Pożyczki pod weksel

Obecnie dostępność produktów na rynku finansowym jest bardzo szeroka. W związku z tym niektóre ze starszych metod pozyskiwania finansowania – takie jak pożyczki pod weksel – powoli odchodzą w zapomnienie. Kiedyś bardzo popularne, dziś pożyczki na weksel są udzielane coraz rzadziej. Co warto o nich wiedzieć? Czy jest to korzystna forma finansowania? Jak działa? Wyjaśniamy!

W Kokos znajdziesz listę stale aktualizowanych ofert najtańszych pożyczek pod weksel dostępnych na rynku!

cashtero

100 – 10000 zł
pierwsza pożyczka

TAK

pierwsza pożyczka gratis

61 – 90 dni
okres spłaty
15 min.
czas wypłaty
pankredyt

500 – 150000 zł
pierwsza pożyczka

NIE

pierwsza pożyczka gratis

1 – 120 miesięcy
okres spłaty

15 min.
czas wypłaty
provident

300 – 150000 zł
pierwsza pożyczka

TAK

pierwsza pożyczka gratis

3 – 120 miesięcy
okres spłaty

15 min.
czas wypłaty
youmoney

100 – 10000 zł
pierwsza pożyczka

TAK

pierwsza pożyczka gratis

15 – 60 dni
okres spłaty

15 min.
czas wypłaty
ratka

500 – 20000 zł
pierwsza pożyczka

NIE

pierwsza pożyczka gratis

1 – 60 miesięcy
okres spłaty

15 min.
czas wypłaty
kuki

500 – 15000 zł
pierwsza pożyczka

TAK

pierwsza pożyczka gratis

30 dni
okres spłaty

15 min.
czas wypłaty

Co to jest weksel?

Weksel jest zabezpieczeniem zawieranej umowy. W świetle prawa jest traktowany jako papier wartościowy i ma dość szerokie zastosowanie.

Weksel może być stosowany jako zabezpieczenie pożyczkodawcy. Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (Dz.U. 2016 poz. 160) określa, że weksel staje się pełnoprawnym dokumentem w momencie, w którym pożyczkobiorca złoży na nim swój podpis. Tym samym pożyczkobiorca przyjmuje na siebie obowiązek spłaty sumy, która jest zapisana na wekslu. Możliwe jest również jego sprzedanie innej osobie lub wykorzystanie w roli środka płatniczego.

Warto wiedzieć, że ważny jest także weksel in blanco, czyli bez wpisanej kwoty pożyczki. Dlatego nigdy nie należy podpisywać tego typu dokumentów, gdy nie określają kwoty zobowiązania!

Czym jest pożyczka pod weksel?

A zatem czym jest pożyczka pod weksel? To nic innego jak zobowiązanie zaciągane z zabezpieczeniem w postaci tego dokumentu. Weksel podpisany przez pożyczkobiorcę stanowi dowód na jego zobowiązanie się do spłacenia wskazanej kwoty.

Co ważne, pożyczki na weksel mogą być udzielane przez osoby prywatne.

Dlaczego pożyczka pod weksel jest popularna?

Obecnie pożyczki na weksel nie są stosowane tak często jak dawniej. Wynika to m.in. z dużej dostępności firm oferujących łatwe, szybkie pożyczki czy chwilówki. Gdy nie było tak wielu możliwości pozyskania finansowania, pożyczki pod weksel były w zasadzie na porządku dziennym. Dziś korzystają z nich głównie osoby, które nie chcą lub nie mogą korzystać z usług banków i pozabankowych instytucji finansowych oferujących pożyczki.

Jak działa pożyczka pod weksel?

Jak to działa? Pożyczki na weksel mogą być udzielane dowolnie przez osoby prywatne. Jeśli więc potrzebujesz finansowania, wystarczy znaleźć osobę, która będzie w stanie Ci go udzielić, w zamian za pisemne zobowiązanie do spłaty w postaci weksla. Co jeszcze warto wiedzieć? Poznaj szczegóły poniżej

Podstawowe zasady pożyczki pod weksel

Zasady pożyczki pod weksel są w zasadzie dowolne – ustalane pomiędzy stronami. Nie ma ograniczeń co do pożyczanej w ten sposób kwoty, sposobu i terminu jej zwrotu czy też oprocentowania oraz innych kosztów zobowiązania. Wszystko musi być jednak spisane.

Aby weksel był ważny, muszą się na nim znaleźć:

 • dane osobowe, data i podpisy obu stron transakcji,
 • wyraźna deklaracja pożyczkobiorcy (trasata) co do terminowej spłaty,
 • termin i forma spłaty pożyczki.

Podpisany weksel staje się papierem wartościowym.

Jakie są wymagania, aby otrzymać pożyczkę pod weksel?

Pożyczki prywatne pod weksel są cenione przede wszystkim za minimalne wymagania i możliwość szybkiego uzyskania gotówki. Zazwyczaj potrzebne są tylko dane osobowe, dowód osobisty i pisemna deklaracja pożyczkobiorcy. Oczywiście musi on mieć również ukończone 18 lat. Poza tym zwykle nie stosuje się żadnych szczególnych wymagań.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania pożyczki pod weksel?

Pożyczki pod weksel to także minimum tzw. papierologii. Cała procedura sprowadza się do spisania i podpisania weksla oraz przekazania pieniędzy. Zwykle potrzebny jest tylko dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Kto może udzielić pożyczki pod weksel?

Dużym atutem pożyczki pod weksel jest to, że może jej udzielić każdy. Pożyczki prywatne pod weksel są przyznawane przez osoby fizyczne, które zwykle traktują to jako możliwość dodatkowego zarobku (pożyczkobiorca zwraca bowiem więcej, niż pożyczył).

Zalety i wady pożyczki pod weksel

Nie da się zaprzeczyć, że pożyczki pod weksel mają zarówno pewne istotne zalety, jak i kilka wad. Do tych pierwszych należy zaliczyć:

 • minimum formalności i wymagań,
 • możliwość uzyskania pożyczki od osoby prywatnej,
 • szybkość transakcji,
 • dowolność ustalenia warunków pożyczki,
 • zwykle brak konieczności przedstawiania zaświadczeń o zarobkach i sprawdzania historii kredytowej,
 • możliwość uzyskania pożyczki pod weksel nawet przy innych zadłużeniach.

 

Wady pożyczki pod weksel są natomiast związane głównie z jej bezpieczeństwem. Należą do nich:

 • konieczność przystania na ustalenia pożyczkodawcy i przestrzegania ustalonych przez niego zasad spłaty,
 • ryzyko trafienia na nieuczciwego pożyczkodawcę,
 • brak wymogów prawnych co do zawarcia kosztów pożyczki na wekslu (ryzyko zmiany warunków podczas trwania umowy),
 • ryzyko związane z podpisaniem weksla in blanco (taki dokument może obciążyć pożyczkobiorcę znacznie wyższą kwotą niż spodziewana).

Należy pamiętać, że przepisy dotyczące weksli tak naprawdę nie zabezpieczają pożyczkobiorców, w związku z czym postępowanie w przypadku styczności z oszustem jest utrudnione.

Jak otrzymać pożyczkę pod weksel?

Otrzymanie pożyczki na weksel nie wiąże się ze szczególnymi wymaganiami i jest dość proste. Sprawdź, co warto wiedzieć na ten temat!

Jakie kroki należy podjąć, aby otrzymać pożyczkę pod weksel?

Jak otrzymać pożyczkę pod weksel? Jest to bardzo prosta procedura, ale można ją podzielić na kilka kroków. Po pierwsze, należy znaleźć osobę lub instytucję, która udzieli Ci pożyczki na weksel. Oferty tego typu można znaleźć w internecie. Dobrym sposobem może być również poszukanie wśród zaufanych znajomych czy rodziny. Następnie należy spisać i podpisać weksel, pamiętając o uwzględnieniu na nim kwoty zobowiązania, kosztu pożyczki i warunków spłaty. Im dokładniejsze ustalenia, tym bezpieczniejsza będzie Twoja pożyczka na weksel.

Jakie są rodzaje pożyczek pod weksel?

Tak naprawdę pożyczki pod weksel mogą być udzielane na dowolnych zasadach. Dowolnie mogą być także ustalane reguły ich spłaty. Zazwyczaj pożyczki pod weksel są udzielane na zasadach podobnych do chwilówek – wymagana jest spłata całości zadłużenia (wraz z odsetkami) w określonym terminie. Można jednak również spłacać je ratalnie – wszystko zależy od indywidualnych ustaleń.

Jak wybrać odpowiednią pożyczkę pod weksel?

Wybór właściwej pożyczki pod weksel może mieć ogromne znaczenie. Bardzo ważne jest bowiem to, aby zadłużać się jedynie u uczciwych osób lub podmiotów. Należy unikać brania pożyczek od przypadkowych osób. Najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z oferty renomowanej instytucji finansowej. Jak znaleźć najlepszą ofertę pożyczki na weksel? Ranking firm pożyczkowych możesz znaleźć na Kokos.pl!

Jak zabezpieczyć pożyczkę pod weksel?

Weksel sam w sobie jest formą zabezpieczenia zadłużenia, która chroni przede wszystkim pożyczkodawcę. Jego ogromnym atutem, jest to, że funkcjonuje jako papier wartościowy. Można go więc odsprzedać innej osobie i nie martwić się o to, czy dłużnik zwróci pożyczoną kwotę. Warto jednak wiedzieć, jakich zasad należy się trzymać, aby weksel faktycznie był skutecznym zabezpieczeniem pożyczki.

Jakie są rodzaje zabezpieczeń wekslowych?

Istnieją dwa główne rodzaje zabezpieczeń wekslowych. Wyróżniamy:

 • weksel własny (inaczej: sola), gdzie dłużnik jest wystawcą (trasatem) dokumentu; w tym przypadku wystawcą może być zarówno osoba fizyczna, jak i podmiot gospodarczy lub spółka cywilna;
 • weksel trasowany (nazywany też ciągnionym lub przekazanym), gdzie wystawcą (trasatem) jest wierzyciel (firma leasingowa, bank, pożyczkodawca); takie zabezpieczenie wekslowe polega na zobowiązaniu osoby trzeciej, czyli remitenta (może nim być sam dłużnik, ale też inna wskazana osoba).

Istnieje również poręczenie wekslowe. Można o nim mówić wtedy, gdy dłużnik wskazuje poręczyciela (żyranta), który przejmie odpowiedzialność w razie braku wywiązania się ze zobowiązań wynikających z zabezpieczenia wekslowego. Zapewnia to dodatkowe zabezpieczenie dla pożyczkodawcy.

Jakie zabezpieczenia są wymagane do uzyskania pożyczki pod weksel?

Zwykle do uzyskania pożyczki pod weksel nie są potrzebne żadne zabezpieczenia. Czasami pożyczkodawca może jednak poprosić o przedstawienie dowodu na posiadanie stałych dochodów lub o ustanowienie zabezpieczenia np. w postaci opisanego wyżej poręczenia wekslowego.

Jak zabezpieczyć swoje interesy przy udzielaniu pożyczki pod weksel?

Najlepszym zabezpieczeniem pożyczki na weksel jest dobre skonstruowanie tego dokumentu. Musi on zawierać kilka kluczowych elementów (bez nich jest nieważny). Prawidłowy weksel własny powinien zawierać:

 • słowo „weksel”,
 • przyrzeczenie zapłaty należności,
 • miejsce i czas płatności,
 • dane osoby, na rzecz której wystawiany jest weksel,
 • czas i miejsce wystawienia weksla,
 • podpis wystawcy weksla.

 

Natomiast prawidłowo sporządzony weksel trasowany musi zawierać:

 • słowo „weksel”,
 • polecenie zapłaty należności,
 • miejsce i czas płatności,
 • dane osoby, której poleca się dokonanie płatności,
 • czas i miejsce wystawienia weksla,
 • podpis wystawcy weksla i jego dane osobowe.

 

Należy również pamiętać, że weksel jest nieważny, gdy:

 • został sfałszowany,
 • jest niezgodny z deklaracją wekslową,
 • zmieniono jego treść,
 • jest przedawniony,
 • dłużnik nie ma zdolności wekslowej ani zdolności do czynności wekslowych.

 

Warto zwrócić szczególną uwagę na ten ostatni punkt i przed udzieleniem pożyczki na weksel dokładnie sprawdzić tożsamość pożyczkobiorcy. Problemem będzie na przykład udzielenie pożyczki osobie małoletniej.

Co zrobić, gdy nie można spłacić pożyczki pod weksel?

Brak spłaty pożyczki na weksel to poważny problem. Dlatego należy unikać tej formy zadłużenia, jeśli nie masz pewności, że dasz radę je uregulować. Jakie konsekwencje grożą dłużnikom i co można zrobić w przypadku braku możliwości spłaty pożyczki?

Jakie są konsekwencje braku spłaty pożyczki pod weksel?

Niespłacenie wierzytelności w terminie daje pożyczkodawcy prawo do wyegzekwowania tej kwoty. Może więc np. zwrócić się do komornika lub zatrudnić firmę windykacyjną. Często zdarza się, że za opóźnienia w spłacie naliczane są karne odsetki, które niejednokrotnie bardzo szybko się kumulują, znacząco zwiększając wysokość zobowiązania. Jeśli natomiast pożyczkobiorca podpisał weksel in blanco, musi się liczyć z tym, że pożyczkodawca będzie mógł go obciążyć dowolną kwotą. To dlatego pożyczki pod weksel są uważane za niebezpieczne.

Jeśli wekslowi towarzyszyło tzw. poręczenie wekslowe, w razie niespłacenia pożyczki wierzytelność przechodzi na żyranta.

Jakie są sposoby na uniknięcie kłopotów związanych z niespłacaniem pożyczki pod weksel?

Tak naprawdę nie ma wielu sposobów na to, by uniknąć kłopotów związanych z niespłaceniem pożyczki pod weksel. Jest to zobowiązanie, którego należy dotrzymać. W niektórych przypadkach możliwe jest negocjowanie z pożyczkodawcą w celu przesunięcia terminu spłaty lub np. rozłożenia jej na raty, ale nie musi on uwzględniać próśb tego typu. Dlatego przed wzięciem pożyczki na weksel należy się naprawdę dobrze zastanowić!

Podsumowanie

Pożyczki na weksel nie są dziś już tak popularne jak jeszcze pod koniec XX wieku, ale cały czas mogą być legalnie stosowane. Trzeba jednak mieć na uwadze, że ta forma zadłużenia jest uważana za dość niebezpieczną. Weksel zobowiązuje pożyczkobiorcę do spłaty zadłużenia i stanowi podstawę do zajęcia jego majątku w razie niedopełnienia tego zobowiązania. Może być również podpisany bez określenia dokładnych kosztów zadłużenia czy też nawet jego kwoty (tzw. weksel in blanco), co przekłada się na duże zagrożenie wobec pożyczkobiorcy. Dużym atutem tego rodzaju finansowania jest jednak możliwość uzyskania go od osoby prywatnej. Ponadto pożyczki pod weksel zwykle wiążą się z minimum formalności i pozwalają na uzyskanie kwot dowolnej wysokości.

Jeśli rozważasz zaciągnięcie długu w ten sposób, warto sprawdzić porównanie pożyczek pod weksel na Kokos.pl, aby wyszukać najatrakcyjniejszą ofertę. Należy też pamiętać, aby zawsze dokładnie sprawdzać warunki umów kredytowych, a wszelkie ustalenia zawierać na piśmie.

FAQ - Pożyczki pod weksel

Tak, często można uzyskać pożyczkę na weksel bez konieczności wykazywania źródła stałego dochodu. Tylko niektórzy pożyczkodawcy proszą o tego rodzaju informacje.
Warunki pożyczki pod weksel mogą być ustalone dowolnie. Zazwyczaj jednak tego rodzaju pożyczki charakteryzują się wysokim oprocentowaniem i są droższe od innych. Wynika to przede wszystkim z łatwości ich uzyskania.
Tak, pożyczki pod weksel są legalne w świetle polskiego prawa. Zasady ich udzielania określa Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (Dz.U. 2016 poz. 160).
Tak, pożyczkodawca, czyli wierzyciel, może dokonać tzw. cesji, czyli przepisać weksel na inną osobę. Wówczas to ona stale się wierzycielem i to jej należy spłacić należność. Pożyczkobiorca nie może przenieść swojego zadłużenia na inną osobę. Jeśli jednak ustalono wcześniej poręczenie wekslowe, w razie niespłacenia przez dłużnika wierzytelności przechodzi ona na żyranta.