Proces aplikacji o pożyczkę na dowód przez internet

Proces aplikacji o pożyczkę na dowód to kilka prostych kroków. Polega m.in. na znalezieniu zaufanej firmy pożyczkowej, przygotowaniu dokumentów i złożeniu wniosku. Wszystkie niezbędne formalności do uzyskania pieniędzy przeważnie nie zajmują więcej niż kilkanaście minut. Jak otrzymać pożyczkę na dowód? Sprawdź!

Co warto wiedzieć o pożyczce na dowód?

Mianem pożyczki na dowód określa się formę finansowania, do której uzyskania są potrzebne jedynie podstawowe dokumenty tożsamości — dowód osobisty lub paszport. Osoba zainteresowana tym produktem finansowym zazwyczaj nie musi przedstawiać pożyczkodawcy zaświadczenia o zatrudnieniu czy o dochodach. Przed podpisaniem umowy wystarczy wypełnić prosty wniosek online. Pożyczki na dowód oferują różne instytucje pozabankowe specjalizujące się w udzielaniu zobowiązań krótkoterminowych. 

Warto wiedzieć! Maksymalne uproszczenie procesu starania się o pożyczkę na dowód wiąże się z większym ryzykiem finansowym dla pożyczkodawcy. To z kolei skutkuje podniesieniem całkowitych kosztów finansowania związanych z oprocentowaniem lub prowizją. Oznacza to, że konsument często musi zwrócić firmie pożyczkowej, znacznie więcej pieniędzy niż pożyczył. 

Dla kogo pożyczka na dowód?

Pożyczka na dowód to sposób na szybkie pozyskanie dodatkowej gotówki, który sprawdzi się u osób z ograniczoną zdolnością kredytową (np. niemających stałego zatrudnienia). Mimo o wiele mniejszych wymagań konsument zdecydowany na zaciągnięcie takiego zobowiązania musi spełniać podstawowe kryteria dotyczące m.in.:

  • wieku – instytucje pozabankowe udzielają pożyczek na dowód tylko osobom pełnoletnim;
  • adresu – przeważająca część pożyczkodawców odmawia udostępniania pieniędzy klientom bez stałego miejsca zamieszkania;
  • obywatelstwa – bardzo często firmy pożyczkowe decydują się na współpracę wyłącznie z obywatelami Polski;
  • numeru telefonu — dysponowanie aktywnym numerem telefonu jest jednym z podstawowych kryteriów wszystkich instytucji pozabankowych.

Jak otrzymać pożyczkę na dowód?

Pożyczka na dowód to stosunkowo łatwy do uzyskania rodzaj finansowania. Mimo maksymalnego uproszczenia formalności wymaga od wnioskującego nieco zaangażowania. Dokładny przebieg ubiegania się o pożyczkę na dowód obrazuje poniższy schemat. 

Krok 1. Wybór pożyczkodawcy.

Krok 2. Określenie kwoty pożyczki i okresu spłaty. 

Krok 3. Wypełnienie wniosku online. 

Krok 4. Potwierdzenie tożsamości. 

Krok 5. Otrzymanie pieniędzy

Aplikacja o pożyczkę na dowód: wybór pożyczkodawcy

Działanie pozabankowych instytucji pożyczkowych zostało uregulowane prawnie, jednak nadal można natknąć się na firmy stosujące nielegalne lub nieuczciwe praktyki. Dlatego, oprócz porównania ofert pożyczek na dowód według kryterium ich opłacalności, przed podpisaniem umowy należy sprawdzić wiarygodność pożyczkodawcy. Współpracę warto podejmować jedynie z firmami spełniającymi odpowiednie wymogi i mającymi ugruntowaną pozycję na rynku finansowym. 

Aplikacja o pożyczkę na dowód: określenie kwoty pożyczki i okresu spłaty 

Etap wypełniania wniosku online zawsze poprzedza podanie docelowej kwoty finansowania i czasu trwania umowy. Te parametry mają ze sobą ścisły związek. Im większa suma zobowiązania, tym dłuższy okres spłaty. W ramach pożyczki na dowód zazwyczaj można uzyskać maksymalnie do 

10 000 złotych, które trzeba zwrócić w okresie 30–90 dni. 

Aplikacja o pożyczkę na dowód: wypełnienie wniosku online 

Mając już wybranego pożyczkodawcę i określoną kwotę pożyczki oraz okres spłaty, można przejść do złożenia wniosku o finansowanie. Podczas ubiegania się o pożyczkę na dowód są wymagane jedynie podstawowe informacje – imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, e-mail i numer telefonu komórkowego. Warto przygotować również numer rachunku bankowego oraz dane potrzebne do zalogowania do bankowości internetowej. 

Aplikacja o pożyczkę na dowód: potwierdzenie tożsamości

Jeszcze do niedawna firmy pożyczkowe w celu potwierdzenia tożsamości wybierały weryfikację telefoniczną lub organizowały spotkanie klienta z agentem kredytowym. Jednak w tej chwili odchodzi się od tradycyjnych metod na rzecz tych wygodniejszych i mniej angażujących konsumenta. Aby potwierdzić dane, pożyczkodawcy wykorzystują najczęściej:

  • przelew weryfikacyjny – polega na wykonaniu transakcji na niewielką kwotę na wskazane konto. Pozwala sprawdzić poprawność numeru rachunku podanego we wniosku oraz danych jego właściciela;
  • aplikacje mobilne (np. Kontomatik, Instantor) – umożliwiają sprawdzenie prawidłowości rachunku bankowego bez konieczności zlecania przelewu. 

Aplikacja o pożyczkę na dowód: otrzymanie pieniędzy

Oczekiwanym finałem procesu ubiegania się o pożyczkę jest przekazanie pieniędzy na konto klienta. Większość firm pożyczkowych deklaruje możliwość pożyczenia środków już w 15–30 minut po wydaniu pozytywnej decyzji kredytowej. To możliwe dzięki korzystaniu przez nie z szybkich przelewów. Aby maksymalnie usprawnić proces otrzymania gotówki, część pożyczkodawców stosuje zautomatyzowane metody rozpatrywania wniosków i sprawdzania wiarygodności klienta.

Na co uważać podczas aplikacji o pożyczkę na dowód?

W czasie aplikowania o pożyczkę na dowód należy zwrócić szczególną uwagę na:

  • wyłudzanie danych – przed podaniem w formularzu imienia, nazwiska, numeru dowodu czy PESEL-u upewnij się, że strona jest bezpieczna (podstawa to symbol kłódki przy pasku adresu); 
  • ryzyko wpadnięcia w spiralę zadłużenia – osobom w trudnej sytuacji materialnej pożyczki na dowód mogą wydawać się dobrym sposobem na podreperowanie domowego budżetu. Zadłużanie się po to, by spłacić należności wobec innych wierzycieli może prowadzić do pogorszenia sytuacji finansowej i spowodować wejście w pętlę długów;
  • przedstawianie oferty w sposób niezgodny z rzeczywistością – niektóre instytucje pozabankowe stosują chwytliwe hasła marketingowe, by zachęcić klientów do skorzystania z ich oferty. Aby dokładnie zapoznać się z warunkami umowy, przed jej podpisaniem zapoznaj się ze stawkami oprocentowania i wysokością opłat dodatkowych.

 

Powszechny dostęp do internetu umożliwia szybkie pozyskiwanie pieniędzy bez wychodzenia z domu. Mimo to na każdym z etapów ubiegania się o pożyczkę na dowód warto pamiętać o zasadzie ograniczonego zaufania i dbać o bezpieczeństwo swoich danych. To pozwoli zaciągnąć zobowiązanie bez ryzyka i na uczciwych zasadach.