Co to jest KRD i jak sprawdzić siebie w Krajowym Rejestrze Długów?

co-to-jest-krd-i-jak-sprawdzic-siebie-w-krajowym-rejestrze-dlugow

Spis Treści

Krajowy Rejestr Długów u niektórych wzbudza respekt, a u innych strach. Jest on powodem niepokoju u tych, którzy zalegają z opłatami za rachunki czy ze spłatą kredytu. Są też tacy, którzy nie wiedzą, że zostali do niego wpisani. Wyjaśniamy, czym jest i czym zajmuje się KRD oraz jak uniknąć wpisania na tę „czarną” listę.

Czym jest KRD?

KRD, a właściwie Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Spółka Akcyjna (KRD BIG S.A.), to baza, w której przechowywane są dane na temat sytuacji finansowej osób prawnych i fizycznych.

Powstał on w 2003 roku na mocy Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. KRD zajmuje się nie tylko gromadzeniem danych na temat konsumentów i firm, ale też ich udostępnianiem określonym podmiotom.

Krajowy Rejestr Długów jest jednym z działających obecnie biur informacji gospodarczej. Oprócz niego dane na temat osób fizycznych i prawnych gromadzą ERIF, Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej, BIG InfoMonitor.

Czym zajmuje się KRD?

W KRD znajdują się informacje na temat zaległości w spłacie kredytów i przeterminowanych długów. Dane te są gromadzone, przetwarzane i udostępniane różnym podmiotom. KRD współpracuje z:

 • sektorem finansowym – z bankami, firmami leasingowymi, udzielającymi pożyczek – dlatego podmioty te mogą weryfikować, czy ten, kto zamierza wziąć kredyt lub zaciągnąć pożyczkę, zalega ze spłatą swoich zobowiązań;
 • sektorem windykacji – czyli z firmami zajmującymi się odzyskiwaniem niespłaconych długów w imieniu wierzycieli;
 • organami administracyjnymi – np. z sądami i komornikami;
 • sektorem przemysłowym – a w tym z dostawcami energii elektrycznej, gazu;
 • sektorem usług – z dostawcami mediów (internetu, telewizji), z firmami zajmującymi się usługami telekomunikacyjnymi, nieruchomościami;
 • z sektorem handlowym;
 • z prywatnymi przedsiębiorstwami.

Oznacza to, że dane na temat przeterminowanych wierzytelności czy niezapłaconych w terminie rachunków mogą przekazywać do KRD nie tylko banki, dostawcy energii i mediów. Taką możliwość mają też np. sklepy internetowe czy firmy zajmujące się zarządzaniem nieruchomościami.

Do bazy informacji KRD mają dostęp zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy. Podmioty te mogą występować z wnioskiem o wpis do rejestru, ale też sprawdzać znajdujące się w nim dane.

Kiedy i jak długo jest się wpisanym w KRD?

Zaleganie z opłaceniem nawet niewielkiej kwoty może skutkować wpisem do KRD. Konsument może trafić na listę dłużników:

 • jeśli zalega ze spłatą zobowiązań w wysokości minimum 200 zł przez okres co najmniej 60 dni;
 • jeśli zaległości w spłacie dotyczą nieuregulowania zobowiązań z tytułu rachunków za media, kredytu, alimentów;
 • jeśli od czasu otrzymania wezwania do zapłaty zaległej wierzytelności i poinformowaniu o zamiarze zgłoszenia do rejestru dłużników w przypadku jej nieuregulowania, minął przynajmniej miesiąc.

Natomiast przedsiębiorcę można zgłosić do KRD:

 • jeżeli nie opłacił on swoich zobowiązań w kwocie minimum 500 zł przez okres przynajmniej 60 dni;
 • jeżeli dług ten dotyczy umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej;
 • jeżeli od czasu otrzymania wezwania do zapłaty zaległości i poinformowania dłużnika o zamiarze wpisania do rejestru w przypadku ich nieuregulowania, minął co najmniej miesiąc.

Do KRD można trafić, mając zaległości płatnicze z tytułu umów związanych ze świadczeniem usług dostarczania energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego, wody, energii cieplnej czy wywozu nieczystości. Na liście dłużników pojawią się też ci, którzy nie opłacili w terminie mandatów, rachunków za telefon, raty kredytu czy alimentów.

To, jak długo jest się wpisanym w KRD, zależy od kilku czynników:

 • informacje są usuwane przez KRD po 3 latach od ich ostatniej aktualizacji;
 • dane dłużników są też usuwane przez KRD po 10 latach od ich otrzymania od wierzyciela;
 • jeśli dłużnik spłaci swoje zaległe zobowiązania, wierzyciel musi poinformować o tym fakcie KRD w ciągu 14 dni – jeśli tego nie zrobi, może zapłacić karę w wysokości nawet 30 tys. zł. Na podstawie przekazanej informacji dane dłużnika są usuwane z rejestru.

KRD – sprawdzenie siebie

To, czy zostałeś wpisany na listę dłużników, możesz sprawdzić nieodpłatnie raz na pół roku. Możesz zarówno pobrać raport na swój temat, jak i informacje o sobie z rejestru zapytań. Aby to zrobić, musisz wiedzieć, jak założyć konto w KRD – zrobisz to, wchodząc na stronę konsument.krd.pl.

Proces rejestracji należy zacząć od wejścia w zakładkę znajdującą się pod frazą „serwisie transakcyjnym”. Następnie, zakładając konto, należy podać swoje dane – imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu, kod pocztowy i adres e-mail. Trzeba też ustalić hasło oraz zaakceptować regulamin KRD. Aby sfinalizować założenie konta, należy potwierdzić swoje dane – wysyłając skany obu stron dowodu osobistego.

Po przejściu przez proces rejestracji wystarczy zalogować się na swoje konto oraz odszukać zakładkę „Sprawdzanie”. W ten sposób dowiesz się, czy zostałeś wpisany na listę dłużników. Jest to też sposób na to, aby sprawdzić, czy nie doszło do wyłudzenia twoich danych i zaciągnięcia – niespłacanej – pożyczki w twoim imieniu.

KRD – jak sprawdzić, czy firma znajduje się na liście dłużników?

Jeśli chcesz sprawdzić wiarygodność przedsiębiorstwa, z którym np. planujesz nawiązać współpracę, może to zrobić, weryfikując, czy znajduje się ono na liście dłużników. Taka usługa jest płatna – jej koszt wynosi 249 zł.

Aby pobrać informacje na temat firmy, należy zalogować się na swoje konto, kliknąć zakładkę „Sprawdzanie” i wejść na podstronę „Sprawdź wiarygodność firmy w KRD”.

Jak bronić się przed wpisem do KRD?

Jeśli będziesz terminowo opłacał swoje zobowiązania finansowe, to nie grozi ci wpisanie na listę dłużników. Bywa jednak, że wpis w KRD pojawia się mimo braku zaległości w spłacie pożyczek, kredytów czy opłacaniu rachunków.

W takiej sytuacji ten, kto znalazł się na liście dłużników, powinien zgłosić się do wierzyciela i zażądać przekazania do KRD prawidłowych informacji oraz usunięcia wpisu. Jeśli wierzyciel odmówi, „dłużnikowi” pozostaje droga sądowa. Może on skierować do sądu powództwo o ustalenie nieistnienia zobowiązania. Jeśli sąd orzeknie, że dług nie istnieje, to prawomocne orzeczenie należy dostarczyć bezpośrednio do KRD.

KRD vs. BIK – różnica i co oznacza wpisanie do tych rejestrów?

W KRD znajdują się wyłącznie informacje o niespłaconych w terminie pożyczkach, kredytach oraz o niezapłaconych rachunkach (za prąd, telefon, gaz).

W raporcie z BIK, czyli z Biura Informacji Kredytowej, mogą znajdować się zarówno pozytywne, jak i negatywne informacje. Są to dane na temat historii kredytowej i spłaty kredytów. Dlatego na podstawie raportu z BIK bank może dowiedzieć się, czy kredytobiorca miał kiedyś problem z płaceniem rat i czy opłacał je w terminie. Taki raport ma duże znaczenie dla instytucji finansowych, które udzielają kredytów i pożyczek.

Zweryfikowanie danych na swój temat w KRD nie jest trudne. Możesz w ten sposób sprawdzić cenne informacje dotyczące tego, czy ktokolwiek – słusznie bądź niesłusznie – wpisał cię na listę dłużników. Dlatego warto co pewien czas weryfikować zawarte tam dane – zwłaszcza że usługa ta jest częściowo darmowa.

Nadpłata kredytu to jedna z najczęściej wybieranych metod na szybsze spłacenie długu i zmniejszenie kosztów związanych z odsetkami.

Zajęcie komornicze wynagrodzenia może stanowić poważne obciążenie finansowe dla dłużnika.

Karty kredytowe stanowią fundamentalny element współczesnego systemu finansowego, umożliwiając użytkownikom realizację transakcji bezpośrednio z wykorzystaniem przyznanego przez bank kredytu.