Kredyty z poręczycielem – co warto wiedzieć?

Kredyt z poręczycielem to dobre rozwiązanie, jeśli niska zdolność kredytowa ogranicza Twoje możliwości pożyczenia środków finansowych z banku. Sprawdź, czym charakteryzuje się kredyt z poręczycielem, gdzie warto go zaciągnąć oraz kto i na jakich zasadach może zostać Twoim żyrantem

bnpparibas

Weź Kredyt do 200 tyś. zł

 • okres kredytowania do 10 lat
 • kredyt na dowolny cel
 • do 30 tyś. zł bez wychodzenia z domu
 • RRSO 12,41%
aliorbank

Kwota do 200 tyś. zł

 • okres kredytowania do 10 lat
 • kredyt na dowolny cel
 • do 30 tyś. zł bez wychodzenia z domu
 • RRSO 9,04%
pkobp

Kwota do 200 tyś. zł

 • okres kredytowania do 10 lat
 • dodatkowa gotówka na dowolny cel
 • bez wychodzenia z domu
 • RRSO 12,57%
velobank

Kwota do 200 tyś. zł

 • okres kredytowania do 10 lat
 • bez wychodzenia z domu
 • RRSO 9,4%
bankbps

Atrakcyjne oprocentowanie

 • Minimum formalności
 • Indywidualnie dobrana oferta
 • LOTERII SPŁACAMY TWÓJ KREDYT

Dlaczego warto zdecydować się na kredyt z poręczycielem? Gdzie szukać takich ofert? Czym wyróżnia się tego typu zobowiązanie finansowe? Utwierdzenie banku w przekonaniu, że jesteś w stanie spłacić dług, jest jednym z podstawowych warunków otrzymania kredytu. Jeśli bank ma wątpliwości co do Twojej zdolności kredytowej, dopuszcza zabezpieczenie kredytu w kilku formach, a jedną z nich jest właśnie poręczenie. Kwestie prawne związane z poręczeniem kredytu regulują przepisy, a przede wszystkim Kodeks cywilny (art. 876-887). Wynika z nich jasno, że poręczyciel jest odpowiedzialny za uregulowanie długu w takim samym stopniu, jak kredytobiorca, dlatego bank sprawdza zdolność kredytową oraz wiarygodność kredytową potencjalnego żyranta tak wnikliwie, jak głównego kredytobiorcy. Poręczycielami kredytów hipotecznych, gotówkowych lub samochodowych są najczęściej krewni oraz przyjaciele kredytobiorców. Warto wiedzieć, jakie prawa i obowiązki ma żyrant kredytu oraz z czym wiąże się poręczenie cudzego zobowiązania.

Rodzaje kredytów ze względu na formy zabezpieczeń

Zacznijmy od tego, czym jest kredyt bankowy. To produkt finansowy, oferowany przez banki oraz SKOK-i (spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe). Warunki spłaty zobowiązania finansowego – konkretnej kwoty, pożyczonej na wspólnie ustalony z instytucją cel i okres – są zawarte w umowie kredytowej. Im wyższa kwota zobowiązania, tym wnikliwiej bank przeanalizuje Twoją zdolność kredytową. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do możliwości spłaty zadłużenia na etapie weryfikowania wniosku kredytowego instytucja finansowa może wymagać zabezpieczenia kredytu.

Do najważniejszych form zabezpieczenia kredytu należą:

 • wpis hipoteki do księgi wieczystej,
 • weksel (papier wartościowy),
 • weksel in blanco,
 • dobrowolne poddanie się egzekucji,
 • poręczenie – zgoda osoby trzeciej na przejęcie odpowiedzialności za spłatę zobowiązania, gdy kredytobiorca zaniecha tego obowiązku,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie,
 • zastaw rejestrowy.

Ze względu na wspomniane wyżej zabezpieczenia, wyróżniamy kredyty:

 • hipoteczne,
 • pod weksel,
 • z poręczycielem,
 • lombardowe.

Co ważne, poręczenie kredytu można zastosować wobec niemal każdego rodzaju zobowiązania na większą kwotę. Żyrant będzie musiał jedynie przedstawić wymagane dokumenty, które różnią się w zależności od rodzaju zobowiązania.

Czym są kredyty z poręczycielem?

Kredyt z poręczycielem wymaga złożenia deklaracji przez żyranta, że będzie spłacał dług za kredytobiorcę, jeśli ten zaniecha swoich obowiązków wobec kredytodawcy. Zgoda na poręczenie kredytu musi zostać złożona na piśmie pod rygorem nieważności – w tym celu zostaje zawarta trójstronna umowa między kredytodawcą, kredytobiorcą i poręczycielem. Żyrant nie ma możliwości uchylenia się od zobowiązania po podpisaniu umowy z bankiem, jest bowiem od tej pory traktowany jako współdłużnik solidarny i odpowiada za dług kredytobiorcy całym swoim majątkiem. O ile kredyt z poręczycielem wpływa pozytywnie na ocenę zdolności kredytowej kredytobiorcy, o tyle zmniejsza się pod jego wpływem zdolność kredytowa żyranta. Warto wziąć to pod uwagę, jeśli poręczycielowi zależy na zaciągnięciu w przyszłości kredytu w banku.

Kim jest poręczyciel?

Poręczyciel, zwany również żyrantem, to osoba, która zobowiązuje się przed bankiem do spłaty Twojego kredytu, jeśli zaniechasz obowiązków, wynikających z umowy kredytowej. Poręczycielem może być Twój krewny, przyjaciel lub instytucja (zwłaszcza w przypadku starania się o kredyt na firmę). Zgodnie z prawem, poręczenie jest ważne, dopóki dług nie zostanie spłacony w całości. Możesz zaciągnąć kredyt z kilkoma żyrantami, co daje większe szanse na spłatę mniejszej części długu przez każdego z nich, ale nie oznacza to, że ich odpowiedzialność automatycznie się zmniejsza. Co ważne, poręczyciel ma prawo do otrzymywania informacji o stanie spłaty zadłużenia, dzięki czemu może reagować na niepokojące sygnały. Najlepszym źródłem informacji jest w tym przypadku Raport BIK.

Dlaczego kredyty z poręczycielem mogą być korzystne?

Zastanawiasz się, dlaczego kredyty z poręczycielem mogą być korzystne? W grę wchodzi przede wszystkim zwiększenie Twojej zdolności kredytowej, co przekłada się na możliwość wnioskowania o wyższą kwotę kredytu, a uzyskanie pieniędzy będzie łatwiejsze. Jako kredytobiorca zyskujesz ponadto silniejszą pozycję negocjacyjną w kwestii ustalania kosztów kredytu. Kredyt z żyrantem nie generuje zwykle dodatkowych kosztów, a wręcz je zmniejsza – bank może bowiem zrezygnować z innych zabezpieczeń, np. w postaci ubezpieczenia. Pamiętaj, że żyrant obdarzył Cię zaufaniem. Dzięki temu masz pewność, że w razie problemów finansowych uzyskasz wsparcie, ale nie możesz go nadużywać – windykacja długu ze strony banku może skutkować znacznym pogorszeniem się Waszych stosunków. W podjęciu właściwej decyzji kredytowej pomoże Ci porównanie kredytów z poręczycielem.

Rodzaje kredytów z poręczycielem

Zastanawiasz się, jakie są rodzaje kredytów z poręczycielem? Podżyrowanie może dotyczyć każdego zobowiązania finansowego, pod warunkiem że Twój kredytodawca akceptuje właśnie ten sposób zabezpieczenia kredytu. Możesz zdecydować się zatem na przykład na kredyt hipoteczny z poręczycielem, kredyt gotówkowy z poręczycielem, a także pożyczkę pozabankową z poręczycielem.

Na co zwrócić uwagę, wybierając kredyty z poręczycielemRanking ofert pozwoli Ci w prosty sposób porównać dostępne kwoty kredytów, stopę oprocentowania kredytu, wysokość raty, a także podstawowe warunki do spełnienia przy wnioskowaniu o kredyt z poręczycielem. W zależności od rodzaju kredytu i wysokości zobowiązania, żyrant będzie musiał dostarczyć wymagane przez kredytodawcę dokumenty, wykazując przy tym odpowiednią zdolność kredytową, niezbędną do ewentualnej spłaty długu.

Wymagania kredytowe do kredytu z poręczycielem

Wymagania kredytowe dla kredytobiorców i poręczycieli różnią się w zależności od instytucji finansowej, dostępnej oferty kredytowej oraz wysokości kwoty zobowiązania. Kredytobiorca oraz żyrant podlegają jednak zwykle tym samym kryteriom oceny zdolności do spłaty zadłużenia. W związku z tym powinni mieć:

 • odpowiednio wysoką zdolność kredytową, w tym odpowiednio wysokie dochody i ich stabilne źródło,
 • dobrą historię kredytową, która obejmuje terminowe spłaty dotychczasowych kredytów i pożyczek (muszą to potwierdzać raporty BIK, BIG, KRD),
 • właściwy wiek (pełnoletność oraz nieprzekroczony wiek maksymalny, ustalany przez każdy bank w odmienny sposób),
 • pełną zdolność do czynności prawnych.

Poręczyciel kredytu, podobnie jak kredytobiorca, będzie musiał przedstawić dokumenty informujące o wysokości dochodów, ich źródle i stabilności, kosztach związanych z utrzymaniem członków gospodarstwa domowego, a także powiadomić bank o wszystkich innych zobowiązaniach finansowych. Jeśli poręczyciel nie będzie w stanie uregulować długu kredytobiorcy, gdy ten przestanie go spłacać, egzekucją należności może zająć się komornik, który ma wówczas prawo zająć jego pensję lub posiadany majątek.

Kto może być poręczycielem?

Poręczycielem kredytu może być każda osoba, która jest pełnoletnia, ma pełną zdolność do czynności prawnych i odpowiednią zdolność kredytową, w tym stabilne i relatywnie wysokie dochody. Najczęściej poręczycielami kredytów bankowych zostają najbliżsi kredytobiorcy – rodzice lub rodzeństwo. Ma to związek z ogromnym ryzykiem i odpowiedzialnością za spłatę długu, która spada na ich barki. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby na kredyt z poręczycielem zgodziła się osoba zupełnie niespokrewniona z kredytobiorcą – przyjaciel, partner, a nawet znajomy z pracy. Co ważne, żyrant nie może być finansowo związany z gospodarstwem domowym kredytobiorcy. Nie jest zatem możliwe poręczenie kredytu przez małżonka, musi on jednak wyrazić zgodę na poręczenie kredytu, z uwagi na zaistniałą czynność zarządzania wspólnym majątkiem. Pamiętaj, że jeden kredyt może zabezpieczać kilku poręczycieli lub zewnętrzna instytucja finansowa. Odpłatne poręczenie kredytu ma zastosowanie głównie w przypadku spółek, przedsiębiorstw lub startupów.

Wiek poręczyciela

Warto wiedzieć, że przy długoterminowych zobowiązaniach banki zwykle wyznaczają ograniczenia wiekowe, ustalając maksymalny wiek, w którym klient ma prawo ubiegać się o status kredytobiorcy lub poręczyciela, na podstawie regularnie aktualizowanych statystyk i prognoz medyczno-społecznych. Jak obliczyć maksymalny wiek? W terminologii bankowej przyjmuje się, że konsument powinien osiągnąć maksymalny wiek nie wcześniej, niż w chwili dokonania spłaty ostatniej raty kredytu. Zakładając, że w danym banku maksymalny wiek kredytobiorcy lub poręczyciela wynosi 70 lat, a o kredyt stara się 50-latek, zobowiązanie może zostać rozłożone tylko na 20 lat. Ma to szczególne znaczenie, jeśli Twoim żyrantem ma zostać emeryt lub rencista.

Jak ubiegać się o kredyt z poręczycielem?

Proces ubiegania się o kredyt z poręczycielem przebiega zgodnie z procedurami kredytowymi, które mogą różnić się w zależności od danej instytucji finansowej. Najważniejsze etapy procedury kredytowej w banku to zazwyczaj:

 • przedstawienie oferowanych przez bank produktów finansowych,
 • wstępna ocena kredytowa i wybór adekwatnej oferty,
 • podpisanie umowy przedwstępnej,
 • dostarczenie wymaganych dokumentów i złożenie wniosku,
 • analiza wniosku kredytowego pod kątem technicznym, formalno-prawnym i finansowym,
 • wydanie decyzji kredytowej,
 • podpisanie umowy kredytowej,
 • uruchomienie środków finansowych i obsługa kredytu.

Kredytobiorca oraz poręczyciel są zobowiązani dostarczyć wymagane przez bank dokumenty. Podlegają również takim samym procesom weryfikacji zdolności do spłaty zadłużenia. Trójstronna umowa wymaga złożenia podpisów przez wszystkie zobowiązane strony.

Co warto wiedzieć przed podpisaniem umowy kredytowej z poręczycielem?

Podpisując każdą umowę kredytową, warto zwrócić szczególną uwagę na całkowity koszt zobowiązania, oprocentowanie, wysokość rat i harmonogram spłat, ewentualną wysokość prowizji banku za spłatę zobowiązania przed terminem, wysokość i sposób naliczania odsetek oraz na dodatkowe ubezpieczenia i opłaty związane z wynagrodzeniem banku za udzielone wsparcie. W przypadku zaciągania kredytu z poręczycielem warto wynegocjować bezpieczne zapisy w umowie – regulujące maksymalną kwotę poręczenia oraz ograniczenie do spłaty części długu bez dodatkowych należności, np. odsetek karnych. Możecie starać się również o ograniczenie poręczenia jedynie do określonego okresu. Ważne, aby w umowie kredytowej zawrzeć zapis, obligujący bank do zaspokojenia wierzytelności z majątku kredytobiorcy w pierwszej kolejności. Kredytobiorca i poręczyciel mogą ponadto podpisać osobną umowę, bez udziału banku, w której zawarte zostaną warunki spłaty długu poręczycielowi lub oddania mu określonych rzeczy pod zastaw, do czasu spłacenia kredytu.

Jak zminimalizować ryzyko wyboru niewłaściwego kredytu z poręczycielem?

Aby zminimalizować ryzyko wyboru niewłaściwej oferty, warto wykonać porównanie kredytów z poręczycielem, a następnie udać się do kilku doradców bankowych i wspólnie omówić szczegóły współpracy. Niezwykle przydatne są w tym przypadku rankingi ofert online, pozwalające oszacować całkowity koszt kredytu z poręczycielem dla określonych kwot. Możesz sprawdzić, jaka będzie wysokość miesięcznej raty przy danym RRSO, ile czasu potrwa spłacanie zadłużenia, jakie trzeba spełnić wymagania i z jakimi odsetkami się liczyć w przypadku kłopotów ze spłatą kredytu. Skorzystanie ze wsparcia żyranta niesie dla kredytobiorcy same korzyści. Możesz bowiem nie tylko wnioskować o wyższą kwotę, ale również zaoszczędzić na ubezpieczeniu środków i prowizjach. Wystarczy, że Twój poręczyciel wykaże odpowiednią zdolność kredytową.

Podsumowanie wiedzy o kredycie z poręczycielem

Kredyt z poręczycielem jest doskonałym rozwiązaniem, jeśli masz kłopot z uzyskaniem pozytywnej oceny zdolności kredytowej, a bliska Ci osoba może zabezpieczyć Twoje zobowiązanie w umowie z bankiem. Wystarczy znaleźć kredytodawcę, który uzna owe zabezpieczenie i wynegocjować bezpieczne dla wszystkich stron warunki spłaty zadłużenia w określonym terminie, zgodnie z harmonogramem wpłat na rzecz banku. Poręczycielem może być Twój krewny, partner lub znajomy, a w przypadku firm instytucja finansowa lub wspólnik. Ważne, aby żyrant nie był finansowo związany z Twoim gospodarstwem domowym. Pamiętaj, że kredytobiorca i poręczyciel podlegają takiej samej, wnikliwej ocenie zdolności do spłaty zadłużenia, przy czym tego typu zobowiązanie wpływa pozytywnie na Twoją zdolność kredytową, ale obciąża zaś historię kredytowania żyranta, co może przełożyć się na kłopoty z uzyskaniem przez niego innego wsparcia finansowego ze strony banku.

Przy wnioskowaniu o kredyt z poręczycielem, wymagania wobec poręczyciela są równie restrykcyjne, jak w stosunku do kredytobiorcy. Poręczycielem może być w zasadzie każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz odpowiednio wysoką zdolność kredytową. Bank przeprowadza ilościową i jakościową analizę sytuacji finansowej potencjalnego poręczyciela, porównując przychody i wydatki w skali miesiąca, aby stwierdzić, czy zostają nadwyżki do spłaty kredytu. Bank sprawdza również dane, które mają istotny wpływ na skłonność przyszłego poręczyciela do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. Istotny wpływ na decyzję o przyznaniu kredytu z poręczycielem mają ponadto takie czynniki jak: rodzaj kredytu, wnioskowana kwota, okres kredytowania i wiek klientów.
W procesie wnioskowania o kredyt z poręczycielem bank będzie traktował żyranta podobnie, jak kredytobiorcę, prosząc o dostarczenie wymaganych dokumentów. Do najważniejszych należą: zaświadczenia o źródle, wysokości i stabilności dochodów, wyciągi z kont bankowych, roczne sprawozdania finansowe w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą. Bank weźmie również pod uwagę miesięczne koszty utrzymania poręczyciela oraz obecne zadłużenie.
Tak. Poręczyciel zostanie bowiem poddany takiej samej, bardzo wnikliwej ocenie zdolności kredytowej, jak kredytobiorca.
Na to pytanie w zasadzie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od wyników analizy finansowej przeprowadzonej przez dany bank. W praktyce, im mniejsze zadłużenie, tym większe szanse na uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej.
Tak. Banki stosują różne ograniczenia wiekowe, zarówno dla kredytobiorców, jak i poręczycieli, zwłaszcza w przypadku zobowiązań długoterminowych. Przyjmuje się, że konsument powinien osiągnąć maksymalny wiek nie wcześniej, niż w chwili dokonania spłaty ostatniej raty kredytu. Jeśli w danym banku maksymalny wiek poręczyciela wynosi na przykład 70 lat, a o kredyt stara się 50-latek, zobowiązanie może zostać rozłożone na maksymalnie 20 lat.
Gdy kredytobiorca nie spłaca kredytu, obowiązek uregulowania zadłużenia spada na poręczyciela. Konsekwencją braku spłaty długu może być rozpoczęcie postępowania windykacyjnego, a w razie konieczności sądowego i komorniczego wobec kredytobiorcy oraz poręczyciela.