Zalety i wady pożyczek na dowód

Pożyczka na dowód to rodzaj finansowania, który można uzyskać na podstawie dokumentu tożsamości. Cechuje się dużą dostępnością i niewielką liczbą formalności. Mimo że taki rodzaj zobowiązania zazwyczaj opiewa na niewielkie kwoty, może pomóc zaspokoić wiele potrzeb finansowych. Sprawdź, jakie są plusy i minusy pożyczek na dowód przez internet.

Zalety pożyczek na dowód

Rynek finansowy nieustannie się rozwija, dzięki czemu ma szanse spełniać wciąż zmieniające się oczekiwania konsumentów. Stosunkowo nowym i dobrze przyjętym produktem są pożyczki na dowód. Zalety tego typu finansowania można długo wymieniać. Wśród najważniejszych korzyści warto wyszczególnić:

 • minimum formalności,
 • krótki okres decyzyjny,
 • niewielkie wymagania co do zdolności finansowej,
 • brak konieczności stawiania się w oddziale,
 • łatwość porównywania ofert,
 • krótki okres spłaty.

 

Każda z wymienionych korzyści ma duży wpływ na funkcjonalność tego rodzaju finansowania i decyduje o jego atrakcyjności w oczach pożyczkobiorcy.

Minimalna ilość formalności

Niepodważalną zaletą pożyczek na dowód jest to, że przy ich zaciąganiu wystarczy podać podstawowe dane zawarte w dokumencie tożsamości. Na tym etapie nie trzeba przedstawiać zaświadczenia o dochodach czy zatrudnieniu ani przygotowywać wyciągu z konta. Ograniczenie formalności do minimum znacznie skraca i upraszcza proces wnioskowania o pożyczkę.

Krótki okres decyzyjny

Większość firm pożyczkowych w pełni zautomatyzowała proces oceniania wniosków. Dzięki temu można poznać decyzję o zaakceptowaniu lub odrzuceniu aplikacji niemal od razu po wypełnieniu formularza. Znacznie skraca to czas oczekiwania na pieniądze i czyni pożyczki na dowód łatwo dostępnym źródłem finansowania.

Niskie wymagania co do zdolności kredytowej

Brak wymagań dotyczących zarobków pozwala na zaciąganie pożyczek na dowód osobom, które nie mają szans na uzyskanie finansowania od banku. Dzięki temu klienci bez udokumentowanego źródła dochodów lub chwilowo niezatrudnieni mogą skorzystać ze wsparcia materialnego w nagłych sytuacjach.

Brak konieczności wizyty w oddziale

Obecnie zaciągnięcie pożyczki na dowód za pośrednictwem komputera czy smartfona jest czymś zupełnie normalnym. Wybór odpowiedniej oferty, wypełnienie kwestionariusza, zapoznanie się z warunkami umowy, potwierdzenie tożsamość i przekazanie pieniędzy – to wszystko odbywa się w bardzo krótkim czasie i online.

Możliwość porównywania ofert

Firmy pozabankowe oferują pożyczki na dowód o ściśle określonych parametrach. To ułatwia ocenę ich atrakcyjności. Dzięki temu w prosty i szybki sposób można określić, które propozycje są konkurencyjne i warte rozważenia. W znajdowaniu korzystnych ofert pomagają również przygotowywane przez ekspertów rankingi pożyczek. Uwzględniają one najważniejsze parametry poszczególnych zobowiązań.

Wady pożyczek na dowód

Każdy produkt finansowy oprócz atutów ma również negatywne aspekty. Podobnie jest w przypadku pożyczek na dowód. Ich wady mogą nieco zniechęcać niektórych konsumentów do skorzystania z tego rodzaju finansowania. Do największych minusów pożyczek na dowód zalicza się:

 • wysokie oprocentowanie,
 • odsetki karne za opóźnienie w spłacie,
 • ryzyko wejścia w spiralę zadłużenia,
 • niskie kwoty do uzyskania,
 • krótki termin spłaty,
 • brak kryteriów dotyczących zarobków,
 • ryzyko oszustwa i wpadnięcia w pułapki marketingowe.

 

Przeanalizowanie wad pożyczek na dowód pozwala lepiej zrozumieć niebezpieczeństwa związane z tego rodzaju zobowiązaniami. Umożliwia to też ograniczenie problemów wynikających z nieznajomości warunków umowy kredytowej.

Wysokie oprocentowanie

Wśród najważniejszych wad pożyczek na dowód najczęściej wymienia się wysokie oprocentowanie. Wynika ono ze stosunkowo dużego ryzyka, z którym muszą liczyć się firmy udzielające krótkoterminowych zobowiązań. Minimalna liczba formalności, brak zabezpieczenia spłaty i nieweryfikowanie zdolności kredytowej skutkują naliczeniem kosztownych odsetek.

Ryzyko spirali zadłużenia

Pożyczki na dowód wydają się atrakcyjnym sposobem na opłacenie rachunków czy uregulowanie należności wobec wierzycieli. Często okazuje się jednak, że zaciągnięcie kolejnego zobowiązania tylko chwilowo wspiera budżet, a w dłuższej perspektywie przyczynia się do pogorszenia i tak kiepskiej sytuacji finansowej. Aby uniknąć pętli zadłużenia, lepiej zrezygnować z brania kolejnych pożyczek.

Niewielkie sumy zobowiązań 

Pożyczki na dowód zaciąga się bez weryfikacji zdolności kredytowej. To zapewnia dużą swobodę, ale jednocześnie powoduje też pewne ograniczenia. Firmy pozabankowe oferują w tej formule kwoty do maksymalnie kilku tysięcy złotych. By wziąć większą pożyczkę, niezbędne jest już udokumentowanie dochodów i dysponowanie odpowiednią zdolnością kredytową.

Brak wymagań co do dochodów

Brak wymagań odnośnie do dochodów jest jednocześnie zaletą i wadą tego typu pożyczek. Jak to możliwe? Otóż nieweryfikowanie przez firmy pożyczkowe zdolności kredytowej z jednej strony zapewnia dużą swobodę, a z drugiej – stwarza okoliczności sprzyjające zaciąganiu zbyt wysokich zobowiązań w stosunku do zarobków. To prosta droga prowadząca w stronę spirali finansowej.

Narażenie na oszustwa i nieuczciwe praktyki marketingowe

Niektóre firmy pożyczkowe uciekają się do stosowania chwytów marketingowych na granicy prawa. Polegają one np. na zatajaniu ważnych z punktu widzenia klienta informacji oraz przedstawianiu mylnego obrazu oferty. Aby uniknąć stania się ofiarą oszustwa, przed podpisaniem umowy należy dokładnie zapoznać się z jej treścią, zwłaszcza z podpunktami określającymi warunki spłaty.

Zalety i wady pożyczek na dowód – podsumowanie

Znając już plusy i minusy pożyczek na dowód, można lepiej ocenić opłacalność ofert proponowanych przez firmy pozabankowe. Zaciągnięcie takiego zobowiązania stanowi dobry sposób na zaspokojenie niektórych bardzo pilnych potrzeb finansowych. Sprawdzi się zwłaszcza dla osób niespełniających kryteriów stawianych przez banki. Mimo to przed podpisaniem umowy warto zapoznać się ze wszystkimi warunkami spłaty i dopasować wysokość pożyczki do możliwości własnego budżetu.