Kredyt konsorcjalny dla firm

Banki mogą zaproponować kredyt konsorcjalny firmom, które planują duże inwestycje obarczone wysokim ryzykiem. Jest to finansowanie dla średnich i dużych przedsiębiorstw o dobrej zdolności kredytowej i sytuacji finansowej. Dzięki kredytowi konsorcjalnemu przedsiębiorcy mogą realizować rozbudowane inwestycje związane z rozwojem firmy, a często jest to jedyny sposób na uzyskanie tak dużych środków. Czym dokładnie jest kredyt konsorcjalny i na jakie cele można go przeznaczyć?

bnpparibas

Weź Kredyt do 200 tyś. zł

 • okres kredytowania do 10 lat
 • kredyt na dowolny cel
 • do 30 tyś. zł bez wychodzenia z domu
 • RRSO 12,41%
aliorbank

Kwota do 200 tyś. zł

 • okres kredytowania do 10 lat
 • kredyt na dowolny cel
 • do 30 tyś. zł bez wychodzenia z domu
 • RRSO 9,04%
pkobp

Kwota do 200 tyś. zł

 • okres kredytowania do 10 lat
 • dodatkowa gotówka na dowolny cel
 • bez wychodzenia z domu
 • RRSO 12,57%
velobank

Kwota do 200 tyś. zł

 • okres kredytowania do 10 lat
 • bez wychodzenia z domu
 • RRSO 9,4%
bankbps

Atrakcyjne oprocentowanie

 • Minimum formalności
 • Indywidualnie dobrana oferta
 • LOTERII SPŁACAMY TWÓJ KREDYT

Co to jest kredyt konsorcjalny?

Kredyt konsorcjalny to kredyt udzielany jednemu kredytobiorcy przez grupę banków. W takim finansowaniu uczestniczą co najmniej dwa banki, a jeden z nich występuje w roli aranżera procesu kredytowego. Takie konsorcjum może udzielać różnego rodzaju kredytów, choć najczęściej mamy do czynienia z kredytami inwestycyjnymi. Zdarza się, że kredyt konsorcjalny to jedyna opcja sfinansowania dużej inwestycji – dotyczy to szczególnie przedsięwzięć z wysokim kapitałem, którego zabezpieczenie jest niepodzielne, a więc nie ma możliwości wzięcia kilku mniejszych kredytów. Kredyt konsorcjalny stanowi swego rodzaju zabezpieczenie dla kredytodawcy w przypadku kapitałochłonnych inwestycji obarczonych wysokim ryzykiem.

Kiedy stosuje się kredyty konsorcjalne?

Kredyt konsorcjalny jest wybierany zazwyczaj wtedy, gdy bank uzna, że kwota finansowania, o którą wnioskuje przedsiębiorca, jest zbyt wysoka, a ryzyko zbyt duże. Najczęściej tego rodzaju kredyt proponuje bank, który następnie zaprasza inne banki do współpracy, ustala strategię finansowania i staje się liderem procesu. W niektórych przypadkach konsorcjum bankowe pomaga stworzyć doradca finansowy współpracujący z klientem.

Rodzaje kredytów konsorcjalnych

Ze względu na sposób wykorzystania kredyty konsorcjalne dzielimy na:

 • terminowe – udzielane jednorazowo lub w transzach, w oznaczonym czasie i na określony cel; można je spłacać na kilka sposobów;
 • rewolwingowe – umożliwiają pobranie określonej sumy w wyznaczonym przedziale czasu; w umowie znajduje się maksymalna kwota kredytu, a kredytobiorca może podwyższać kwotę kredytu i korzystać z limitu aż do wygaśnięcia umowy kredytowej.

Możemy również wyróżnić kredyty konsorcjalne strukturyzowane i pomostowe. Kredyt strukturyzowany ma charakter długoterminowy i służy najczęściej do obniżenia oprocentowania lub kosztu ponoszonego przez kredytobiorcę. Z kolei kredy pomostowy jest wykorzystywany czasowo, na co wpływają warunki rynkowe, np. sfinansowanie przejęcia innej firmy.

Ze względu na sposób wykorzystania kredyty konsorcjalne możemy również podzielić na nieodnawialne i odnawialne.

Cele kredytu konsorcjalnego

Duże firmy często współpracują z kilkoma bankami przy okazji korzystania z takich produktów, jak kredyty inwestycyjne, kredyty obrotowe, obsługa bieżąca czy faktoring. Banki te stają się uczestnikami konsorcjum, a jeden z nich może koordynować proces finansowania poprzez przyjęcie roli lidera. W przypadku korzystania z oferty wyłącznie jednego banku może dojść do sytuacji, kiedy to bank zaproponuje konsorcjum, sugerując konkretnych partnerów na podstawie zgromadzonej wiedzy.

Zwiększenie kapitału przedsiębiorstwa

Głównym celem kredytu konsorcjalnego jest możliwość uzyskania wyższej kwoty na sfinansowanie inwestycji. Wnioskowanie o standardowy kredyt w jednym banku może być niekiedy niemożliwe ze względu na zbyt duże ryzyko lub ubieganie się o zbyt wysoką kwotę. Rozwiązaniem może być wzięcie kilku mniejszych kredytów w różnych bankach, jednak nie zawsze istnieje możliwość podziału wymaganego przez banki zabezpieczenia. W takiej sytuacji to właśnie kredyt konsorcjalny stwarza okazję do zwiększenia kapitału przedsiębiorstwa.

Sfinansowanie inwestycji i projektów

Rozbudowane inwestycje i projekty są nie tylko czasochłonne, ale też kapitałochłonne. Aby uzyskać określone środki, przedsiębiorcy mogą skorzystać z kredytu konsorcjalnego, który jest tańszy niż kilka kredytów w różnych bankach. Warto również zauważyć, że taki kredyt można uzyskać szybciej niż w przypadku wnioskowania w kilku instytucjach niebędących w składzie konsorcjum. Negocjowanie warunków kredytu również odbywa się tylko raz.

Refinansowanie istniejących zobowiązań

Celem kredytu konsorcjalnego może być refinansowanie obecnych zobowiązań przedsiębiorstwa, czyli zaciągnięcie nowego zobowiązania na spłatę poprzedniego długu. Refinansowanie polega na przeniesieniu długu z jednego banku do drugiego w celu obniżenia miesięcznej raty i zmniejszenia całkowitej kwoty zobowiązania. W tym przypadku pomocny może być właśnie kredyt konsorcjalny.

Finansowanie połączeń i przejęć

Finansowanie to kluczowy element połączeń (fuzji) i przejęć. Fuzja to połączenie dwóch firm z efektem polegającym na wymianie akcji, natomiast z przejęciem mamy do czynienia wtedy, gdy właściciele jednej z firm tracą prawo własności. W związku z tym, że operacja ta jest skomplikowana i ryzykowna, znalezienie źródła finansowania może być skomplikowane. Ryzyko kredytowe można zmniejszyć poprzez kredyt konsorcjalny, który często w takiej sytuacji proponują banki.

Dokumenty i warunki do uzyskania kredytu konsorcjalnego

Przygotowanie się do zaciągnięcia kredytu konsorcjalnego jest z reguły czasochłonne i wymaga współpracy z wieloma specjalistami, w tym z kancelarią prawną i doradcami finansowymi. Aby pozyskać kredyt na jak najlepszych warunkach, nie należy się spieszyć – wnioskowanie o kredyt konsorcjalny wymaga bardzo dobrego przygotowania.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania kredytu konsorcjalnego?

Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do przedstawienia dokumentacji związanej z inwestycją. Dokumentacja kredytowa musi być przygotowana w standardzie LMA (Loan Market Association). Przygotowanie dokumentów może być skomplikowane, dlatego warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej, która ma doświadczenie w negocjacjach z bankami.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać kredyt konsorcjalny?

Zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe banki w celu wspólnego udzielenia kredytu mogą zawrzeć umowę o utworzeniu konsorcjum bankowego. To właśnie w tej umowie banki ustalają warunki udzielenia kredytu i jego zabezpieczenia, a także wyznaczają bank umocowany do zawarcia umowy kredytu.

Umowa konsorcyjna, która składa się z dwóch części, jest kluczową kwestią przyznania kredytu. W pierwszej części znajdują się między innymi informacje dotyczące samego konsorcjum, które pozwalają określić:

 • kto jest aranżerem, czyli bankiem organizującym konsorcjum i nadzorującym jego funkcjonowanie,
 • jakie środki na sfinansowanie objętego umową celu przekaże każdy bank wchodzący w skład konsorcjum,
 • kto będzie pełnił funkcję agenta, czyli łącznika między konsorcjum i klientem,
 • kto będzie gwarantem spłaty kredytu (np. bank, Skarb Państwa lub inna instytucja finansowa).

W drugiej części umowy konsorcjalnej znajdziemy natomiast standardowe postanowienia, które obejmują m.in. kwotę kredytu, stopę procentową, marżę banków, okres kredytowania, wysokość rat, karencję spłat rat, prowizję jednorazową za uczestnictwo, prowizję od zaangażowania, odsetki i termin spłaty. Podczas zaciągania kredytu konsorcjalnego należy zwrócić uwagę na to, czy umowa precyzyjnie określa wszystkie koszty kredytu.

Jaka jest procedura uzyskania kredytu konsorcjalnego?

Podczas wnioskowania o kredyt konsorcjalny firma przedstawia wszystkim bankom wchodzącym w skład konsorcjum dokumentację związaną z inwestycją. Może się zdarzyć, że na etapie składania dokumentacji jeden bank przejmie rolę agenta dokumentacyjnego lub koordynatora. Nie można zapominać, że każdy z banków samodzielnie podejmuje decyzję o przyznaniu finansowania i udziale w konsorcjum, a na sukces przekłada się z dużej mierze stopień przygotowania firmy do zaciągnięcia kredytu konsorcjalnego.

Udzielanie kredytu konsorcjalnego może się odbywać w dwóch trybach:

 • Tryb scentralizowany – w tym przypadku firma ubiegająca się o kredyt omawia z bankiem kwestie związane między innymi z wysokością kredytu i oprocentowania, a bank zajmuje się zawiązaniem konsorcjum i podejmuje kroki związane z przyznaniem kredytu, który rozkładany jest pomiędzy poszczególne instytucje. Przedsiębiorca spłaca kredyt na rachunek banku, który reprezentuje konsorcjum.
 • Tryb zdecentralizowany – banki wchodzące w skład konsorcjum udzielają kredytu bezpośrednio kredytobiorcy. Z każdym bankiem podpisywana jest więc oddzielna umowa i każdy z nich otrzymuje wynagrodzenie osobno. Spłata kredytu również realizowana jest na rachunki poszczególnych banków, a nie na jeden rachunek. Bank, który reprezentuje konsorcjum, pełni funkcję koordynatora.

W celu uzyskania kredytu konsorcjalnego należy udać się do banku, który może zainicjować powstanie konsorcjum. Po weryfikacji dokumentów i ocenie ryzyka kredytowego banki zdecydują, czy chcą przystąpić do konsorcjum. Zdarza się, że bank współpracuje z firmą konsultingową, która weryfikuje inwestycję. Po pozytywnej weryfikacji następuje podpisanie umowy kredytowej.

Korzyści i ryzyka związane z kredytem konsorcjalnym

Decydując się na kredyt konsorcjalny, możesz zyskać:

 • dużą kwotę kredytu, której nie przyznałby jednemu kredytobiorcy żaden bank poza konsorcjum,
 • transparentną współpracę, gdyż dokumentacja musi być sporządzana w standardzie LMA,
 • krótki czas oczekiwania na decyzję kredytową w porównaniu z wnioskowaniem oddzielnie w różnych bankach,
 • elastyczne warunki kredytowania,
 • komfort, gdyż nie musisz współpracować z kilkoma różnymi bankami oddzielnie, lecz współpracujesz z grupą banków,
 • pojedyncze negocjacje, zamiast negocjowania z kilkoma różnymi podmiotami,
 • możliwość realizacji dużych inwestycji wymagających wysokiego finansowania,
 • możliwość dopasowania warunków do własnych potrzeb – brak określonego harmonogramu wypłat i spłat kredytu,
 • możliwość refinansowania istniejących zobowiązań,
 • możliwość finansowania połączeń i przejęć.

Każdy kredyt wiąże się również z ryzykiem wynikającym przede wszystkim z problemów ze spłatą zobowiązania. W tym przypadku współpracujesz z grupą banków, co oznacza, że w razie niepowodzeń odpowiadasz przed większą liczbą podmiotów.

Jak wybrać najlepszy kredyt konsorcjalny dla swojego przedsiębiorstwa?

Aby mieć pewność, że decydujemy się na najlepszy kredyt konsorcjalny, warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej specjalizującej się w negocjacjach z bankami. Nie zaszkodzi również wsparcie doradcy finansowego. Kredyt konsorcjalny wiąże się z dość wysokimi kosztami, co wynika przede wszystkim z rozmiarów planowanej inwestycji. Banki mogą sobie również pozwolić na wysokie koszty obsługi, gdyż mają świadomość, że inwestycja jest obarczona dużym ryzykiem, a kredytobiorca często nie ma alternatywy dla kredytu konsorcjalnego. Zawsze masz jednak możliwość negocjowania zapisów umowy, z czego warto korzystać przy wsparciu specjalistów.

Jak złożyć wniosek o kredyt konsorcjalny?

Procedura ubiegania się o kredyt konsorcjalny jest dość skomplikowana i czasochłonna z uwagi na to, że w cały proces zaangażowanych może być kilka banków. Każdemu z podmiotów mających wejść w skład konsorcjum należy przedstawić dokumentację związaną z inwestycją (w standardzie LMA). Następnie należy czekać na decyzję banków, które samodzielnie decydują o tym, czy chcą się znaleźć w konsorcjum. Procedura wchodzenia w skład konsorcjum może się różnić w zależności od banku, dlatego należy uzbroić się w cierpliwość i bardzo dobrze przygotować do negocjacji. Szczegółowych informacje na temat procedury zaciągania kredytu konsorcjalnego udzielają banki oferującego tego rodzaju produkty finansowe.

Podsumowanie

Kredyt konsorcjalny to finansowanie udzielane jednemu kredytobiorcy przez grupę banków (co najmniej dwóch), które wchodzą w skład tzw. konsorcjum. Ta forma kredytu jest przeznaczona na finansowanie dużych inwestycji, na które trudno pozyskać środki z jednego banku. Mogą to być zarówno inwestycje infrastrukturalne, jak i refinansowanie istniejących zobowiązań czy finansowanie połączeń i przejęć. Minimalna wartość takiego kredytu to ok. 100 000 000 zł (ok. 50 000 000 zł na jeden bank), a minimalny okres kredytowania to 3 lata. Poprzez udzielenie tego rodzaju finansowania banki zmniejszają ryzyko kredytowe, a maksymalne kwoty często liczone są w miliardach złotych. Należy pamiętać, że jest to skomplikowany i bardzo rozbudowany instrument finansowy, który wymaga doskonałego przygotowania ze strony przedsiębiorcy. Aby ubiegać się o kredyt konsorcjalny, może być niezbędna pomoc kancelarii prawnej i doradców finansowych.

Kredyt konsorcjalny jest dostępny dla średnich i dużych przedsiębiorstw o dobrej sytuacji finansowej i zdolności kredytowej.
Podczas gdy kredyt jednolity jest przyznawany przez jeden bank, w przypadku kredytu konsorcjalnego mówimy o grupie banków, czyli tzw. konsorcjum.
Kredyty konsorcjalne znajdują się w ofercie kilku banków działających w Polsce. Należą do nich między innymi PKO BP, Citi Handlowy, mBank, Credit Agricole, ING Bank Śląski i Société Générale.
Kredyt konsorcjalny wymaga poniesienia większych kosztów niż kredyt udzielany przez jeden bank. Należy do tego doliczyć ewentualne koszty związane z wynagrodzeniem prawników i doradców finansowych. Jeśli zwrot z inwestycji ma być niższy niż koszt kredytu, warto się zastanowić, czy inwestycja w ogóle ma sens.
Minimalna wartość kredytu konsorcjalnego to ok. 50 000 000 zł na jeden bank. W związku z tym, że w konsorcjum muszą uczestniczyć co najmniej dwa banki, możemy mówić o minimalnej kwocie kredytowania w wysokości ok. 100 000 000 zł.
Kwota maksymalna jest trudna do oszacowania. Polskie banki miały już do czynienia z finansowaniem nawet kilkunastomiliardowych inwestycji.
Kredyt konsorcjalny jest przyznawany na realizację konkretnej inwestycji, refinansowanie istniejących zobowiązań lub finansowanie połączeń i przejęć. Planowaną inwestycję trzeba szczegółowo opisać w dokumentacji.
Warunki udzielania kredytu konsorcjalnego są ustalane w umowie konsorcyjnej zawieranej przez banki wchodzące w skład konsorcjum. Głównym kryterium jest złożenie dokumentacji kredytowej w standardzie LMA.
Tak. Minimalny okres kredytowania wynosi 3 lata.
Tak. Celem kredytu konsorcjalnego może być między innymi finansowanie projektów inwestycyjnych.
Kredyt konsorcjalny jest dostępny dla średnich i dużych przedsiębiorstw o dobrej sytuacji finansowej i zdolności kredytowej.
Edukacja finansowa

Giełda długów — czym jest i jak działa?

Gdy słyszymy o długach, zwykle myślimy o obciążeniu, które spada na wierzyciela, zmuszając go do oczekiwania na spłatę zobowiązania. Jednak rzeczywistość jest o wiele bardziej złożona i dynamiczna. Wierzyciele, którzy nie chcą lub nie mogą czekać na spłatę długu, mają do dyspozycji potężne narzędzie finansowe — giełdę długów. To miejsce, gdzie niespłacone zobowiązania stają się przedmiotem handlu, a każdy dłużnik może stać się „aktywem” na tej specyficznej giełdzie.

Czytaj więcej »
Edukacja finansowa

Na kogo przechodzą długi po śmierci?

Śmierć bliskiej osoby to nie tylko czas żałoby i refleksji, ale również moment, w którym na powierzchnię mogą wypłynąć różne aspekty prawne i finansowe, o których na co dzień rzadko się myśli.

Czytaj więcej »