Porównanie wymagań dla pożyczek bez BIK – co musisz wiedzieć?

Pożyczki bez BIK coraz częściej przyciągają uwagę osób, które nie są w stanie pozyskać pieniędzy ze standardowych źródeł finansowania. Wydają się one szczególnie interesujące z uwagi na fakt, że pożyczkodawcy reklamują je jako dostępne niemal dla każdego. Czy to prawda? Sprawdź, co jest wymagane do zaciągnięcia pożyczki bez BIK.

Dlaczego firmy pożyczkowe stawiają przed swoimi klientami wymagania?

Pożyczanie pieniędzy to tylko jedna, najłatwiej dostrzegalna płaszczyzna działalności instytucji pozabankowych. Oprócz tego, że stanowią one stosunkowo łatwo dostępne źródło finansowania, to muszą jeszcze dbać o bezpieczeństwo interesów – swoich i konsumenta. Właśnie dlatego wprowadzają pewne ograniczenia w udzielaniu pożyczek. Wymagania stawiane przez firmy pożyczkowe mają na celu:

  • zminimalizowanie ryzyka kredytowego – przed podjęciem pozytywnej decyzji o przyznaniu pożyczki instytucje pozabankowe weryfikują klienta pod kątem podstawowych wytycznych ustalanych indywidualnie przez każdą firmę. W ten sposób mogą oszacować prawdopodobieństwo spłacenia zobowiązania zgodnie z warunkami umowy i lepiej ocenić sytuację wnioskującego;
  • zapewnienie bezpieczeństwa pożyczkodawcy – udzielanie pożyczek wszystkim klientom bez żadnej weryfikacji mogłoby stać się źródłem problemów z odzyskiwaniem należności i utraty płynności finansowej firmy, prowadząc do jej niewypłacalności;
  • uniknięcie konsekwencji prawnych – zasady funkcjonowania sektora pożyczkowego regulują odpowiednie przepisy prawa. Aby działać zgodnie z prawem, instytucje pozabankowe muszą przestrzegać określonych wytycznych;
  • ochronę klientów – niektóre ograniczenia mają zabezpieczać konsumentów przed podejmowaniem nieracjonalnych decyzji finansowych.

 

Głównym założeniem wymagań stawianych przez instytucje finansowe, zarówno przez banki, jak i przez instytucje pozabankowe, jest dbanie o dobrą kondycję budżetu konsumentów oraz zabezpieczanie się przed niewypłacalnością.

Co jest wymagane dla pożyczki bez BIK?

Pożyczki bez BIK to rodzaj zobowiązania charakteryzujący się minimalną ilością formalności oraz dużą dostępnością. Mimo to firmy pożyczkowe stawiają przed swoimi klientami pewne ograniczenia. Uogólniając, kryteria pożyczkodawców można podzielić na podstawowe i dodatkowe. Do pierwszej grupy, z którą ma się do czynienia niemal przy każdej ofercie pożyczki, należą:

  • pełnoletność – instytucje pozabankowe udzielają finansowania wyłącznie osobom, które ukończyły 18. rok życia;
  • legitymowanie się dokumentem tożsamości – podczas wnioskowania o pożyczkę trzeba podać dane zawarte w dowodzie osobistym lub w paszporcie;
  • posiadanie numeru telefonu i adres e-mail – większość firm komunikuje się z klientami przez wiadomości SMS i wiadomości e-mail;
  • dysponowanie kontem w banku – własny rachunek jest w wielu przypadkach niezbędny m.in. do weryfikacji danych osobowych i przelania pieniędzy po podjęciu decyzji o udzieleniu finansowania.

 

Poza wymienionymi wymaganiami niektóre instytucje pozabankowe wdrażają inne dodatkowe wytyczne. Mogą dotyczyć one np. wieku, wysokości comiesięcznych dochodów czy historii kredytowej.

Warto wiedzieć! Niektóre firmy pożyczkowe umożliwiają przekazanie pieniędzy z pożyczki za pośrednictwem czeku giro. Pozwala odebrać środki osobiście we wskazanym miejscu, np. na poczcie. Taka możliwość sprawdzi się zwłaszcza u osób, których konto zostało zajęte przez komornika. 

Analiza wymagań dla pożyczki bez BIK w różnych firmach pożyczkowych

Szczegółowe wymagania co do klientów ubiegających się o pożyczkę zmieniają się zależnie od polityki danej firmy. Większość pożyczkodawców stosuje podobne zasady udzielania finansowania. W niektórych instytucjach są one jednak nieco bardziej restrykcyjne, a w innych mniej. Zdarza się, że klient, który spotkał się z odmową w kilkunastu firmach, uzyska w końcu pieniądze. Dzieje się tak, dlatego że ocena zdolności kredytowej u różnych pożyczkodawców jest dokonywana na różne sposoby. Niektóre firmy jako priorytet traktują np. historię kredytową, a inne są w stanie udzielić finansowania nawet osobom z aktualnym zadłużeniem.

Co jest wymagane do otrzymania pożyczki bez BIK w Provident?

Firma pożyczkowa Provident oferuje ekspresowe pożyczki, do uzyskania których niezbędne jest podanie danych z dowodu osobistego oraz przedstawienie dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania. W niektórych sytuacjach pożyczkodawca prosi również o przedłożenie zaświadczenia o dochodach. 

Co jest wymagane do uzyskania pożyczki bez BIK w Wonga?

Firma pożyczkowa Wonga w swoim wniosku dostępnym online standardowo pyta o numer dowodu osobistego, numer telefonu (niezbędny do weryfikacji) oraz numer rachunku bankowego, na który trafią pieniądze z pożyczki. Aby uzyskać pieniądze, trzeba też wykonać przelew weryfikacyjny na kwotę 10 gr. 

Co jest wymagane do uzyskania pożyczki bez BIK w Lendon?

Firma pożyczkowa Lendon wymaga od swoich klientów legitymowania się dowodem osobistym i zaliczania się do grupy wiekowej 27–75 lat. Aby zaciągnąć tam pożyczkę, trzeba też mieć własny numer rachunku bankowego. Firma Lendon umożliwia zaciąganie pożyczek również cudzoziemcom. Szansę na finansowanie mają obywatele państw UE, Ukraińcy, Białorusini i Gruzini zameldowani w Polsce i mający kartę stałego pobytu. Tacy wnioskujący muszą też komunikować się w języku polskim. 

Co jest wymagane do pożyczki bez BIK w Vivus?

Firma Vivus wymaga od pożyczkodawcy adresu e-mail, adresu zamieszkania oraz aktywnego numeru telefonu. We wniosku prosi również o podanie serii i numeru ważnego dowodu osobistego lub paszportu (w przypadku osób niemających polskiego obywatelstwa). Ponadto do uzyskania pożyczki niezbędne są hasło i login do banku, aby wykonać weryfikację tożsamości. 

Co jest wymagane, by otrzymać pożyczkę bez BIK w Kuki.pl?

Pożyczkodawca Kuki.pl oferuje produkty finansowe dla osób fizycznych, które ukończyły 20 lat, jednak nie osiągnęły jeszcze 75. roku życia. Wnioskujący musi mieć własny numer telefonu, osobisty numer konta i aktualny dowód osobisty. Powinien też być obywatelem Polski i mieć stałe miejsce zamieszkania na terenie kraju. Ponadto musi też mieć pełną zdolność do czynności prawnych.

Porównanie wymagań do uzyskania pożyczek bez BIK – podsumowanie

Po przeanalizowaniu wymagań stawianych przed klientami przez różne firmy pożyczkowe można wywnioskować, że są podobne. Większość pożyczkodawców wymaga jedynie podstawowych dokumentów, numeru telefonu, adresu e-mail i posiadania rachunku bankowego. Niewiele firm ustanawia jakieś dodatkowe kryteria związane np. z zatrudnieniem czy wysokością osiąganego dochodu. Dzięki temu pożyczki bez BIK są w zasięgu ręki niemal każdego konsumenta. Mimo to należy pamiętać o odpowiedzialnym zaciąganiu zobowiązań finansowych i dbaniu o zachowanie równowagi w swoim budżecie. Zbyt pochopne branie pożyczek może spowodować problem w regulowaniu comiesięcznych należności i prowadzić do problemów z wypłacalnością.