Jak ubiegać się o zwrot prowizji bankowej za wcześniej spłacony kredyt?

jak-ubiegac-sie-o-zwrot-prowizji-bankowej-za-wczesniej-splacony-kredyt

Spis Treści

Wbrew powszechnie głoszonym tezom, banki nie są zainteresowane tym, by ich klienci spłacali swoje zobowiązania w terminie krótszym, aniżeli zawitym w umowie kredytowej. Należy zdać sobie sprawę z faktu, że czas jest jednym z głównych czynników generujących bankowcom przychody. Zatem to, co z punktu widzenia kredytobiorcy wydaje się dobrodziejstwem, i tak jest przedstawiane w licznych spotach reklamowych, w rzeczywistości podnosi łączne koszty uzyskania finansowania zewnętrznego, które de facto ponosi klient. Czy i jak można odzyskać przynajmniej część prowizji w przypadku wcześniej spłaconego kredytu? Nad tym zastanowimy się w poniższym artykule.

Zwrot kosztów bankowych

Wydawałoby się, że nie powinno być żadnych problemów ze zwrotem części kosztów kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty. Jest sprawą oczywistą, że klient powinien uiścić zapłatę za towar lub usługę faktycznie przez siebie nabytą. Wydawałoby się, lecz tak nie jest

Nawet stosowne akty prawne nie były w stanie zmienić negatywnych praktyk stosowanych przez instytucje finansowe. Przypomnijmy tekst zawarty w ustawie o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku, który stanowi, że w przypadku spłaty kredytu przed upływem czasu określonego w umowie, koszt kredytu ulega proporcjonalnemu obniżeniu w stosunku do pozostałego okresu kredytowania. Innymi słowy, bank powinien zwrócić powstałą w ten sposób nadpłatę.

Dopiero ingerencja Prezesa UOKiK wsparta merytorycznie przez wyrok TSUE (C-383/18) spowodowały, że 14 banków (stan na lipiec 2020 r.) zdecydowało się rozliczać z klientami zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego.

Jednak to, co wygląda pięknie na papierze, wcale nie musi znaleźć odzwierciedlenia w rzeczywistości.

Bank, wszechpotężna instytucja

Przyjrzyjmy się, jak w większości przypadków wygląda procedura udzielania wsparcia finansowego.

Klient otrzymuje cały zbiór pozytywnych sygnałów, mających na celu utwierdzenie go w przekonaniu, że cokolwiek się dzieje, dzieje się na jego korzyść. Wykresy, obliczenia, symulacje, ciągi znaków, z których wynika tylko jedno przesłanie. Mianowicie kredyt jest łatwo spłacalny, nie niesie żadnych negatywnych skutków itd. Następnie następuje złożenie podpisów będących jednocześnie oświadczeniem woli. Dodajmy, że dokumenty sporządzone są w skomplikowanym języku prawniczym, niezrozumiałym dla większości przeciętnych obywateli naszego kraju. To z kolei powoduje, że znaczna część konsumentów produktów finansowych nie zdaje sobie sprawy ze skutków prawnych, jakie powstają w momencie złożenia podpisu na umowie.

W przypadku planowego spłacania zobowiązania nic się nie dzieje, wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem. Jednak w sytuacji wystąpienia zdarzeń nietypowych, a do takich można zaliczyć wcześniejszą spłatę kredytu, sytuacja zaczyna się komplikować.

W tym momencie należy natychmiast zwrócić się o profesjonalną pomoc. W przeciwnym razie klient staje się nieświadomą ofiarą systemu.

Zwrot prowizji bankowej, gdzie szukać wsparcia?

Przyjrzyjmy się, jak realizowane są zwroty prowizji bankowej w Help Hero, firmie skupiającej ekspertów pośrednictwa prawnego.

Procedura nie może zostać uruchomiona bez złożenia odpowiedniej dokumentacji. W tym celu warto skontaktować się z pracownikiem firmy w celu przeprowadzenia dokładnej analizy stanu faktycznego sytuacji kredytowej. Zwalnia to kredytobiorcę z konieczności konfrontacji z urzędnikami bankowymi i jest gwarancją skuteczności całego przedsięwzięcia.

W celu zapewnienia sobie szybkiej i sprawnej obsługi już dziś warto skorzystać z formularza kontaktowego. Nadpłata prowizji nie generuje zysków, zatem nie ma powodu, by jej nie odebrać.

Nadpłata kredytu to jedna z najczęściej wybieranych metod na szybsze spłacenie długu i zmniejszenie kosztów związanych z odsetkami.

Zajęcie komornicze wynagrodzenia może stanowić poważne obciążenie finansowe dla dłużnika.

Karty kredytowe stanowią fundamentalny element współczesnego systemu finansowego, umożliwiając użytkownikom realizację transakcji bezpośrednio z wykorzystaniem przyznanego przez bank kredytu.