Czym jest emerytura bez podatku i kto może z niej skorzystać?

emerytura_bez_podatku_kto_moze_z_niej_skorzysta

Spis Treści

Emerytura to świadczenie pieniężne wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jest ono przekazywane osobom, które pracowały zawodowo oraz odprowadzały składki na ubezpieczenie społeczne. Jej wysokość jest uzależniona od wielu różnych czynników. Od 1 stycznia 2022 weszły w życie przepisy prawa dotyczące emerytury bez podatku. Sprawdź, na czym to polega.

Czym jest emerytura bez podatku?

Emerytura bez podatku to świadczenie, od którego nie odprowadza się podatku dochodowego – jest to bardzo korzystne rozwiązanie. Dzięki niemu w kieszeni wielu emerytów zostaje więcej pieniędzy. Trzeba jednak mieć na uwadze to, że prawo do takiego świadczenia nie dotyczy każdego.

Co to jest emerytura bez podatku?

Jak już wiesz, tego rodzaju emerytura nie wymaga odprowadzania podatku dochodowego. Weszła ona w życie na skutek nowych przepisów podatkowych będących częścią reformy „Nowy Polski Ład”. Podniosły one kwotę wolną od zobowiązań fiskalnych do 30 000 zł. Dzięki temu bardzo duża część emerytów na tym zyskała.

Jakie świadczenia emerytalne mogą być objęte emeryturą bez podatku?

Odprowadzanie podatku dochodowego nie jest konieczne w przypadku nie tylko świadczeń emerytalnych, ale również rentowych, które nie przekraczają rocznie 30 000 zł. Oznacza to, że z takiego rozwiązania mogą skorzystać osoby, których miesięczne świadczenia nie są wyższe niż 2500 zł brutto.

Jaka jest maksymalna kwota emerytury, która może być objęta emeryturą bez podatku?

Maksymalna kwota zwolniona z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego to 2500 zł miesięcznie. Dzięki wprowadzeniu tych przepisów emeryci i renciści otrzymujący najniższe świadczenia nie muszą ponosić dodatkowych kosztów. Na tym programie zyskują jednak wszyscy, którzy uzyskali prawo do jego wypłaty. Nawet jeśli świadczenie jest wyższe niż 2500 zł, to podatek jest odprowadzany wyłącznie od nadwyżki ponad tę kwotę. Dodatkowo podatek od emerytury został obniżony 1 lipca 2022 roku z 17 do 12%.

Kto może skorzystać z emerytury bez podatku?

Aktualnie obowiązujące przepisy określają, że prawo do świadczenia bez konieczności odprowadzania podatku dochodowego mają osoby pobierające emeryturę oraz rentę. Według danych udostępnionych przez rząd, na wprowadzeniu zmian skorzysta nawet 95% uprawnionych osób.

Kto może skorzystać z emerytury bez podatku?

Jak już wiesz, z tego rozwiązania mogą skorzystać wszyscy emeryci oraz renciści. Najwięcej zyskają na nim ci, których wysokość świadczenia nie przekracza 2500 zł miesięcznie, czyli 30 000 zł rocznie.

Jakie są warunki uzyskania emerytury bez podatku?

Świetną wiadomością dla osób uprawnionych do tego świadczenia jest to, że aby skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego, nie muszą oni spełniać żadnych dodatkowych formalności. Kwota emerytury czy renty zostanie automatycznie przeliczona i wypłacona.

Czy osoby pobierające renty także mogą skorzystać z emerytury bez podatku?

Tak, renciści również mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od tego rodzaju świadczeń. Dzięki temu w ich kieszeni także zostanie więcej pieniędzy.

Jakie są korzyści z emerytury bez podatku?

Wprowadzenie emerytur i rent bez podatku miało na celu przede wszystkim poprawić sytuację finansową osób, które pobierają tego typu świadczenia. Takie rozwiązanie niesie za sobą wiele korzyści, które odczuwają emeryci i renciści, zwłaszcza ci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2 500 zł brutto.

Jakie korzyści wynikają z uzyskania emerytury bez podatku?

Zdecydowanie największą korzyścią wynikającą z pobierania emerytury bez podatku są kwestie finansowe. Osoby otrzymujące takie świadczenia mogą w pełni wykorzystać wypłacaną im kwotę, bez konieczności odprowadzania podatku dochodowego. Jest to szczególnie ważne w obecnych czasach, gdy inflacja jest bardzo wysoka, a ceny w sklepach nieustannie rosną.

Dla wielu emerytów i rencistów otrzymywane świadczenia to jedyne źródło utrzymania. Jeśli więc mogą otrzymać nieco więcej pieniędzy, jest to dla nich bardzo korzystne.

Jakie osoby powinny rozważyć skorzystanie z emerytury bez podatku?

Emeryta bez podatku należy się każdej osobie uprawnionej do otrzymywania świadczeń, których roczna wysokość nie przekracza 30 000 zł. Po waloryzacji, która miała miejsce w marcu 2023 roku, stało się to dość problematyczne. W jej wyniku wysokość emerytur nieco wzrosła, co oznacza, że osoby, które do tej pory otrzymywały nie więcej niż 2500 zł miesięcznie, obecnie nie mieszczą się w progu podatkowym. Dobrą wiadomością jest jednak to, że podatek odprowadzany jest wyłącznie od nadwyżki ponad tę kwotę. Oznacza to, że emeryt otrzymujący np. 2600 zł będzie musiał zapłacić podatek tylko od kwoty 100 zł.

Czy emerytura bez podatku ma wpływ na inne świadczenia emerytalne?

Korzystanie z emerytury bez podatku nie wpływa na inne otrzymywane świadczenia. Dodatki, z których mogą korzystać emeryci, to m.in.:

 • dofinansowanie nowego dekodera i telewizora,
 • dodatek dla strażaków-ochotników i ratowników górskich,
 • ryczałt energetyczny,
 • dodatek pielęgnacyjny.

Osoby uprawnione do świadczeń emerytalnych lub rentowych powinny się zorientować, z jakich dodatków mogą skorzystać.

Jak ubiegać się o emeryturę bez podatku?

Emerytura bez podatku należy się każdej uprawnionej do tego osobie. Oznacza to, że nie trzeba się o nią ubiegać inaczej niż o standardowe świadczenie. Warto jednak wiedzieć, w jaki sposób przebiega procedura przyznawania emerytury. W Polsce przysługuje ona kobietom po ukończeniu 60. roku życia oraz mężczyznom w wieku powyżej 65 lat. Pamiętaj, że nie jest to obowiązek, a prawo. Oznacza to, że po przekroczeniu odpowiedniego wieku można złożyć wniosek o przyznanie emerytury, ale nie jest to koniecznością. Wszystko zależy od kondycji danej osoby oraz stanu jej zdrowia. Dość powszechną praktyką jest kontynuowanie pracy nawet wtedy, gdy uzyska się prawo do świadczenia.

Jakie dokumenty należy złożyć w celu uzyskania emerytury bez podatku?

Najważniejszym dokumentem potrzebnym do ubiegania się o emeryturę jest dowód osobisty. Może to być także paszport. Taki dokument musi umożliwiać identyfikację przyszłego emeryta. Niezbędne jest również wypełnienie stosownego wniosku. Można go pobrać ze strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest on także dostępny w każdej placówce ZUS. Koniecznie trzeba również dołączyć do niego dokumenty potwierdzające poszczególne okresy pracy oraz wysokość wynagrodzenia.

Jeśli po złożeniu wniosku oraz dokumentów okaże się, że czegoś brakuje, zostaniesz o tym poinformowany. W takiej sytuacji będziesz mógł uzupełnić braki w określonym czasie.

Podczas obliczania wysokości emerytury pod uwagę są brane okresy:

 • składkowe,
 • nieskładkowe.

Pierwsze z nich to okresy zatrudnienia na podstawie umów, które przewidują odprowadzanie składek społecznych. Obejmują one także czas, gdy były opłacane samodzielnie np. w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. Z kolei okresy nieskładkowe są związane z brakiem aktywności zawodowej. Jeśli miałeś przerwy w zatrudnieniu i przez pewien okres nie opłacałeś składek, zostanie to wzięte pod uwagę.

Gdzie należy składać wniosek o emeryturę bez podatku?

Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami trzeba złożyć w wybranym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie musisz robić tego osobiście. Jeśli wolisz, prześlij dokumenty drogą pocztową. Bardzo dużym ułatwieniem jest też możliwość załatwienia wszelkich formalności elektronicznie. To wygodne rozwiązanie, które znacząco przyspiesza cały proces.

Przepisy prawa dopuszczają również możliwość złożenia dokumentów do ZUS-u za pośrednictwem pracodawcy.

Jak długo trwa procedura ubiegania się o emeryturę bez podatku?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma na wydanie decyzji 30 dni. Okres ten liczy się od momentu, w którym została wyjaśniona ostatnia okoliczność niezbędna do jej wydania. Decyzja zostanie przesłana do Ciebie na adres wskazany we wniosku albo zostanie przekazana ustawowemu przedstawicielowi, jeśli został on ustalony.

Niektóre osoby są uprawnione do ubiegania się o wcześniejszą emeryturę. Prawo to przysługuje osobom urodzonym w latach 1949–1968 i wykonującym zawody o szczególnym charakterze lub wymagających pracy w trudnych warunkach. W pierwszym przypadku chodzi głównie o profesje, które są ważne z punktu widzenia państwa, czyli przede wszystkim o służby mundurowe. Niekiedy takie prawo może dotyczyć także osób wykonujących inne zawody, np. dziennikarzy czy artystów, którzy przyczynili się do rozsławienia kraju na arenie międzynarodowej.

Aby można było skorzystać z możliwości wcześniejszej emerytury, staż pracy we wspomnianych warunkach musi wynosić co najmniej 15 lat w przypadku kobiet, które ukończyły 55 lat oraz 15 lat dla mężczyzn po 60. r. ż.

Lista zawodów objętych możliwością wcześniejszego przejścia na emeryturę jest dość długa. Prawo to dotyczy głównie pracowników:

 • zakładów chemicznych,
 • przemysłu górniczego i hutniczego,
 • transportu i łączności,
 • służby zdrowia,
 • przemysłu drzewnego,
 • przemysłu energetycznego.

Przed złożeniem wniosku o przyznanie tego rodzaju świadczenia, należy dokładnie zapoznać się warunkami, które trzeba spełnić.

Podsumowanie

 1. Emerytura to świadczenie pieniężne przysługujące osobom po osiągnięciu określonego wieku – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, odprowadzających składki na ubezpieczenie społeczne.
 2. Osoby uprawnione do wypłaty świadczenia w wysokości do 2500 zł brutto miesięcznie nie odprowadzają podatku dochodowego.
 3. Prawo to dotyczy również renty, której łączna suma wynosi maksymalnie 30 000 zł brutto rocznie.
 4. Emeryci i renciści, którzy mają świadczenia wyższe niż 2500 zł miesięcznie, także zyskują na tym rozwiązaniu. Podatek dochodowy zostanie naliczony wyłącznie od wypłacanej nadwyżki.
 5. Emerytura bez podatku przysługuje każdej uprawnionej do tego osobie. Nie trzeba się o to dodatkowo ubiegać.
 6. Po osiągnięciu wieku uprawniającego do emerytury możesz się na nią zdecydować, ale nie jest to konieczne. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby kontynuować karierę zawodową.
 7. Osoby wykonujące niektóre zawody mają prawo do wcześniejszej emerytury. Dotyczy ono przede wszystkim profesji o szczególnym znaczeniu oraz wykonywanych w trudnych warunkach.

Nadpłata kredytu to jedna z najczęściej wybieranych metod na szybsze spłacenie długu i zmniejszenie kosztów związanych z odsetkami.

Zajęcie komornicze wynagrodzenia może stanowić poważne obciążenie finansowe dla dłużnika.

Karty kredytowe stanowią fundamentalny element współczesnego systemu finansowego, umożliwiając użytkownikom realizację transakcji bezpośrednio z wykorzystaniem przyznanego przez bank kredytu.