Jak zamknąć konto w banku ?

Chcesz zamknąć swoje konto w banku ? Znalazłeś tańsze i lepiej dopasowane konto do swoich potrzeb ? Odebrałeś cashback za otwarcie i aktywowanie konta ? Sprawdź jak szybko i sprawnie zamknąć konto osobiste w banku.

Nie można zaprzeczyć, że informacje o założeniu konta osobistego są wyświetlane znacznie lepiej niż wskazówki dotyczące szybkiego zamykania konta. Nie jest to zaskakujące, gdyż liczba klientów jest jednym z najczęściej stosowanych mierników sukcesu danego banku. Duży napływ klientów to w najlepszym razie problematyczna propozycja, która nie odpowiada realiom rynku. W najgorszym przypadku może być zwiastunem problemów instytucji finansowych.

Konto bankowe.png

Jak zamknąć konto osobiste online ?

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, coraz więcej banków oferuje kanały umożliwiające zdalne zamykanie poszczególnych rachunków. Umowę o prowadzenie konta możesz wypowiedzieć listem poleconym, e-mailem lub dzwoniąc na odpowiednią infolinię. Niektóre banki uprościły proces rozwodowy do tego stopnia, że ​​mogą zamknąć swoje konta osobiste za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. Jest to prawdopodobnie najłatwiejsza i najszybsza z tych metod.

Jak zamknąć konto w oddziale ?

Niestety na rynku wciąż panuje skostniałe podejście, które utrudnia życie klientom. Niektóre banki akceptują likwidację kont indywidualnych dopiero po przybyciu do oddziału. Na szczęście lista organizacji oczekujących na klientów wydaje się bardzo krótka. Być może banki stosujące to podejście oczekują, że rozmowa na żywo zniechęci niektóre osoby do zamykania kont.

Na co jeszcze zwrócić szczególną uwagę przy zamykaniu konta ?

Płacąc za konto osobiste, należy podać numer rachunku odbiorcy lub przelać środki z rachunku. W przypadku skorzystania z drugiej opcji zaleca się pozostawienie na koncie niewielkiej kwoty ze względu na potencjalne opłaty i prowizje, które mogą zostać naliczone od momentu wypowiedzenia do faktycznej likwidacji konta. Wszystko to wiąże się z okresem wypowiedzenia, zwykle 30 dni. Oczywiście nie ma możliwości zamknięcia konta z debetem (saldo ujemne).

Ważne jest również, aby upewnić się, że karta płatnicza powiązana z Twoim kontem została usunięta. Unikanie plastiku na wczesnym etapie może przyspieszyć proces zamykania konta. Ponadto nic nie stoi na przeszkodzie cofnięciu wszystkich zgód przed rezygnacją z konta. Zapewnia to spokój ducha przed niechcianymi wiadomościami i połączeniami z banku.

Jak zamknąć konta w poszczególnych bankach ?

 

alior.png

Umowę można wypowiedzieć osobiście w placówce banku, za pośrednictwem poczty na adres Alior Bank SA ul. Postępu 18 B 02-676 Warszawa, na infolinii pod nr. tel. 19 502, lub przez system bankowości elektronicznej (Moje sprawy → Dyspozycje, opinie i potwierdzenia → Wypowiedzenie/zamknięcie konta → Złóż wniosek).

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

 • Dowód osobisty
 • Formularz wypowiedzenia umowy dostępny tutaj.

Po zamknięciu konta, środki które pozostały zostaną przelana na konto wskazane we wniosku.

Pamiętajcie o wycofaniu udzielonych zgód marketingowych. Alior Bank stosuje 30 dniowy okres wypowiedzenia.

 

millennium.png

Umowę można wypowiedzieć przez internetowy system transakcyjny (Konta > Wnioski > Zamykanie konta w Millenet.), przez telefon (801 331 331 – dla telefonów stacjonarnych oraz komórkowych i (+48) 22 598 40 40 dla telefonów komórkowych oraz z zagranicy) oraz podczas wizyty w oddziale.

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia

 • Dowód osobisty
 • W przypadku telefonicznego wypowiedzenia – kody i dane potwierdzające tożsamość klienta

Po zamknięciu konta, środki które pozostały zostaną przelana na konto wskazane we wniosku.

W Millennium Bank wycofanie zgód marketingowych następuje automatycznie przy zamknięciu konta.

 

bnp.png

Umowę o prowadzenie konta osobistego można rozwiązać na dwa sposoby. Jednym z nich jest wizyta w oddziale banku, a drugim przesłanie odpowiedniej korespondencji do centrali banku na adres BGŻ BNP Paribas S.A. ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa. Jeżeli wypowiedzenie ma mieć skutek natychmiastowy można to zrobić również za pośrednictwem infolinii (nr. tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 ).

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

 • Dowód osobisty
 • Formularz wypowiedzenia umowy

Po zamknięciu konta, środki które pozostały zostaną przelana na konto wskazane we wniosku.

Przed zamknięciem konta warto zastrzec w systemie transakcyjnym wszystkie karty. Taka procedura przyspiesza likwidację konta i usprawnia cały proces. Warto też zostawić jakieś środki na koncie, ponieważ okres wypowiedzenia to 30 dni i przez ten czas naliczane są opłaty za prowadzenie rachunku, a żaden bank nie zamknie konta, na którym jest debet. Zamykając konto należy również wycofać udzielone zgody marketingowe.

 

citi.png

Wypowiedzenie umowy o prowadzenie konta osobistego w banku Citi Handlowy można wykonać na cztery sposoby, Telefonicznie przez CitiPhone (+48 22 362 24 84 lub +48 22 692 24 84), przez Internet, za pośrednictwem systemu transakcyjnego (Kontakt z bankiem -> Zapytaj/Złóż zlecenie -> Rachunki osobiste), listownie (Bank Handlowy w Warszawie S.A. ul. Goleszowska 601-260 Warszawa) lub osobiście – podczas wizyty w oddziale banku.

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

 • Dowód osobisty
 • Formularz wypowiedzenia umowy

Po zamknięciu konta, środki które pozostały zostaną przelana na konto wskazane we wniosku.

W Citi Handlowy okres wypowiedzenie konta to 30 dni. Przez ten czas bank pobiera opłaty bankowe. Pamiętajcie zostawić część środków na koncie. Karty to konta zostaną zamknięte automatycznie przy likwidacji konta.

 

CA.png

Wypowiedzenie umowy rachunku w Credit Agricole wymaga formy pisemnej. Trzeba je złożyć osobiście w placówce banku lub za pośrednictwem poczty (Credit Agricole Bank Polska S.A. Departament Rozwoju Jakości Obsługi Klienta pl. Orląt Lwowskich 1 53-605 Wrocław).

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

 • Dowód tożsamości
 • Formularz wypowiedzenia umowy

Po zamknięciu konta, środki które pozostały zostaną przelana na konto wskazane we wniosku.

Wszystkie karty przypisane do konta, zostaną automatycznie zamknięte podczas likwidacji konta. Okres wypowiedzenia to 30 dni. Przy zamykaniu konta, pamiętajcie wycofać wszystkie zgody marketingowe.

 

getin.png

Konto w Getin Banku można zamknąć na trzy sposoby. Można wysłać wypowiedzenie pocztą (Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa), złożyć osobiście w placówce banku lub załatwić zdalnie za pośrednictwem systemu transakcyjnego (Wnioski -> Wypowiedzenie umowy rachunku).

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

 • Dowód osobisty
 • Formularz wypowiedzenia umowy, dostępne tutaj.

Po zamknięciu konta, środki które pozostały zostaną przelana na konto wskazane we wniosku.

W Getin Bank okres wypowiedzenia to 30 dni, po tym czasie konto zostanie automatycznie zamknięte.

 

ing.png

Umowę można wypowiedzieć na trzy sposoby. Osobiście w oddziale banku, listownie na adres ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, drogą elektroniczną w Moim ING (Szczegóły konta -> Zamknij). Ta opcja dostępna jest tylko w przypadku kont złotówkowych.

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

 • Dowód osobisty
 • Formularz wypowiedzenia umowy, dostępny tutaj.

Po zamknięciu konta, środki które pozostały zostaną przelana na konto wskazane we wniosku.

W ING Bank Śląski karty dołączone do konta, zostaną automatycznie zamknięte przy likwidacji konta. W Banku nie ma okresy wypowiedzenia, a zgody marketingowe zostaną automatycznie wycofane.

 

mbank.jpeg

Wypowiedzenie umowy o prowadzenie konta osobistego w mBanku można z powodzeniem, złożyć przez Internet (Finanse -> Usługi -> Nowa usługa -> Wypowiedzenie umowy), przekazać za pomocą infolinii pod numerem 783 300 800 lub 801 300 800, złożyć podczas osobistej wizyty w oddziale banku, wysłać pocztą na adres – mBank S.A. Bankowość Detaliczna Skrytka Pocztowa 2108 90-959 Łódź.

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

 • Dowód osobisty
 • Aktualne dane identyfikujące klienta
 • Formularz wypowiedzenia umowy, dostępny tutaj.

Po zamknięciu konta, środki które pozostały zostaną przelana na konto wskazane we wniosku.

W mBanku zaleca się samodzielne wcześniejsze zamknięcie kart przed zamknięciem konta. Spowodowane jest to faktem, że rezygnacja z rachunku nie pociąga za sobą likwidacji kart. Bank ma 7 dni na rozpatrzenie wniosku i od tego momentu rozpoczyna się trzydziestodniowy okres wypowiedzenia.

 

pekao.png

Wypowiedzenie umowy w banku możliwe jest na dwa sposoby. Można to zrobić osobiście w placówce lub listownie, przesyłając na adres dowolnego oddziału lub centrali banku (Bank Pekao SA – Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa). Zdecydowanie lepiej jest skierować wypowiedzenie do oddziału, w którym złożony został wzór podpisu. Jeżeli konieczny będzie kontakt z placówką posiadającą wzór, cały proces znacznie się wydłuży.

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

 • Dowód osobisty
 • Formularz wypowiedzenia umowy, dostępny tutaj.
 • W przypadku rezygnacji w oddziale, pamiętajcie zabrać ze sobą kartę płatniczą.

Po zamknięciu konta, środki które pozostały zostaną przelana na konto wskazane we wniosku.

Okres wypowiedzenia konta osobistego to 30 dni. Karty zamykane są automatycznie. Można dodatkowo wnioskować o wycofanie udzielonych zgód marketingowych.

 

pko bp.jpeg

Zamknięcie konta osobistego w banku PKO BP możliwe jest na dwa sposoby. Jednym z nich jest wizyta w placówce, drugim przesłanie listu poleconego na adres banku (PKO Bank Polski Spółka Akcyjna – Centrala ul. Puławska 15 02-515 Warszawa).

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

 • Dowód osobisty
 • Formularz wypowiedzenia umowy

Po zamknięciu konta, środki które pozostały zostaną przelana na konto wskazane we wniosku.

W PKO BP karty do konta, zostaną zamknięte automatycznie. W Banku nie ma okresu wypowiedzenia, ale trzeba pamiętać o wniosku do wycofania zgód marketingowych.

 

santander.png

Umowę w Santander Bank można rozwiązać na kilka sposobów, pojawiają się jednak informacje, że nie wszystkie z nich są zawsze skuteczne.

Dostępne opcje to:

 • Zamknięcie konta osobiście w oddziale banku
 • Skorzystanie z infolinii – nr 1 9999. Można też bezpośrednio dodzwonić się do działu likwidacji kont na nr 61 856 54 62
 • Wysłanie wypowiedzenia listownie na adres Santander Bank Polska S.A., al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa. Niestety podpis musi zostać poświadczony notarialnie co rodzi dodatkowe koszty.
 • Zamknięcie konta drogą elektroniczną – pojawiają się informacje, że choć taka opcja pojawia się w panelu klienta, to może być nieskuteczna. Prawdopodobnie bank naprawi to w najbliższym czasie.

Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy

 • Dowód osobisty
 • Formularz wypowiedzenia umowy, dostępny na stronie banku.

Po zamknięciu konta, środki które pozostały zostaną przelana na konto wskazane we wniosku.

W Santander Bank okres wypowiedzenia to 28 dni. Pamiętajcie zawnioskować o wycofanie wszystkich zgód marketingowych.

Pamiętaj wycofać zgody marketingowy

Banki bardzo sprytnie podchodzą do wypowiedzenia umowy przez klienta. Bardzo często zdarza się sytuacja kiedy to konto jest likwidowane, a zgody marketingowe pozostają aktywne. Jeśli nie chcesz otrzymywać informacji handlowych po zamknięciu konta, pamiętaj zwrócić na to uwagę podczas zamykania konta, bo nie w każdym Banku zostają one wycofane automatycznie.

Zostaw środki na opłaty

W większości przypadków, będzie lepiej jeżeli zostawisz niewielką kwotę na koncie, które zamykasz. Bank nie zamknie konta jeśli brakuje na nim choćby 1 grosza. Tymczasem opłata może zostać naliczona np. za okres wypowiedzenia, lub za usługi bankowe wykorzystywane przed zamknięciem konta. Zamykając konto za pośrednictwem infolinii można dowiedzieć się jakie opłaty zostaną pobrane do czasu ostatecznego zamknięcia konta.

Jeżeli pozostawiona kwota będzie wyższa niż Twoje należności wobec banku, odzyskasz resztę w placówce banku lub zostanie ona przelana na Twoje nowe konto. Musisz tylko wskazać to konto w wypowiedzeniu dotychczasowej umowy.

Podsumowanie

Pomimo tego, że odejście klienta jest zjawiskiem niepożądanym, zdecydowana większość banków oferuje możliwość zdalnego zamykania rachunków indywidualnych. Ponadto niektóre organizacje oferują gotowe formularze, które pozwalają na znaczne przyspieszenie postępowania. Jeśli wysyłasz wiadomość o zamknięciu konta osobistego, pamiętaj, że podpis musi być zgodny z podpisem na szablonie karty podpisu. W przeciwnym razie usuwanie konta może być wyłączone.