Ile komornik może zabrać z wypłaty?

Ile komornik może zabrać z wypłaty

Spis Treści

Zajęcie komornicze wynagrodzenia może stanowić poważne obciążenie finansowe dla dłużnika. Jednak nawet w obliczu takiego działania, prawo polskie chroni podstawowe potrzeby życiowe osoby zadłużonej, gwarantując, że komornik nie może zabrać całej wypłaty. Ustalony przez przepisy minimalny próg dochodu, który musi pozostać do dyspozycji dłużnika, zależy od różnych czynników, takich jak rodzaj zaciągniętego zobowiązania i sytuacja życiowa osoby zadłużonej. W dalszej części tekstu przyjrzymy się dokładniej, ile komornik może zabrać z wynagrodzenia oraz  jakie kwoty są wolne od potrąceń i jakie specyficzne przepisy regulują te kwestie, zapewniając, że każdy dłużnik będzie mógł utrzymać godziwy standard życia pomimo obecności zadłużenia.

Ile procent komornik może zabrać z pensji?

W Polsce wysokość kwoty, którą komornik może zająć z wynagrodzenia za pracę, jest ściśle regulowana przez Kodeks postępowania cywilnego. Procent zajętego wynagrodzenia zależy od rodzaju długu oraz od tego, czy dłużnik ma obowiązki alimentacyjne.

Dowiedz się, kiedy możliwa jest ugoda z komornikiem?

 • Długi alimentacyjne. W przypadku zobowiązań alimentacyjnych komornik może zająć znacznie większą część wynagrodzenia niż w przypadku innych długów. Maksymalnie może to być do 60% netto wynagrodzenia dłużnika. Jest to związane z priorytetowym charakterem obowiązków alimentacyjnych wobec utrzymania innych osób, zwłaszcza dzieci.
 • Inne rodzaje długów. W przypadku innych zobowiązań np. kredytów bankowych, pożyczek czy niezapłaconych rachunków, limit zajęcia wynosi do 25% netto wynagrodzenia dłużnika. Jest to standardowa kwota, która może być potrącona w celu spłaty większości rodzajów długów.

Czy wiesz, jak sprawdzić zadłużenie komornicze ?

 • Dodatkowe potrącenia. Jeżeli dłużnik ma kilka rodzajów długów, w tym alimentacyjne, łączna kwota potrąceń może wynieść maksymalnie do 75% netto wynagrodzenia. To oznacza, że w niektórych przypadkach, gdy obciążenia są wielokierunkowe, dłużnik może zostać z bardzo ograniczonymi środkami na własne utrzymanie.
 • Kwota wolna od potrąceń. Zawsze musi pozostać kwota wolna od potrąceń, która nie może być mniejsza niż minimalne wynagrodzenie za pracę (na 1 stycznia 2024 wynosi to 4242 zł brutto). Oznacza to, że po odliczeniu składek i podatków, dłużnik powinien dysponować kwotą umożliwiającą minimalne bytowanie, niezależnie od wysokości długu (w tym przypadku 3055 zł netto).

Jak łatwo zauważyć, system prawny w Polsce zapewnia równowagę między koniecznością spłaty długów a ochroną minimalnych środków do życia dłużnika. Procenty zajęć są zróżnicowane w zależności od rodzaju długu, ale zawsze zabezpieczają pewną niezbywalną kwotę dla dłużnika.

Sprawdź, kiedy skarga na komornika jest uzasadniona?

Ile komornik może zabrać z pensji minimalnej?

W 2024 roku, minimalne wynagrodzenie w Polsce wynosi 4242 zł brutto miesięcznie. Choć na pierwszy rzut oka suma ta wydaje się wystarczająca do pokrycia podstawowych potrzeb, sytuacja komplikuje się, gdy w grę wchodzi zajęcie komornicze.

Zajęcie wynagrodzenia osoby zarabiającej minimalną krajową różni się w zależności od rodzaju długu. Przykładem może być Jan Kowalski, pracownik budowlany, który zarabia dokładnie minimalne wynagrodzenie. Jan ma do spłacenia zarówno zobowiązania alimentacyjne, jak i kredyt konsumencki.

Kiedy zajęcie komornicze emerytury jest legalne?

 • Długi alimentacyjne. Jeśli Jan zalega z alimentami, komornik może potrącić aż 60% jego wynagrodzenia netto. Zakładając, że po odliczeniu składek i podatków od kwoty 4242 zł brutto, Jan otrzymuje na rękę około 3200 zł, komornik może zająć 1920 zł na poczet alimentów.
 • Inne długi. Jeżeli jednocześnie musi spłacać inne długi, np. kredyt konsumencki, teoretycznie komornik mógłby zająć dodatkowe 25% z pozostałej części wynagrodzenia, co w przypadku Jana daje około 320 zł. Jednak suma zajęć (zarówno alimentacyjnych, jak i z innych tytułów) nie może przekroczyć 75% wynagrodzenia netto. W praktyce oznacza to, że z jego pensji może być potrącone maksymalnie 2400 zł.
 • Kwota wolna od potrąceń. Pomimo zajęć, Jan musi otrzymać kwotę nie mniejszą niż minimalne wynagrodzenie netto. Oznacza to, że jeśli jego wynagrodzenie netto po wszystkich potrąceniach miałoby spaść poniżej około 2400 zł (co stanowi netto minimalnej krajowej na rok 2024), to kwota zajęcia zostanie odpowiednio zmniejszona. W praktyce komornik musi zostawić Janowi przynajmniej tę minimalną kwotę wolną od potrąceń.

Jaka w 2024 roku jest kwota wolna od zajęcia komorniczego?

Dwie wypłaty w jednym miesiącu a komornik

Zdarza się, że pracownik otrzymuje dwie wypłaty w jednym miesiącu, na przykład z powodu wypłaty nagrody, bonusu lub po prostu jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę i równolegle prowadzi własną działalność gospodarczą. W takich sytuacjach pojawia się pytanie, jak komornik powinien obchodzić się z dodatkowym wynagrodzeniem.

Przyjrzyjmy się przykładowi Anny Nowak, która pracuje w firmie marketingowej. W maju firma postanowiła wypłacić pracownikom zarówno regularne wynagrodzenie, jak i dodatkową premię za projekt, który zakończył się sukcesem. Anna otrzymała więc dwa przelewy: pierwszy to jej standardowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 5000 zł brutto, a drugi to premia w wysokości 2000 zł brutto.

Czy na rynku dostępne są pożyczki dla osób z komornikiem?

 • Pierwsza wypłata (regularne wynagrodzenie). Jeśli Anna ma już zajęcie komornicze z tytułu zaległości kredytowej, komornik standardowo może zająć do 25% jej wynagrodzenia netto. Zakładając, że po odjęciu składek i podatków Anna otrzymuje na rękę około 3800 zł, komornik może zająć 950 zł.
 • Druga wypłata (premia). Premia, chociaż jest dodatkowym dochodem, również podlega zajęciu. Jeśli łączne potrącenie z obu wynagrodzeń nie przekroczyło jeszcze 25% całkowitego netto (lub 75% w przypadku długów alimentacyjnych), komornik może również zająć odpowiedni procent z premii. Jeżeli po odjęciu składek i podatków Anna otrzymuje z premii 1500 zł na rękę, komornik może zająć dodatkowe 375 zł.
 • Suma potrąceń. W efekcie, w miesiącu, w którym Anna otrzymała dwie wypłaty, komornik może zająć 1325 zł, co jest sumą 950 zł z regularnego wynagrodzenia i 375 zł z premii.
 • Kwota wolna od potrąceń. Ważne jest, by suma potrąceń z obu wypłat nie spowodowała spadku łącznych dochodów Anny poniżej kwoty minimalnej, wolnej od potrąceń. Jeżeli po potrąceniach jej wynagrodzenie netto miałoby spaść poniżej tego progu, kwota zajęcia zostanie odpowiednio zmniejszona.

Jak samodzielnie napisać pismo do komornika?

W przypadku dwóch wypłat w jednym miesiącu komornik musi zatem uwzględnić całkowite dochody dłużnika i odpowiednio dostosować potrącenia, aby nie przekroczyć ustawowych limitów zajęć i zagwarantować dłużnikowi minimalne środki do życia.

Gdy słyszymy o długach, zwykle myślimy o obciążeniu, które spada na wierzyciela, zmuszając go do oczekiwania na spłatę zobowiązania. Jednak rzeczywistość jest o wiele bardziej złożona i dynamiczna. Wierzyciele, którzy nie chcą lub nie mogą czekać na spłatę długu, mają do dyspozycji potężne narzędzie finansowe — giełdę długów. To miejsce, gdzie niespłacone zobowiązania stają się przedmiotem handlu, a każdy dłużnik może stać się „aktywem” na tej specyficznej giełdzie.

Śmierć bliskiej osoby to nie tylko czas żałoby i refleksji, ale również moment, w którym na powierzchnię mogą wypłynąć różne aspekty prawne i finansowe, o których na co dzień rzadko się myśli.

Nadpłata kredytu to jedna z najczęściej wybieranych metod na szybsze spłacenie długu i zmniejszenie kosztów związanych z odsetkami.