Czym jest kwota wolna od podatku i ile wynosi w Polsce?

kwota_wolna_od_podatku_czym_jest_i_ile_wynos_max-800x600 (1)

Spis Treści

Kwota wolna od podatku ma duży wpływ na wysokość wynagrodzeń i innych świadczeń takich jak np. emerytura. Mimo że z tym pojęciem można się spotkać w wielu różnych sytuacjach, to nie każdy podatnik zdaje sobie sprawę z tego, czym jest kwota wolna od podatku. Dowiedz się, czym jest kwota wolna od podatku oraz jaki ma wpływ na Twoje życie.

Kwota wolna od podatku w Polsce – czym jest?

Kwota wolna od podatku to określona wartość, od której nie trzeba odprowadzać podatku dochodowego. Jest to więc roczny dochód, który w całości zostaje w kieszeni podatnika. Kwota wolna od podatku i zasady jej obliczania są zapisane w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ile wynosi kwota wolna od podatku w Polsce w 2023 roku?

Warto wiedzieć, czym jest kwota wolna od podatku. Ile wynosi w bieżącym roku? W 2023 roku jej wysokość to 30 000 zł. Oznacza to, że podatnicy osiągający dochody w takiej właśnie wysokości nie zapłacą od tej kwoty podatku dochodowego. Kwota ta wzrosła do tego poziomu 1 stycznia 2022 roku. Wcześniej wynosiła zaledwie 8 000 zł. Wprowadzona zmiana jest więc korzystna dla podatników.

Kto może skorzystać z kwoty wolnej od podatku?

Prawo do skorzystania z kwoty wolnej od podatku przysługuje tylko podatnikom, którzy rozliczają swoje dochody na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. W praktyce oznacza to więc, że nie mogą z niej skorzystać osoby, które są opodatkowane liniowo lub rozliczają się ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych.

Kwota wolna od podatku jest dostępna przede wszystkim dla:

 • pracowników etatowych,
 • emerytów i rencistów,
 • zleceniobiorców,
 • osób pracujących na umowie o dzieło.

Jakie ograniczenia są związane z kwotą wolną od podatku?

Jak już wiesz, głównym ograniczeniem jest sposób rozliczania. Jeśli co roku składasz PIT-36 lub PIT-37, możesz skorzystać z tego prawa. Kwota wolna od podatku nie obowiązuje natomiast podatników rozliczających się z urzędem skarbowym za pomocą PIT-28, PIT-38 i PIT-39.

Jak obliczyć kwotę wolną od podatku?

Obliczanie kwoty wolnej od podatku nie jest bardzo trudne. Podstawą są całkowite przychody pomniejszone o składkę na ubezpieczenie emerytalne, chorobowe i rentowe oraz o zryczałtowany koszt uzyskania przychodu. Dla osób osiągających dochód w granicach od 30 001 do 120 000 zł kwota zmniejszająca podatek to 5100 zł.

Korzyści z wykorzystania kwoty wolnej od podatku

Największa korzyść dla podatników to możliwość niezapłacenia podatku dochodowego. Będą mogli więc całą zarobioną kwotę wydać na własne potrzeby. To istotne w przypadku osób zarabiających najmniej. Dzięki zwiększeniu tej kwoty zyskają także emeryci otrzymujący najniższe świadczenia.

Jak skorzystać z kwoty wolnej od podatku?

Kwota wolna od podatku jest ustalana na podstawie składanych w Urzędzie Skarbowym zeznań podatkowych. Taką deklarację należy wypełnić i złożyć w odpowiednim oddziale. Do PIT-u nie trzeba dołączać dodatkowych dokumentów czy wniosków.

Jakie zagrożenia są związane z nieprawidłowym wykorzystaniem kwoty wolnej od podatku?

Zagrożenia wynikają przede wszystkim z błędów zawartych w złożonym zeznaniu podatkowym. Jeśli zostały w nim umieszczone nieprawdziwe informacje, Urząd Skarbowy może nałożyć na takiego podatnika karę grzywny.

Jakie są dochody wliczane do kwoty wolnej od podatku?

Do kwoty wolnej od podatku wlicza się wszystkie dochody podatnika za poprzedni rok podatkowy. Jest to przede wszystkim:

 • wynagrodzenie za pracę,
 • emerytura,
 • renta,
 • zasiłki,
 • odsetki z lokat bankowych.

Dzięki temu z prawa do kwoty wolnej od podatku może skorzystać sporo uprawnionych osób.

Kwota wolna od podatku a podatek dochodowy

W przypadku, gdy dochody nie przekraczają 30 000 zł rocznie, nie trzeba odprowadzać podatku dochodowego. Dopiero po przekroczeniu tego progu jest to konieczne. W przypadku rozliczania wspólnie z małżonkiem, prawo do kwoty wolnej od podatku przysługuje każdej z osób. Mogą więc zarobić bez opodatkowania po 30 000 zł.

Kwota wolna od podatku a inne formy opodatkowania

Jak już wiesz, prawo do skorzystania z kwoty wolnej od podatku przysługuje jedynie osobom fizycznym rozliczającym się według skali podatkowej na zasadach ogólnych. Każda inna forma opodatkowania wyklucza tę możliwość.

Jakie ulgi podatkowe można otrzymać?

Ulgi pozwalają zmniejszyć kwotę podatku dochodowego, który trzeba zapłacić. Te, z których najczęściej korzystają podatnicy, to:

 • ulga internetowa,
 • ulga prorodzinna,
 • ulga rehabilitacyjna,
 • ulga dla krwiodawców,
 • darowizny na cele edukacyjne,
 • darowizny na rzecz pożytku publicznego,
 • odliczenie składek społecznych
 • ulga dla pracujących seniorów,
 • ulga dla rodzin 4+,
 • ulga dla młodych,
 • ulga termomodernizacja.

Dokładna lista jest znacznie dłuższa. Warto więc przed złożeniem zeznania podatkowego sprawdzić, czy można, z którejś z nich skorzystać. Aby to zrobić, trzeba zawrzeć tę informację podczas wypełniania deklaracji PIT. W tej chwili można to zrobić wygodnie, korzystając z internetowej platformy. Warto pamiętać także o tym, że istnieje możliwość odliczenia 1,5% podatku na wybrany cel charytatywny.

Podsumowanie

 1. Kwota wolna od podatku to wartość, od której nie odprowadza się podatku dochodowego. Oznacza to, że cała kwota pozostaje do dyspozycji podatnika.
 2. Kwota wolna od podatku obowiązuje tylko osoby rozliczające się według skali podatkowej na zasadach ogólnych.
 3. Obecnie kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł rocznie, co daje 2500 zł miesięcznie.
 4. Do kwoty wolnej od podatku wlicza się wszystkie osiągane dochody takie jak wynagrodzenie od pracodawcy, zasiłki, emeryturę, rentę itd.
 5. Podatnicy mogą skorzystać z różnego rodzaju ulg obniżających wysokość należnego podatku dochodowego. Informację o tym trzeba zawrzeć w deklaracji składanej do Urzędu Skarbowego.
 6. Niezłożenie w terminie deklaracji podatkowej lub złożenie takiej, która zawiera nieprawdziwe informacje, jest zagrożone karą grzywny.

Nadpłata kredytu to jedna z najczęściej wybieranych metod na szybsze spłacenie długu i zmniejszenie kosztów związanych z odsetkami.

Zajęcie komornicze wynagrodzenia może stanowić poważne obciążenie finansowe dla dłużnika.

Karty kredytowe stanowią fundamentalny element współczesnego systemu finansowego, umożliwiając użytkownikom realizację transakcji bezpośrednio z wykorzystaniem przyznanego przez bank kredytu.