Ugoda z Komornikiem - jak napisać?

Nieterminowa spłata zobowiązania finansowego wobec wierzyciela wiąże się z koniecznością wszczęcia wobec dłużnika egzekucji komorniczej. Jest to ostateczne rozwiązanie, po które sięgają wierzyciele w sytuacji, gdy inne metody zawodzą. Postępowanie komornicze to bardzo stresująca sytuacja i może być powodem zdenerwowania. Okazuje się jednak, że z komornikiem można negocjować, dzięki czemu możliwe jest uniknięcie niekorzystnych warunków spłaty zobowiązania. Dowiedz się, w jaki sposób zawrzeć tego rodzaju ugodę.

Na czym polega ugoda z komornikiem?

Komornik ma za zadanie wyegzekwować od dłużnika środki na pokrycie zobowiązań wobec wierzyciela. Może to robić na różne sposoby. Komornik może zająć konto bankowe, a także wynagrodzenie za pracę, emeryturę, rentę oraz inne świadczenia. Zgodnie z przepisami ma prawo także do zajęcia nieruchomości i ruchomości. Postępowanie egzekucyjne może spowodować poważne problemy finansowe, z których wyjście może być praktycznie niemożliwe. To właśnie dlatego warto za wszelką cenę dążyć do ugody z komornikiem.

Ugoda z komornikiem to tak naprawdę negocjacje z wierzycielem. Działa ona na podstawie wydanego przez sąd wniosku o wszczęciu postępowania wobec dłużnika. Komornik musi więc odzyskać kwotę, jaka została wskazana we wniosku i przekazać ją wierzycielowi. W pierwszej kolejności trzeba więc szukać porozumienia właśnie z wierzycielem, czyli głównym zainteresowanym, który chce odzyskać swoje pieniądze.

Podpisanie ugody z wierzycielem, która będzie korzystna dla obu stron, jest równoznaczne z ugodą z komornikiem. Będzie on działał zgodnie z decyzją podjętą przez wierzyciela. Takie rozwiązanie pozwala na szybkie i bezproblemowe zakończenie całej sprawy. Warto więc za wszelką cenę dążyć do ugody zarówno z wierzycielem, jak i komornikiem.

W przypadku braku kontaktu ze strony wierzyciela i odpowiedzi na złożony wniosek o ugodę warto podjąć próby negocjacji z komornikiem. Jeśli otrzyma on wniosek o zawarcie ugody, to będzie zobowiązany do przekazania jej wierzycielowi, co tym samym zwiększy szanse na to, że się do niego ustosunkuje.

Co musi zawierać pismo do komornika o ugodę?

Poprawnie skonstruowane pismo do komornika o ugodę powinno zawierać następujące elementy:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • dane dłużnika,
  • dane wierzyciela,
  • rodzaj pisma,
  • numer umowy,
  • wysokość zadłużenia,
  • uzasadnienie wniosku,
  • propozycję ugody,
  • czytelny podpis,
  • załączniki.

Wzór ugody z komornikiem

Wzór ugody z komornikiem może Ci się przydać, jeśli chcesz sporządzić takie pismo samodzielnie. Poszczególne elementy możesz modyfikować w taki sposób, aby było ono dopasowane do Twojej sytuacji. Podany poniżej wzór to przykład ugody z komornikiem dotyczący rozłożenia zobowiązania na raty.

Ugoda z Komornikiem - Wzór

Czy warto zdecydować się na ugodę z komornikiem?

Ugoda z komornikiem to świetne rozwiązanie dla osób zadłużonych, które mają problem ze spłatą zobowiązania oraz wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne. Zdecydowanie najkorzystniejsze jest rozpoczęcie negocjacji z wierzycielem jeszcze przed jego rozpoczęciem. Może to pomóc w uniknięciu stresujących sytuacji związanych z zatrzymaniem wynagrodzenia czy innych świadczeń.

Zdecydowanie najgorszym wyjściem dla osoby zadłużonej jest zupełne ignorowanie wezwań do zapłaty długu. Prędzej czy później doprowadzi to do wizyty komornika. Odpowiednio wczesne rozpoczęcie negocjacji z wierzycielem znacząco zwiększa szanse na wyjście ze spirali długów. To właśnie dlatego ugoda z komornikiem oraz wierzycielem jest rozwiązaniem, na które warto się zdecydować.

Wniosek o zawarcie ugody musi być w odpowiedni sposób uzasadniony. Należy przedstawić sytuację materialną oraz zdrowotną, która wpływa na brak możliwości uregulowania zadłużenia. Trzeba pamiętać o tym, że po podpisaniu ugody niezbędne jest wywiązanie się z zawartych w niej zapisach. Ugoda musi zadowolić obie strony, czyli wierzyciela oraz dłużnika. Tylko wtedy można mówić o tym, że przyniosła ona oczekiwany rezultat.

Co zrobić w przypadku odmowy ugody z komornikiem?

Może się zdarzyć, że mimo doskonałej argumentacji zawartej we wniosku zostanie on odrzucony. W takiej sytuacji dłużnik może ponownie złożyć wniosek, licząc na to, że tym razem zostanie on rozpatrzony pozytywnie. Jeśli jednak tak się nie stanie, może zgłosić się Rzecznika Konsumentów, a także złożyć skargę na działanie komornika. Nawet jeśli będzie toczyło się postępowanie przed sądem związane ze złożoną skargą, trzeba pamiętać o tym, że nie oznacza to zakończenia egzekucji komorniczej. Należy więc regularnie spłacać zobowiązanie, aby uniknąć problemów. Takie działanie będzie z pewnością pozytywnie postrzegane przez wierzyciela.