Pisząc uzasadnienie takiego wniosku, warto zrobić to konkretnie i rzeczowo. Nie ma większego sensu opisywanie sytuacji czy zdarzeń, które nie mają bezpośredniego wpływu na trudną sytuację finansową. Warto wybrać kilka najlepszych i najrozsądniejszych argumentów oraz zawrzeć je we wniosku. Podane w piśmie powody muszą być przede wszystkim prawdziwe oraz zgodne ze stanem faktycznym.

Jednym z najczęściej używanych argumentów we wniosku jest poważna choroba wymagająca kosztownego leczenia lub utrata pracy. Takie sytuacje losowe są bardzo trudne i mają ogromny wpływ na sytuację finansową. Do wniosku warto dołączyć np. wypowiedzenie umowy o pracę lub wypis ze szpitala, które dla wierzyciela będą dowodem na to, że są to wiarygodne argumenty. Taki wniosek ma większe szanse na to, że zostanie pozytywnie rozpatrzony, a dług rozłożony na raty.