania. To kluczowe, aby uniknąć m.in. niepotrzebnych kosztów czy też poważnych problemów mogących nawet doprowadzić do utraty nieruchomości.

Jakie są cele kredytu hipotecznego?

Co ważne, kredyt hipoteczny uzyskuje się wyłącznie na jasno określony cel – nie ma mowy o swobodnym dysponowaniu pieniędzmi otrzymanymi od banku. Mimo iż większości osób kredyt hipoteczny kojarzy się tylko z zakupem mieszkania lub domu, w ten sposób można sfinansować:

 • zakup domu lub mieszkania (na rynku pierwotnym lub wtórnym),
 • budowę domu,
 • zakup działki,
 • rozbudowę, remont lub modernizację istniejącej już nieruchomości,
 • wykończenie domu lub mieszkania.

Wszystkie rodzaje kredytów hipotecznych są udzielane na podobnych zasadach, a zabezpieczeniem zawsze jest nieruchomość.

Rodzaje kredytów hipotecznych

Czym charakteryzują się poszczególne rodzaje kredytów hipotecznych? Ich podział zależy przede wszystkim od tego, na co ma być przeznaczona kwota kredytu. Warto przy tym pamiętać, że kredyt hipoteczny można uzyskać jedynie na konkretny, określony cel.

Kredyt hipoteczny na zakup mieszkania

Najczęściej kredyt hipoteczny jest przeznaczany na zakup mieszkania. Można go uzyskać na dowolną nieruchomość mieszkalną z rynku pierwotnego lub wtórnego – także taką, która dopiero powstaje. Po przyznaniu kredytu bank sam przekazuje środki na zakup mieszkania sprzedawcy, z pominięciem kredytobiorcy. Należy jednak wiedzieć, że obecnie nie ma możliwości uzyskania kredytu, który pokryje zakup nieruchomości w całości. Niezbędny jest tzw. wkład własny. Przyjmuje się, że powinien on wynosić przynajmniej 10% wartości nieruchomości, choć banki udzielając kredyt hipoteczny w 2023 r., najczęściej żądają wkładu własnego na poziomie przynajmniej 20%.

Kredyt hipoteczny na budowę domu

Kredyt hipoteczny na budowę domu działa na bardzo podobnych zasadach. W tym przypadku do wniosku kredytowego należy dołączyć dokumenty dotyczące budowy, a w szczególności kosztorys. W tym przypadku również jest wymagany wkład własny. Wypłata kwoty kredytu odbywa się natomiast w transzach – po zakończeniu kolejnych etapów budowy. Często stosowany jest także okres karencji, w związku z czym spłata pełnych rat rozpoczyna się dopiero po tym, jak zostanie wypłacona ostatnia transza. Wcześniej spłaca się jedynie raty odsetkowe.

Kredyt hipoteczny na remont domu lub mieszkania

Jeśli masz już swoją nieruchomość, ale potrzebujesz środków na duży remont, możesz wziąć na ten cel kredyt hipoteczny. Tego typu zobowiązanie można też zaciągnąć wraz z kredytem na zakup mieszkania lub domu. Przy kredycie przeznaczanym wyłącznie na remont nie jest potrzebny wkład własny. Do wniosku trzeba dołączyć operat szacunkowy wyceniający nieruchomość, która ma stanowić zabezpieczenie kredytu, a także kosztorys.

Kredyt hipoteczny na spłatę innych zobowiązań

Kredyt hipoteczny może też posłużyć do spłaty innych zobowiązań. Wyróżniamy m.in. kredyt hipoteczny konsolidacyjny, który pozwala skonsolidować kilka zobowiązań w jedno i spłacać je wszystkie za pomocą jednej, niższej raty. Z kolei kredyt hipoteczny refinansowany ma na celu spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu na korzystniejszych warunkach niż w poprzednim zobowiązaniu. W tym celu składa się wniosek o refinansowanie w innym banku. Po jego przyznaniu nowy kredytodawca spłaca całą kwotę poprzedniego kredytu, a kredytobiorca korzysta z nowych warunków.

Kredyt hipoteczny na zakup działki

Kredyt hipoteczny na zakup działki działa na podobnych zasadach jak w przypadku zakupu innych nieruchomości. Dotyczy on gruntów budowlanych, rekreacyjnych lub nawet z już rozpoczętą budową domu. Konieczny jest wkład własny, można jednak skorzystać z okresu karencji (odroczenia) spłaty.

Warunki uzyskania kredytu hipotecznego

Uzyskanie kredytu hipotecznego wiąże się z wieloma formalnościami. Banki mają też znaczne wymagania co do kredytobiorców. Nic dziwnego – w końcu jest to zobowiązanie na długi czas i wysoką kwotę.

Wymagane dokumenty

Lista wymaganych przez bank dokumentów przy staraniu się o kredyt hipoteczny jest dość długa. Każdy potencjalny kredytobiorca musi złożyć odpowiedni wniosek i potrzebuje oczywiście dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. Ponadto niezbędne są dokumenty umożliwiające bankowi ocenę sytuacji finansowej wnioskodawcy i ustalenie jego zdolności kredytowej. Niezbędna będą zatem:

 • umowa o pracę wraz z zaświadczeniem od pracodawcy, świadectwem pracy, oświadczeniem o dochodach i deklaracją pracodawcy o chęci przedłużenia umowy (jeśli obowiązuje ona na czas określony);
 • w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej: umowy za ostatni rok, oświadczenie o dochodach, deklaracje PIT za ostatni rok podatkowy;
 • w przypadku samozatrudnienia: Zaświadczenie o wpisie do CEiDG lub KRS, zaświadczenie o nadaniu numerów NIP i REGON, zaświadczenie z US i ZUS o niezaleganiu z opłatami, deklaracja PIT za poprzedni rok podatkowy, dokumenty księgowe.

Co więcej, bank wymaga złożenia kompletnej dokumentacji dotyczącej nieruchomości, w tym:

 • umowy przedwstępnej ze sprzedawcą lub z deweloperem,
 • potwierdzenia wpłaty wkładu własnego,
 • odpisu z księgi wieczystej,
 • w przypadku zakupu na rynku pierwotnym: wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów, decyzji o pozwoleniu na budowę, wypisu dewelopera z KRS, pełnomocnictw osób reprezentujących dewelopera, oświadczenia dewelopera na bankowym druku,
 • w przypadku zakupu na rynku wtórnym: dokumentów potwierdzających prawo do sprzedaży, zaświadczeń ze spółdzielni mieszkaniowej o niezaleganiu z opłatami, wyceny bankowej nieruchomości.

Zdolność kredytowa

Na podstawie złożonych dokumentów bank ocenia, czy może przyznać wnioskodawcy kredyt – obliczając jego zdolność kredytową. Jest ona określana indywidualnie, przede wszystkim na podstawie dochodów (ich wysokości, częstotliwości i stabilności) oraz zobowiązań (kosztów utrzymania gospodarstwa domowego, innych kredytów itp.). W przypadku kredytów hipotecznych, które dotyczą bardzo długich okresów spłaty i wysokich kwot, zdolność kredytowa jest obliczana niezwykle skrupulatnie.

Kryteria oceny wnioskodawcy

Poza dochodami i zobowiązaniami bierze się pod uwagę także inne kryteria. Jednym z ważniejszych jest historia kredytowa w BIK (Biurze Informacji Kredytowej). Zawiera ona dane na temat wszystkich poprzednich zobowiązań i ich spłaty. Jeśli więc zdarzyło Ci się mieć problemy ze spłatą poprzednich kredytów czy pożyczek, możesz mieć trudności z uzyskaniem kredytu hipotecznego. Klientom z gorszą historią kredytową zwykle proponuje się niższe kwoty kredytów i nieco gorsze warunki.

Wiek i staż pracy

Pozytywnie na ocenę zdolności kredytowej mogą natomiast wpływać długi staż pracy i stałe zatrudnienie. Jednocześnie jednak atutem jest stosunkowo młody wiek – młodsi wnioskodawcy mogą liczyć na rozłożenie spłaty nawet na 35 lat.

Wkład własny

Dużym atutem jest z całą pewnością wysoki wkład własny. Im więcej gotówki udało Ci się uzbierać, tym bardziej wiarygodny będziesz w oczach banku. Wysoki wkład zmniejsza ryzyko niespłacenia kredytu i ogólną kwotę zobowiązania, dlatego często w tym przypadku można liczyć na lepsze warunki kredytu.

Koszty kredytu hipotecznego

Oczywiście każdy kredyt hipoteczny wiąże się z kosztami dla kredytobiorcy – finalnie oddajesz bankowi więcej, niż pożyczyłeś. Warto przeprowadzić dokładne porównanie kredytów hipotecznych pod względem kosztów, ponieważ różnice potrafią być ogromne. Należy również mieć na uwadze, że na całościowy koszt kredytu składają się różne czynniki. Ich krótkie omówienie znajdziesz poniżej.

Oprocentowanie kredytu

Oprocentowanie to jedna z największych składowych kosztów kredytu. Wpływa ono bowiem na wysokość odsetek naliczanych od pożyczonego kapitału. W zdecydowanej większości przypadków oprocentowanie kredytu hipotecznego jest zmienne i zależne od zmiennej stopy WIBOR, na której wysokość bezpośredni wpływ mają stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego (NBP). Do tego doliczana jest stała marża (zarobek) banku. Istnieje możliwość wyboru kredytu ze stałym oprocentowaniem lub zamrożenia oprocentowania, ale stałe stawki obowiązują tylko przez określony czas (np. 5 lat). Z tego powodu zawsze trzeba brać pod uwagę możliwość zmiany stóp, a tym samym zwiększenia (lub zmniejszenia) kosztów kredytu, wysokości raty itp.

Opłaty dodatkowe

Zdarza się, że uzyskanie lepszych warunków kredytu hipotecznego wymaga skorzystania z produktów dodatkowych (np. założenia konta osobistego lub korzystania z karty kredytowej), z czym niejednokrotnie mogą się wiązać dodatkowe opłaty. Zawsze należy indywidualnie weryfikować opłacalność takich rozwiązań.

Prowizja bankowa

Bank często nalicza też prowizję za udzielenie kredytu, pobieraną podczas jego uruchamiania. Ma ona wartość w przedziale 0,5–2% kwoty kredytu hipotecznego i jest doliczana do miesięcznej raty lub płatna jednorazowo. Czasami dostępne są oferty bez prowizji. Porównywarka kredytów hipotecznych pomoże Ci je znaleźć.

Ubezpieczenie nieruchomości i życia

Zazwyczaj wzięcie kredytu hipotecznego wiąże się też z koniecznością wykupienia ubezpieczenia, co stanowi dodatkowy koszt. Zwykle banki oczekują od kredytobiorców zawarcia polisy na życie oraz na kredytowaną nieruchomość. Ponadto może być wskazane dodatkowe ubezpieczenie – np. niskiego wkładu własnego.

RRSO

RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania) jest jednym z najważniejszych czynników, jaki należy brać pod uwagę przy porównaniu kredytów hipotecznych. Wyraża ona, poprzez wartość procentową, koszt kredytu uwzględniający oprocentowanie, różnego rodzaju prowizje, ubezpieczenia i inne opłaty. Porównując oferty kredytowe opiewające na taką samą kwotę i zgodne pod względem okresu spłaty, RRSO kredytu hipotecznego pomoże Ci wybrać tę tańszą.

Należy jednak pamiętać, że wskaźnik ten może nie uwzględniać wszystkich opłat związanych z zaciągnięciem danego zobowiązania kredytowego. Przykładem takich opłat jest np. comiesięczna stawka za prowadzenie rachunku, który trzeba założyć w danym banku, czy też użytkowanie karty kredytowej. Nawet jeśli są to symboliczne kwoty, sumują się przez cały okres kredytowania. Ponadto należy brać pod uwagę możliwość zmiany kosztów tych dodatkowych usług w przyszłości. Żaden ranking kredytów hipotecznych nie uwzględnia opłat związanych z dodatkowymi produktami banku, dlatego należy sprawdzić je samodzielnie.

Wskazówki dotyczące korzystania z kredytu hipotecznego

Kredyt hipoteczny jest niezwykle pomocnym produktem bankowym – bez niego wiele osób nie byłoby w stanie kupić własnego mieszkania lub domu. Jest to jednak również długotrwałe zobowiązanie, które opiewa na duże kwoty. Z tego powodu należy z niego korzystać rozsądnie. Jak wziąć kredyt hipoteczny, aby nie żałować?

Planowanie budżetu

Właściwe planowanie budżetu to jedna z najważniejszych kwestii. Pomoże Ci to uniknąć nadmiernego obciążenia ratą kredytu i spłacać go terminowo. Przed podpisaniem umowy musisz się upewnić, że jesteś w stanie płacić co miesiąc ratę we wskazanej wysokości. Co więcej, musisz mieć na uwadze możliwość zmiany wysokości opłat. Co prawda kredyt hipoteczny w 2023 r. jest już dość drogi, a eksperci na razie nie przewidują drastycznych podwyżek stóp procentowych, jednak nie wiadomo, co stanie się w przyszłości. 30 lat to bardzo długi okres i nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak potoczy się sytuacja gospodarczo-ekonomiczna.

Porównywanie ofert

Zaciągając zobowiązanie na dużą kwotę i długi czas, trzeba też skrupulatnie porównać dostępne oferty. Pozornie niewielkie różnice w opłatach mogą się bowiem przekładać w ostatecznym rozrachunku nawet na dziesiątki tysięcy złotych oszczędności. Jednym z najwygodniejszych współczynników do porównywania ofert kredytowych jest RRSO. Kredyt hipoteczny z niższym RRSO jest tańszy, ponieważ współczynnik uwzględnia wszystkie związane z nim opłaty (oprocentowanie, prowizje, ubezpieczenia itp.). Należy jedynie uważać na oferty, w których bank zobowiązuje kredytobiorcę do korzystania z dodatkowych, płatnych usług (np. konta osobistego lub karty kredytowej). Nawet 10 zł miesięcznie w skali 30 lat daje dodatkowy koszt na poziomie 3600 zł. Ponadto należy brać pod uwagę, że koszty dodatkowych usług mogą się zmienić w przyszłości.

Wybieranie odpowiedniej formy kredytu

Dostępne rodzaje kredytów hipotecznych są dostosowane do potrzeb kredytobiorców. Przykładowo biorąc kredyt na zakup mieszkania, nie musisz samodzielnie przekazywać pieniędzy deweloperowi czy sprzedawcy – zrobi to bank. Natomiast przy kredycie na dom pieniądze są wypłacane w transzach zgodnie z etapami budowy. Często można też skorzystać z karencji, która pozwala rozpocząć spłacanie kredytu dopiero wtedy, gdy nieruchomość będzie już wybudowana. Ponadto istnieją kredyty konsolidacyjne i refinansowane, które mogą Ci pomóc w spłacie już istniejącego zobowiązania. Warto pamiętać, że w „rodzinie” kredytów hipotecznych znajdują się rozwiązania dla każdego.

Terminowa spłata

Podstawowym warunkiem braku problemów wynikających z zaciągnięcia tak dużego zobowiązania jest terminowa spłata, dlatego nigdy nie bierz na siebie kredytu, który mógłby być zbyt dużym obciążeniem. Niestety żaden ranking kredytów hipotecznych nie wskazuje na elastyczność banków pod względem renegocjacji warunków, ale zwykle w przypadku zmiany sytuacji finansowej kredytobiorcy lub jego przejściowych problemów banki są otwarte na negocjacje. Możliwe jest np. wydłużenie okresu kredytowania i zmniejszenie raty lub ustanowienie przerwy w spłacie. Negocjacje w tym zakresie należy jednak prowadzić z bankiem, zanim zaczniesz zalegać ze spłatą! Postawi Cię to w znacznie lepszej pozycji i da instytucji znak, że jesteś uczciwy oraz wiarygodny.

Zalety i wady kredytu hipotecznego

Kredyty hipoteczne umożliwiają wielu Polakom realizację marzeń o własnej nieruchomości. Bez wątpienia są to więc niezwykle przydatne produkty finansowe z wieloma zaletami. Do ich największych atutów należy zaliczyć:

 • możliwość zamieszkania we własnej nieruchomości w dość krótkim czasie,
 • możliwość uzyskania wysokiej kwoty kredytu i rozłożenia spłaty na długi okres (nawet 35 lat),
 • niższe oprocentowanie w porównaniu z kredytami gotówkowymi, pożyczkami itp.,
 • możliwość zwiększenia majątku kredytobiorcy (zamiast płacić osobie trzeciej za wynajem mieszkania, można spłacać własną nieruchomość, która pozwala budować kapitał na przyszłość),
 • możliwość uzyskania kredytu hipotecznego w celach inwestycyjnych (np. w celu zakupu mieszkania na wynajem i budowania swojej niezależności finansowej),
 • szeroka dostępność (kredyty hipoteczne oferuje niemal każdy bank).

Nie można jednak również zapominać o wadach kredytu hipotecznego. Należą do nich:

 • konieczność uzbierania wkładu własnego (obecnie jest to zwykle 20% wartości nieruchomości),
 • konieczność wykazania odpowiedniej zdolności kredytowej,
 • dość skomplikowane procedury (długotrwały proces, konieczność składania wielu różnych dokumentów),
 • niejednokrotnie dość wysokie koszty kredytu (przy wysokich stopach procentowych spłaca się bankowi nawet dwa razy tyle, ile pierwotnie się pożyczyło),
 • ryzyko znacznego wzrostu kosztów kredytu (przy kredytach ze zmienną stopą oprocentowania tak naprawdę nie wiadomo, co się stanie za 10, 20 lub 30 lat),
 • wieloletnie zobowiązanie (kredyt na kilkadziesiąt lat to duże obciążenie),
 • utrudnienia przy rozwodzie (jeśli małżonkowie biorą razem kredyt, przy rozwodzie mogą wystąpić poważne problemy z jego spłatą).

Czy zatem warto brać kredyt hipoteczny? 2023 rok jest pod tym względem trudny, ponieważ obecnie stopy procentowe są wysokie, co wpływa również na bardzo wysokie koszty kredytów. Ogólnie rzecz biorąc, jest to jednak bardzo przydatny i pomocny instrument finansowy. Jeśli chcesz z niego skorzystać, porównywarka kredytów hipotecznych Kokos.pl, pomoże Ci wybrać najkorzystniejszą ofertę.

Czy kredyt hipoteczny jest dla każdego?

Kredyt hipoteczny z całą pewnością nie jest dla każdego. Aby go otrzymać, trzeba udowodnić bankowi, że da się radę go spłacić. Dostępność kredytów hipotecznych zależy jednak w znacznej mierze od aktualnej sytuacji gospodarczej. W okresie niskiego oprocentowania bardzo łatwo można było uzyskać kredyt hipoteczny. 2023 rok jest pod tym względem znacznie trudniejszy, z uwagi na wysokie koszty kredytów.

Kto może skorzystać z kredytu hipotecznego?

Z kredytu hipotecznego może skorzystać każdy, kto wykaże odpowiednią zdolność kredytową oraz cel, na jaki ma być przeznaczone finansowanie. Wymagane jest też przedstawienie wkładu własnego o określonej wartości.

Czy kredyt hipoteczny jest dla każdego?

W związku z powyższym nie da się powiedzieć, aby kredyt hipoteczny był dla każdego. Obecnie coraz trudniej jest go uzyskać – ze względu na wysokie stopy procentowe i rekordowy współczynnik inflacji.

Czy istnieją alternatywne sposoby na pozyskanie środków na cele hipoteczne?

Oczywiście kredyt hipoteczny to niejedyny sposób na pozyskanie środków na zakup nieruchomości. Jest on jednak wybierany najczęściej – ze względu na najkorzystniejsze warunki. Wszystkie inne oficjalne formy finansowania są bardziej kosztowne. Sfinansować cele hipoteczne można jednak np. za pomocą kredytu gotówkowego lub pożyczki gotówkowej. Możliwe jest także skorzystanie z darowizny lub pożyczki np. od rodziny.

Jak złożyć wniosek o kredyt hipoteczny?

Wniosek o kredyt hipoteczny najczęściej składa się osobiście, w placówce banku, podczas kontaktu z doradcą. Coraz częściej możliwe jest jednak również załatwienie większości formalności online. Jest to zdecydowanie wygodniejsze i szybsze rozwiązanie. Należy jednak pamiętać, że podpisanie umowy kredytowej wymaga wizyty w banku.

Jakie dokumenty są wymagane?

Oprócz wniosku trzeba złożyć w banku szereg dokumentów związanych przede wszystkim z samą nieruchomością oraz z dochodami i zatrudnieniem wnioskodawcy. Pełen wykaz potrzebnych dokumentów przekaże Ci pracownik banku podczas konsultacji, jednak lista może się różnić w zależności od indywidualnych wymagań instytucji i Twojej sytuacji.

Gdzie można złożyć wniosek?

Wniosek o kredyt hipoteczny składa się w placówce banku lub online.

Jak długo trwa procedura rozpatrzenia wniosku?

Zgodnie z przepisami prawa bank ma 21 dni na rozpatrzenie wniosku o kredyt hipoteczny. Czas jest jednak liczony od momentu złożenia kompletnego wniosku i wszystkich wymaganych dokumentów. Wcześniej trzeba też skompletować potrzebne dokumenty, co może zająć nawet kilka tygodni. Środki w ramach przyznanego kredytu są wypłacane zgodnie z podpisaną umową.

Jakie ryzyko wiąże się z kredytem hipotecznym?

Oczywiście kredyt hipoteczny nie jest pozbawiony ryzyka. Trzeba je brać pod uwagę przy każdym zobowiązaniu, a szczególnie tak dużym! Co warto wiedzieć na ten temat?

Ryzyko utraty nieruchomości w przypadku niespłacenia kredytu

Należy pamiętać, że kredyty hipoteczne są tak korzystne ze względu na zabezpieczenie w postaci nieruchomości. Oznacza to, że w przypadku niespłacenia zobowiązania bank ma prawo odebrać Ci mieszkanie, dom, działkę itp. – w zależności od tego, jaka nieruchomość jest obciążona hipoteką.

Ryzyko wzrostu oprocentowania kredytu

Kredyty hipoteczne w Polsce są udzielane ze zmienną stopą procentową. Oznacza to, że ich koszty czy wysokość rat są uzależnione od sytuacji ekonomicznej oraz gospodarczej w kraju i na świecie. Jak duże ma to znaczenie, pokazały ostatnie lata. Osoby, które zaciągnęły kredyty przy stopach procentowych bliskich zeru, dziś, po ich wzroście, spłacają nawet dwukrotnie wyższe raty.

Ryzyko przeciążenia finansowego

Nigdy nie należy brać kredytu, który mógłby być dla Ciebie zbytnim obciążeniem finansowym. Jest to szczególnie ważne w przypadku tak długotrwałego zobowiązania. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę wspomniane wyżej ryzyko wzrostu raty. W związku z tym kredyt zawsze powinien Ci dawać pewien „zapas” swobody finansowej.

Ryzyko problemów ze sprzedażą nieruchomości w przypadku potrzeby szybkiej realizacji środków na spłatę kredytu

Sprzedaż nieruchomości obciążonej hipoteką jest nieco bardziej skomplikowana. Może to zatem oznaczać pewne utrudnienia w przypadku chęci szybkiego dokonania takiej operacji.

Podsumowanie

Kredyt hipoteczny to niezwykle przydatny produkt bankowy, bez którego wiele osób nie byłoby w stanie kupić własnej nieruchomości. Należy jednak korzystać z niego z głową – to długotrwałe zobowiązanie, które poważnie obciąża budżet domowy przez wiele lat. Najważniejsze, aby przeprowadzić dobre porównanie kredytów hipotecznych, zanim zdecydujesz się na konkretną ofertę. Pomoże ci w tym strona Kokos.pl!

Do wniosku o kredyt hipoteczny należy dołączyć szereg dokumentów związanych z dochodami i zatrudnieniem wnioskodawcy oraz samą nieruchomością. Są to np. umowa o prace, deklaracje PIT, dokumenty księgowe, umowy przedwstępne, dokumenty dewelopera, odpisy z ksiąg wieczystych itp.
Dokładny spis wymaganych dokumentów zależy jednak od banku i sytuacji, w jakiej znajduje się potencjalny kredytobiorca.
Najważniejsze warunki uzyskania kredytu hipotecznego to odpowiednia zdolność kredytowa i wkład własny.
Prawo nie określa maksymalnej kwoty kredytu hipotecznego. Zazwyczaj nie jest ona precyzowana również przez banki. Zdolność kredytowa każdego kredytobiorcy jest ustalana indywidualnie.
Największy wpływ na oprocentowanie kredytu hipotecznego mają:
 • stopa WIBOR (ustalana na podstawie oficjalnych stóp procentowych NBP),
 • marża i prowizja banku,
 • koszty ubezpieczenia,
 • inne opłaty.
Kredyt z zabezpieczeniem hipotecznym w polskim banku można uzyskać tylko na mieszkanie w Polsce. Jeśli chcesz kupić nieruchomość za granicą, możesz sfinansować ją np. z kredytu gotówkowego lub wnioskować o kredyt hipoteczny w kraju, w którym zamierzasz dokonać zakupu.
Bank podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu hipotecznego w ciągu 21 dni od złożenia kompletnego wniosku i wszystkich dokumentów. Cała procedura może jednak trwać nawet kilka miesięcy ze względu na negocjacje z bankami, konieczność pozyskania wielu różnych dokumentów itp.
Jeśli nie masz stałego dochodu, żaden bank nie udzieli Ci kredytu hipotecznego. Nie oznacza to jednak, że szansę na kredyt mają tylko osoby pracujące na etacie. Dochody z umów cywilnoprawnych czy działalności gospodarczej również są brane pod uwagę. Jeśli są wystarczająco wysokie, dostaniesz kredyt (nawet jeśli nie zarabiasz takiej samej kwoty każdego miesiąca).
Aby wybrać najkorzystniejszą ofertę, możesz samodzielnie sprawdzić ranking kredytów hipotecznych na Kokos.pl. Jeśli jednak potrzebujesz zaawansowanej pomocy, skorzystanie z oferty doradcy może być dobrym pomysłem. Jego celem jest pomoc w uzyskaniu kredytu i wyborze najkorzystniejszej oferty dopasowanej do potrzeb danego wnioskodawcy.
Edukacja finansowa

Giełda długów — czym jest i jak działa?

Gdy słyszymy o długach, zwykle myślimy o obciążeniu, które spada na wierzyciela, zmuszając go do oczekiwania na spłatę zobowiązania. Jednak rzeczywistość jest o wiele bardziej złożona i dynamiczna. Wierzyciele, którzy nie chcą lub nie mogą czekać na spłatę długu, mają do dyspozycji potężne narzędzie finansowe — giełdę długów. To miejsce, gdzie niespłacone zobowiązania stają się przedmiotem handlu, a każdy dłużnik może stać się „aktywem” na tej specyficznej giełdzie.

Czytaj więcej »
Edukacja finansowa

Na kogo przechodzą długi po śmierci?

Śmierć bliskiej osoby to nie tylko czas żałoby i refleksji, ale również moment, w którym na powierzchnię mogą wypłynąć różne aspekty prawne i finansowe, o których na co dzień rzadko się myśli.

Czytaj więcej »