Kontakt

Drogi użytkowniku, jeżeli jesteś użytkownikiem moj.kokos.pl i chciałbyś uzyskać pomoc to prosimy o kontakt z Centrum Pomocy pod numerem telefonu +58 76 04 855 lub adresem https://pomoc.bluemedia.pl/.

Jeżeli chcesz się z Nami skontaktować wypełnij poniższy formularz.

Zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych będzie Cloud Services sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-718), przy ul. Powstańców Warszawy 19, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000350284, NIP: 204-000-24-95, kapitał zakładowy: 60 700 zł - a szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych (w tym moje uprawnienia) opisane zostały w Polityce prywatności. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przesłania odpowiedzi na wiadomość.

Kokos.pl nie udziela już pożyczek online, jednak:

  1. Wciąż możesz zalogować się do swojego panelu (https://moj.kokos.pl), zaktualizować dane lub usunąć konto w dowolnym momencie.
  2. Spłata zaciągniętych zobowiązań odbywa się zgodnie z harmonogramem.
  3. Inwestorzy otrzymują należne środki i mają stały dostęp do dokumentów dotyczących udzielonych pożyczek.
  4. Cesjonariusze mogą w każdej chwili pobrać dokumenty związane z zakupionymi wierzytelnościami.

Nasze Centrum Pomocy jest do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu + 58 76 04 855.

Korespondencję pisemną możesz przesłać na adres:

Blue Media S.A.

ul. Powstańców Warszawy 6

81-718 Sopot

Kontakt dla Policji:

zgloszenia-policja@bm.pl