Różnice w ofertach pożyczek krótko i długoterminowych bez BIK

Pożyczki są dla wielu osób dobrym sposobem na zaspokojenie różnych potrzeb finansowych. Zależnie od długości okresu spłaty wyróżnia się zobowiązania krótko i długoterminowe wyróżniające się innymi kwotami, oprocentowaniem lub procedurami niezbędnymi do ich otrzymania. Sprawdź, jakie są różnice w pożyczce bez BIK krótkoterminowej i długoterminowej.

Co warto wiedzieć o pożyczkach bez BIK?

Mianem pożyczek bez BIK określa się potocznie taki rodzaj finansowania, który wyróżnia się dużą dostępnością i może zostać udzielony osobie bez odpowiedniej historii kredytowej. Taki rodzaj zobowiązania sprawdzi się u osób, które w przeszłości miewały problem z terminową spłatą należności wobec wierzycieli. Przy pożyczce bez BIK pożyczkodawca może nie sprawdzać konsumenta pod kątem jego wpisów w rejestrach dłużników lub nawet jeśli to robi, często traktuje negatywne wpisy dość pobłażliwie.

Pożyczki bez BIK krótkoterminowe a długoterminowe: okres spłaty

Pożyczki można skategoryzować według różnych kryteriów, jednak za jedno z najpopularniejszych uznaje się okres ich spłaty. Uogólniając, spośród produktów finansowych dostępnych na rynku wyróżnia się pożyczki krótkoterminowe i długoterminowe. Aby dobrze je porównać, warto najpierw wyjaśnić, czym właściwie są.

W ogólnym ujęciu pożyczka krótkoterminowa to rodzaj finansowania, który charakteryzuje się krótkim okresem spłaty. Najczęściej konsument na zwrot należności ma od kilku dni do maksymalnie kilku miesięcy. Czas trwania umowy i ostateczna data uregulowania płatności zawsze jest określana w umowie. Mówiąc o pożyczkach krótkoterminowych w kontekście instytucji pozabankowych, najczęściej ma się na myśli tzw. chwilówki. Taki typ finansowania charakteryzuje się przeważnie 30-dniowym okresem spłaty.

Pożyczka długoterminowa to z kolei taki rodzaj zobowiązania, który charakteryzuje się znacznie dłuższym czasem trwania. Zazwyczaj okres spłaty wynosi od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Długość trwania umowy ustala się wtedy z uwzględnieniem zdolności kredytowej konsumenta, polityki banku i potrzeb pożyczkobiorcy.

Pożyczki bez BIK krótkoterminowe a długoterminowe: kwota pożyczki

Pożyczki bez BIK przeważnie opiewają na niewielkie kwoty, jednak niektóre firmy decydują się udzielić większego finansowania np. na podstawie zaświadczenia o dochodach. Daje to dużą dowolność i pozwala pozyskać pieniądze mimo negatywnych wpisów w historii kredytowej. Przy porównywaniu ze sobą pożyczek krótkoterminowej i długoterminowej warto powiedzieć nieco więcej o ich wysokości.

  1. Pożyczki krótkoterminowe opiewają przeważnie na małe sumy, bo ich wysokość trzeba dostosować do stosunkowo krótkiego okresu spłaty. Przykładowo firma Vivus oferuje pożyczkę na 30 dni na kwotę od 500 do maksymalnie 7500 zł. 
  2. Pożyczki długoterminowe pozwalają na pozyskanie znacznie większych kwot niż te krótkoterminowe. Rozkładając zadłużenie na kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt rat, można pozyskać od banku większą sumę pieniędzy. Zależnie od oferty pożyczka długoterminowa może liczyć kilkanaście, kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy.

Pożyczki bez BIK krótkoterminowe a długoterminowe: oprocentowanie

Odsetki naliczane w czasie trwania umowy stanowią jedno z najważniejszych źródeł dochodu firm zajmujących się udzielaniem kredytów. Dlatego wszystkie pożyczki, zarówno te krótkoterminowe, jak i długoterminowe podlegają oprocentowaniu. Jednak należy zauważyć, że wraz ze skracaniem okresu spłaty, wysokość oprocentowania często ulega zmianie. W przypadku zobowiązań krótkoterminowych jest ono zazwyczaj wyższe. Ma to związek z ryzykiem, które ponosi instytucja udzielająca finansowania na tak krótki czas. Pożyczki długoterminowe z kolei często umożliwiają znaczne obniżenie odsetek. Jednak warto pamiętać, że rozciągnięcie w czasie umowy, mimo niższego oprocentowania, może zwiększyć koszty pożyczki ze względu na wydłużenie okresu spłaty.

Pożyczki bez BIK krótkoterminowe a długoterminowe: procedura wnioskowania

Pożyczki krótkoterminowe i długoterminowe różnią się też pod względem procedur w czasie składania wniosku. Co do zasady, im większa kwota, tym więcej formalności trzeba dopełnić, aby otrzymać pieniądze. Przy zobowiązaniach niskokwotowych do uzupełnienia dokumentacji przeważnie wystarczy sam dowód osobisty. Wystarczy wypełnić kilka pól w internetowym wniosku i przejść dość prostą weryfikację tożsamości, aby dosyć szybko  zyskać dostęp do gotówki. 

Nieco inaczej mogą wyglądać procedury przy ubieganiu się o pożyczki ratalne opiewające na kwotę rzędu kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wtedy bardzo często niezbędne staje się przygotowanie dodatkowych dokumentów potwierdzających zatrudnienie lub wysokość zarobków. Może się też okazać, że sam proces rozpatrywania wniosku potrwa nieco dłużej, bo wymaga m.in. oszacowania zdolności kredytowej lub sprawdzenia historii kredytowej. Ponadto należy pamiętać, że dostęp do długoterminowych pożyczek często jest zarezerwowany wyłącznie dla osób mających stabilne źródło dochodu oraz odpowiednio wysokie zarobki.

Pożyczki bez BIK krótkoterminowe a długoterminowe: cel pożyczki

Niezależnie od liczby rat i okresu spłaty pożyczki każde zobowiązanie zaciąga się z jakiegoś powodu. Do skorzystania z oferty firm pożyczkowych mogą zmusić nagłe i nieprzewidziane wydatki, np. choroba, awaria samochodu czy remont. Zdarza się też, że konieczność pożyczenia pieniędzy pojawia się w obliczu narastającego zadłużenia. Porównując pożyczki krótkoterminowe i długoterminowe, trzeba powiedzieć o istotnej różnicy, która wiąże się z przyczyną zaciągnięcia zobowiązania. Przy opiewających na niewielką kwotę zobowiązaniach z krótkim okresem spłaty przeważnie chodzi o pokrycie bieżących wydatków, np. zakupu drobnego sprzętu AGD do domu lub zorganizowania imprezy okolicznościowej. Osoby zaciągające pożyczki długoterminowe najczęściej chcą opłacić jakieś większe inwestycje, np. zakup samochodu lub wyposażenia AGD i RTV.

Różnice w pożyczce bez BIK krótkoterminowej i długoterminowej – podsumowanie

Po przeanalizowaniu cech pożyczki bez BIK krótkoterminowej i długoterminowej można zauważyć wiele aspektów różniących obie formy finansowania. W kontekście tych zobowiązań różne są zarówno okres spłaty czy kwota zadłużenia, jak i oprocentowanie oraz procedury podczas wnioskowania. Da się też zauważyć, że działania osób zaciągających krótkoterminowe i długoterminowe zobowiązania są motywowane różnymi sytuacjami. Mimo wielu różnic należy pamiętać, że przed zdecydowaniem się na wzięcie jakiejkolwiek pożyczki, należy dobrze przeanalizować własne możliwości finansowe. Nawet pozornie nieduża kwota pożyczona w nieodpowiednim momencie może spowodować poważne problemy z wypłacalnością.

Edukacja finansowa

Giełda długów — czym jest i jak działa?

Gdy słyszymy o długach, zwykle myślimy o obciążeniu, które spada na wierzyciela, zmuszając go do oczekiwania na spłatę zobowiązania. Jednak rzeczywistość jest o wiele bardziej złożona i dynamiczna. Wierzyciele, którzy nie chcą lub nie mogą czekać na spłatę długu, mają do dyspozycji potężne narzędzie finansowe — giełdę długów. To miejsce, gdzie niespłacone zobowiązania stają się przedmiotem handlu, a każdy dłużnik może stać się „aktywem” na tej specyficznej giełdzie.

Czytaj więcej »
Edukacja finansowa

Na kogo przechodzą długi po śmierci?

Śmierć bliskiej osoby to nie tylko czas żałoby i refleksji, ale również moment, w którym na powierzchnię mogą wypłynąć różne aspekty prawne i finansowe, o których na co dzień rzadko się myśli.

Czytaj więcej »