Pismo do Komornika – wzór

Spłata różnego rodzaju zobowiązań może być sporym obciążeniem dla domowego budżetu. Dość często zdarza się, że z powodu rosnących kosztów życia zwrot zaciągniętej pożyczki czy kredytu staje się bardzo trudny. W przypadku zwlekania ze spłatą zobowiązania trzeba liczyć się z tym, że wszczęte zostanie postępowanie egzekucyjne. Jego przeprowadzeniem zajmuje się komornik. Jeśli znalazłeś się w trudnej sytuacji finansowej, powinieneś wiedzieć, w jaki sposób sporządzić pismo do komornika. Ta wiedza może przydać się w wielu różnych sytuacjach.

Pismo do komornika – po co się je sporządza?

Najczęstszym celem pisma do komornika jest chęć rozłożenia zadłużenia na raty. W sytuacji, gdy dłużnik nie dysponuje jednorazowo większą kwotą, jest to jedynym słusznym rozwiązaniem. Takie pismo do komornika zostanie przekazane przez niego wierzycielowi, który podejmie decyzję o tym, czy rozłoży dług na łatwiejsze do spłacenia raty.

Kontakt z komornikiem jest nieunikniony w chwili rozpoczęcia egzekucji mającej ściągnąć długi. Wielu dłużników wybiera kontakt w formie pisemnej, gdyż jest to mniej stresujące niż spotkanie w cztery oczy lub rozmowa telefoniczna. By taka forma kontaktu przynosiła oczekiwany rezultat, najważniejsze jest sporządzenie pisma w odpowiedni sposób.

Jak napisać wniosek do komornika? Wzór przykładowego pisma

Jeśli chcesz złożyć wniosek do komornika, możesz użyć poniższego wzoru. To pismo o rozłożenie długu na raty, ale możesz je zmodyfikować tak,, aby było dopasowane do rodzaju Twojej sprawy.

Powyższy wzór pisma do komornika może się przydać w wielu różnych sytuacjach, gdy konieczny jest kontakt z tym funkcjonariuszem publicznym. Jego treść można dowolnie modyfikować. Trzeba jednak pamiętać, że darmowy wzór pisma do komornika nie jest gwarancją tego, że wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony.

Jak odpisać na pismo komornika?

Wiele osób, które kontaktuje się z komornikiem, zastanawia się, jak odpisać na pismo komornika, które otrzymali. Trzeba zadbać o to, aby taka korespondencja miała urzędowy charakter oraz odpowiedni układ treści. Najlepiej trzymać się schematu:

 • data i miejscowość,
 • dokładne dane dłużnika wraz z adresem,
 • sygnatura sprawy,
 • dokładne dane komornika,
 • tytuł pisma,
 • treść pisma,
 • podpis,
 • wykaz załączników, jeśli są.

W taki sposób można również stworzyć wzór – wyjaśnienie do komornika w konkretnej sprawie. Warto pamiętać, że takie pismo musi zawierać wyłącznie najważniejsze informacje bez zbędnych komentarzy czy własnych przemyśleń.

Jak sporządzić wniosek o umorzenie długu u komornika?

Dłużnik może wnioskować do swojego wierzyciela o umorzenie długu. W takiej sytuacji jest konieczne skorzystanie ze wzoru wniosku o umorzenie długu u komornika. Takie pismo musi zawierać następujące elementy:

 • wskazanie dłużnika i wierzyciela,
 • wskazanie długu, którego pismo dotyczy,
 • prośbę o umorzenie wraz z uzasadnieniem,
 • załączniki potwierdzające przedstawione argumenty.

Takie pismo musi mieć urzędowy charakter, ponieważ tylko wtedy zostanie potraktowane w odpowiedni sposób.

W jakich jeszcze sytuacjach można kontaktować się z komornikiem?

Z komornikiem może kontaktować się także pracodawca, którego pracownik objęty jest egzekucją komorniczą. W takiej sytuacji może on zająć jego wynagrodzenie, by pokryć roszczenia wierzycieli. W sytuacji, gdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie w minimalnej wysokości, kwota ta nie może zostać zajęta. Pracodawca powinien więc wykorzystać wzór pisma do komornika o niemożności ściągnięcia długu, w którym poinformuje go o tym, że pracownik otrzymuje minimalne wynagrodzenie. Jest to konieczne, gdyż zignorowanie zawiadomienia o zajęciu komorniczym grozi karą grzywny.

Pracodawcy może także przydać się wzór pisma do komornika, że pracownik już nie pracuje. Sporządzenie takiego pisma jego obowiązkiem, aby mógł poinformować kancelarię prowadzącą postępowanie egzekucyjne o tym, że pracownik już nie jest u niego zatrudniony.

Czy można wnioskować do komornika o zwrot pieniędzy?

W przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego dłużnik, wobec którego było ono prowadzone, ma prawo wnioskować do komornika o zwrot pieniędzy, które zostały wpłacone lub zajęte. W tym celu musi złożyć wniosek do komornika o zwrot pieniędzy, a wzór takiego pisma można znaleźć w internecie. Należy umieścić w nim nie tylko podstawowe informacje dotyczące danych dłużnika czy sygnaturę sprawy, ale i uzasadnienie zwrotu pieniędzy.

W jaki sposób wysłać pismo do komornika?

Pismo do komornika można złożyć w jego kancelarii osobiście. Jeśli nie jest to możliwe, najlepszym rozwiązaniem, na jakie można się zdecydować, jest wysłanie go listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Można również rozważyć użycie poczty elektronicznej. Trzeba jednak w wiadomości umieścić prośbę, aby komornik odesłał wiadomość z informacją o otrzymaniu wniosku. Jest to niezbędne, gdyż pismo można uznać za doręczone tylko wtedy, gdy ma się na to potwierdzenie.

Kontakt z komornikiem może być konieczny w wielu sytuacjach. Warto więc wiedzieć, w jaki sposób sporządzać wnioski oraz odpisywać na jego pisma, aby miały one urzędowy charakter.

Edukacja finansowa

Giełda długów — czym jest i jak działa?

Gdy słyszymy o długach, zwykle myślimy o obciążeniu, które spada na wierzyciela, zmuszając go do oczekiwania na spłatę zobowiązania. Jednak rzeczywistość jest o wiele bardziej złożona i dynamiczna. Wierzyciele, którzy nie chcą lub nie mogą czekać na spłatę długu, mają do dyspozycji potężne narzędzie finansowe — giełdę długów. To miejsce, gdzie niespłacone zobowiązania stają się przedmiotem handlu, a każdy dłużnik może stać się „aktywem” na tej specyficznej giełdzie.

Czytaj więcej »
Edukacja finansowa

Na kogo przechodzą długi po śmierci?

Śmierć bliskiej osoby to nie tylko czas żałoby i refleksji, ale również moment, w którym na powierzchnię mogą wypłynąć różne aspekty prawne i finansowe, o których na co dzień rzadko się myśli.

Czytaj więcej »