Może się zdarzyć, że mimo doskonałej argumentacji zawartej we wniosku zostanie on odrzucony. W takiej sytuacji dłużnik może ponownie złożyć wniosek, licząc na to, że tym razem zostanie on rozpatrzony pozytywnie. Jeśli jednak tak się nie stanie, może zgłosić się Rzecznika Konsumentów, a także złożyć skargę na działanie komornika. Nawet jeśli będzie toczyło się postępowanie przed sądem związane ze złożoną skargą, trzeba pamiętać o tym, że nie oznacza to zakończenia egzekucji komorniczej. Należy więc regularnie spłacać zobowiązanie, aby uniknąć problemów. Takie działanie będzie z pewnością pozytywnie postrzegane przez wierzyciela.