1. Jak pożyczyć z Kokos.pl?

 2. Jak wziąć pierwszą pożyczkę w Kokos.pl?
 3. Ile mogę pożyczyć?
 4. Co to jest rating?
 5. Co mogę zrobić, aby pozyskać Inwestorów w pierwszej pożyczce?
 6. Co to jest aukcja?
 7. Jak długo trwa aukcja?
 8. Kiedy i jak spłacić ratę?
 9. Jak spłacić całą pożyczkę lub kilka rat naraz?
 10. Jak anulować rozpoczętą transakcję?
 11. Co to jest oferta pożyczkowa?
 12. Ile zapłacę za pożyczkę?
 13. Jaka jest kolejność automatycznego przekazywania środków na rzecz spłaty rat?
 14. Kiedy subkonto zostanie odblokowane?
 15. Gdzie można udzielić pełnomocnictwa dot. przekazywania środków na rzecz spłaty rat?
 16. Co to jest Scoring Kokos.pl?
 17. Dodawanie komentarzy pod aukcją
 18. Co muszę zrobić, żeby moja pożyczka została sfinansowana przez Blue Media?
 19. Czym jest limit raty?

 1. Pomożemy Tobie w otrzymaniu pierwszej pożyczki w Kokos.pl i przeprowadzimy krok po kroku przez proces rejestracji oraz zakładania aukcji. Weź swoją pierwszą pożyczkę w Kokos.pl.
  Przed złożeniem wniosku o pożyczkę przygotuj skan/zdjęcie dowodu osobistego oraz jeżeli posiadasz drugi dokument tożsamości (np. prawo jazdy, paszport, legitymacja ubezpieczenia).
 2. Twoja pierwsza pożyczka w Kokos.pl może wynosić aż 5 000 zł, ale żeby uzyskać taką kwotę, w toku zakładania aukcji poprosimy Cię o załączenie dokumentów poświadczających Twój dochód (np. zaświadczenie o zarobkach lub zaświadczenie z banku o wpływach).

  Interesuje Cię niższa kwota?
  Do kwoty 2 500 zł wystarczy, że podasz informacje dotyczące uzyskiwanego przez Ciebie dochodu oraz wydatków.

  To nie wszystko!
  Wraz z terminową spłatą i aktywnością w serwisie, Twój limit pożyczki wzrasta do 7 500 zł (z załączeniem dokumentów lub 5 000 zł podając jedynie informacje dotyczące finansów). Wraz z Twoim ratingiem limity rosną do 10 000 zł, 15 000, a nawet 25 000 zł.

  Sprawdź zasady przyznawania statusu - rating lub weź pożyczkę już teraz i przekonaj się sam.
 3. Rating, czyli liczba posiadanych gwiazdek przez Użytkownika, określa liczbę miesięcy aktywności konta od momentu jego rejestracji oraz minimalną kwotę spłaconych zobowiązań lub kwotę aktualnie zainwestowaną w Kokos.pl. Szczegóły dostępne są w regulaminie: Zasady przyznawania Statusu - rating

 4. Starając się po raz pierwszy o pożyczkę warto:
  - przeprowadzić weryfikację Friendly Score, która polega na analizie danych z Twoich kont w serwisach społecznościowych, np. Facebooka czy Twittera oraz dodatkowe weryfikacje, np. weryfikację pracodawcy
  - jeżeli nie zamówiłeś jeszcze weryfikacji dowodu osobistego, a posiadasz drugi dokument ze zdjęciem, zamów weryfikację tożsamości, wzmocnisz swoją wiarygodność, w celu zachęcenia do zainwestowania w Pożyczkobiorcę jeszcze bez historii pożyczkowej w serwisie,
  - obserwować aukcję i udzielać odpowiedzi na pytania potencjalnych Inwestorów,  na swój adres e-mail otrzymasz powiadomienie o nowym komentarzu na Twojej aukcji)
 5. W trakcie zakładania aukcji Pożyczkobiorca określa warunki na jakich chce otrzymać pożyczkę (kwotę, liczbę rat). Na aukcję wchodzą potencjalni Inwestorzy, którzy analizują profil Pożyczkobiorcy (np. statusy weryfikacji, wysokość dochodów), zadają pytania.  W celu zdobycia zaufania wśród Inwestorów,  Pożyczkobiorca powinien obserwować aukcję i udzielać odpowiedzi na zadane pytania.

 6. Aukcja trwa 14 dni. Jeżeli Pożyczkobiorca uzbierana 100% kapitału przed upływem ww. terminu, otrzyma środki na zweryfikowany rachunek bankowy. Użytkownik może usunąć aukcję, przed uzbieraniem 50% kwoty, o którą wnioskuje.
 7. W celu spłaty raty pożyczki, należy zalogować się w serwisie Kokos.pl, wybrać zakładkę „Moje konto”, a następnie pozycję „Pożyczki”. Kliknij w przycisk „zapłać” dostępny przy ratach, które chcesz opłacić. Następnie zostaniesz skierowany do bramki płatniczej, w której będziesz mógł wybrać dogodną dla siebie formę płatności.

  Raty pożyczki w Kokos.pl należy spłacać do 11-go dnia każdego miesiąca, chyba że ww. dzień jest wolny od pracy, wówczas ratę należy spłacić w pierwszy dzień roboczy.

 8. Jest to możliwe przy użyciu Multikoszyka płatności, do którego możesz dodać wszystkie raty - jakie zamierzasz spłacić i wygenerować dla nich wspólne dane do przelewu.

 9. W zakładce Płatności Użytkownik może anulować rozpoczęte, nieopłacone transakcje. Po anulowaniu transakcji opcja Inwestuj lub Spłata raty zostanie uaktywniona.

 10. W przeciwieństwie do aukcji w ofercie pożyczkowej warunki na jakich chce udzielić pożyczki określa Inwestor. Podejmując decyzję o chęci zawarcia umowy pożyczki z Inwestorem, Pożyczkobiorca kilka w opcję Weź pożyczkę.

  W ciągu 48 godz. Inwestorem powinien potwierdzić, czy zgadza się na udzielenie pożyczki danemu Użytkownikowi. Po zaakceptowaniu ma 72 godz. na wpłacenie środków, które zostaną przekazane Pożyczkobiorcy. W przypadku braku decyzji lub braku wpłaty środków  przez Inwestora w ww. terminach zapytania Pożyczkobiorcy zostaje anulowane. Wówczas Użytkownik może starać się o pożyczkę poprzez założenia aukcji lub złożenie zapytania w inną ofertę pożyczkową.

 11. Kokos pobiera prowizję od kwoty pożyczki, której wysokość jest uzależniona od Twojego ratingu oraz liczona w skali roku. Prowizja jest kredytowana, oznacza to że będziesz ją spłacał w ratach w całym czasie spłacania pożyczki.

  Jeżeli jesteś zarówno Pożyczkobiorcą, jak i Inwestorem, czyli kwota pożyczki, o którą się starasz, jest równa aktualnej sumie Twoich inwestycji, prowizja spadnie do 1%.

  A jeżeli jesteś naszym stałym Użytkownikiem i aktywnie uczestniczysz w życiu serwisu, czyli posiadasz niebieską gwiazdkę, prowizja od kwoty pożyczki spadnie do 0,5%.

  Szczegółowe informacje dot. Twojej prowizji znajdziesz w cenniku.
 12. Zadłużenie pokrywane jest w następującej kolejności:

  a) po 3 dniach roboczych od daty wymagalności raty do 22-go dnia następnego miesiąca (do dnia wejścia pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności) środki gromadzone są na subkoncie i przekazywane na poczet najstarszej wymagalnej raty w najstarszej pożyczce wraz z wynagrodzeniem inwestora oraz odsetkami karnymi, z zastrzeżeniem punktu b),

  b) Pożyczkobiorca może samodzielnie, dobrowolnie spłacić wymaganą ratę wraz z wynagrodzeniem Inwestora oraz odsetkami karnymi środkami z subkonta, niezależnie, czy jest ona najstarszą ratą w najstarszej pożyczce, od chwili wygenerowania 6 monitu – wezwania do zapłaty do dnia 22-go tego samego miesiąca, czyli do dnia wejścia pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności (w tym czasie realizowany jest również proces z punktu a)),

  c) na koniec dnia poprzedzającego wejście pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności system zweryfikuje, czy środki znajdujące się na subkoncie są wystarczające na pokrycie którejkolwiek z kolejno wymagalnych rat wynikających z którejkolwiek następujących po sobie umów pożyczek (oczywiście wraz z wynagrodzeniem inwestora i odsetkami karnymi).

 13. Subkonto zostanie odblokowane w chwili:

  a) spłacenia wszystkich zobowiązań w stosunku do Inwestorów,

  b) wejścia wszystkich pożyczek w stan natychmiastowej wymagalności.

 14. a) udzielenie pełnomocnictwa jest obowiązkowe dla każdego Użytkownika podczas zakładania nowej aukcji oraz składania zapytania w ofertę pożyczkową,

  b) dobrowolnie pełnomocnictwo można udzielić w zakładce Ustawienia – Windykacja.


  • 1. Scoring Kokos.pl jest naszą oceną prawdopodobieństwa spłaty pożyczki.

  • 2. Scoring przyznawany jest do każdej nowo aktywowanej aukcji założonej przez osobę fizyczną lub firmę.

  • 3. Przedstawiamy go za pomocą pięciostopniowej skali literowej od A-E gdzie najwyższy wynik to A, a wartość podstawowa otrzymuje wynik E.

  • 4. Na główną ocenę Scoringu składają się:

   Ocena Kokos.pl, którą otrzymujemy na podstawie analizy danych Kokosa, takich jak np. historia spłat poprzednich pożyczek czy przeprowadzone przez Pożyczkobiorcę weryfikacje.

   • Oraz weryfikacja FriendlyScore, polegająca na analizie danych udostępnionych przez Użytkowników na kontach społecznościowych, których są posiadaczami.

  • 5. Na stronie aukcji prezentowane są zarówno obydwie, poszczególne oceny, jak i pełny Scoring Użytkownika.

  • 6. Scoring nie ma wpływu na limit lub uzyskanie pożyczki. Nadrzędny dla otrzymania pożyczki pozostaje rating, który zależy od stażu oraz od kwoty spłaconej w Kokosie.
 15. Czy Scoring jest płatny?
 16. - Nie. Scoring przyznawany jest automatycznie i bezpłatnie do każdej nowo aktywowanej aukcji.

 17. Jak długo ważny jest Scoring Kokos.pl?
 18. - Scoring przyznawany jest dla każdej nowo założonej aukcji, wynik może różnić się więc w poszczególnych pożyczkach. Jeżeli użytkownik przeprowadzi np. dodatkowe weryfikacje lub terminowo spłaca pożyczki wynik może wzrosnąć.

 19. Czy z wynikiem E nie będzie można ubiegać się o pożyczkę?
 20. - Scoring przyznawany jest do już wystawionej aukcji. Jest to nasza ocena ryzyka inwestycji i jej interpretację pozostawiamy Pożyczkodawcom. Otrzymanie każdego z wyników od A – E umożliwia ubieganie się o pożyczkę w Kokos.pl.

 21. Jak mogę podnieść wynik Scoringu?
 22. - Nowi użytkownicy, których nie dotyczą czynniki wpływające na Scoring takie jak np. historia spłat poprzednich pożyczek czy przeprowadzone podstawowe weryfikacje mogą wpłynąć pozytywnie na wynik poprzez przeprowadzenie weryfikacji dodatkowych oraz poprawienie wyniku weryfikacji FriendlyScore dodając konta na Twitterze, Linkedinie oraz Google.

 23. Jedną z form komunikacji między Użytkownikami na platformie Kokos.pl są komentarze pod aukcją. Możesz je dodać, jeśli posiadasz pozytywną weryfikację rachunku bankowego. Jeśli jesteś zalogowany, widzisz dodawane przez siebie komentarze oraz odpowiedzi pod nimi, jeśli takie się pojawią. O nowej odpowiedzi na komentarz dowiesz się z wiadomości wysłanej na Twoją skrzynkę e-mail.


  Komentarze zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić prywatną wymianę wiadomości miedzy Pożyczkobiorcą a Inwestorem dotyczących konkretnej, wystawionej aukcji.


  Jakie są zasady działania?:
  •    Komentarze dodawane przez innych Użytkowników są widoczne tylko dla Ciebie aż do momentu, w którym zdecydujesz się na ich upublicznienie.
  •    Ty wybierasz, które z komentarzy wraz odpowiedziami zostaną przez Ciebie upublicznione.
  •    Istnieje wyjątek! Jeśli  przestaniesz spłacać i Twoja pożyczka wejdzie w Stan Natychmiastowej Wymagalności  wszystkie komentarze dodane od tego momentu będą publiczne i nie będzie możliwości ich ukrycia.

  • Masz możliwość zgłosić nadużycie w komentarzach dodawanych pod Twoją aukcją.


 24. Od niedawna na platformie Kokos.pl, oprócz Inwestorów indywidualnych w pożyczkę może zainwestować również operator serwisu, firma Blue Media. Ofertę Inwestycji w aukcję pożyczki Firma może przedstawić Użytkownikowi ubiegającemu się o pożyczkę, który oprócz przeprowadzenia obowiązkowych weryfikacji:


   wypełnił wniosek o pożyczkę
   • w kroku 4 z 5 w czasie wypełniania wniosku zaakceptował regulamin udzielania pożyczek konsumenckich
   wybrał ofertę inwestycji proponowaną przez Blue Media

   • oraz zapoznał się z umową pożyczki konsumenckiej i zaakceptował pełnomocnictwo do zawarcia umowy pożyczki w imieniu Pożyczkobiorcy


   Skorzystanie z oferty przedstawionej przez Blue Media Użytkownikowi jest bardzo atrakcyjne.
   -  Firma inwestuje minimum 50% kwoty, o którą ubiega się Pożyczkobiorca, co zawsze gwarantuje otrzymanie środków (przy spełnieniu warunków zawartych w umowie takich jak np. weryfikacje).
   - Czternastodniowy okres, w którym wystawiona jest aukcja pożyczki jest okresem bez odsetkowym.
   - Dodatkowo wybierając Blue Media jako pierwszego inwestora Użytkownik od razu wie kiedy przypada termin spłaty pierwszej raty.


   Kiedy przypada termin spłaty pierwszej raty?
   - Termin zawsze jest z góry znany. Termin spłaty pierwszej raty prezentowany jest zawsze Użytkownikowi po wypełnieniu wniosku o pożyczkę. Termin ten Użytkownik znajdzie też w umowie pożyczki oraz w harmonogramie spłaty.


   Czy mogę odstąpić od umowy zawartej z Firmą?
   - Formularz odstąpienia od umowy pożyczki konsumenckiej może nastąpić do 14 dni od jej zawarcia. Wraz z umową, na adres email zarejestrowany w profilu zostaje przesłany formularz odstąpienia on niej. Po wypełnieniu należy odesłać formularz korzystając z naszego Centrum Pomocy.


   Gdzie mogę znaleźć umowę pożyczki i harmonogram spłat pożyczki?
   - Dokumenty te zamieszczone są w szczegółach pożyczki w profilu Użytkownika oraz wysyłane pocztą elektroniczną na trwałych nośnikach w formacie PDF na adres email zarejestrowany w profilu.


   Dlaczego BM nie przedstawiła oferty inwestycji w moją pożyczkę?
   - Firma inwestuje w pożyczki spełniające określone warunki. Parametry decydujące o przedstawieniu oferty nie są przekazywane do wiadomości Użytkownika, natomiast opierają się np. na Scoringu pożyczki.


   • W trakcie uzupełniania wniosek o pożyczkę, określasz maksymalną kwotę raty, którą będziesz w stanie spłacać. Wysokość zadeklarowanego limitu nie może być niższa niż rata pożyczki, o którą wnioskujesz.

   • Jak zmienić limit raty?
   • • Limit możesz obniżyć w każdej chwili, ale nie może on być niższy niż aktualna suma spłacanych rat w Kokos.pl.
   • • Gdy nie posiadasz żadnych aukcji lub spłaciłeś wszystkie pożyczki - możesz ustalić nowy, wyższy limit deklarując go we wniosku.
   • • Możesz zamówić weryfikację, której wynik ustala między innymi limit miesięcznej raty i maksymalną wysokość pożyczki.