Kredyt pomostowy

Na otrzymanie środków z dotacji unijnej trzeba niestety trochę poczekać. Nie oznacza to jednak, że w tym czasie nie można rozpocząć inwestycji – rozwiązaniem może być pożyczka pomostowa, która jest skierowana właśnie do inwestorów ubiegających się o fundusze z Unii Europejskiej. Sprawdź, czym jest kredyt pomostowy i jakie warunki trzeba spełnić, by go otrzymać

bnpparibas

Weź Kredyt do 200 tyś. zł

 • okres kredytowania do 10 lat
 • kredyt na dowolny cel
 • do 30 tyś. zł bez wychodzenia z domu
 • RRSO 12,41%
aliorbank

Kwota do 200 tyś. zł

 • okres kredytowania do 10 lat
 • kredyt na dowolny cel
 • do 30 tyś. zł bez wychodzenia z domu
 • RRSO 9,04%
pkobp

Kwota do 200 tyś. zł

 • okres kredytowania do 10 lat
 • dodatkowa gotówka na dowolny cel
 • bez wychodzenia z domu
 • RRSO 12,57%
velobank

Kwota do 200 tyś. zł

 • okres kredytowania do 10 lat
 • bez wychodzenia z domu
 • RRSO 9,4%
bankbps

Atrakcyjne oprocentowanie

 • Minimum formalności
 • Indywidualnie dobrana oferta
 • LOTERII SPŁACAMY TWÓJ KREDYT

Czym jest kredyt pomostowy?

Kredyt pomostowy jest wsparciem finansowym oferowanym przedsiębiorcom, którzy potrzebują gotówki na inwestycję przed uzyskaniem środków unijnych. Aby otrzymać taki kredyt, należy wcześniej złożyć wniosek o dotację z funduszy unijnych. Udzielona kwota może zostać wypłacona przez bank jednorazowo lub w transzach – w zależności od potrzeb i warunków umowy. Dzięki pożyczce pomostowej przedsiębiorca może rozpocząć inwestycję jeszcze przed otrzymaniem środków unijnych.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej może wynosić do 85% wartości inwestycji. Dostępne są więc dwa rodzaje kredytów pomostowych:

 • kredyt pomostowy do 100% wartości inwestycji – jeśli mamy wkład własny i chcemy, by kredyt pokrywał koszty inwestycji do momentu otrzymania dotacji unijnej,
 • kredyt pomostowy do 100% wartości inwestycji unijnej plus wkład własny – jeśli nie mamy wkładu własnego, warto skorzystać z oferty banku, który oferuje odpowiednio wysoki kredyt pozwalający pokryć oba rodzaje wydatków.

Dlaczego kredyt pomostowy jest istotny?

Realizowanie inwestycji wiąże się z dużymi kosztami. W związku z tym, że dotacji unijnej nie otrzymuje się od razu, w wielu przypadkach trzeba czekać z rozpoczęciem inwestycji do momentu uzyskania środków. W takiej sytuacji pomocny może być kredyt pomostowy, który pozwala przyspieszyć rozpoczęcie przedsięwzięcia, a tym samym wywiązać się z założonego planu w terminie. Finansowanie pomostowe ma zwykle korzystne warunki i niskie oprocentowanie, a niektóre banki udzielają nawet 2-letnią karencję na spłatę kredytu. W przypadku pożyczki pomostowej banki często rezygnują z naliczania prowizji, jeśli kredyt zostanie spłacony przed terminem.

Cele kredytu pomostowego

Głównym celem pożyczki pomostowej jest wsparcie w realizacji inwestycji, na którą przedsiębiorca pozyskał dotację ze środków unijnych. Kredyt pomostowy pomaga zachować płynność finansową i rozpocząć inwestycję jeszcze przed otrzymaniem środków z Unii Europejskiej.

Z kredytu pomostowego można korzystać w przypadku ubiegania się o fundusze w ramach programów unijnych, takich jak:

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
 • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej,
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
 • Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich,
 • Regionalne Programy Operacyjne i Programy Wspólnotowe.

Pożyczka pomostowa może być również przeznaczona na cel mieszkalny. Można z niej skorzystać na przykład wtedy, gdy chcemy kupić nowe mieszkanie, lecz jeszcze nie sprzedaliśmy starego. Dzięki tej formie finansowania możesz kupić wymarzoną nieruchomość i bez pośpiechu znaleźć nabywcę. Nie musisz też się martwić, że nie będziesz mógł znaleźć nowego lokum po sprzedaży obecnego mieszkania.

Możliwości wykorzystania kredytu pomostowego

Pożyczka pomostowa jest bezpośrednio związana z realizacją projektów inwestycyjnych, na które powinny zostać przeznaczone pożyczone środki. Kredyt pomostowy pod dotację może być wykorzystany w celu opłacenia kosztów kwalifikowanych określonych w projekcie unijnym. Koszty kwalifikowane to takie koszty, które ponosisz w związku z konkretną inwestycją i które spełniają kryteria programu dotacji. Niektóre banki w ramach oferty proponują również kredyty inwestycyjne, które pozwalają na pokrycie innych kosztów.

Wysokość i okres kredytowania

Pożyczka pomostowa umożliwia sfinansowanie do 100% wartości projektu inwestycyjnego. Maksymalna wysokość dotacji unijnej to z kolei 85%, co oznacza, że inwestor musi zgromadzić aż 15% wkładu własnego. Dzięki pożyczce pomostowej można zwykle sfinansować nie tylko inwestycję, ale też wkład własny.

Okres kredytowania zależy od banku. Niektóre banki, na przykład Bank BPS, przyznają różne rodzaje kredytów pomostowych:

 • krótkoterminowe – okres kredytowania do 1 roku,
 • średnioterminowe – okres kredytowania powyżej 1 roku do 3 lat,
 • długoterminowe – okres kredytowania powyżej 3 lat do 10 lat.

W ofercie niektórych banków znajduje się możliwość odroczenia terminu spłaty w przypadku opóźnienia w uzyskaniu dotacji. Pieniądze z uzyskanego kredytu są przeznaczone do dokonywania płatności bezgotówkowych podczas kolejnych etapów realizacji inwestycji.

Jak ubiegać się o kredyt pomostowy?

Ubieganie się o pożyczkę pomostową warto rozpocząć od porównania ofert różnych banków. Po wybraniu instytucji, która oferuje najkorzystniejsze warunki, należy złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów i czekać na decyzję kredytową. Warto pamiętać, że kredyt pomostowy można uzyskać wyłącznie wtedy, gdy przedstawimy bankowi dokumenty związane z procesem ubiegania się o dofinansowanie z funduszy unijnych.

Kredyt pomostowy – wymagania

Choć kredyt pomostowy wiąże się z niewielkim ryzykiem dla kredytodawcy, nie każdy wnioskujący może otrzymać takie finansowanie. Aby uzyskać pozytywną decyzję od banku, należy mieć odpowiednią zdolność kredytową, dobrą historię kredytową i solidny biznesplan. Trzeba również spełniać wymagania związane z ubieganiem się o fundusze unijne i dysponować dokumentacją potwierdzającą rozpoczęcie tego procesu. Zła historia kredytowa czy brak zdolności kredytowej to czynniki dyskwalifikujące wnioskodawcę.

Wymagane dokumenty i procedura aplikacyjna

Aby ubiegać się o kredyt pomostowy, należy złożyć w banku wniosek i dołączyć do niego wymagane dokumenty. Najlepiej zrobić to po dopełnieniu formalności związanych z dotacją unijną, choć można niekiedy złożyć wniosek o kredyt przed wnioskowaniem o środki z Unii Europejskiej. Wzór wniosku udostępnia bank wraz z dokładnym spisem dodatkowych dokumentów.

Dokumenty, których wymagają banki, to przede wszystkim:

 • biznesplan planowanej inwestycji,
 • szacowany bilans, rachunek zysków i strat,
 • dokumentacja złożona w ramach wnioskowania o środki unijne,
 • historia kredytowa,
 • materiały poświadczające zdolność kredytową, np. bilans za poprzedni rok obrotowy, wyciąg z konta firmowego,
 • zaświadczenia z ZUS/KRUS i urzędu skarbowego o niezaleganiu z płatnościami,
 • dokumentacja potwierdzająca pozytywną współpracę z bankiem w przeszłości.

Przed wizytą w banku zapoznaj się z pełną listą wymaganych dokumentów. W innym razie zostaniesz poproszony o uzupełnienie dokumentacji, co przedłuży proces ubiegania się o kredyt pomostowy.

Jak wybrać odpowiedni bank i ofertę?

Oczywiście niezbędne jest rzetelne porównanie kredytów pomostowych, które pozwoli wybrać najlepszą ofertę. Zwróć uwagę m.in. na maksymalną wysokość kredytu, okres kredytowania, wymagany wkład własny i dodatkowe koszty. Niektóre banki oferują kwotę do 100% wartości projektu, podczas gdy inne mają w ofercie np. 85%. Jeśli chodzi o kredyty pomostowe, ranking najlepszych ofert znajdziesz na stronie internetowej kokos.pl.

Przykładowo w ofercie Banku BPS znajdują się dwa rodzaje kredytów pomostowych:

 • kredyt pomostowy Unia Biznes – przeznaczony do sfinansowania tej części kosztów kwalifikowanych poniesionych w trakcie realizacji projektu, które będą pokryte dofinansowaniem, udzielonym na podstawie umowy o dofinansowanie i zabezpieczony cesją wierzytelności Kredytobiorcy z tytułu umowy o dofinansowanie,
 • kredyt pomostowy Unia Super Biznes – przeznaczony na sfinansowanie do 85% przewidywanych kosztów realizacji projektu, obejmuje część pomostową spłacaną z uzyskanego dofinansowania i uzupełniającą, która jest spłacana ze środków własnych.

Bank BPS udziela kredytów pomostowych na okres od 1 do 10 lat i oferuje do 2 lat karencji.

Z kolei kredyt pomostowy w Banku Pekao wynosi do 10% wartości inwestycji i nie może przekroczyć wysokości pierwszej transzy dotacji z Unii Europejskiej. Taki kredyt można zaciągnąć na maksymalnie 3 miesiące.

Kredyt pomostowy a dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Finansowanie pomostowe jest przeznaczone również dla osób, które dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą. Początkujący przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o dotację unijną na dofinansowanie rozpoczęcia działalności, która jest zwykle przyznawana w formie refundacji. Wnioskodawca może otrzymać do 85% wartości inwestycji, dlatego 15% środków należy zgromadzić samodzielnie. Wysokość dotacji do minimum 20 000 zł i maksymalnie 1 000 000 zł. Przed otrzymaniem środków unijnych można się wspomóc kredytem pomostowym – niektóre banki udzielają również kredytów na wymagany wkład własny.

Kto może ubiegać się o kredyt pomostowy?

kredyt pomostowy może ubiegać się każda osoba, która złożyła wniosek o dotację unijną i czeka na otrzymanie środków. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców, jak i rolników, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego. Nie otrzymają go natomiast inwestorzy bez zdolności kredytowej, a także ci, którzy nie mają solidnego biznesplanu. Warto pamiętać, by zabezpieczyć swój biznes na wypadek opóźnienia w wypłacie środków unijnych. Można to zrobić na przykład poprzez zawarcie w umowie kredytowej klauzuli umownej zakładającej odroczenie spłaty. O kredyt pomostowy mogą ubiegać się również osoby planujące nabycie nowej nieruchomości, które jeszcze nie znalazły nabywcy na poprzednie mieszkanie.

Kredyt pomostowy na zakup nieruchomości

Finansowanie pomostowe jest również przeznaczone dla osób prywatnych, niebędących przedsiębiorcami. Za pomocą takiej pożyczki możesz nabyć i wyremontować nowe lokum, a w międzyczasie szukać nabywcy na stare mieszkanie. W takiej sytuacji raty spłaca się jak przy standardowym kredycie aż do momentu sfinalizowania sprzedaży mieszkania.

Środki, które otrzymasz, przeznaczasz na spłatę pozostałej części kredytu i w ten sposób pozbywasz się zadłużenia. Dzięki kredytowi pomostowemu otrzymujesz środki na zakup nowej nieruchomości i nie musisz się martwić, że po sprzedaży starego mieszkania nie będziesz miał gdzie mieszkać – spokojnie zdążysz znaleźć i wyremontować nowe lokum, a przy tym unikniesz wielokrotnych przeprowadzek.

Jakie są koszty kredytu pomostowego?

Finansowanie pomostowe w większości przypadków wyróżnia się atrakcyjnymi warunkami. Nie można jednak zapominać, że jest to kredyt, a każdy kredyt wiąże się z dodatkowymi kosztami. W przypadku pożyczek pomostowych bank szacuje bilans korzyści i ryzyka planu inwestycyjnego, a następnie proponuje warunki umowy. Środki uzyskane z dotacji pokrywają część kapitałową pożyczki pomostowej, a jeśli inwestor nie uzyska ich w założonym terminie, bank powinien odroczyć termin spłaty do czasu otrzymania dotacji.

Kredytobiorca ma obowiązek zwrotu odsetek od naliczonego kapitału i są to z reguły jedyne koszty ponoszone przez inwestora. Niektóre banki naliczają prowizję, dlatego dokładnie zapoznaj się z warunkami przed zaciągnięciem kredytu. Jeśli chodzi o oprocentowanie (może być stałe lub zmienne), jego wysokość ustala bank, dlatego może się różnić w zależności od instytucji. Kredyt pomostowy wiąże się z niskim ryzykiem, a więc można liczyć na atrakcyjne warunki i niskie oprocentowanie. Jeśli chodzi o oprocentowanie zmienne, przy kredytach pomostowych stosuje się zwykle wskaźnik WIBOR 3M, co oznacza, że oprocentowanie może się zmieniać co 3 miesiące.

Dlaczego warto wziąć kredyt pomostowy?

Najważniejsze zalety kredytu pomostowego:

 • możliwość rozpoczęcia inwestycji jeszcze przed otrzymaniem środków unijnych,
 • finansowanie pomostowe jest obarczone niskim ryzykiem, co oznacza, że banki mogą zaoferować atrakcyjne warunki kredytowe, takie jak niskie oprocentowanie i długi okres kredytowania,
 • możliwość realizacji projektu do 100% wartości inwestycji,
 • możliwość sfinansowania wkładu własnego ze środków kredytowych,
 • pewność, że kapitał zostanie spłacony ze środków unijnych,
 • brak prowizji przy spłacie przed terminem,
 • możliwość uzyskania karencji w spłacie nawet do 2 lat,
 • oferta skierowana również do nowych przedsiębiorców, którzy starają się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • możliwość sfinansowania zakupu nieruchomości,
 • oferta adresowana nie tylko do przedsiębiorców, lecz również do rolników, instytucji i organizacji.

Podsumowanie

Finansowanie pomostowe to oferta kredytowa adresowana do osób, które chcą rozpocząć inwestycję jeszcze przed otrzymaniem środków unijnych. Mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy (również ci, którzy dopiero rozpoczynają działalność), rolnicy, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego. Warunki do jego otrzymania to: dobra zdolność kredytowa, pozytywna historia kredytowa i solidny biznesplan. Wysokość kredytu pomostowego może wynosić do 100% wartości inwestycji, a z jego pomocą można też sfinansować wkład własny (dotacje unijne są udzielane do 85% wartości inwestycji). Jedną z form kredytu pomostowego jest pożyczka pomostowa na zakup nieruchomości. Z jej pomocą można sfinansować kupno mieszkania jeszcze przed uzyskaniem środków ze sprzedaży poprzedniego lokum.

Kredyt pomostowy jest przydatny wtedy, gdy chcemy rozpocząć inwestycję, lecz wciąż nie otrzymaliśmy środków z funduszy unijnych.
Pożyczkę pomostową można uzyskać na okres od 3 miesięcy do 10 lat – w zależności od wybranej oferty banku.
Nie. Kredyt pomostowy jest przeznaczony na finansowanie inwestycji i można z niego korzystać w trakcie oczekiwania na środki unijne.
Tak. Pożyczka pomostowa jest przydatna wtedy, gdy wciąż szukasz nabywcy na nieruchomość, a trafia Ci się okazja nabycia nowego lokum.
Nie. Aby otrzymać kredyt pomostowy, trzeba mieć dobrą zdolność kredytową.
Tak. Dzięki kredytowi pomostowemu możesz sfinansować zakup lub remont nieruchomości. Możesz z niego skorzystać na przykład wtedy, gdy chcesz kupić nowe mieszkanie, lecz jeszcze nie sprzedałeś starego.
Dostępne waluty różnią się w zależności od banku. Przykładowo Bank BPS oferuje kredyt pomostowy w PLN, EUR i USD, a Bank Pekao w PLN, EUR, USD, GBP i CHF.
Nie. Jest to kredyt niskiego ryzyka, dlatego banki oferują atrakcyjne warunki i niskie oprocentowanie.
Nie. Banki szczegółowo analizują biznesplany, dlatego należy zadbać o to, by dokument był rzetelnie przygotowany. Nie dotyczy to jedynie pożyczek pomostowych na zakup nieruchomości.
Tak. Banki najczęściej nie pobierają prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu pomostowego.