Jakie wymagania trzeba spełnić, aby otrzymać pożyczkę bez weryfikacji?

Przy zaciąganiu klasycznych kredytów instytucje finansowe sprawdzają klientów pod kątem możliwości zwrotu należności. Ustalają określone kryteria, które trzeba spełnić, aby uzyskać dostęp do pieniędzy. W przypadku pożyczek bez weryfikacji oferowanych przez firmy pozabankowe wymagania te są nieco mniej restrykcyjne. W efekcie z tego rodzaju finansowania może korzystać większe grono osób. Dowiedz się więcej.

Czym jest pożyczka bez weryfikacji?

Pożyczka bez weryfikacji to rodzaj finansowania oferowany przez pozabankowe firmy pożyczkowe. Cechuje się mało skomplikowaną procedurą wnioskowania i szybkim procesem decyzyjnym. Nie wymaga od konsumenta dokumentowania zdolności kredytowej. Przy zaciąganiu takiego zobowiązania potencjalny pożyczkobiorca nie jest też sprawdzany pod kątem opóźnień w regulowaniu należności wobec innych wierzycieli. 

Oznacza to, że przy udzielaniu pożyczek bez weryfikacji całkowicie pomija się etap analizy historii kredytowej, dochodów i innych czynników wykorzystywanych normalnie do oceny ryzyka wynikającego z udzielania pożyczki. Brak sprawdzania zdolności finansowej znajduje odzwierciedlenie w nieco wyższym oprocentowaniu i prowizji. Większe koszty mają zrekompensować ewentualne straty firmy wynikające z problemów z odzyskiwaniem należności od klientów. 

Jakie wymagania trzeba spełniać, aby otrzymać pożyczkę bez weryfikacji?

Do uzyskania kredytu w banku często należy wypełnić dość skomplikowany wniosek. Czasem trzeba też dostarczyć dodatkowe oświadczenia, np. o zatrudnieniu czy o wysokości dochodów. Przy pożyczkach bez weryfikacji wszystko to jest pomijane, a całość procesu aplikacyjnego uproszczono do minimum. Zrezygnowano z wielostronicowych formularzy na rzecz prostego wniosku online. Skomplikowane wymagania wobec klientów zastąpiono dość prostymi do spełnienia kryteriami dotyczącymi m.in.:

 • wieku; 
 • obywatelstwa;
 • miejsca zamieszkania; 
 • numeru telefonu;
 • adresu email;
 • numeru rachunku bankowego.

 

Wymogi różnią się w zależności od polityki firmy pożyczkowej i mogą być mniej lub bardziej restrykcyjne. Co do zasady są one znacznie mniejsze niż te stawiane przez banki. Pozwalają zatem na zaciągnięcie zobowiązania większej grupie konsumentów.

Wymagania dla pożyczki bez weryfikacji – wiek

Osoba zdecydowana na skorzystanie z oferty firmy pożyczkowej musi mieć co najmniej 18 lat. Ale uwaga! Niektórzy pożyczkodawcy ustalają limit wiekowy nieco wyżej i zapewniają finansowanie konsumentom powyżej 20. lub 21. roku życia. Prawdopodobnie wiąże się to z przeświadczeniem, że młodzi klienci rzadziej uzyskują stabilny dochód, wykazują mniejszą skłonność do regulowania należności w terminie i mają ograniczoną wiedzę na temat zarządzania finansami. Oto kilka przykładów.

 • Firma LendOn.pl udziela pożyczek klientom powyżej 21. i poniżej 75. roku życia. 
 • Pożyczkodawca Feniko współpracuje z konsumentami mającymi od 18 do 100 lat. 
 • Minicredit ustaliło dolną granicę wieku na 21 lat, a górną — na 75 lat. 

 

Wymagania dla pożyczki bez weryfikacji – obywatelstwo

Niektóre firmy pożyczkowe kierują ofertę wyłącznie do polskich obywateli. Inne decydują się na udzielanie pożyczek obcokrajowcom, jednak z zachowaniem szczególnej ostrożności. Uniemożliwienie lub utrudnienie zaciągania zobowiązań cudzoziemcom wynika z potencjalnych problemów z identyfikacją osób z zagranicy. Wątpliwości pożyczkodawców wynikają też z potencjalnych problemów, z jakimi musieliby sobie radzić przy konieczności windykacji należności od osób niebędących obywatelami Polski.  

 • LendOn.pl współpracuje z osobami z zagranicy, które spełniają określone wytyczne (są obywatelami jednego z krajów UE, Ukrainy, Białorusi lub Gruzji, mają polski dowód osobisty lub kartę stałego pobytu, są zameldowane w Polsce, posługują się językiem polskim w stopniu komunikatywnym, dysponują polskim rachunkiem bankowym).
 • Wandoo udziela pożyczek osobom mieszkającym w Polsce, mającym dowód osobisty i numer PESEL. 

 

Wymagania przy pożyczce bez weryfikacji: adres zamieszkania, numer telefonu i adres email

Firmy pożyczkowe przed udzieleniem finansowania wymagają podania numeru telefonu, adresu zamieszkania i adres email. To dane, które są niezbędne m.in. do:

 • weryfikacji klienta — pozwalają sprawdzić tożsamość konsumenta. Niektórzy pożyczkodawcy wysyłają na numer telefonu lub adres email link weryfikacyjny, który służy do potwierdzenia danych;
 • komunikacji — na adres zamieszkania lub skrzynkę mailową są przekazywane ważne informacje dotyczące warunków finansowania, harmonogramu spłaty czy potwierdzenie uregulowania należności;
 • zabezpieczenia interesów pożyczkodawcy — na wypadek problemów z odzyskiwaniem należności dane kontaktowe ułatwiają firmie pozabankowej przeprowadzenie procesu windykacji.

 

Wymagania dla pożyczek bez weryfikacji dotyczące danych kontaktowych są bardzo istotne. Podanie prawidłowych informacji ma kluczowe znaczenie dla sprawnej komunikacji pomiędzy pożyczkodawcą a konsumentem. Odgrywa też dużą rolę w kontekście poprawnej obsługi transakcji i szybkiego przekazania pieniędzy na konto konsumenta. 

Wymagania dla pożyczki bez weryfikacji – numer konta

Numer rachunku osobistego to kolejne kryterium, które z punktu widzenia firmy pożyczkowej ma bardzo duże znaczenie. Z jednej strony zapewnia możliwość sprawdzenia poprawności danych podanych przez wnioskującego w formularzu. Odbywa się to poprzez wykonanie przelewu weryfikacyjnego na niewielką kwotę lub skorzystanie ze specjalnej aplikacji, np. Kontomatik. Z drugiej strony dostęp do numeru konta osobistego pozwala firmie pożyczkowej na szybkie przekazanie środków finansowych klientowi z użyciem szybkiego przelewu. Dzięki temu pieniądze mogą znaleźć się u odbiorcy niemal od razu po wydaniu pozytywnej decyzji kredytowej. 

Jakie zagrożenia niosą ze sobą pożyczki bez weryfikacji?

Pożyczki bez weryfikacji są dobrym źródłem finansowania dla osób z ograniczoną zdolnością kredytową, jednak mogą stać się przyczyną poważnych problemów. Aby uniknąć kłopotów podczas współpracy z firmą pożyczkową, zwróć uwagę na:

 • ukryte koszty — pożyczkodawcy udzielający pożyczek bez weryfikacji często naliczają dodatkowe opłaty. Przeczytaj dokładnie wszystkie warunki umowy, aby uniknąć niespodzianek przy spłacie;
 • ryzyko wpadnięcia w spiralę zadłużenia — pożyczki bez weryfikacji są niebezpiecznym sposobem finansowania przedsięwzięć dla osób niemających stałych dochodów lub spłacających inne zobowiązania;
 • politykę prywatności — podawaj wyłącznie informacje niezbędne do udzielenia pożyczki i sprawdź, w jaki sposób firma pożyczkowa przetwarza dane oraz jak je przechowuje.

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby otrzymać pożyczkę bez weryfikacji

Do zaciągania pożyczek bez weryfikacji zachęcają uproszczone procedury, niewielka liczba formalności i możliwość wnioskowania online. Należy jednak uważać, bo wzięcie na siebie zbyt wielu takich zobowiązań prowadzi do utraty wypłacalności i grozi wejściem w pętle zadłużenia. Aby uniknąć problemów, przed zdecydowaniem się na pożyczkę bez weryfikacji warto dobrze przeanalizować własną sytuację finansową. Można też rozważyć inne opcje finansowania lub znalezienie dodatkowego źródła dochodu. 

Edukacja finansowa

Giełda długów — czym jest i jak działa?

Gdy słyszymy o długach, zwykle myślimy o obciążeniu, które spada na wierzyciela, zmuszając go do oczekiwania na spłatę zobowiązania. Jednak rzeczywistość jest o wiele bardziej złożona i dynamiczna. Wierzyciele, którzy nie chcą lub nie mogą czekać na spłatę długu, mają do dyspozycji potężne narzędzie finansowe — giełdę długów. To miejsce, gdzie niespłacone zobowiązania stają się przedmiotem handlu, a każdy dłużnik może stać się „aktywem” na tej specyficznej giełdzie.

Czytaj więcej »
Edukacja finansowa

Na kogo przechodzą długi po śmierci?

Śmierć bliskiej osoby to nie tylko czas żałoby i refleksji, ale również moment, w którym na powierzchnię mogą wypłynąć różne aspekty prawne i finansowe, o których na co dzień rzadko się myśli.

Czytaj więcej »