Czy opłaca się spłacać kredyt hipoteczny przed terminem?

wczesniejsza-splata-kredytu-hipotecznego

Spis Treści

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie zaciągane najczęściej na kilkadziesiąt lat. Uzyskane w jego ramach pieniądze można przeznaczyć na zakup lub budowę wymarzonej nieruchomości. Dość często zdarza się, że ze względu na poprawę warunków finansowych możliwa jest wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego. Warto jednak wiedzieć, czy jest to opłacalne rozwiązanie.

Korzyści wynikające z wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego

Jeśli zastanawiasz się, czy spłata kredytu hipotecznego przed terminem to dobry pomysł, odpowiadamy: tak! O takiej sytuacji można mówić, gdy spłacasz wyższe raty, niż przewidziano w harmonogramie. Zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami kredytobiorca ma prawo spłacić całość lub część zobowiązania przed terminem. Takie rozwiązanie daje wiele korzyści, które sprawiają, że warto się na nie zdecydować.

W jakim celu warto wcześniej spłacić kredyt hipoteczny?

Wysokość rat kredytu hipotecznego ze zmiennym oprocentowaniem zależy od wysokości stóp procentowych. Przez długi czas utrzymywały się one na niskim poziomie. Jednak w ostatnich kilku miesiącach ich wysokość znacząco wzrosła. Dla przeciętnego kredytobiorcy oznacza to drastyczną podwyżkę rat kredytów. Co ważne, na początku największą część rat stanowią odsetki. Kapitał to tylko niewielki procent całej kwoty. Zatem decydując się na wcześniejszą spłatę kredytu, możesz uniknąć niepotrzebnych wydatków.

Jakie korzyści wynikają z wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego?

Najważniejsze korzyści, które przemawiają za wcześniejszą spłatą kredytu hipotecznego, to:

 • zwiększenie domowego budżetu — rata kredytu hipotecznego to spore obciążenie dla domowych finansów. Jeśli nie będziesz musiał jej spłacać, z pewnością odbije się to pozytywnie na Twoim portfelu,
 • zwiększenie komfortu psychicznego — szybsza spłata kredytu hipotecznego zapewni Ci spokój, gdyż nie będziesz musiał martwić się o to, jak go spłacisz w przypadku problemów finansowych,
 • uzyskanie nieruchomości na własność — po spłaceniu kredytu dom czy mieszkanie staną się Twoją własnością.

Jeśli zdecydujesz się na takie rozwiązanie, z pewnością odczujesz to, że w domowym budżecie zostaje więcej pieniędzy. Będziesz mógł je przeznaczyć na co tylko chcesz.

Czy wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego wpływa na zdolność kredytową?

Zastanawiasz się, czy spłata kredytu hipotecznego wpłynie na Twoją zdolność kredytową? Odpowiedź na to pytanie brzmi: tak. Dzięki pozbyciu się zobowiązania przed terminem Twoja zdolność kredytowa wzrośnie. Ułatwi Ci to uzyskanie kolejnego kredytu, jeśli będziesz go potrzebować. Bank ma 7 dni na to, aby poinformować Biuro Informacji Kredytowej o tym, że spłaciłeś swoje zobowiązanie. BIK z kolei w ciągu kolejnych 7 dni musi zaktualizować te dane w swoich systemach.

Wady wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego

Nie zawsze jednak spłata kredytu hipotecznego przed terminem jest opłacalna. Warto wiedzieć, więc kiedy lepiej jest tego nie robić. Wspomniana już wcześniej ustawa określa, że banki mogą wprowadzać opłatę, jaką jest prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego. Jest to swego rodzaju zadośćuczynienie na rzecz banku. Taka informacja musi być jednak zawarta w umowie kredytowej. Klient musi być bowiem świadomy tego, z jakimi kosztami będzie się wiązać wcześniejsza spłata zobowiązania.

Niewątpliwą wadą takiego rozwiązania jest także konieczność poniesienia jednorazowo dużego wydatku. W zależności od kwoty, która pozostała do spłaty, może to być od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych.

Kiedy warto wcześniej spłacić kredyt hipoteczny?

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego jest opłacalna przede wszystkim po trzech latach od podpisania umowy. Jest to związane ze wspomnianą prowizją na rzecz banku. Trzeba więc zweryfikować, czy koszt odsetek za pierwsze lata spłaty nie jest niższy niż wysokość opłaty za wcześniejszą spłatę. Jeśli tak, warto wstrzymać się z tą decyzją i rozpocząć nadpłacanie zobowiązania nieco później.

Jak wcześniej spłacić kredyt hipoteczny?

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego nie jest skomplikowana. Trzeba jednak wiedzieć, jak zrobić to w odpowiedni sposób. Przede wszystkim należy zacząć od zgromadzenia odpowiedniej kwoty, która pozwoli pozbyć się zobowiązania. Musisz się zastanowić, czy wolisz nadpłacać raty każdego miesiąca, czy też wpłacić jednorazowo większą kwotę.

Niezbędne jest także poinformowanie banku o swoich zamiarach. W tym celu najlepiej jest złożyć elektroniczny wniosek. Jest to wygodne rozwiązanie, które pozwoli Ci uniknąć wizyty w oddziale banku. Mimo że w internecie możesz znaleźć gotowe wnioski, nic nie stoi na przeszkodzie, aby skonstruować go samodzielnie. Powinien on zawierać następujące elementy:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane kredytobiorcy (imię i nazwisko, adres, numer PESEL),
 • numer umowy kredytowej,
 • numer konta do spłaty zobowiązania,
 • sumę, jaka ma być pobrana,
 • datę dokonania spłaty.

Na podstawie tego wniosku bank pobierze odpowiednią kwotę z Twojego konta, dzięki czemu pozbędziesz się zobowiązania.

Jakie są sposoby wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego?

Wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego możesz dokonać na dwa sposoby:

 • nadpłacając kolejne raty, co skróci czas trwania umowy lub zmniejszy kapitał pozostały do zapłaty,
 • spłacając naraz całe zobowiązanie.

W tym drugim przypadku musisz liczyć się z koniecznością zapłaty rekompensaty za wcześniejszą spłatę zobowiązania.

Jakie koszty są związane z wcześniejszą spłatą kredytu hipotecznego?

Przepisy zawarte we wspomnianej wcześniej ustawie szczegółowo regulują zasady pobierania przez banki prowizji za spłatę kredytu hipotecznego przed terminem. Odnoszą się one do umów, które zostały zawarte po 22 lipca 2017 roku. Brzmią następująco:

 • Kredyty hipoteczne ze zmiennym oprocentowaniem mogą być obciążone prowizją za przedterminową spłatę zobowiązania, gdy nastąpiła ona w ciągu pierwszych 36 miesięcy od momentu zawarcia umowy.
 • Wysokość rekompensaty nie może być wyższa niż suma odsetek, które klient musiałby normalnie zapłacić za ten okres. Ustawa określa także, że prowizja może wynosić maksymalnie 3% spłaconego kredytu.

Jak widzisz, nawet jeśli chcesz spłacić zobowiązanie przed czasem, warto odczekać 3 lata od podpisania umowy. Zgodnie z prawem po upływie tego czasu bank nie może pobierać prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu ze zmiennym oprocentowaniem.

Jakie dokumenty należy złożyć, by dokonać wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego?

Aby spłacić kredyt przed czasem, potrzebujesz jedynie wniosku, o którym wspomnieliśmy nieco wcześniej. Większość banków umożliwia wygodne zlecenie nadpłaty lub spłaty całości zobowiązania w aplikacji mobilnej. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie.

Wcześniejsza spłata kredytu a odsetki to kolejna kwestia, którą musisz rozważyć. Jeśli zdecydujesz się na wcześniejszą spłatę, masz prawo do zwrotu części poniesionych kosztów. Oznacza to, że po rozpatrzeniu Twojego wniosku bank powinien Cię poinformować, jaką kwotę musisz wpłacić, aby spłacić zobowiązanie w całości. Musi być ona pomniejszona o odsetki oraz inne koszty przypadające na okres, o który została skrócona umowa.

Podsumowanie

 1. Wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego możesz dokonać na dwa sposoby: nadpłacając raty co miesiąc lub wpłacając całą brakującą kwotę.
 2. Korzystanie z tego rozwiązania ma wiele zalet, a najważniejszą z nich jest pozbycie się dużego zobowiązania, które znacząco obciąża domowy budżet.
 3. Spłata kredytu przed czasem zwiększa Twoją zdolność kredytową.
 4. Jeśli podpisałeś umowę z bankiem niedawno, sprawdź, czy wcześniejsze uregulowanie zobowiązania jest dla Ciebie korzystne. Przez pierwsze trzy lata kredytodawca ma bowiem prawo naliczyć zadośćuczynienie.
 5. Aby wcześniej spłacić kredyt hipoteczny, musisz złożyć w swoim banku stosowny wniosek.
 6. Spłacając zobowiązanie przed terminem, możesz sporo zaoszczędzić. Bank będzie musiał zwrócić Ci część naliczonych kosztów.

Gdy słyszymy o długach, zwykle myślimy o obciążeniu, które spada na wierzyciela, zmuszając go do oczekiwania na spłatę zobowiązania. Jednak rzeczywistość jest o wiele bardziej złożona i dynamiczna. Wierzyciele, którzy nie chcą lub nie mogą czekać na spłatę długu, mają do dyspozycji potężne narzędzie finansowe — giełdę długów. To miejsce, gdzie niespłacone zobowiązania stają się przedmiotem handlu, a każdy dłużnik może stać się „aktywem” na tej specyficznej giełdzie.

Śmierć bliskiej osoby to nie tylko czas żałoby i refleksji, ale również moment, w którym na powierzchnię mogą wypłynąć różne aspekty prawne i finansowe, o których na co dzień rzadko się myśli.

Nadpłata kredytu to jedna z najczęściej wybieranych metod na szybsze spłacenie długu i zmniejszenie kosztów związanych z odsetkami.