Co to jest ERIF – jak sprawdzić siebie i kto tam trafia?

co-to-jest-erif-jak-sprawdzic-siebie-i-kto-tam-trafia

Spis Treści

Zapomniałeś zapłacić mandatu w terminie? Zalegałeś przez dłuższy czas z płatnościami za prąd czy gaz? W takim razie istnieje możliwość, że twoje dane widnieją w ERIF. Może to być przyczyną problemów z wzięciem nawet niewielkiego kredytu w banku. Dowiedz się, czym jest ERIF, dlaczego możesz trafić do tego rejestru i jak sprawdzić, czy znajdują się w nim twoje dane!

ERIF – co to takiego?

ERIF, czyli Europejski Rejestr Informacji Finansowej, to biuro informacji gospodarczej, które zajmuje się zbieraniem całego szeregu informacji na temat sytuacji finansowej konsumentów i przedsiębiorców. Rejestr ten rozpoczął działalność w 2003 roku, jednak dopiero od 2016 roku funkcjonuje pod obecną nazwą.

ERIF to instytucja, która zbiera, przetwarza i udostępnia dane określonym podmiotom. Zajmuje się ona także przygotowywaniem statystyk, które są publikowane co kwartał.

W rejestrze ERIF znajdują się dane, które mogą zarówno przysłużyć się, jak i zaszkodzić konsumentom i przedsiębiorcom. Biuro to gromadzi informacje:

 • negatywne – czyli związane z niewywiązywaniem się ze zobowiązań finansowych, zaleganiem w spłacie pożyczek, kredytów, nieopłacaniem rachunków za media;
 • pozytywne – w ERIF znajdują się także dane o konsumentach i przedsiębiorcach, którzy w terminie spłacali pożyczki oraz nie mieli problemu z regulowaniem rat i rachunków. Informacje te mogą zostać przekazane – na wniosek wierzyciela lub podmiotu, który terminowo wywiązywał się ze swoich zobowiązań – do BIG.

Kto może trafić do rejestru dłużników ERIF?

W związku z tym, że w ERIF są przechowywane zarówno pozytywne, jak i negatywne informacje, mogą pojawiać się w nim dane wielu podmiotów. Należą do nich:

 • osoby fizyczne;
 • przedsiębiorcy działający na terenie Polski;
 • przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

Podmioty te mogą być zarówno wierzycielami, jak i dłużnikami. Do rejestru tego można zostać wpisanym z nawet błahego powodu – np. niezapłaconego w terminie mandatu. Trafiają tam też ci, którzy zalegają w opłatach za rachunki za prąd, gaz, telefon oraz osoby, które nie spłacają rat kredytu.

Rejestr dłużników ERIF jest bogatym źródłem informacji dla wielu podmiotów. Znajdujące się tam dane analizują nie tylko banki. Informację z tego rejestru pobierają też:

 • firmy pożyczkowe;
 • potencjalni kontrahenci, z którymi dany podmiot zamierza nawiązać relacje biznesowe;
 • operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy Internetu, telewizji – przed zawarciem umowy z przyszłym klientem;
 • firmy windykacyjne;
 • urzędy miast, gmin, spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady komunalne, stowarzyszenia, fundacje, towarzystwa ubezpieczeniowe.

Jakie dane trafiają do ERIF?

ERIF znajdują się szczegółowe dane przedsiębiorstw, osób fizycznych oraz dokładne informacje na temat zobowiązań:

 • w przypadku przedsiębiorstwa jest to jego nazwa, REGON, NIP, adres, przedmiot działalności;
 • w przypadku osoby fizycznej zostają udostępnione jej imię, nazwisko, PESEL, seria i numer dowodu osobistego;
 • w przypadku zobowiązania finansowego są to informacje na temat jego wysokości i tytułu prawnego. Jeśli dane dotyczą przeterminowanych zobowiązań finansowych, to udostępniana jest też data powstania zaległości, terminy, kiedy były wysyłane wezwania do zapłaty. W ERIF może znajdować się również wzmianka o tym, że dłużnik zakwestionował istnienie długu.

Jak sprawdzić siebie w ERIF?

Aby sprawdzić dane widniejące w ERIF, należy mieć ukończone 18 lat. Trzeba też założyć konto na stronie https://erif.pl/ – rejestracja jest intuicyjna, a cały proces przebiega szybko.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy i jakie informacje na twój temat znajdują się w tym rejestrze, to:

 • po wejściu na stronę ERIF znajdź zakładkę „Dla konsumenta” – znajduje się ona nieco niżej, na dolnej części witryny;
 • po przekierowaniu na kolejną stronę odnajdź zakładkę „Załóż konto i sprawdź”;
 • zostaniesz poproszony o swój adres e-mail, numer telefonu, podanie imienia i nazwiska, a także numeru PESEL;
 • będziesz miał do wyboru jeden z trzech sposobów potwierdzenia danych osobowych. Są to weryfikacja przelewem, przez skan dokumentu tożsamości lub kod dostępu;
 • po zweryfikowaniu twojej tożsamości, konto zostanie aktywowane – aby pobrać informacje na swój temat, należy zalogować się i wybrać opcję generowania raportu. Dokument ten można pobrać na komputer, a ponadto jest on dostępny na profilu przez 90 dni.

Jak sprawdzić firmę w ERIF? Procedura zakładania kont wygląda analogicznie. Aby poznać informacje na temat historii finansowej przedsiębiorstwa, wystarczy znać i podać na stronie jego NIP.

Każdemu, kto zaloguje się na stronie ERIF, raz na pół roku przysługuje darmowy raport konsumencki. Jeśli będziesz chciał skorzystać częściej z takiej usługi, to za wygenerowany dokument zapłacisz 7,99 zł.

Jak wpisać dłużnika do ERIF?

Jeśli jesteś wierzycielem, dłużnik zalega z uregulowanie swoich zobowiązań i chcesz zmotywować go do szybszej spłaty przeterminowanych należność, możesz wpisać go do rejestru dłużników ERIF. Aby to zrobić, musisz:

 • zawrzeć umowę o udostępnianie informacji gospodarczych z ERIF Biurem Informacji;
 • spełnić warunki wymienione w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 81, z poz. 530 z późn. zm.);
 • zalogować się na swoje konto, odszukać i kliknąć zakładkę „Dopisz”;
 • określić, czy dopisujesz do listy dłużników osobę fizyczną, czy firmę oraz uzupełnić dane podmiotu;
 • uzupełnić dane dotyczące tytułu wykonawczego – siedzibę sądu, sygnaturę i datę wydania tytułu wykonawczego.

Jak usunąć wpis z ERIF?

Jeśli chcesz, aby informacje o tym, że zalegasz ze spłatą pożyczki czy nie opłaciłeś w terminie mandatu, zostały usunięte z ERIF, musisz uregulować zaległe zobowiązania. Wierzyciel od momentu, kiedy spłacisz przedterminowy dług, ma 14 dni na wysłanie do ERIF wniosku o wykreślenie cię z rejestru dłużników. Dane na temat twojego zobowiązania finansowego mogą być przetwarzane przez tę instytucję do celów statycznych.

ERIF – co jeszcze warto wiedzieć o tym rejestrze?

Baza ta jest chętnie wykorzystywana przez wiele podmiotów. Korzystają z niej banki, które chcą sprawdzić historię finansową potencjalnego kredytobiorcy, ale także operatorzy komunikacji przed zawarciem długoterminowej umowy z klientem. Dlatego raport z ERIF ma duże znaczenie zarówno dla firm, jak i konsumentów. Może on np. wpłynąć na decyzję banku w sprawie udzielenia kredytu na mieszkanie.

ERIF to jeden z rejestrów gospodarczych. Oprócz niego działa jeszcze KRD, BIG InfoMonitor, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej oraz Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych. To, że jesteś wpisany do jednego z rejestrów, nie jest równoznaczne z umieszczeniem informacji na twój temat w pozostałych.

Jeśli chcesz wziąć kredyt, dotąd brałeś pożyczki, ale terminowo je spłacałeś, to niezależnie od tego, czy bank sprawdza ERIF, czy inny rejestr, zawarte tam dane nie wpłyną negatywnie na twoją zdolność kredytową. Warto jednak samodzielnie weryfikować raporty z biur informacji gospodarczej. Dotyczy to zarówno sytuacji, w której chcesz wziąć kredyt, jak i gdy masz zamiar nawiązać współpracę z określoną firmą.

Karty kredytowe stanowią fundamentalny element współczesnego systemu finansowego, umożliwiając użytkownikom realizację transakcji bezpośrednio z wykorzystaniem przyznanego przez bank kredytu.

W obliczu dynamicznie zmieniających się cen i rat kredytów możliwość skorzystania z wakacji kredytowych stanowi dla wielu obywateli istotny aspekt stabilizacji osobistych budżetów.

Wbrew powszechnemu przekonaniu, świadczenia emerytalne nie są w całości chronione przed zajęciami komorniczymi.