Kredyty lombardowe

Kredyty lombardowe zaliczamy do grupy kredytów z zabezpieczeniem. Są alternatywą dla cieszących się dużą popularnością kredytów gotówkowych. Krótkoterminowe zobowiązanie jest w tym przypadku udzielane pod zastaw ruchomości. Sprawdź, czym jest kredyt lombardowy oraz kto i na jakich zasadach może go udzielić.

bnpparibas

Weź Kredyt do 200 tyś. zł

 • okres kredytowania do 10 lat
 • kredyt na dowolny cel
 • do 30 tyś. zł bez wychodzenia z domu
 • RRSO 12,41%
aliorbank

Kwota do 200 tyś. zł

 • okres kredytowania do 10 lat
 • kredyt na dowolny cel
 • do 30 tyś. zł bez wychodzenia z domu
 • RRSO 9,04%
pkobp

Kwota do 200 tyś. zł

 • okres kredytowania do 10 lat
 • dodatkowa gotówka na dowolny cel
 • bez wychodzenia z domu
 • RRSO 12,57%
velobank

Kwota do 200 tyś. zł

 • okres kredytowania do 10 lat
 • bez wychodzenia z domu
 • RRSO 9,4%
bankbps

Atrakcyjne oprocentowanie

 • Minimum formalności
 • Indywidualnie dobrana oferta
 • LOTERII SPŁACAMY TWÓJ KREDYT

Kredyt lombardowy jest produktem finansowym oferowanym przez bank centralny (w Polsce jest to Narodowy Bank Polski) oraz przez banki komercyjne. Kredyt lombardowy należy do grupy kredytów z zabezpieczeniem – obok hipotecznego, z poręczycielem oraz pod weksel. W praktyce kredyt lombardowy polega na tym, że kredytobiorca przekazuje kredytodawcy daną ruchomość pod zastaw, otrzymując w zamian środki finansowe w wysokości adekwatnej do wartości zastawionej ruchomości. Kredyt lombardowy jest szczególnym rodzajem kredytu dla firm, opłacalnym m.in. ze względu na atrakcyjne oprocentowanie i krótki okres spłaty. W przypadku NBP dług należy uregulować w terminie od 7 dni do 3 miesięcy. Banki komercyjne oferują jednak kredyty lombardowe o okresie spłaty sięgającym 12 miesięcy. Sprawdź, jak wygląda proces ubiegania się o kredyt lombardowy.

Czym jest kredyt lombardowy?

Kredyt lombardowy jest krótkoterminowym zobowiązaniem finansowym, udzielanym przez bank centralny oraz banki komercyjne pod zastaw ruchomości, w tym głównie papierów wartościowych, towarów i metali szlachetnych. Z tego powodu określany jest też mianem kredytu pod zastaw lub kredytu z zabezpieczeniem. Oprocentowanie kredytu lombardowego ustalane jest na podstawie wysokości stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. W pierwszym półroczu 2023 roku stopa lombardowa wynosiła 7,25 proc. w skali rocznej. Wyróżniamy dwa rodzaje kredytów lombardowych. Kredyt lombardowy banku centralnego jest produktem finansowym skierowanym do banków komercyjnych. Pod zastaw brane są w tym przypadku papiery wartościowe. Kredyt lombardowy banku komercyjnego dla osób fizycznych lub prawnych działa w ten sposób, że bank przejmuje zastawioną ruchomość na czas trwania umowy kredytowej, a w przypadku niewywiązania się kredytobiorcy z obowiązku spłaty długu, nabywa możliwość sprzedaży zastawu. Co ważne, kredyt lombardowy udzielany jest nie do pełnej wartości zastawu. Niezbędne jest dokonanie wyceny przedmiotu zastawu na własny koszt, korzystając z usług specjalistów wskazanych przez bank. Kwota kredytu zwykle zamyka się w przedziale od 20 do 80 proc. wartości zastawu.

Jak działa kredyt lombardowy NBP?

Kredyt lombardowy banku centralnego, udzielany bankom komercyjnym przez NBP, działa na podobnych zasadach jak krótkoterminowe zobowiązanie dedykowane podmiotom gospodarczym. Zastaw stanowią tu jednak głównie papiery wartościowe, a maksymalna kwota kredytu jest ograniczona i nie może przekroczyć 80 proc. wartości zabezpieczenia. Na oprocentowanie środków bezpośredni wpływ ma stopa lombardowa, którą ustala Rada Polityki Pieniężnej. Według prawa maksymalna kwota odsetek w przypadku kredytu lombardowego nie może przekroczyć w ciągu roku progu stopy procentowej więcej niż czterokrotnie. Sprawdź, czym jeszcze kredyty lombardowe różnią się od innych rodzajów kredytów.

Co to jest zabezpieczenie kredytu?

Kredyt lombardowy należy do grupy kredytów z zabezpieczeniem. Co to oznacza? Wartościowe rzeczy, przekazane bankowi pod zastaw środków z kredytu, przechodzą na własność wierzyciela, jeśli kredytobiorca nie spłaca zadłużenia zgodnie z warunkami umowy. Bank zabezpiecza się w ten sposób dodatkowo przed ryzykiem związanym z udzieleniem krótkoterminowego lub długoterminowego kredytu. Klasycznym przykładem kredytu z zabezpieczeniem jest bardzo popularny w Polsce kredyt hipoteczny, którego zabezpieczenie stanowi dom lub mieszkanie kredytobiorcy. Zaniechanie spłaty zadłużenia będzie w tym przypadku skutkowało zajęciem owej nieruchomości przez bank, który może ją następnie sprzedać i odzyskać pożyczone środki. Zabezpieczenie stanowi dla kredytodawcy gwarancję, że odzyska swoje pieniądze, jeśli kredytobiorca nie będzie spłacać długu. Te same zasady dotyczą kredytów udzielanych bankom komercyjnym przez banki centralne.

Dlaczego warto wziąć kredyt lombardowy?

W interesie banku leży troska o zapewnienie zabezpieczenia spłaty kredytu. Jednak kredyt lombardowy jest produktem finansowym, który może przynieść kredytobiorcy pewne korzyści – z uwagi na to, że najlepiej zabezpieczone kredyty są oferowane na lepszych warunkach niż znacznie bardziej ryzykowne kredyty gotówkowe. Decydując się na kredyt lombardowy, możesz wynegocjować wyższą kwotę zobowiązania, adekwatnie do wartości zastawianych ruchomości. Masz możliwość uporania się z krótkoterminowym brakiem gotówki, uregulowania płatności, a przy tym odzyskasz zastawione ruchomości. To szansa na regularny rozwój, jeśli potrafisz korzystać z tego rozwiązania doraźnie i z głową.

Czym różni się kredyt lombardowy od innych rodzajów kredytów?

Kredyt lombardowy znacznie różni się od standardowych produktów finansowych, oferowanych przez banki. Przede wszystkim skierowany jest wyłącznie do jednostek gospodarczych, a nie do osób prywatnych. Należy ponadto do zobowiązań krótkoterminowych z zabezpieczeniem. Wyróżniają go zatem takie cechy jak:

 • krótkoterminowość i atrakcyjne oprocentowanie;
 • konieczność ustanowienia zastawu i pokrycia kosztów wyceny przedmiotu przez kredytobiorcę;
 • pobranie odsetek przez bank z góry – są one potrącane od kwoty wypłaconych środków;
 • uzależnienie wysokości kredytu od zastawu, przy czym maksymalna kwota kredytu nie przekroczy 80 proc. jego wartości.

Kredyt lombardowy może zostać wypłacony jednorazowo lub w transzach. Warto wiedzieć, że stanowi on raczej rozwiązanie doraźne i nie zastąpi dobrego kredytu inwestycyjnego. Sprawdź, jak wygląda procedura ubiegania się o kredyt lombardowy oraz jakie są jego zalety i wady.

Jakie są zalety i wady kredytu lombardowego?

Jak każdy produkt finansowy kredyt lombardowy ma swoje zalety i wady. Warto rozważyć wybór tego rozwiązania, opierając się o nasze porównanie kredytów lombardowych. Do najważniejszych zalet kredytów lombardowych należą proste i przejrzyste zasady przyznawania środków osobom fizycznym i prawnym. Jeśli szukasz sposobu na szybkie sfinansowanie firmowej inwestycji, bez konieczności pozbywania się na stałe m.in. papierów wartościowych, kredyt lombardowy będzie idealną opcją. Warto pamiętać, że jest to jednak zobowiązanie z krótkim terminem płatności. Do wad kredytów lombardowych zaliczamy ponadto wysokie koszty związane z wyceną zastawu, naliczaniem odsetek z góry wynikających ze stopy lombardowej, a także pobieraniem przez banki dodatkowej marży, na wypadek nagłego spadku wartości zastawu. Sprawdź, co jeszcze charakteryzuje kredyty lombardowe.

Charakterystyka kredytu lombardowego

Udzielany pod zastaw ruchomości kredyt lombardowy stanowi wsparcie finansowe głównie dla przedsiębiorstw, jednak najczęściej korzystają z niego banki komercyjne w przypadku krótkoterminowych niedoborów gotówki. Do charakterystycznych cech kredytu lombardowego zaliczamy: obecność zastawu na ruchomościach należących do kredytobiorcy, uzależnienie wysokości kredytu od wartości zastawu, prawo banku do sprzedaży ruchomości otrzymanej pod zastaw w przypadku braku spłaty zobowiązania. Wszystkie kwestie związane z kredytami bankowymi reguluje Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Do kredytu lombardowego w szczególności odnoszą się zapisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, według których kredyt lombardowy jest rodzajem kredytu refinansowego udzielanego pod zastaw papierów wartościowych do wysokości równej określonej części nominalnej wartości tych papierów. Co jeszcze może być przedmiotem zastawu w przypadku kredytów udzielanych podmiotom gospodarczym?

Jakie przedmioty można zabezpieczyć jako wartość?

Przedmiotem kredytu lombardowego mogą być: papiery wartościowe, prawa majątkowe, metale szlachetne, biżuteria, dzieła sztuki, a także inne, wartościowe towary. Jeśli są niewielkie, bank umieszcza je w depozycie do czasu, aż kredytobiorca w pełni spłaci zobowiązanie. W przypadku większych przedmiotów np. maszyn produkcyjnych konieczne może być ustanowienie warrantów (dowodów składowych gwarantujących, że zastaw przechowywany jest w określonym miejscu). Wysokość kredytu lombardowego pod zastaw warrantu może być jednak niższa niż w przypadku innych zabezpieczeń, ponieważ pojawia się ryzyko, że zastaw straci wartość (np. w wyniku uszkodzenia). Jak widać, forma i wartość przedmiotu zastawu wpływają na to, ile pieniędzy można otrzymać z banku. Właśnie dlatego niezbędna jest profesjonalna wycena. Nie bez znaczenia pozostaje przy tym zdolność kredytowa przedsiębiorstwa.

Jak długi jest okres spłaty kredytu lombardowego?

Zastanawiasz się, ile czasu spłaca się kredyt lombardowyOferty są różne, poza tym możesz efektywnie negocjować warunki umowy z bankiem. Pamiętaj jednak, że kredyt lombardowy należy do zobowiązań krótkoterminowych, a bank będzie oczekiwał spłaty długu w ciągu kilku dni, tygodni lub miesięcy. Spłata kredytu lombardowego na pewno nie potrwa więcej niż 12 miesięcy. Okres kredytowania w przypadku kredytów lombardowych udzielanych przez NBP bankom komercyjnym wynosi zaledwie od jednego tygodnia do trzech miesięcy. Co ważne, NBP najczęściej udziela kredytów lombardowych w dwóch celach. Jednym z nich jest uzupełnienie zapasów finansowych danego banku komercyjnego, drugim – sfinansowanie planu naprawy banku.

Jakie są warunki otrzymania kredytu lombardowego?

Głównym warunkiem otrzymania kredytu lombardowego jest przekazanie bankowi ruchomości pod zastaw, która będzie stanowić zabezpieczenie zobowiązania. Bank będzie wymagał przy tym sporządzenia wyceny przedmiotu zastawu, wskaże własnego eksperta, a kosztami obciąży kredytobiorcę. Zastaw trafi do depozytu bankowego na czas obowiązywania umowy kredytowej, czyli aż do całkowitej spłaty kredytu lombardowego. Zwróć uwagę na to, że każdy bank ma własne, starannie skonstruowane procedury kredytowe, zgodnie z którymi postępują wszyscy doradcy wspierający osoby fizyczne i prawne w procesie ubiegania się o dodatkowe środki finansowe. Przekonaj się, że wcale nie są skomplikowane.

Procedura udzielania kredytu lombardowego

Zastanawiasz się, jak przebiega proces ubiegania się o kredyt lombardowy? Do najważniejszych etapów procedury przyznawania kredytu lombardowego możemy zaliczyć:

 • ustanowienie zabezpieczenia na ruchomości;
 • przekazanie ruchomości do banku;
 • sporządzenie wyceny wartości ruchomości przy zaangażowaniu rzeczoznawcy;
 • ustalenie maksymalnej kwoty kredytu lombardowego;
 • przyznanie kredytu lombardowego w wysokości nieprzekraczającej 80 proc. wycenionej wartości ruchomości.

Podpisanie umowy przedwstępnej, analiza zdolności kredytowej, wypełnienie i weryfikacja wniosku, dostarczenie niezbędnych dokumentów, sporządzenie raportu, a następnie wydanie decyzji i podpisanie umowy kredytowej – to standardowe procedury bankowe przy każdym kredycie. Pamiętaj, że wybierając kredyty lombardoweranking ofert przygotowanych przez banki może okazać się źródłem cennych wskazówek. Zrób porównanie kredytów lombardowych, które pozwoli Ci usystematyzować wiedzę na temat warunków tej specyficznej umowy kredytowej.

Jakie dokumenty należy złożyć w celu ubiegania się o kredyt lombardowy?

Wniosek kredytowy, wycena zastawu, papiery wartościowe, warranty lub prawa majątkowe, a także niezbędne do oceny zdolności kredytowej firmy informacje – to najważniejsze dokumenty, które należy złożyć w celu ubiegania się o kredyt lombardowy. Zgodnie z prawem bankowym zdolność kredytowa to gotowość do spłaty kredytu wraz z odsetkami w określonych terminach płatności. Choć każdy bank stosuje własne kryteria analizy, wszystkie traktują wysoką zdolność kredytową jako warunek konieczny do przyznania środków. Podczas oceny zdolności kredytowej firmy kluczowe znaczenie mają miesięczne zestawienia przychodów i rozchodów, rodzaj branży oraz długość okresu prowadzenia działalności. Warto wyróżniać się także brakiem zaległości oraz dobrymi opiniami w ZUS-ie i urzędzie skarbowym. Bank sprawdzi ponadto właścicieli firmy, uwzględniając ich wiek, stan cywilny, wykształcenie, posiadane konta bankowe i obciążenia oraz historię kredytową

Jak wybrać najlepszy kredyt lombardowy?

Konsultacja z doradcą finansowym, porównanie kredytów lombardowych, praca nad poprawą zdolności kredytowej oraz wybór odpowiedniego dodatkowego zabezpieczenia kredytu dla firmy – to najważniejsze kwestie do rozważenia, zanim sięgniesz po wniosek kredytowy. Aby wybrać najlepszy kredyt lombardowy, poproś banki o symulację kosztów zgodnie z obowiązującą stopą lombardową uwzględniającą marżę, prowizje i ubezpieczenia. Zwróć uwagę przede wszystkim na całkowity koszt zobowiązania, ilość otrzymanych środków oraz okres spłaty kredytu. Pamiętaj, że kredyt lombardowy jest produktem krótkoterminowym, dlatego bank może wymagać spłaty odsetek z góry, a do tego zostaniesz obciążony kosztami wyceny przedmiotu zastawu, jeśli nie będą to papiery wartościowe

Podsumowanie wiedzy o kredycie lombardowym

Zastanawiasz się, jak wybrać najlepszy kredyt lombardowy? Jesteś we właściwym miejscu! Zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące: definicji kredytu lombardowego, mechanizmów działania instytucji finansowych, które go udzielają, warunków ubiegania się o środki finansowe oraz procedur kredytowych, którymi kierują się banki. Wszystko po to, by umożliwić Ci podjęcie właściwej decyzji. Na rynku są dostępne dwa rodzaje kredytów lombardowych: skierowane do podmiotów gospodarczych oraz do banków komercyjnych obsługiwanych przez NBP. Wyróżnikiem kredytów lombardowych jest konieczność ustanowienia zabezpieczenia na ruchomości pod zastaw pożyczonych środków. Przedmiotem zastawu są najczęściej papiery wartościowe oraz metale szlachetne. Kredyt lombardowy należy do grupy kredytów krótkoterminowych oraz kredytów z zabezpieczeniem.

Maksymalne kwoty kredytu lombardowego nie przekraczają 80 proc. wartości wycenionego przez eksperta zastawu. Najczęściej kwoty kredytu lombardowego zamykają się w przedziale od 20 do 80 proc. wartości zastawu.
Akceptowane przez banki formy zabezpieczeń dla kredytów lombardowych to głównie: papiery wartościowe, prawa majątkowe, metale szlachetne, biżuteria, dzieła sztuki, inne towary o wysokiej wartości.
Wyróżnia się dwa rodzaje kredytów lombardowych: kredyt lombardowy banku centralnego udzielany bankom komercyjnym oraz kredyt lombardowy banku komercyjnego dla osób fizycznych lub prawnych.
Niestety nie. Kredyty lombardowe udzielane są tylko i wyłącznie bankom komercyjnym, a także osobom fizycznym i prawnym, czyli podmiotom gospodarczym, nie zaś klientom indywidualnym.
Tak. Kredyt lombardowy jest produktem finansowym skierowanym przede wszystkim do podmiotów gospodarczych (firm) oraz do banków komercyjnych obsługiwanych przez NBP.
Tak, kredyt lombardowy może być wykorzystany na dowolny cel. Kredytobiorcy najczęściej wykorzystują go w sytuacji krótkoterminowych niedoborów gotówki. NBP jednak najczęściej udziela kredytów lombardowych w dwóch celach: uzupełnienia zapasów finansowych danego banku komercyjnego oraz sfinansowania planu naprawy banku.