Bezpieczeństwo i prywatność w procesie uzyskiwania pożyczek na dowód

Dane osobowe są atrakcyjnym celem dla złodziei tożsamości działających w sieci. Mogą być wykorzystane do popełniania trudno wykrywalnych cyberprzestępstw. Aby zmniejszyć ryzyko wycieku danych wrażliwych do rąk osób niepowołanych, dobrze przestrzegać kilku ważnych zasad. Sprawdź, jak dbać o bezpieczeństwo danych przy zaciąganiu pożyczek na dowód online. 

Pożyczki na dowód przez internet a bezpieczeństwo i prywatność

Możliwość zaciągania pożyczek na dowód przez internet to przywilej osób żyjących w scyfryzowanej rzeczywistości. Dostęp do produktów finansowych online z jednej strony zapewnia ogromną swobodę, a z drugiej – stwarza wiele zagrożeń. Podczas procesu wnioskowania o pożyczkę konieczne jest podanie danych wrażliwych, np. imienia, nazwiska, PESEL-u i numeru dowodu. W niektórych przypadkach dane te wystarczą do zaciągnięcia zobowiązania w czyimś imieniu. Dlatego mogą się one stać obiektem wyłudzenia. 

Aby zmniejszyć ryzyko stania się ofiarą oszustwa finansowego, należy zachować szczególną ostrożność podczas ubiegania się o pożyczkę na dowód online. Bezpieczeństwo i prywatność są w dobie internetu bardzo ważne. By zapobiegać kradzieży tożsamości, powinno się podawać tylko niezbędne dane. Należy też zweryfikować, jakie informacje firma gromadzi za pomocą plików cookies. Pod żadnym pozorem nie można też podawać danych dostępu do własnego konta bankowego, np. loginu czy hasła. 

Jak właściwie dbać o bezpieczeństwo pożyczek na dowód?

W trosce o bezpieczeństwo przy zaciąganiu pożyczek na dowód trzeba zachować szczególną ostrożność na każdym etapie ubiegania się o finansowanie. Świadome i ostrożne podejście do ofert proponowanych przez instytucje pozabankowe pozwoli bezpiecznie korzystać z zalet  gwarantowanych przy tego rodzaju zobowiązaniach. Są nimi minimum formalności, szybki proces decyzyjny i niewielkie wymagania co do zdolności kredytowej. 

Rozpoznawanie legalnych pożyczkodawców online

Ocena wiarygodności pożyczkodawcy działającego w sieci pozwoli uniknąć problemów ze spłatą należności. Przed podpisaniem umowy warto sprawdzić opinie wystawione przez klientów, którzy wcześniej skorzystali z oferty danej firmy pożyczkowej. Współpracę powinno się nawiązywać wyłącznie z instytucjami działającymi na rynku finansowym od wielu lat i mającymi dobrą reputację. 

Zrozumienie polityki prywatności

Na stronie internetowej każdego pożyczkodawcy musi znajdować się polityka prywatności. To dokument określający, jakie dane osobowe konsumentów są za jej pośrednictwem gromadzone (np. imię, nazwisko, adres) i w jakim celu się je zbiera. Firma musi też w nim podawać, w jaki sposób przechowuje się informacje o konsumentach i jakie zabezpieczenia wykorzystano do ich ochrony przed dostępem osób niepowołanych. 

Dbałość o bezpieczeństwo danych

Przed skorzystaniem z oferty danej firmy pożyczkowej warto sprawdzić, jak dany pożyczkodawca podchodzi do kwestii związanych z ochroną danych m.in. RODO. Zgodnie z prawem każda instytucja może przechowywać informacje o klientach wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów, w których zostały zgromadzone. 

Jak dbać o bezpieczeństwo pożyczek na dowód w praktyce?

Aby nie stać się ofiarą cyberprzestępstwa, można podjąć całkiem sporo działań profilaktycznych. Nie chodzi tu o zrezygnowanie z korzystania z internetu. Wystarczy wdrożenie kilku prostych zasad.

  1. Unikaj nieznanych sieci Wi-Fi – publiczne i darmowe hotspoty często nie są tak dobrze zabezpieczone jak te domowe. Za ich pośrednictwem można łatwiej przechwycić dane. Aby uniknąć problemów, nie korzystaj z podejrzanych sieci Wi-Fi i wyłącz opcję automatycznego łączenia się z hotspotami.
  2. Korzystaj wyłącznie z bezpiecznych portali stosujących protokół SSL – sprawdź, czy adres strony pożyczkodawcy zaczyna się od „https://”. Takie witryny dbają o bezpieczeństwo połączenia internetowego między przeglądarką użytkownika a serwerem. Umożliwiają szyfrowanie danych i tworzą odpowiednie warunki do przekazywania danych osobowych. 
  3. Zweryfikuj wiarygodność firmy pożyczkowej – przed wypełnieniem wniosku upewnij się co do legalności instytucji pozabankowej i sprawdź opinie na jej temat w sieci. 
  4. Używaj zaufanych programów antywirusowych – zapewniają dodatkową ochronę przed przestępstwami internetowymi.

Co robić w razie obaw o bezpieczeństwo pożyczek na dowód?

Każdemu konsumentowi decydującemu się na zaciągnięcie pożyczki online przysługuje prawo do otrzymania szczegółowych i przejrzystych informacji na temat warunków finansowania. Przed podpisaniem umowy klient musi móc dowiedzieć się wszystkiego o kosztach zobowiązania, oprocentowaniu, opłatach dodatkowych i okresie spłaty. Ponadto ma prawo do ochrony przed nieuczciwymi praktykami marketingowymi, które wprowadzają w błąd i podają fałszywe informacje co do warunków oferty. 

W razie niezadowolenia z przebiegu współpracy z instytucjami finansowymi klient może złożyć reklamację, w której opisze swoje zastrzeżenia i oczekiwania co do sposobu rozwiązania problemu. Jeśli to nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, ma możliwość skorzystania z darmowego wsparcia:

  • Rzecznika Finansowego;
  • miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów; 
  • Federacji Konsumentów;
  • Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. 

 

Zależnie od przebiegu sprawy rozstrzygnięcie sporu z udziałem wymienionych organów może nastąpić na drodze polubownej lub sądowej. 

Bezpieczeństwo i prywatność w procesie uzyskiwania pożyczek na dowód przez internet — podsumowanie

Rozwój możliwości technologicznych i informatycznych przekłada się na łatwość zaciągania pożyczek na dowód przez internet. Jednocześnie wywołuje liczne zagrożenia bezpieczeństwa danych osobowych. Aby zminimalizować ryzyko stania się ofiarą wyłudzenia tożsamości, należy zachować szczególną ostrożność. Przed podaniem w sieci imienia, nazwiska, PESEL-u czy numeru telefonu upewnij się co do wiarygodności podmiotu przetwarzającego te dane i bezpieczeństwa kanału komunikacji.