• Jak wziąć pierwszą pożyczkę w Kokos.pl?
 • Ile mogę pożyczyć?
 • Co to jest rating?
 • Jak działają pożyczki społecznościowe?
 • Co mogę zrobić, aby pozyskać Inwestorów w pierwszej pożyczce?
 • Co to jest aukcja?
 • Jak długo trwa aukcja?
 • Kiedy i jak spłacić ratę?
 • Jak spłacić całą pożyczkę lub kilka rat naraz?
 • Jak anulować rozpoczętą transakcję?
 • Co to jest oferta pożyczkowa?
 • Ile zapłacę za pożyczkę?
 • Kiedy automatyczna spłata przeterminowanych rat jest możliwa?
 • Jaka jest kolejność automatycznego przekazywania środków na rzecz spłaty rat?
 • Kiedy subkonto zostanie odblokowane?
 • Gdzie można udzielić pełnomocnictwa dot. przekazywania środków na rzecz spłaty rat?

  1. Pomożemy Tobie w otrzymaniu pierwszej pożyczki w Kokos.pl i przeprowadzimy krok po kroku przez proces rejestracji oraz zakładania aukcji. Weź swoją pierwszą pożyczkę w Kokos.pl.
   Przed złożeniem wniosku o pożyczkę przygotuj skan/zdjęcie dowodu osobistego oraz jeżeli posiadasz drugi dokument tożsamości (np. prawo jazdy, paszport, legitymacja ubezpieczenia).
  2. Twoja pierwsza pożyczka w Kokos.pl może wynosić aż 5 000 zł, ale żeby uzyskać taką kwotę, w toku zakładania aukcji poprosimy Cię o załączenie dokumentów poświadczających Twój dochód (np. zaświadczenie o zarobkach lub zaświadczenie z banku o wpływach). Interesuje Cię niższa kwota? Do kwoty 2 500 zł wystarczy, że podasz informacje dotyczące uzyskiwanego przez Ciebie dochodu oraz wydatków.

   Wraz z terminową spłatą i atywnością w serwisie Twój limit pożyczki wzrasta do 7 500 zł (z załączeniem dokumentów lub 5 000 zł podając jedynie informacje dotyczące finansów), 10 000 zł, 15 000 oraz 25 000 zł. Sprawdź zasady przyznawania statusu - rating lub weź pożyczkę już teraz i przekonaj się sam.


  3. Rating, czyli liczba posiadanych gwiazdek przez Użytkownika, określa liczbę miesięcy aktywności konta od momentu jego rejestracji oraz minimalną kwotę spłaconych zobowiązań lub kwotę aktualnie zainwestowaną w Kokos.pl. Szczegóły dostępne są w regulaminie: Zasady przyznawania Statusu - rating

  4. Pożyczkę w Kokos.pl może otrzymać osoba fizyczna oraz firma, która wystawi aukcję w serwisie Kokos.pl lub złoży zapytanie w ofertę pożyczkową. Pożyczki udzielane są przez Inwestorów, osoby fizyczne, których wynagrodzenie stanowi oprocentowanie pożyczki, wybrane przez Pożyczkobiorcę.  

  5. Starając się po raz pierwszy o pożyczkę warto:
   - przeprowadzić weryfikację Friendly Score, która polega na analizie danych z Twoich kont w serwisach społecznościowych, np. Facebooka czy Twittera oraz dodatkowe weryfikacje, np. weryfikację pracodawcy
   - jeżeli nie zamówiłeś jeszcze weryfikacji dowodu osobistego, a posiadasz drugi dokument ze zdjęciem, zamów weryfikację tożsamości, wzmocnisz swoją wiarygodność, w celu zachęcenia do zainwestowania w Pożyczkobiorcę jeszcze bez historii pożyczkowej w serwisie,
   - obserwować aukcję i udzielać odpowiedzi na pytania potencjalnych Inwestorów,  na swój adres e-mail otrzymasz powiadomienie o nowym komentarzu na Twojej aukcji)
  6. W trakcie zakładania aukcji Pożyczkobiorca określa warunki na jakich chce otrzymać pożyczkę (kwotę, liczbę rat). Na aukcję wchodzą potencjalni Inwestorzy, którzy analizują profil Pożyczkobiorcy (np. statusy weryfikacji, wysokość dochodów), zadają pytania.  W celu zdobycia zaufania wśród Inwestorów,  Pożyczkobiorca powinien obserwować aukcję i udzielać odpowiedzi na zadane pytania.

  7. Aukcja trwa 7 dni. W trakcie zakładania aukcji lub do momentu złożenia pierwszej oferty przez Inwestora, Pożyczkobiorca może przedłużyć czas jest trwania do 14 dni. Jeżeli Pożyczkobiorca uzbierana 100% kapitału przed upływem ww. terminu, aukcja zostanie zakończona przed czasem. Użytkownik może usunąć aukcję, jeśli uzbiera mniej niż 50% kwoty, o którą wnioskuje.
  8. W celu spłaty raty pożyczki, należy zalogować się w serwisie Kokos.pl, wybrać zakładkę „Moje konto”, a następnie pozycję „Pożyczki”. Kliknij w przycisk „zapłać” dostępny przy ratach, które chcesz opłacić. Następnie zostaniesz skierowany do bramki płatniczej, w której będziesz mógł wybrać dogodną dla siebie formę płatności.

   Raty pożyczki w Kokos.pl należy spłacać do 11-go dnia każdego miesiąca, chyba że ww. dzień jest wolny od pracy, wówczas ratę należy spłacić w pierwszy dzień roboczy.

   Jeśli potrzbujesz pożyczki na krótki okres czasu, możesz ją spłacić w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy - w takiej sytuacji nie zapłacisz odsetek, czyli wynagrodzenia Inwestora, ale taka pożyczka nie podwyższy Twojego ratingu.

  9. Jest to możliwe przy użyciu Multikoszyka płatności, do którego możesz dodać wszystkie raty - jakie zamierzasz spłacić i wygenerować dla nich wspólne dane do przelewu.

  10. W zakładce Płatności Użytkownik może anulować rozpoczęte, nieopłacone transakcje. Po anulowaniu transakcji opcja Inwestuj lub Spłata raty zostanie uaktywniona.

  11. W przeciwieństwie do aukcji w ofercie pożyczkowej warunki na jakich chce udzielić pożyczki określa Inwestor. Podejmując decyzję o chęci zawarcia umowy pożyczki z Inwestorem, Pożyczkobiorca kilka w opcję Weź pożyczkę.

   W ciągu 48 godz. Inwestorem powinien potwierdzić, czy zgadza się na udzielenie pożyczki danemu Użytkownikowi. Po zaakceptowaniu ma 72 godz. na wpłacenie środków, które zostaną przekazane Pożyczkobiorcy. W przypadku braku decyzji lub braku wpłaty środków  przez Inwestora w ww. terminach zapytania Pożyczkobiorcy zostaje anulowane. Wówczas Użytkownik może starać się o pożyczkę poprzez założenia aukcji lub złożenie zapytania w inną ofertę pożyczkową.

  12. Kokos pobiera prowizję od kwoty pożyczki, której wysokość jest uzależniona od Twojego ratingu oraz liczona w skali roku. Prowizja jest kredytowana, oznacza to że będziesz ją spłacał w ratach w całym czasie spłacania pożyczki.

   Premiujemy również Użytkowników, którzy mają już określony staż w Kokosie - jeśli otrzymałeś pożyczkę przed 01.09.2016 r. i posiadasz rating pomiędzy 1 a 3 zielonymi gwiazdkami, Twoja prowizja wyniesie tylko 3% pobierane z góry od kwoty pożyczki + 2% ratach, natomiast dla Użytkowników z ratingiem 4 - 5 *, którzy otrzymali pożyczkę przed 01.09.2016 r., prowizja wyniesie jedynie 3% kwoty pożyczki.

   Dodatkowo jeżeli jesteś zarówno Pożyczkobiorcą, jak i Inwestorem, czyli kwota pożyczki, o którą się starasz, jest równa aktualnej sumie Twoich inwestycji, prowizja spadnie do 1%.

   A jeżeli jesteś naszym stałym Użytkownikiem i aktywnie uczestniczysz w życiu serwisu, czyli posiadasz niebieską gwiazdkę, prowizja od kwoty pożyczki spadnie do 0,5%.

   Szczegółowe informacje dot. Twojej prowizji znajdziesz w cenniku.
  13. Automatyczna spłata rat jest możliwa, gdy Użytkownik:

   a) udzielił Blue Media pełnomocnictwa do przekazywania środków,

   b) posiada środki na subkoncie, niezależnie czy środki były zgromadzone przed wymagalnością danej raty,

   c) nie spłacił raty zgodnie z harmonogramem spłaty rat, tj. 11-go dnia danego miesiąca i od ww. terminu upłynęły  co najmniej 3 dni robocze, a pożyczka nie osiągnęła stanu natychmiastowej wymagalności,

   d) posiada aktywne inwestycje.

  14. Zadłużenie pokrywane jest w następującej kolejności:

   a) po 3 dniach roboczych od daty wymagalności raty do 22-go dnia następnego miesiąca (do dnia wejścia pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności) środki gromadzone są na subkoncie i przekazywane na poczet najstarszej wymagalnej raty w najstarszej pożyczce wraz z wynagrodzeniem inwestora oraz odsetkami karnymi, z zastrzeżeniem punktu b),

   b) Pożyczkobiorca może samodzielnie, dobrowolnie spłacić wymaganą ratę wraz z wynagrodzeniem Inwestora oraz odsetkami karnymi środkami z subkonta, niezależnie, czy jest ona najstarszą ratą w najstarszej pożyczce, od chwili wygenerowania 6 monitu – wezwania do zapłaty do dnia 22-go tego samego miesiąca, czyli do dnia wejścia pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności (w tym czasie realizowany jest również proces z punktu a)),

   c) na koniec dnia poprzedzającego wejście pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności system zweryfikuje, czy środki znajdujące się na subkoncie są wystarczające na pokrycie którejkolwiek z kolejno wymagalnych rat wynikających z którejkolwiek następujących po sobie umów pożyczek (oczywiście wraz z wynagrodzeniem inwestora i odsetkami karnymi).

  15. Subkonto zostanie odblokowane w chwili:

   a) spłacenia wszystkich zobowiązań w stosunku do Inwestorów,

   b) wejścia wszystkich pożyczek w stan natychmiastowej wymagalności.

  16. a) udzielenie pełnomocnictwa jest obowiązkowe dla każdego Użytkownika podczas zakładania nowej aukcji oraz składania zapytania w ofertę pożyczkową,

   b) dobrowolnie pełnomocnictwo można udzielić w zakładce Ustawienia – Windykacja.