Umorzenie odsetek – jak napisać?

Odsetki to dodatkowe koszty doliczane do kwoty kredytu lub pożyczki. Ich wysokość zależy od oprocentowania. Bardzo często osoby zadłużone mają problem z terminową spłatą swojego zobowiązania finansowego. W takiej sytuacji dług rośnie, a wraz z nim opłaty związane z nieterminową spłatą. Jednym ze sposobów na wyjście ze spirali zadłużenia jest umorzenie odsetek. Warto dowiedzieć się, na czym dokładnie to polega i kiedy warto się na nie zdecydować.

Czym są odsetki?

Odsetki to zapłata dla wierzyciela za pożyczenie pieniędzy. Są one więc nieodłączną częścią każdej pożyczki czy kredytu. Można co prawda spotkać oferty z RRSO wynoszącym 0%, czyli bez dodatkowych opłat, ale jest to rzadkość. Odsetki można podzielić na dwa rodzaje: ustawowe i kapitałowe.

Pierwsze z nich to opłata za nieterminową spłatę rat. Są one regulowane ustawą i wynoszą one obecnie 12,25%. Ich maksymalna wysokość nie może przekraczać ich dwukrotności. Wskaźnik ten jest jednak dynamiczny, dlatego wysokość odsetek ustawowych może się zmieniać.

Odsetki kapitałowe są natomiast naliczane od pożyczonej sumy. Składa się na nie prowizja wierzyciela, określony procent od zobowiązania w skali roku, a także inne opłaty, takie jak np. ubezpieczenie.

Czy można wnioskować o umorzenie odsetek?

Możliwe jest umorzenie odsetek, przede wszystkim ustawowych, ale decyzja w tej kwestii zależy wyłącznie od wierzyciela. Może on na wniosek dłużnika anulować konieczność ich zapłaty. Pismo o umorzenie odsetek musi być dobrze uzasadnione. Jednym z argumentów może być ważny interes dłużnika, czyli powody, przez które nie może on spłacić zobowiązania. Można do nich zaliczyć przede wszystkim problemy ze zdrowiem, czy utratę majątku na skutek nieprzewidzianych zdarzeń.

W przypadku, gdy wierzyciel wyda pozytywną decyzję i umorzy odsetki, to nie będzie już mógł po raz kolejny się ich domagać. Nie ma wtedy także znaczenia to, w jaki sposób spłacany jest dług.

Jak sporządzić wniosek o umorzenie odsetek?

Wniosek o umorzenie odsetek bardzo często jest jedynym skutecznym sposobem na wyjście ze spirali zadłużenia. Jest to jedna z najpopularniejszych ulg, z jakich korzystają osoby, które mają problem ze spłacaniem zobowiązania w terminie. Nie każdy dłużnik może jednak z niej skorzystać, ponieważ wierzyciel ma prawo odmówić umorzenia.

Wniosek z prośbą o umorzenie odsetek za zwłokę musi być odpowiednio uargumentowany. Tylko wtedy ma on szansę zostać rozpatrzony pozytywnie. Do wniosku warto dołączyć załączniki potwierdzające trudną sytuację dłużnika. Może to być np. wypis ze szpitala lub wypowiedzenie umowy o pracę.

Co musi zawierać wniosek o umorzenie odsetek?

Podanie o umorzenie odsetek powinno być skierowane bezpośrednio do wierzyciela. Najlepiej wysłać je listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Zyska się wtedy pewność, że pismo trafiło do adresata.

Nie istnieje konkretny wzór wniosku o umorzenie odsetek komorniczych, ale powinien on zawierać następujące elementy:

 • dane osobowe wierzyciela oraz dłużnika,
 • datę i miejsce sporządzenia wniosku,
 • zasady naliczania odsetek,
 • wysokość zobowiązania i odsetek,
 • uzasadnienie wniosku,
 • załączniki,
 • zapewnienie o chęci spłacania długu,
 • prośba o akceptację wniosku,
 • podpis dłużnika.

Złożenie pisma nie jest równoznaczne z anulowaniem konieczności zapłaty odsetek. Jeśli jest ono jednak dobrze uzasadnione, to szanse na to są większe.

Wzór wniosku o umorzenie odsetek

Poniżej znajdziesz wzór wniosku o umorzenie odsetek, z którego możesz skorzystać.

Wniosek ten można modyfikować, aby dopasować go do własnych potrzeb. Najważniejsze jest to, aby przedstawiona w nim argumentacja była zgodna ze stanem faktycznym.

W jakich jeszcze sytuacjach można złożyć taki wniosek?

Odsetki są naliczane nie tylko w przypadku pożyczki czy kredytu. Bardzo często zdarza się także, że konieczne jest ich zapłacenie z tytułu przeterminowanych faktur. Ich wystawca może naliczać dodatkowe opłaty za każdy dzień zwłoki. W przypadku faktur na duże kwoty może to stanowić nie lada problem. Aby uniknąć poważnych kłopotów finansowych, warto złożyć pismo o umorzenie odsetek od niezapłaconych faktur. Dzięki temu zobowiązanie stanie się zdecydowanie mniejsze, a tym samym łatwiejsze do opłacenia.

Gdzie złożyć prośbę o umorzenie odsetek?

Prośba o umorzenie odsetek musi zostać złożona bezpośrednio u wierzyciela. Można to zrobić osobiście lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru. Wierzyciel, który otrzyma takie pismo, z zasady ma 7 dni na ustosunkowanie się do niego. Niekiedy jednak czas ten może znacząco się wydłużyć. W przypadku, gdy według wierzyciela pismo będzie niekompletne lub niezbędne będzie przedstawienie większej ilości dowodów, dłużnik musi niezwłocznie uzupełnić te informacje.

Rozpatrzenie wniosku oraz decyzja, jaka zostanie wydana, zależy wyłącznie od wierzyciela. Jego dobrą wolą jest umorzenie odsetek, dlatego nie musi tego robić. Może zdarzyć się, że mimo świetnej argumentacji wierzyciel uzna, że ich umorzenie będzie wiązało się z dużą stratą dla niego.

Co zrobić w przypadku odmowy umorzenia odsetek?

W przypadku, gdy wniosek o umorzenie odsetek zostanie odrzucony, dłużnik może wystosować takie pismo ponownie. Może to nie przynieść oczekiwanych rezultatów, ale warto spróbować. Istnieją także inne sposoby na to, jak poradzić sobie z problemem spłaty długów w terminie. Najczęściej stosowane to przede wszystkim:

 • refinansowanie kredytu,
 • wydłużenie okresu spłaty,
 • konsolidacja zadłużenia,
 • w ostateczności ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Umorzenie odsetek może znacząco zmniejszyć zobowiązanie. Złożenie wniosku jest bezpłatne, dlatego warto się na nie zdecydować.

Edukacja finansowa

Giełda długów — czym jest i jak działa?

Gdy słyszymy o długach, zwykle myślimy o obciążeniu, które spada na wierzyciela, zmuszając go do oczekiwania na spłatę zobowiązania. Jednak rzeczywistość jest o wiele bardziej złożona i dynamiczna. Wierzyciele, którzy nie chcą lub nie mogą czekać na spłatę długu, mają do dyspozycji potężne narzędzie finansowe — giełdę długów. To miejsce, gdzie niespłacone zobowiązania stają się przedmiotem handlu, a każdy dłużnik może stać się „aktywem” na tej specyficznej giełdzie.

Czytaj więcej »
Edukacja finansowa

Na kogo przechodzą długi po śmierci?

Śmierć bliskiej osoby to nie tylko czas żałoby i refleksji, ale również moment, w którym na powierzchnię mogą wypłynąć różne aspekty prawne i finansowe, o których na co dzień rzadko się myśli.

Czytaj więcej »