Kredyt lub pożyczka na oświadczenie – czy jest to możliwe?

kredyt-lub-pozyczka-na-oswiadczenie-czy-jest-to-mozliwe

Spis Treści

Kredyt na oświadczenie o zarobkach można otrzymać bez weryfikacji kredytobiorcy i potwierdzania warunków zatrudnienia u pracodawcy. Wystarczy dokument, w którym samodzielnie oświadcza się, jakie wynagrodzenie za pracę jest osiągane w wymaganym we wniosku kredytowym okresie. Weryfikacja kredytobiorcy/pożyczkobiorcy nie jest wówczas konieczna. Rzeczywista wysokość jego zarobków nie jest porównywana z kwotą podaną w dokumencie. Trzeba jednak pamiętać, że dane zawarte w oświadczeniu muszą być prawdziwe.

Z artykułu dowiesz się:

● czym jest kredyt na oświadczenie;

● czy można wziąć pożyczkę na oświadczenie;

● czym jest oświadczenie o dochodach i jak je sporządzić;

● jak działa kredyt/pożyczka na oświadczenie;

● jak dostać kredyt gotówkowy/pożyczkę na oświadczenie;

● jak przebiega weryfikacja kredytobiorcy.

Czym jest kredyt na oświadczenie?

Kredyt na oświadczenie to wygodny dla kredytobiorcy sposób na pozyskanie dodatkowych środków pieniężnych. Warto jednak wiedzieć, że uproszczona procedura zwykle wiąże się z niższą kwotą pożyczki. Przy wniosku o wysoki kredyt, np. hipoteczny lub konsolidacyjny, oświadczenie o zarobkach zdecydowanie nie wystarczy. W tym przypadku banki wymagają zwykle zaświadczenia od pracodawcy, które potwierdza nie tylko wysokość miesięcznego wynagrodzenia, ale również rodzaj i czas trwania umowy. Obecnie znalezienie banku, który oferowałby korzystne warunki kredytu na oświadczenie, wcale nie jest takie proste.

Kredyt gotówkowy najłatwiej uzyskać w banku prowadzącym rachunek, na który wpływa wynagrodzenie. Bank ocenia zdolność kredytową klienta na podstawie historii konta oraz posiadanych danych finansowych. Wówczas wystarczy złożyć sam wniosek – bez dodatkowych zaświadczeń.

Pożyczka na oświadczenie – dane Biura Informacji Kredytowej

Liczba udzielanych kredytów w wysokości do 5 000 zł – w tym również pożyczek na oświadczenie – spadła o 13,9 proc. (wg danych BIK za IV 2021 w porównaniu z IV 2020). Wpływ na liczbę i wysokość udzielanych kredytów gotówkowych mają niskie stopy procentowe i wydłużony okres kredytowania – aktualnie wynosi on do 53 miesięcy.

Ubiegły rok przyniósł zdecydowane ożywienie na rynku pożyczek i kredytów gotówkowych. Według danych z kwietnia (wg BIK) banki i SKOK-i udzielały prawie dwukrotnie więcej kredytów gotówkowych niż rok wcześniej. Analitycy stwierdzili, że całkowita wartość udzielanego finansowania wzrosła o ponad 130 proc.

Jak wynika z danych instytucji finansowych, największy wzrost dotyczył kredytów o dużej wartości: z przedziału 30–50 tys. oraz powyżej 50 tys. złotych. Pożyczka na oświadczenie nie jest formą kredytowania podlegającą tak dynamicznemu przyspieszeniu. Mimo to wzięcie pożyczki na oświadczenie jest nadal jedną z opcji pozyskania dodatkowych środków pieniężnych.

Czym jest oświadczenie o dochodach i jak je sporządzić?

Wiele osób ubiegających się o pożyczkę zadaje sobie pytanie: kto i jak musi sporządzić oświadczenie o dochodach? Warto więc dokładnie wyjaśnić, czym jest oświadczenie o dochodach, by rozwiać wszelkie wątpliwości. Oświadczenie o dochodach to dokument, który sporządza się samodzielnie i w którym określa się wysokość swoich dochodów oraz podaje niezbędne dane. Proces weryfikacji pożyczkobiorcy nie przewiduje w tym przypadku uzyskania potwierdzenia ze strony pracodawcy.

Dane, które muszą znaleźć się w oświadczeniu o osiąganych dochodach, to:

  • data i miejsce jego sporządzenia;
  • dane osoby składającej oświadczenie: PESEL, imię, nazwisko i adres zamieszkania;
  • wysokość zarobków w wymaganym okresie (np. 3 miesiące);
  • miejsce pracy i rodzaj zatrudnienia (umowa o pracę, umowa o dzieło, zlecenie);
  • własnoręczny podpis.

Treść dokumentu przygotowuje się samodzielnie, choć niektóre instytucje mają własny, preferowany wzór oświadczenia o dochodach. Dane zawarte w każdym oświadczeniu muszą być prawdziwe. Do treści dokumentu czasami dodaje się klauzulę dotyczącą świadomości o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych danych. Powyższe informacje powinny w pełni wyjaśnić, czym jest oświadczenie o dochodach i jak je sporządzić.

Jak działa kredyt/pożyczka na oświadczenie?

Jak działa pożyczka na oświadczenie? Jest to zobowiązanie finansowe. Do uzyskania pożyczki lub kredytu wymagana jest pełna zdolność do czynności prawnych, a także stałe dochody pozwalające na spłatę zadłużenia w określonym terminie.

Jedyną różnicę między kredytem na oświadczenie a standardowym kredytem stanowi mniejsza ilość formalności i wynikająca z tego szybsza weryfikacja kredytobiorcy. Mówiąc najprościej, zamiast zaświadczenia o zarobkach od pracodawcy osoba składająca wniosek dostarcza samodzielnie napisane oświadczenie o dochodach. Uproszczona procedura sprawdzi się jednak tylko w przypadku pożyczki opiewającej na niższą kwotę. Jak działa kredyt/pożyczka na oświadczenie można przekonać się, składając wniosek online lub bezpośrednio w placówce kredytodawcy.

Jak dostać kredyt gotówkowy/pożyczkę na oświadczenie?

W instytucjach pozabankowych można łatwo uzyskać informację, jak dostać kredyt gotówkowy/pożyczkę na oświadczenie przez internet. Obecnie pożyczki takie udzielane są tylko przez firmy spoza systemu bankowego. Procedura jest prosta i przebiega w całości zdalnie. Wystarczy wybrać kwotę i okres spłaty, podać swoje dane we wniosku oraz zaakceptować wszystkie wymagane przez pożyczkodawcę zgody i oświadczenia.

Aby pomyślnie przejść proces weryfikacji kredytobiorcy, zwykle należy dodatkowo wykonać przelew na niewielką kwotę, który stanowi potwierdzenie danych. Decyzję o przyznaniu pożyczki wnioskodawca otrzymuje zazwyczaj nawet w kilka chwil od złożenia wniosku. Jak dostać pożyczkę na oświadczenie na swoje konto? By pieniądze trafiły na Twoje konto, nie trzeba podejmować żadnych dodatkowych kroków. Najczęściej przelew dociera do pożyczkobiorcy jeszcze w dniu złożenia wniosku, jest to więc znacznie uproszczona procedura.

Na czym polega i jak przebiega weryfikacja kredytobiorcy/pożyczkobiorcy?

Wyjaśniliśmy już, czym jest oświadczenie o zarobkach, a także jak przebiega proces udzielania pożyczki na oświadczenie przez instytucje pozabankowe. Oświadczenie może zastąpić zaświadczenie wystawiane przez pracodawcę – o ile pozwalają na to przepisy prawne lub regulacje wewnętrzne danej instytucji. Weryfikacja kredytobiorcy/pożyczkobiorcy przebiega m.in. na podstawie przelewu na niewielką kwotę wykonywanego przez osobę ubiegającą się o środki.

Kredyt na oświadczenie wiąże się z mniejszą ilością formalności. Podstawowe wymagania nie różnią się jednak od tych związanych ze standardową pożyczką. W procesie weryfikacji kredytobiorcy/pożyczkobiorcy sprawdza się, czy:

  • ukończył on co najmniej 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  • posiada stałe źródło dochodów;
  • posiada zdolność kredytową (i możliwie dobrą historię kredytową);
  • posiada indywidualne konto bankowe i adres e-mail (w przypadku składania wniosku online);
  • podał aktywny numer telefonu.

Kredyt na oświadczenie – podsumowanie

Kredyt na oświadczenie działa w taki sam sposób, jak inne zobowiązania finansowe. Do jego uzyskania wymagana jest pełna zdolność do czynności prawnych, a także stałe dochody i zdolność kredytowa.

W zależności od oferty danej instytucji wniosek o pożyczkę można złożyć online albo w placówce stacjonarnej kredytodawcy. Tak naprawdę jedyną różnicą jest w tym przypadku mniejsza ilość formalności – zamiast zaświadczenia od pracodawcy wystarczy oświadczenie o dochodach napisane przez osobę składającą wniosek.

Warto zapamiętać, że taka uproszczona procedura sprawdzi się tylko przy pożyczce na niższą kwotę. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak dostać kredyt gotówkowy/pożyczkę na oświadczenie warto skontaktować się z konkretną instytucją pozabankową.

Oświadczenie o zarobkach przyspiesza załatwienie sprawy. Dokument ten można sporządzić samodzielnie. O ile pozwalają na to przepisy prawne lub regulacje wewnętrzne danej instytucji, oświadczenie może zastąpić dokument wystawiany przez pracodawcę.

Nadpłata kredytu to jedna z najczęściej wybieranych metod na szybsze spłacenie długu i zmniejszenie kosztów związanych z odsetkami.

Zajęcie komornicze wynagrodzenia może stanowić poważne obciążenie finansowe dla dłużnika.

Karty kredytowe stanowią fundamentalny element współczesnego systemu finansowego, umożliwiając użytkownikom realizację transakcji bezpośrednio z wykorzystaniem przyznanego przez bank kredytu.