Kredyt inwestycyjny dla firmy

Kredyt inwestycyjny to jeden z produktów adresowanych do przedsiębiorców. Celem takiego kredytu jest możliwość finansowania inwestycji związanych z prowadzeniem działalności – może to być zarówno zakup nieruchomości, jak i maszyn czy urządzeń. Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać kredyt inwestycyjny dla firmy i dlaczego warto się zdecydować na ten produkt bankowy?

bnpparibas

Weź Kredyt do 200 tyś. zł

 • okres kredytowania do 10 lat
 • kredyt na dowolny cel
 • do 30 tyś. zł bez wychodzenia z domu
 • RRSO 12,41%
aliorbank

Kwota do 200 tyś. zł

 • okres kredytowania do 10 lat
 • kredyt na dowolny cel
 • do 30 tyś. zł bez wychodzenia z domu
 • RRSO 9,04%
pkobp

Kwota do 200 tyś. zł

 • okres kredytowania do 10 lat
 • dodatkowa gotówka na dowolny cel
 • bez wychodzenia z domu
 • RRSO 12,57%
velobank

Kwota do 200 tyś. zł

 • okres kredytowania do 10 lat
 • bez wychodzenia z domu
 • RRSO 9,4%
bankbps

Atrakcyjne oprocentowanie

 • Minimum formalności
 • Indywidualnie dobrana oferta
 • LOTERII SPŁACAMY TWÓJ KREDYT

Czym jest kredyt inwestycyjny?

Kredytem inwestycyjnym nazywamy określone środki udzielane przez bank na konkretny cel (inwestycję). Jest to produkt przeznaczony dla firm z konkretnym stażem, który umożliwia powiększenie, modernizację lub odtworzenie majątku trwałego oraz nabycia dóbr niematerialnych i prawnych. Dzięki pozyskanym środkom można nie tylko wyremontować biuro, lecz także kupić udziały lub wejść w posiadania długoterminowych papierów wartościowych.

Dlaczego warto wziąć kredyt inwestycyjny?

Potrzebujesz dodatkowych środków na zakup nieruchomości, remont biura czy rozbudowę sprzętu informatycznego? Kredyt na inwestycje to sposób na rozwój działalności gospodarczej i zwiększenie atrakcyjności firmy. Aby otrzymać taki kredyt, należy prowadzić firmę przez określony czas, który wynosi minimum 6-12 miesięcy.

Rodzaje kredytów inwestycyjnych

Wyróżniamy dwa rodzaje kredytów inwestycyjnych:

 • Kredyt komercyjny – udzielany przez bank, który nie współpracuje z żadną instytucją państwową czy unijną. Warunki są ustalane indywidualnie, a oferta skierowana do firm działających od co najmniej 6 miesięcy.
 • Kredyt dofinansowany – udzielany przez bank współpracujący z instytucją państwową (BGK) i zaliczany do tzw. pomocy de minimis. Jest to produkt przeznaczony dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Jednym z warunków uzyskania kredytu dofinansowanego jest przeniesienie części obsługi – proporcjonalnej do przedmiotu finansowanej inwestycji – do BGK..

Zalety i wady kredytu inwestycyjnego

Podstawowa zaleta kredytów inwestycyjnych wiąże się z możliwością zdobycia dodatkowych środków na rozwój firmy. Jest to również kredyt dostępny dla większości przedsiębiorstw działających powyżej 6 miesięcy, choć w niektórych przypadkach wymagany jest dłuższy staż. Dzięki kredytowi inwestycyjnemu można sfinansować zakup nieruchomości czy remont biura, a tym samym zwiększyć atrakcyjność firmy i korzystnie wpłynąć na jej wizerunek. Sama kwota finansowania może być wysoka, a okres kredytowania długi, dlatego spłata rat nie powinna stanowić wyzwania dla płynności finansowej firmy.

Jeśli chodzi o wady, kredyty inwestycyjne nie są adresowane do nowych firm, czyli takich, które działają od 0 do 6 miesięcy. W ofercie niektórych banków znajdują się kredyty na start (odpowiedniki kredytów inwestycyjnych), jednak pozwalają one uzyskać stosunkowo niską kwotę finansowania, do 50 000 zł. Dla niektórych przedsiębiorców wadami mogą być również zmienne oprocentowanie, konieczność posiadania wysokiego wkładu własnego (10-30% wartości inwestycji), długi czas oczekiwania na decyzję (nawet kilka tygodni) oraz wymagane dodatkowe zabezpieczenie. Warto jednak zauważyć, że nie każdy bank wymaga zabezpieczenia w postaci hipoteki czy weksla.

Cele kredytu inwestycyjnego

Kredyt inwestycyjny jest zazwyczaj kredytem celowym, dlatego należy przeznaczyć go na realizację określonej inwestycji. Szczegółowe cele powinny zostać wyszczególnione w umowie. Niektóre banki oferują kredyty inwestycyjne na dowolny cel związany z rozwojem firmy.

Na co można przeznaczyć kredyt inwestycyjny?

Jak sama nazwa wskazuje, kredyt inwestycyjny dla firmy powinniśmy przeznaczyć na inwestycje, których celem jest powiększenie, zmodernizowanie lub odtworzenie majątku trwałego. Taki kredyt można więc przeznaczyć zarówno na zakup nieruchomości niezbędnej do prowadzenia firmy, jak i na kupno maszyn czy urządzeń.

Jakie cele może zaspokoić kredyt inwestycyjny?

Kredyty inwestycyjne wspierają rozwój przedsiębiorstwa, a przy tym umożliwiają poprawę jakości usług i produktów oferowanych klientom. Są to zazwyczaj kredyty celowe, co oznacza, że pozyskane środki muszą zostać przeznaczone na określony cel. Dzięki kredytowi inwestycyjnemu przedsiębiorca może na przykład kupić nieruchomość w atrakcyjnej lokalizacji, a tym samym zwiększyć prestiż firmy i zaoszczędzić na wynajmie.

Przykłady wykorzystania kredytu inwestycyjnego

Kredyt inwestycyjny można wykorzystać między innymi w celu:

 • zakupu, budowy lub rozbudowy nieruchomości dla firmy,
 • zakupu maszyn i urządzeń,
 • zbudowania lub unowocześnienia systemu informatycznego firmy,
 • rozbudowy sprzętu IT,
 • nabycia dóbr prawnych i niematerialnych,
 • zakupu środków transportu,
 • zakupu licencji, patentów itp.,
 • zakupu udziałów i papierów wartościowych,
 • zwiększenia zatrudnienia,
 • remontu budynków wykorzystywanych do prowadzenia firmy.

Przygotowanie się do zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego

Zaciągnięcie kredytu wymaga dobrego przygotowania. Sprawdź, jakie kroki należy podjąć przed złożeniem wniosku, jakie czynniki są brane pod uwagę podczas oceny zdolności kredytowej oraz jakie dokumenty musisz przygotować.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania kredytu inwestycyjnego?

Bank udziela kredytu na podstawie zgromadzonych informacji, dlatego niezbędne jest przedłożenie następujących dokumentów:

 • dokumenty rejestrowe – np. umowa spółki, odpis z KRS, zaświadczenie o numerze REGON lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG,
 • dokumenty finansowe – deklaracja PIT-36, bilans, rachunek zysków i strat lub zeznanie o wysokości uzyskanych przychodów (w zależności od formy opodatkowania),
 • biznesplan – jego celem jest przekonanie banku o słuszności i opłacalności inwestycji, na którą chcesz pozyskać pieniądze,
 • dodatkowe dokumenty – wyciąg z rachunków firmowych, dokumenty formalnoprawne firmy.

Jakie czynniki bank bierze pod uwagę przy ocenie zdolności kredytowej?

Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa polega na analizie wielu czynników. Do najważniejszych możemy zaliczyć wartość posiadanego majątku (również aktywów), strukturę przedsiębiorstwa, kapitału i zobowiązań, konkurencyjność oraz wysokość przychodów wraz z kosztami prowadzenia działalności. Bank może wziąć również pod uwagę kwalifikacje kadry oraz czynniki regionalne, makroekonomiczne i globalne.

W przypadku sprawdzania zdolności kredytowej możemy mówić o ocenie formalnoprawnej i merytorycznej. Ocena formalnoprawna zakłada sprawdzenie, czy przedsiębiorstwo może zawrzeć umowę kredytową pod kątem prawnym. Celem oceny merytorycznej jest natomiast sprawdzenie sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy wraz z jakością proponowanych zabezpieczeń.

Jakie kroki warto podjąć przed zaciągnięciem kredytu inwestycyjnego?

Przed zaciągnięciem kredyty warto oczywiście porównać wszystkie dostępne kredyty inwestycyjne. Ranking produktów oferowanych przez banki znajdziesz na naszej stronie internetowej. Rzetelne porównanie kredytów inwestycyjnych to sposób na znalezienie oferty, która jest nie tylko atrakcyjna, lecz również dopasowana do indywidualnych potrzeb. Przed zaciągnięciem kredytu pamiętaj również o zgromadzeniu niezbędnych dokumentów, bez których zostaniesz odesłany z kwitkiem.

Zaciąganie kredytu inwestycyjnego

Wiesz już, jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania kredytu inwestycyjnego. Skupmy się więc na warunkach, jakie należy spełnić, by ubiegać się o tego rodzaju finansowanie, a także krokach, jakie trzeba podjąć, by otrzymać kredyt inwestycyjny.

Jakie warunki musimy spełnić, by otrzymać kredyt inwestycyjny?

O kredyt inwestycyjny mogą ubiegać się przedsiębiorcy o określonym stażu rynkowym, który wynosi minimum 6 miesięcy (a niekiedy nawet 12 lub 24 miesiące). Nie jest to więc produkt skierowany do nowych firm.

Pozostałe warunki, jakie należy spełnić:

 • brak zaległości w płaceniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne,
 • udokumentowana dobra sytuacja finansowa, która przekłada się na zdolność kredytową,
 • brak statusu dłużnika,
 • solidny biznesplan, który jest podstawą do przewidywania opłacalności inwestycji (łącznie z kosztorysem oraz analizą marketingową i prawną),
 • odpowiednio wysoki wkład własny (10-30% wartości inwestycji),
 • w niektórych przypadkach wymagane jest również zabezpieczenie kredytu (np. weksel lub hipoteka).

Jakie kroki należy podjąć, by zaciągnąć kredyt inwestycyjny?

Aby zaciągnąć kredyt na inwestycje, należy porównać oferty banków i wybrać tę, która jest najbardziej atrakcyjna i dopasowana do potrzeb. Następne trzeba spełnić warunki wymagane przez bank, zgromadzić niezbędne dokumenty i złożyć wniosek w placówce banku lub online. Niektóre banki oferują również przyjazd do siedziby firmy. Analiza dokumentów może zająć kilka tygodni. Skontaktuj się z bankiem, by poznać szczegóły procedury. Pamiętaj też, że masz prawo do negocjacji warunków umowy – możesz negocjować samodzielnie lub z pomocą specjalisty.

Czym różni się kredyt inwestycyjny od kredytu obrotowego?

Podstawową różnicą między tymi produktami jest cel kredytowania. Kredyt obrotowy służy do finansowania bieżącej działalności firmy, natomiast za pomocą kredytu inwestycyjnego możemy sfinansować długofalowy rozwój przedsiębiorstwa. Uzyskanie kredytu inwestycyjnego jest znacznie bardziej czasochłonne, gdyż jego celem jest realizacja większych inwestycji związanych z rozwojem firmy.

Jakie są rodzaje oprocentowania kredytów inwestycyjnych?

W przypadku kredytu inwestycyjnego mamy do czynienia z oprocentowaniem zmiennym. W 2020 roku doszło do obniżki stóp procentowych, dzięki czemu kredyt inwestycyjny staniał. W kolejnych latach mieliśmy jednak do czynienia z podwyżką stóp procentowych, co skutkowało wzrostem oprocentowania kredytów. Kredytobiorcy muszą więc się liczyć z ewentualnym wzrostem i spadkiem stóp procentowych, które mają wpływ na wysokość kredytu

Spłata kredytu inwestycyjnego

Każdy kredyt trzeba prędzej czy później spłacić, dlatego warto wynegocjować warunki, które będą atrakcyjne dla obu stron i nie zagrożą płynności finansowej firmy.

Jakie są zasady spłaty kredytu inwestycyjnego?

Zasady spłaty kredytu na inwestycje ustalane są indywidualnie pomiędzy bankiem i kredytobiorcą. Banki zapewniają indywidualne warunki dopasowane do profilu inwestycji, a w wielu przypadkach oferują również okresową karencję w spłacie rat.

Jakie są konsekwencje braku spłaty kredytu inwestycyjnego?

Konsekwencje zależą od rodzaju zabezpieczenia. W przypadku hipoteki bank może zająć nieruchomość, a w przypadku zabezpieczenia spłaty kredytu na przedmiocie realizowanej inwestycji możemy pożegnać się z planowanym rozwojem firmy. Ważne jest, aby bardzo dobrze przemyśleć, czy na pewno będziemy w stanie spłacić kredyt i czy planowana inwestycja nam się opłaci. Kredyt inwestycyjny może być bowiem zarówno szansą dla przedsiębiorstwa, jak i drogą ku jego upadkowi.

Jakie są sposoby na zminimalizowanie kosztów kredytu inwestycyjnego?

Aby obniżyć koszty kredytu na inwestycje, możesz skorzystać z poniższych propozycji:

 • Porównaj różne oferty – nie podejmuj decyzji zbyt pochopnie, sprawdzając wyłącznie ofertę banku, w którym masz konto. Porównanie kredytów inwestycyjnych jest bardzo proste i można to zrobić w kilka minut na stronie internetowej kokos.pl. Porównujemy takie cechy jak maksymalny okres kredytowania, maksymalną kwotę, RRSO i dodatkowe elementy.
 • Wybierz odpowiedni wariant spłaty – na wysokość kredytu wpływają między innymi takie aspekty jak liczba rat i ich rozłożenie w czasie. Z reguły najniższą miesięczną ratę możemy uzyskać przy największej liczbie rat, choć nie można zapominać, że w takim przypadku płacimy wyższe odsetki.
 • Prowadź negocjacje – masz prawo do negocjowania warunków umowy, dlatego nie zgadzaj się na zapisy, które nie są dla Ciebie korzystne. Podczas negocjacji możesz skorzystać z pomocy doradcy finansowego.
 • Spłać kredyt przed terminem – spłacając kredyt wcześniej, nie musisz dłużej spłacać odsetek i możesz odzyskać część prowizji za udzielenie kredytu. Taka decyzja pozwala również uniknąć konsekwencji związanych ze wzrostem stóp procentowych. Sprawdź jednak, ile wynosi prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu.
 • Wybierz refinansowanie kredytu – refinansowanie umożliwia przeniesienie kredytu inwestycyjnego z jednego banku do innego. Celem tej operacji jest zmniejszenie kosztów związanych z kredytem i skorzystanie z bardziej atrakcyjnych warunków. Przed podjęciem decyzji sprawdź zapisy umowy i przeanalizuj, czy taki krok się opłaca.

Podsumowanie

Kredyty inwestycyjne to produkty bankowe adresowane do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, które działają na rynku od minimum 6 miesięcy, choć niektóre banki wymagają dłuższego stażu (12-24 miesiące). Nie jest to więc oferta skierowana do nowo otwartych firm – takie przedsiębiorstwa mogą jedynie korzystać z kredytów na start. Kredyt inwestycyjny można przeznaczyć na dowolny cel związany z rozwojem firmy, np. na zakup maszyn, urządzeń, nieruchomości, licencji czy środków transportu. Aby ubiegać się o kredyt, należy porównać oferty banków, a następnie złożyć wniosek wraz z kompletem niezbędnych dokumentów. Na decyzję banku czeka się zwykle kilka tygodni. Kredyt na inwestycje może być udzielony nawet na okres 20 lat. Najwyższa dostępna obecnie na rynku kwota finansowania wynosi 3 000 000 zł (Alior Bank). W niektórych przypadkach bank może wymagać zabezpieczenia kredytu w postaci weksla lub hipoteki.

Aby ubiegać się o kredyt inwestycyjny, należy spełnić określone warunki. Jest to produkt finansowy adresowany do przedsiębiorców o określonym stażu rynkowym, co najmniej 6-12 miesięcy. Nie skorzystają więc z niego osoby prywatne ani nowo otwarte firmy.
Kwoty kredytów inwestycyjnych wahają się od 1 000 zł do nawet 3 000 000 zł.
Jak każdy kredyt, również ten inwestycyjny wiąże się z dodatkowymi opłatami, takimi jak oprocentowanie, opłata przygotowawcza, marża banku czy prowizja (0-5% wartości kredytu). Jeśli chodzi o kredyt inwestycyjny, oferty banków różnią się między sobą, dlatego przed podjęciem ostatecznej decyzji warto je porównać i wybrać najbardziej atrakcyjne rozwiązanie.
Okres kredytowania może wynosić do miesiąca do nawet 20 lat.
Tak, choć może się to wiązać z dodatkowymi opłatami ustalanymi indywidualnie przez bank.
To zależy od banku. Niektóre banki nie wymagają żadnego zabezpieczenia, inne oczekują określonej gwarancji (np. weksel, hipoteka), a jeszcze inne wymagają zabezpieczenia dopiero od konkretnej kwoty kredytu.
Tak. Kredyty inwestycyjne dla firm z branży IT pozwalają na finansowanie realizacji zleconych projektów i rozwoju produktów własnych.
Tak. Kredyty inwestycyjne dla firm działających od 0 do 6 miesięcy nazywane są kredytami na start. Standardowe kredyty inwestycyjne nie są adresowane do nowo otwartych firm.