Różnice pomiędzy pożyczkami na dowód a tradycyjnymi kredytami bankowymi

Pożyczki na dowód i tradycyjne kredyty bankowe to produkty finansowe skierowane do dwóch różnych grup odbiorców. Pierwsze cechują się krótkim okresem spłaty, opiewają na niewielkie kwoty i są udzielane bez weryfikacji zdolności kredytowej. Drugie – umożliwiają pozyskanie nawet kilkuset tysięcy złotych, są rozkładane na raty i wymagają udokumentowania zarobków. Sprawdź porównanie pożyczki na dowód i kredytu bankowego!

Skuteczne porównanie pożyczki na dowód i kredytu – jak to zrobić?

Na początek najważniejsze: pożyczka na dowód i standardowy kredyt bankowy to dwa odrębne rodzaje finansowania. Każdy z tych produktów charakteryzuje się określonymi odmiennymi parametrami. W czasie porównywania obu typów zobowiązań można zauważyć wiele różnic. Dotyczą one m.in.:

  • kryteriów co do zabezpieczenia spłaty,
  • wymagań dotyczących wnioskującego,
  • szybkości przekazania środków,
  • maksymalnej kwoty pożyczki,
  • oprocentowania,
  • oddziaływania na historię kredytową,
  • kosztów,
  • ryzyka ponoszonego przez pożyczkobiorcę.

W powyższym zakresie widać liczne rozbieżności, które wpływają na atrakcyjność kredytów i pożyczek pozabankowych. W lepszym zrozumieniu różnic z pewnością pomoże ich krótkie scharakteryzowanie.

Pożyczki na dowód a kredyt bankowy – wymagania dotyczące zabezpieczeń

Przy zobowiązaniach opiewających na wysokie kwoty instytucje udzielają finansowania z tzw. zabezpieczeniem spłaty. Ma ono zapewniać ochronę interesów kredytodawcy na wypadek niewypłacalności konsumenta.

Przykładowo przy kredycie hipotecznym zabezpieczenie zobowiązania stanowi nieruchomość. W razie niespłacenia należności przez dłużnika bank ma prawo zająć mieszkanie, dom czy działkę i w ten sposób odzyskać pieniądze. Takich zabezpieczeń nie stosuje się przy pożyczkach na dowód, które wynoszą zazwyczaj od kilkuset złotych do maksymalnie kilku tysięcy. Są one więc dostępne także dla osób niedysponujących wartościowymi aktywami.

Pożyczki na dowód a kredyt bankowy – kryteria kwalifikacyjne

Porównując pożyczki na dowód i kredyty bankowe, nie można pominąć kwestii dotyczących wymogów stawianych przed osobą wnioskującą o finansowanie.

Przy pierwszym produkcie od klienta oczekuje się spełnienia zaledwie kilku podstawowych kryteriów. Taka osoba musi być pełnoletnia, mieć własne konto bankowe, numer telefonu i adres zamieszkania. Przy pożyczkach na dowód rzadko kiedy pyta się o zatrudnienie czy wysokość dochodów. 

Tego samego nie można powiedzieć o typowych kredytach. Przy zobowiązaniach zaciąganych w banku, zwłaszcza tych na kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy złotych, wymaga się m.in. przedstawienia zaświadczenia o źródle i wysokości dochodów czy wyciągu z konta.

Pożyczki na dowód a kredyt bankowy – szybkość uzyskania środków

Szybkość uzyskania środków to ważne kryterium, zwłaszcza przy pilnych potrzebach finansowych. Pożyczki na dowód cechuje dość duża dostępność, nawet dla osób z ograniczoną zdolnością kredytową. Większość firm pozabankowych udzielających takie zobowiązania deklaruje dostarczenie pieniędzy na konto wnioskującego od razu po zaakceptowaniu jego aplikacji o udostępnienie środków. Może się to stać nawet w ciągu kilkunastu minut.

Przy kredytach bankowych czas oczekiwania na przelanie pieniędzy zależy w głównej mierze od wysokości finansowania. Przy niskich kwotach fundusze mogą trafić do kredytobiorcy nawet jeszcze w dniu złożenia wniosku. Dzieje się tak zwłaszcza przy korzystaniu z oferty kredytowej banku, w którym ma się rachunek osobisty. Z kolei przy większych sumach, zaciąganych np. w ramach kredytu hipotecznego, środki zostają przekazane dopiero po dopełnieniu wielu formalności. Następuje to często nawet kilka tygodni od rozpoczęcia procedury wnioskowania. Co istotne, pieniądze na budowę domu często są wypłacane transzami, a ostatnia część środków trafia na konto tuż przed zakończeniem prac wykonawczych.

Pożyczki na dowód a kredyt bankowy – maksymalne kwoty zobowiązań

Pożyczki na dowód cechują się krótkim okresem spłaty i opiewają na kwoty nieprzekraczające 10 tys. zł. Przeważnie są to zobowiązania zaciągane na niewielkie sumy, ok. 1500–3000 zł, przeznaczone na zaspokojenie nagłych potrzeb – zakupu sprzętu, naprawy auta czy opłacenia wakacyjnego wyjazdu.

Przy kredytach bankowych sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana, bo wysokość tego rodzaju zobowiązań zmienia się w zależności od możliwości i oczekiwań konsumenta.

Przy najmniej skomplikowanych kredytach gotówkowych banki są w stanie pożyczyć do nawet 200 tys. zł przy spłacie trwającej maksymalnie 120 miesięcy. Jeśli mowa o bardziej złożonych kredytach hipotecznych, to w zasadzie nie da się podać uniwersalnej maksymalnej kwoty finansowania. Dlaczego? Otóż wysokość największego możliwego zobowiązania zaciągniętego na zakup lub budowę nieruchomości oblicza się na podstawie zdolność kredytową danego konsumenta. W praktyce więc maksymalna kwota kredytu hipotecznego dla jednego klienta wyniesie 200 tys. zł, a dla innego – 1 mln zł lub więcej.

Pożyczki na dowód a kredyt bankowy – oprocentowanie

Oprocentowanie pożyczek na dowód jest dość wysokie, co wynika m.in. z dużego ryzyka finansowego ponoszonego przez firmy oferujące takie produkty. Wynika ono z małej liczby formalności do dopełnienia i krótkiego okresu spłaty.

Na nieco niższe oprocentowanie mogą liczyć osoby zaciągające tradycyjne kredyty gotówkowe w bankach. Natomiast najkorzystniejsze stopy procentowe czekają na konsumentów decydujących się na wzięcie kredytu hipotecznego.

Pożyczki na dowód a kredyt bankowy – wpływ na historię kredytową

Rzetelne spłacanie zobowiązań wobec banków i innych podmiotów finansowych korzystnie wpływa na zdolność finansową, o ile firma ich udzielająca współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej (BIK). Stopień oddziaływania terminowo uregulowanych należności na historię kredytową zmienia się wraz z wysokością pożyczki czy kredytu. Co do zasady im większe zobowiązanie i im punktualniej spłacane, tym lepiej dla oceny zdolności finansowej.

Pożyczki na dowód a kredyt bankowy – koszty i opłaty dodatkowe

Pożyczka na dowód i kredyt bankowy, podobnie jak każde inne zobowiązanie finansowe, generuje koszty.

Podczas korzystania ze wsparcia firm pozabankowych najczęściej trzeba się liczyć z dość wysoką prowizją, odsetkami naliczonymi wg. oprocentowania oraz wydatkami dodatkowymi (np. z opłatami przygotowawczą, manipulacyjną, obsługową, za przedłużenie okresu spłaty).

Przy kredytach bankowych występują zbliżone rodzaje kosztów, jednak ich udział procentowy w całości uzyskanej kwoty jest przeważnie nieco niższy. Przy zobowiązaniach zaciągniętych w bankach czasem nalicza się jednak dodatkowe opłaty za ubezpieczenie.

Porównanie pożyczki na dowód i kredytu – podsumowanie

Pożyczki na dowód i kredyty bankowe to dwa zupełnie odmienne typy zobowiązań – oba powstały z myślą o potrzebach konsumentów będących w różnych sytuacjach finansowych. Niezależnie od dzielących je różnic, sprawdzą się dla osób, które chcą uzyskać dodatkową gotówkę na sfinansowanie swoich potrzeb. Przed podpisaniem umowy zawsze należy zapoznać się z warunkami kredytowania dotyczącymi spłaty i naliczania odsetek. Ponadto trzeba dobrze ocenić ryzyko wynikające z zaciągnięcia takiego zobowiązania, uwzględniając comiesięczne wydatki i wysokość własnych zarobków.