Porównanie pożyczek bez weryfikacji z kredytami

Pożyczki bez weryfikacji najczęściej uznaje się za wariant „drugiego wyboru” i alternatywę dla klasycznych kredytów. Dlaczego? Sprawdź porównanie obu produktów finansowych i dowiedz się, jakie są między nimi różnice. Poznaj najważniejsze cechy pożyczek bez weryfikacji i standardowych kredytów udzielanych przez banki.

Pożyczki bez weryfikacji a kredyty bankowe – czym są?

Kredyt to rodzaj pożyczki, do której uzyskania trzeba wykazywać odpowiednią zdolność finansową. Może ona wynikać np. z odpowiednio dobrej historii kredytowej lub wysokich zarobków. 

Pożyczka bez weryfikacji to typ finansowania dostępny w ofercie instytucji pozabankowych — firm nieobjętych nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, działających w tzw. szarej strefie. Taki stan prawny ma się jednak zmienić wraz z 2024 rokiem i wejściem w życie kolejnych przepisów „ustawy antylichwiarskiej”. Od przyszłego roku instytucje pożyczkowe mają podlegać KNF na podobnych warunkach jak banki. 

Pożyczki bez weryfikacji i kredyty bankowe to dwa zupełnie różne typy zobowiązań, oferowane przez odmienne instytucje finansowe. Lista dzielących je różnic jest naprawdę długa, jednak warto skupić się wyłącznie na tych najbardziej istotnych z punktu widzenia konsumenta. 

Porównanie pożyczki bez weryfikacji i kredytu – wymagania co do zdolności kredytowej

  • Pożyczki bez weryfikacji — jak nazwa wskazuje, takie zobowiązania są udzielane bez uwzględniania indywidualnej sytuacji finansowej konsumenta. Z jednej strony stwarza to duże możliwości klientom z ograniczoną zdolnością kredytową, a z drugiej — powoduje ryzyko nadmiernego zadłużania się. 
  • Kredyty bankowe — tego rodzaju finansowanie wymaga wykazywania odpowiednio wysokich dochodów i stałego źródła zatrudnienia. Banki przed wydaniem decyzji o udzieleniu finansowania zawsze sprawdzają kondycję budżetu klienta, np. analizując wyciąg z jego konta lub oceniając jego zdolność do spłaty dodatkowych zobowiązań. 

Porównanie pożyczki bez weryfikacji i kredytu – szybkość otrzymywania pieniędzy

  • Pożyczki bez weryfikacji — jedną z ważniejszych zalet tego rodzaju źródła finansowania jest szybkość uzyskiwania pieniędzy. Po złożeniu wniosku i jego pozytywnym rozpatrzeniu środki trafiają na konto pożyczkobiorcy nawet jeszcze tego samego dnia. Zapewnia to dość dużą wygodę i umożliwia swobodne dysponowanie funduszami. 
  • Kredyty bankowe — w zależności od wielu czynników (kwoty zobowiązania, polityki banku, rodzaju kredytu) pieniądze można dostać jeszcze w dniu złożenia wniosku lub nawet po 2-3 tygodniach. Wszystko zależy od procedur aplikacyjnych stosowanych w danej instytucji. Najkrócej czeka się na środki pozyskane w ramach kredytu gotówkowego w banku, którym prowadzi się rachunek osobisty, a najdłużej — na fundusze z kredytu hipotecznego. 

Porównanie pożyczki bez weryfikacji i kredytu – koszty

  • Pożyczki bez weryfikacji — do najważniejszych kosztów tego rodzaju zobowiązania zaliczają się prowizja i odsetki obliczone na podstawie oprocentowania. Mogą być one wyższe niż przy alternatywnych źródłach finansowania, ze względu na większe ryzyko wynikające z braku oceny zdolności kredytowej konsumenta. Oprócz odsetek i prowizji przy pożyczkach bez weryfikacji często mówi się również o opłatach dodatkowych (związanych np. z obsługą transakcji czy przygotowaniem umowy) oraz o kosztach przesunięcia terminu spłaty.
  • Kredyty bankowe — przy tym typie zobowiązania również nalicza się odsetki i prowizję, jednak są one niższe i, z uwagi na długoterminowy charakter spłaty, bardziej rozłożone w czasie. Poza wymienionymi kosztami należy uwzględnić wszelkie opłaty manipulacyjne oraz ubezpieczenie kredytu. 

Porównanie pożyczki bez weryfikacji i kredytu – elastyczność spłaty

  • Pożyczki bez weryfikacji — ze względu na krótkoterminowy charakter konsument ma na spłatę zadłużenia przeważnie kilkadziesiąt dni. Niektóre firmy pożyczkowe proponują możliwość przesunięcia terminu płatności, co wiąże się jednak z poniesieniem dodatkowych kosztów. Wybrani pożyczkodawcy pozwalają też na wcześniejsze uregulowanie należności bez naliczania opłat. 

 

Kredyty bankowe — w zależności od kwoty zobowiązania, zdolności kredytowej i polityki banku spłata rozkłada się zazwyczaj na kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt rat. Umożliwia to lepsze dopasowanie harmonogramu do własnych możliwości finansowych i wysokości miesięcznych dochodów. W razie kłopotów z wypłacalnością klienta niektóre banki zgadzają się na renegocjowanie warunków umowy.

Pożyczki bez weryfikacji a kredyty bankowe – co lepsze?

Udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: „Co wybrać — pożyczkę bez weryfikacji czy kredyt bankowy?” jest niemożliwe. Finalną decyzję należy podjąć z uwzględnieniem kwoty planowanego finansowania i aktualnej sytuacji materialnej. Ostateczny wybór co do typu zaciąganego zobowiązania zależy od priorytetów konsumenta i jego zdolności kredytowej. 

Przy większych potrzebach finansowych o charakterze długoterminowym  zaleca się raczej korzystanie z kredytów bankowych. Cechują się one bardziej atrakcyjnymi warunkami spłaty. Z kolei przy nagłych wydatkach, gdy konieczne jest szybkie uzyskanie gotówki, można rozważyć wzięcie pożyczki bez weryfikacji przez internet w jednej z firm pozabankowych.  

Porównanie pożyczek bez weryfikacji z tradycyjnymi kredytami

Podejmowanie świadomych decyzji finansowych jest kluczem do zachowania stabilności domowego budżetu. W każdej sytuacji przez zaciągnięciem nowego zobowiązania należy zastanowić się nad jego wysokością i długością okresu spłaty. Wysokość rat zawsze trzeba dostosowywać do wysokości zarobków, uwzględniając jednocześnie comiesięczne wydatki. Przed wzięciem pożyczki czy kredytu warto też zastanowić się nad alternatywnymi sposobami finansowania, a korzystanie z oferty instytucji bankowej lub pozabankowej traktować jako ostateczne wyjście z sytuacji.