Co to jest KRD i jak sprawdzić siebie w Krajowym Rejestrze Długów?

Krajowy Rejestr Długów u niektórych wzbudza respekt, a u innych strach. Jest on powodem niepokoju u tych, którzy zalegają z opłatami za rachunki czy ze spłatą kredytu. Są też tacy, którzy nie wiedzą, że zostali do niego wpisani. Wyjaśniamy, czym jest i czym zajmuje się KRD oraz jak uniknąć wpisania na tę „czarną” listę.

Czym jest KRD?

KRD, a właściwie Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Spółka Akcyjna (KRD BIG S.A.), to baza, w której przechowywane są dane na temat sytuacji finansowej osób prawnych i fizycznych.

Powstał on w 2003 roku na mocy Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. KRD zajmuje się nie tylko gromadzeniem danych na temat konsumentów i firm, ale też ich udostępnianiem określonym podmiotom.

Krajowy Rejestr Długów jest jednym z działających obecnie biur informacji gospodarczej. Oprócz niego dane na temat osób fizycznych i prawnych gromadzą ERIF, Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej, BIG InfoMonitor.

Czym zajmuje się KRD?

W KRD znajdują się informacje na temat zaległości w spłacie kredytów i przeterminowanych długów. Dane te są gromadzone, przetwarzane i udostępniane różnym podmiotom. KRD współpracuje z:

 • sektorem finansowym – z bankami, firmami leasingowymi, udzielającymi pożyczek – dlatego podmioty te mogą weryfikować, czy ten, kto zamierza wziąć kredyt lub zaciągnąć pożyczkę, zalega ze spłatą swoich zobowiązań;
 • sektorem windykacji – czyli z firmami zajmującymi się odzyskiwaniem niespłaconych długów w imieniu wierzycieli;
 • organami administracyjnymi – np. z sądami i komornikami;
 • sektorem przemysłowym – a w tym z dostawcami energii elektrycznej, gazu;
 • sektorem usług – z dostawcami mediów (internetu, telewizji), z firmami zajmującymi się usługami telekomunikacyjnymi, nieruchomościami;
 • z sektorem handlowym;
 • z prywatnymi przedsiębiorstwami.

Oznacza to, że dane na temat przeterminowanych wierzytelności czy niezapłaconych w terminie rachunków mogą przekazywać do KRD nie tylko banki, dostawcy energii i mediów. Taką możliwość mają też np. sklepy internetowe czy firmy zajmujące się zarządzaniem nieruchomościami.

Do bazy informacji KRD mają dostęp zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy. Podmioty te mogą występować z wnioskiem o wpis do rejestru, ale też sprawdzać znajdujące się w nim dane.

Kiedy i jak długo jest się wpisanym w KRD?

Zaleganie z opłaceniem nawet niewielkiej kwoty może skutkować wpisem do KRD. Konsument może trafić na listę dłużników:

 • jeśli zalega ze spłatą zobowiązań w wysokości minimum 200 zł przez okres co najmniej 60 dni;
 • jeśli zaległości w spłacie dotyczą nieuregulowania zobowiązań z tytułu rachunków za media, kredytu, alimentów;
 • jeśli od czasu otrzymania wezwania do zapłaty zaległej wierzytelności i poinformowaniu o zamiarze zgłoszenia do rejestru dłużników w przypadku jej nieuregulowania, minął przynajmniej miesiąc.

Natomiast przedsiębiorcę można zgłosić do KRD:

 • jeżeli nie opłacił on swoich zobowiązań w kwocie minimum 500 zł przez okres przynajmniej 60 dni;
 • jeżeli dług ten dotyczy umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej;
 • jeżeli od czasu otrzymania wezwania do zapłaty zaległości i poinformowania dłużnika o zamiarze wpisania do rejestru w przypadku ich nieuregulowania, minął co najmniej miesiąc.

Do KRD można trafić, mając zaległości płatnicze z tytułu umów związanych ze świadczeniem usług dostarczania energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego, wody, energii cieplnej czy wywozu nieczystości. Na liście dłużników pojawią się też ci, którzy nie opłacili w terminie mandatów, rachunków za telefon, raty kredytu czy alimentów.

To, jak długo jest się wpisanym w KRD, zależy od kilku czynników:

 • informacje są usuwane przez KRD po 3 latach od ich ostatniej aktualizacji;
 • dane dłużników są też usuwane przez KRD po 10 latach od ich otrzymania od wierzyciela;
 • jeśli dłużnik spłaci swoje zaległe zobowiązania, wierzyciel musi poinformować o tym fakcie KRD w ciągu 14 dni – jeśli tego nie zrobi, może zapłacić karę w wysokości nawet 30 tys. zł. Na podstawie przekazanej informacji dane dłużnika są usuwane z rejestru.

KRD – sprawdzenie siebie

To, czy zostałeś wpisany na listę dłużników, możesz sprawdzić nieodpłatnie raz na pół roku. Możesz zarówno pobrać raport na swój temat, jak i informacje o sobie z rejestru zapytań. Aby to zrobić, musisz wiedzieć, jak założyć konto w KRD – zrobisz to, wchodząc na stronę konsument.krd.pl.

Proces rejestracji należy zacząć od wejścia w zakładkę znajdującą się pod frazą „serwisie transakcyjnym”. Następnie, zakładając konto, należy podać swoje dane – imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu, kod pocztowy i adres e-mail. Trzeba też ustalić hasło oraz zaakceptować regulamin KRD. Aby sfinalizować założenie konta, należy potwierdzić swoje dane – wysyłając skany obu stron dowodu osobistego.

Po przejściu przez proces rejestracji wystarczy zalogować się na swoje konto oraz odszukać zakładkę „Sprawdzanie”. W ten sposób dowiesz się, czy zostałeś wpisany na listę dłużników. Jest to też sposób na to, aby sprawdzić, czy nie doszło do wyłudzenia twoich danych i zaciągnięcia – niespłacanej – pożyczki w twoim imieniu.

KRD – jak sprawdzić, czy firma znajduje się na liście dłużników?

Jeśli chcesz sprawdzić wiarygodność przedsiębiorstwa, z którym np. planujesz nawiązać współpracę, może to zrobić, weryfikując, czy znajduje się ono na liście dłużników. Taka usługa jest płatna – jej koszt wynosi 249 zł.

Aby pobrać informacje na temat firmy, należy zalogować się na swoje konto, kliknąć zakładkę „Sprawdzanie” i wejść na podstronę „Sprawdź wiarygodność firmy w KRD”.

Jak bronić się przed wpisem do KRD?

Jeśli będziesz terminowo opłacał swoje zobowiązania finansowe, to nie grozi ci wpisanie na listę dłużników. Bywa jednak, że wpis w KRD pojawia się mimo braku zaległości w spłacie pożyczek, kredytów czy opłacaniu rachunków.

W takiej sytuacji ten, kto znalazł się na liście dłużników, powinien zgłosić się do wierzyciela i zażądać przekazania do KRD prawidłowych informacji oraz usunięcia wpisu. Jeśli wierzyciel odmówi, „dłużnikowi” pozostaje droga sądowa. Może on skierować do sądu powództwo o ustalenie nieistnienia zobowiązania. Jeśli sąd orzeknie, że dług nie istnieje, to prawomocne orzeczenie należy dostarczyć bezpośrednio do KRD.

KRD vs. BIK – różnica i co oznacza wpisanie do tych rejestrów?

W KRD znajdują się wyłącznie informacje o niespłaconych w terminie pożyczkach, kredytach oraz o niezapłaconych rachunkach (za prąd, telefon, gaz).

W raporcie z BIK, czyli z Biura Informacji Kredytowej, mogą znajdować się zarówno pozytywne, jak i negatywne informacje. Są to dane na temat historii kredytowej i spłaty kredytów. Dlatego na podstawie raportu z BIK bank może dowiedzieć się, czy kredytobiorca miał kiedyś problem z płaceniem rat i czy opłacał je w terminie. Taki raport ma duże znaczenie dla instytucji finansowych, które udzielają kredytów i pożyczek.

Zweryfikowanie danych na swój temat w KRD nie jest trudne. Możesz w ten sposób sprawdzić cenne informacje dotyczące tego, czy ktokolwiek – słusznie bądź niesłusznie – wpisał cię na listę dłużników. Dlatego warto co pewien czas weryfikować zawarte tam dane – zwłaszcza że usługa ta jest częściowo darmowa.

article image
Koszty komornicze

Nie zapłaciłeś swojego zobowiązania nawet po wezwaniu sądowym? Kolejny krok to przekazanie sprawy do kancelarii komorniczej. Czy wiesz, że wkroczenie urzędnika oznacza, że Twoje zadłużenie wzrośnie o koszty komornicze i odsetki? Ich wysokość może znacznie obciążyć budżet domowy. Dlatego warto dowiedzieć się, ile wynoszą opłaty egzekucyjne i jak można ich uniknąć.

Więcej
article image
Przedawnienie długu – po jakim czasie?

W wyniku kilku nieodpowiednich decyzji wpadłeś w długi? Zastanawiasz się, czy można uchylić się od ich płacenia? Jest to możliwe, wyłącznie jeśli zobowiązanie ulegnie przedawnieniu. To jednak może nastąpić dopiero po kilku latach. Co więcej, nie każde zadłużenie może zostać umorzone. Dlatego najpierw dowiedz się, jakie zobowiązania się przedawniają.

Więcej
article image
Co zrobi komornik, jeśli nic nie mam?

Wpadłeś w długi przez niefortunny ciąg zdarzeń? Masz problem z ich spłatą? W takiej sytuacji wierzyciel może skierować sprawę na drogę sądową. Po wydaniu przez sąd nakazu zapłaty z tytułem wykonawczym sprawa może trafić do kancelarii komorniczej. Wtedy rozpocznie się egzekucja długu z Twojego majątku. Zastanawiasz się, co może zrobić komornik, jeśli nic nie masz? Wyjaśniamy.

Więcej