Jak uwolnić się od firmy windykacyjnej?

jak-uwolnic-sie-od-firmy-windykacyjnej

Spis Treści

Z firmą windykacyjną mają do czynienia osoby, które nie spłacają swoich zobowiązań we wskazanym terminie. Ten problem dotyka wielu klientów nie tylko parabanków, ale także banków. Firmy windykacyjne mają za zadanie nakłonić dłużnika do spłaty długów i stosują w tym celu różne metody. Jak postępować w przypadku wszczęcia postępowania windykacyjnego?

Czym jest firma windykacyjna?

Firmy windykacyjne mają za zadanie doprowadzić do ugody między dłużnikiem a wierzycielem. Jeśli tego typu działania nie przynoszą jednak oczekiwanego rezultatu, to sprawa trafia do sądu. Następnie wyegzekwowaniem wierzytelności zajmuje się komornik.

Tego rodzaju firmy muszą działać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, a także być wpisane do rejestru przedsiębiorstw.

Jak działa firma windykacyjna?

Firma windykacyjna może odzyskiwać należności na rzecz wierzyciela na podstawie stosownego pełnomocnictwa. W przypadku, gdy doszło do odkupienia długu, to może także działać we własnym imieniu. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego osoba, wobec której rozpoczęto proces ściągania długów, nie musi wyrażać zgody na przeniesienie obsługi wierzytelności na zewnętrzną firmę. Niezbędne jest tylko poinformowanie kredytobiorcy o tym fakcie.

Procedura dochodzenia należności przez firmę windykacyjną

Zanim dowiesz się, jak uwolnić się od firmy windykacyjnej, musisz wiedzieć, w jaki sposób przebiega odzyskiwanie długów. O powstaniu należności można mówić, gdy upłynie termin spłaty zobowiązania. Pierwszym etapem postępowania jest windykacja polubowna. Polega ona przede wszystkim na kontaktowaniu się z dłużnikiem w celu ściągnięcia należności. Tego rodzaju windykacja ma wiele zalet, a jedną z nich jest możliwość uniknięcia postępowania sądowego.

W przypadku, gdy mimo wielokrotnych prób nawiązania kontaktu z dłużnikiem jest to niemożliwe, niezbędne jest przeprowadzenie postępowania sądowego. Aby je rozpocząć, trzeba złożyć stosowny wniosek. Jeśli jesteś dłużnikiem, który celowo unikał kontaktu z windykatorem, musisz mieć na uwadze to, że działa to na Twoją niekorzyść. Po rozpatrzeniu wniosku sąd wydaje nakaz zapłaty. Jest to dokument niezbędny do rozpoczęcia kolejnego etapu postępowania, czyli egzekucji komorniczej. O tym, w jaki sposób będą ściągane należności, decyduje sam wierzyciel. Dłużnik jest obciążany zarówno kosztami postępowania sądowego, jak i pracy komornika.

Jakie narzędzia stosują firmy windykacyjne?

Biorąc pod uwagę sposób postępowania wobec dłużnika, wyróżnia się dwa rodzaje windykacji:

 • miękką,
 • twardą.

Pierwsza z nich obejmuje wszystkie działania polubowne. Jest to najłagodniejsza, ale też najbardziej uporczywa forma prób odzyskania długu. Polega ona najczęściej na telefonowaniu oraz wysyłaniu wiadomości SMS i e-mail do dłużnika. Niekiedy windykator odwiedza go także w miejscu zamieszkania.

Jeśli opóźnienie w spłacie zobowiązania dotyczy chwilówek lub kredytów, trzeba także liczyć się z tym, że od momentu powstania zobowiązania naliczane są odsetki karne. Ich wysokość może być różna, ale w przypadku parabanków są one najczęściej dość wysokie. Trzeba mieć na uwadze także to, że nieuczciwi dłużnicy są wpisywani na różnego rodzaju „czarne listy” oraz do ogólnodostępnych rejestrów, co może być dużym problemem w przyszłości.

W momencie, gdy windykacja miękka nie przynosi oczekiwanych rezultatów, niezbędne jest wdrożenie twardych metod, czyli rozpoczęcie postępowania sądowego.

Co zrobić, gdy kontaktuje się z nami firma windykacyjna?

Chcesz wiedzieć, jak się pozbyć firmy windykacyjnej? Pamiętaj, że windykator to nie komornik, dlatego nie ma on prawa do ściągnięcia zadłużenia. Jego zadaniem jest tylko kontakt z Tobą oraz nakłonienie Cię do spłaty długów. W takiej sytuacji musisz przede wszystkim zachować spokój. Firmy windykacyjne stosują różne metody, które najczęściej są bardzo denerwujące. Jest to celowe działanie, które ma na celu nakłonić Cię do spłaty zobowiązania. Jeśli windykator stosuje praktyki niezgodne z prawem, powinieneś to zgłosić odpowiednim służbom.

Jak uniknąć kontaktu z firmą windykacyjną?

Najlepszym sposobem uniknięcia kontaktu z firmą windykacyjną jest spłata wszystkich zobowiązań w terminie. Pamiętaj, że postępowanie mające na celu skutecznie nakłonić Cię do uregulowania długów może dotyczyć nie tylko chwilówek czy kredytów w banku. Takie rozwiązania stosują także m.in. firmy telekomunikacyjne. Musisz się z tym liczyć również wtedy, gdy zwlekasz z opłacaniem rachunków czy faktur.

Jakie są sposoby uniknięcia kontaktu z firmą windykacyjną?

Jeśli pożyczyłeś pieniądze i nie jesteś w stanie ich zwrócić w ustalonym terminie, to najlepszym rozwiązaniem jest skontaktowanie się bezpośrednio z wierzycielem. Spróbuj wynegocjować wydłużenie terminu spłaty lub rozłożenie zobowiązania na raty, które będziesz w stanie spłacać. Pokaż wierzycielowi, że robisz wszystko, aby uregulować swój dług. Innym sposobem jest zaciągnięcie kolejnej pożyczki na spłatę zobowiązań. Nie jest to jednak dobry pomysł, gdyż możesz łatwo wpaść w spiralę zadłużenia – wyjście z niej jest bardzo trudne.

Zanim zdecydujesz się na zaciągnięcie chwilówki czy kredytu, dokładnie przeanalizuj swoją aktualną sytuację finansową. W ten sposób ocenisz, czy będziesz w stanie spłacać zobowiązanie. Weź pod uwagę, że w przyszłości Twój budżet może być mniejszy niż teraz, dlatego miesięczna rata nie powinna być zbyt wysoka. W przeciwnym razie będziesz mieć nie lada problem ze spłatą długu.

Czy warto kontaktować się z firmą windykacyjną i próbować negocjować?

Jeśli mimo wszystko nie udało Ci się uniknąć kłopotów ze spłatą zobowiązania, nie powinieneś unikać kontaktu z windykatorem. Jak wiesz, jeśli zostanie wobec Ciebie wszczęte postępowanie sądowe, takie zachowanie będzie działało na Twoją niekorzyść. Warto więc wiedzieć, w jaki sposób negocjować z firmą windykacyjną.

Zanim zdecydujesz się na taki kontakt, przygotuj sobie argumenty, które pozwolą Ci wytłumaczyć swoją pozycję. Zastanów się, w jaki sposób przekonasz windykatora, że najlepszym rozwiązaniem będzie podpisanie ugody z wierzycielem. Jest ono bowiem korzystne dla obu stron. Przede wszystkim pozwala uniknąć postępowania sądowego, które może być bardzo kosztowne.

Jakie są sposoby na uregulowanie długu?

Jeśli masz problem ze spłatą swoich zobowiązań, powinieneś skontaktować się z prawnikiem specjalizującym się w tego typu sprawach, który doradzi Ci, jak postępować w takiej sytuacji. Wykorzystanie ścieżki prawnej da nieco więcej czasu na zgromadzenie niezbędnych pieniędzy.

Możesz także zdecydować się na kredyt konsolidacyjny na spłatę zobowiązań. Jest to produkt finansowy oferowany przez banki. Pozwala zamienić wiele kredytów na jeden, którego spłata odbywa się na korzystnych warunkach. Z tego rozwiązania musisz jednak korzystać bardzo rozsądnie.

Jak skutecznie odmówić spłaty długu?

Wiele firm windykacyjnych wykorzystuje niewiedzę klientów i chce ich nakłonić do spłaty długu, który się przedawnił. Jest to działanie niezgodne z prawem. Takich zobowiązań nie musisz bowiem spłacać. Dokładny czas, jaki musi minąć, aby dług mógł zostać uznany za przedawniony, zależy od rodzaju zobowiązania:

 • usługi telekomunikacyjne – 2 lata,
 • nieopłacona faktura – 2 lata,
 • kredyt lub pożyczka – 3 lata,
 • zadłużenie na karcie kredytowej – 3 lata,
 • długi spadkowe – 6 lat.

Jeśli podejrzewasz, że dług, z którym zgłasza się do Ciebie firma windykacyjna, przedawnił się, dokładnie to zweryfikuj. Może bowiem okazać się, że odmowa jego spłaty jest słuszna.

Podsumowanie

 1. Firma windykacyjna ma za zadanie doprowadzić do ugody między wierzycielem a osobą zadłużoną.
 2. W celu nakłonienia dłużnika do spłaty zobowiązania w pierwszej kolejności stosuje miękkie metody windykacji. Jeśli nie przyniosą one oczekiwanego rezultatu, konieczne jest sięgnięcie po bardziej radykalne środki.
 3. Firmy windykacyjne muszą zawsze działać zgodnie z prawem.
 4. Nie musisz rozmawiać z windykatorem, ale warto to zrobić. Polubowne rozwiązanie sprawy jest o wiele korzystniejsze niż kierowanie jej na drogę sądową.
 5. Zanim spłacisz zobowiązania, z którymi zgłasza się do Ciebie firma windykacyjna, sprawdź, czy nie uległy one przedawnieniu.

Nadpłata kredytu to jedna z najczęściej wybieranych metod na szybsze spłacenie długu i zmniejszenie kosztów związanych z odsetkami.

Zajęcie komornicze wynagrodzenia może stanowić poważne obciążenie finansowe dla dłużnika.

Karty kredytowe stanowią fundamentalny element współczesnego systemu finansowego, umożliwiając użytkownikom realizację transakcji bezpośrednio z wykorzystaniem przyznanego przez bank kredytu.