Rozłożenie długu na Raty - wzór

Trudności ze spłatą zobowiązania może mieć każdy. To sytuacja, która może mieć poważne konsekwencje w postaci wszczęcia postępowania windykacyjnego lub zajęcia komorniczego. W takiej sytuacji warto złożyć wniosek o rozłożenie pozostałego do spłaty długu na raty. Taka forma jest mniej obciążająca dla budżetu domowego. Dowiedz się, w jaki sposób napisać takie pismo, które może pomóc wyjść z trudnej sytuacji finansowej.

W jaki sposób są egzekwowane niespłacone długi?

Wiele osób spłaca pożyczki czy kredyty zaciągnięte w bankach i innych instytucjach finansowych. Rosnące ceny oraz stopy procentowe sprawiają, że raty zobowiązań są coraz wyższe. Do tego dochodzą bieżące rosnące rachunki za prąd, wodę oraz gaz i koszty codziennego życia. Coraz wyższe wydatki sprawiają, że spłata zobowiązań staje się trudniejsza. Długi mogą dotyczyć nie tylko rat kredytów czy pożyczek, ale także rachunków, ubezpieczeń czy alimentów.

Wierzyciele mają prawo do wszczęcia postępowania windykacyjnego i komorniczego względem niewypłacalnego klienta. Zgłoszenie sprawy do sądu skutkuje rozpoczęciem procesu odzyskiwania należności. Komornik jest egzekutorem tytułu prawnego i zgodnie z postanowieniem sądu ma prawo zająć poszczególne składowe majątku. Może zająć rachunek bankowy, a wszystkie wpływy z niego przekazywać wierzycielom na poczet niespłaconego zobowiązania. Może również przejąć samochód czy nieruchomość należącą do dłużnika.

Wniosek o rozłożenie długu na raty – do kogo go złożyć?

Prośba o rozłożenie długu na raty powinna być skierowana do wierzyciela. Jeśli sprawa została już przekazana do firmy windykacyjnej lub komornika, stają się oni pośrednikami w odzyskiwaniu długu. Mimo tego wniosek nadal powinien być adresowany do wierzyciela. Można jednak przekazać go windykatorowi lub komornikowi, który następnie poinformuje o tym swojego klienta.

Komornik nie może samodzielnie podejmować decyzji dotyczącej rozłożenia długu na raty. Może tak się stać dopiero wtedy, gdy dłużnik dojdzie do porozumienia ze swoim wierzycielem. Tylko w takiej sytuacji może zmienić sposób ściągania długu.

Jak złożyć podanie o rozłożenie na raty zobowiązania?

Podanie o rozłożenie na raty zobowiązania pozostałego do spłaty można złożyć osobiście lub listownie. W przypadku wyboru drugiego rozwiązania najlepiej jest wysłać pismo listem poleconym, aby mieć pewność, że dotrze do adresata. Innym sposobem jest przesłanie sporządzonego wniosku mailem.

Bez względu na to, jaki sposób wysyłki wybierzesz, bardzo ważne jest to, aby mieć potwierdzenie przyjęcia wniosku. W przypadku wizyty w siedzibie wierzyciela może to być ręcznie sporządzony dokument z podpisem oraz datą. Wysyłając pismo pocztą, warto wybrać opcję z potwierdzeniem odbioru. Natomiast przy wysyłce drogą elektroniczną można poprosić adresata o odesłanie wiadomości potwierdzającej otrzymanie wniosku.

Co powinno zawierać podanie o rozłożenie na raty?

Podczas sporządzania pisma, jakim jest wniosek o rozłożenie długu na raty, wzór może okazać się bardzo przydatny. Dzięki niemu zawarte zostaną w nim wszystkie najważniejsze informacje. Właściwie sporządzony wniosek powinien zawierać:

  • dane osobowe oraz adres dłużnika i adresata,
  • numer PESEL,
  • kwotę zadłużenia pozostałą do zapłaty,
  • datę i miejscowość sporządzenia pisma,
  • numer umowy pożyczki,
  • propozycję ugody,
  • uzasadnienie wniosku,
  • własnoręczny podpis.

Bardzo ważnym elementem takiego wniosku jest jego prawidłowe uzasadnienie. Warto wyjaśnić w nim przyczyny problemów ze spłatą zobowiązania oraz korzyści płynące z rozłożenia długu na raty. Dobrze uargumentowany wniosek zwiększa szanse na to, że zostanie pozytywnie rozpatrzony. Do pisma można również dołączyć dokumenty, które będą udowadniać trudną sytuację finansową. Każdy, kto ma trudności ze spłatą zobowiązania, powinien wiedzieć, jak napisać pismo do komornika o rozłożenie długu na raty, które będzie skuteczne.

Jak prawidłowo uzasadnić wniosek o rozłożenie zobowiązania na raty?

Pisząc uzasadnienie takiego wniosku, warto zrobić to konkretnie i rzeczowo. Nie ma większego sensu opisywanie sytuacji czy zdarzeń, które nie mają bezpośredniego wpływu na trudną sytuację finansową. Warto wybrać kilka najlepszych i najrozsądniejszych argumentów oraz zawrzeć je we wniosku. Podane w piśmie powody muszą być przede wszystkim prawdziwe oraz zgodne ze stanem faktycznym.

Jednym z najczęściej używanych argumentów we wniosku jest poważna choroba wymagająca kosztownego leczenia lub utrata pracy. Takie sytuacje losowe są bardzo trudne i mają ogromny wpływ na sytuację finansową. Do wniosku warto dołączyć np. wypowiedzenie umowy o pracę lub wypis ze szpitala, które dla wierzyciela będą dowodem na to, że są to wiarygodne argumenty. Taki wniosek ma większe szanse na to, że zostanie pozytywnie rozpatrzony, a dług rozłożony na raty.

Wzór wniosku o rozłożenie na raty nakazy zapłaty

Jeśli chcesz napisać wniosek o rozłożenie na raty nakazy zapłaty, wzór znajdujący się poniżej może pomóc Ci w jego sporządzeniu.

Rozłożenie długu na raty - Wzór

Wniosek o rozłożenie długu na raty do komornika

Komornik jest jedynie pośrednikiem między wierzycielem a dłużnikiem, więc nie może samodzielnie podejmować żadnej decyzji. Można jednak złożyć do niego podanie o rozłożenie na raty zobowiązania, które następnie przekaże wierzycielowi. To on musi podjąć decyzję, czy zgodzi się na to, aby dług był spłacany w ratach. Warto zdecydować się na takie rozwiązanie i próbować dojść do porozumienia z wierzycielem, ponieważ pozwoli to uniknąć poważnych problemów. Zajęcie komornicze majątku czy środków na rachunku bankowym może znacząco pogorszyć i tak trudną sytuację finansową.

Kiedy złożyć wniosek o rozłożenie długu?

Taki wniosek najlepiej złożyć jeszcze zanim dług się przeterminuje. Jeśli więc wiesz, że Twoja sytuacja finansowa jest trudna i nie będziesz mógł w terminie spłacić zobowiązania złóż takie pismo odpowiednio wcześnie. Dla wierzyciela będzie to dowód wiarygodności i zdecydowanie chętniej przychyli się do wydania pozytywnej decyzji.

Wnioski o rozłożenie wierzytelności na raty najczęściej dotyczy chwilówek. Są to pożyczki, które zwraca się w całości. Składając taki wniosek, trzeba liczyć się z tym, że wierzyciel może się zgodzić na takie rozwiązanie, ale doliczy do kwoty zobowiązania dodatkowe opłaty. Mimo tego i tak jest to dogodne rozwiązanie, które warto wziąć pod uwagę.

Podanie o rozłożenie na raty długu jest niezbędne do tego, aby wierzyciel mógł to zrobić. Jest to ingerencja w zapisy umowy, dlatego taka zmiana musi być skonsultowana przez obie strony i sporządzona w formie pisemnej (np. jako aneks).

W przypadku trudności ze spłatą zobowiązania wobec wierzyciela warto pomyśleć o złożeniu takiego wniosku. Powinien być on prawidłowo sporządzony i uzasadniony. Dzięki temu szanse na to, że zostanie pozytywnie rozpatrzony wzrosną, a to z kolei może poprawić sytuację finansową dłużnika.