Wymagania do uzyskania pożyczki na dowód

Pożyczki na dowód online są obecnie powszechnym sposobem na uzyskanie dodatkowej gotówki. Mogą stanowić atrakcyjne źródło finansowania niespodziewanych wydatków. Mimo maksymalnego uproszczenia formalności, przed zaciągnięciem takiego zobowiązania trzeba spełnić pewne kryteria. Poznaj najważniejsze wymagania przy pożyczkach na dowód przez internet. 

Czemu służą wymagania dla pożyczek na dowód?

Instytucje udzielające finansowania, zarówno banki, jak i firmy pożyczkowe, stosują wobec klientów pewne ograniczenia. Wymagania wobec pożyczkobiorców mają na celu:

 • weryfikację tożsamości – pozwalają upewnić się, czy składający wniosek podał w dokumentacji informacje zgodne z prawdą. Zmniejszają ryzyko wyłudzenia danych i wykorzystania ich w nielegalny sposób;
 • oszacowanie zdolności kredytowej – umożliwiają ocenę kondycji finansów wnioskującego. Redukują niebezpieczeństwo przyznania finansowania osobie, która nie będzie w stanie zwrócić należności;
 • zabezpieczenie transakcji – gwarantują dostęp do ważnych informacji pozwalających na przeprowadzenie procesu windykacyjnego w razie problemów z odzyskiwaniem funduszy.

Jakie są wymagania dla pożyczek na dowód przez internet?

Nie istnieje żadna regulacja, która określałaby szczegółowe wymagania wobec osób ubiegających się o finansowanie w firmach pożyczkowych. Dlatego instytucje te samodzielnie ustalają wymagania dla pożyczek na dowód przez internet. Kryteria w różnych instytucjach mogą się nieco różnić, jednak przeważnie dotyczą:

 • wieku;
 • obywatelstwa;
 • zatrudnienia;
 • numeru telefonu i adresu e-mail;
 • adresu zamieszkania;
 • konta bankowego. 

Wymagania dla pożyczek na dowód przez internet: minimalny wiek

Pożyczki na dowód online są w zasięgu osób znajdujących się w określonej grupie wiekowej. Każdy pożyczkodawca ustala jej minimalną granicę, która wynosi co najmniej 18 lat. Niektóre firmy decydują się również na określenie górnego limitu w zakresie 70–85 lat. 

Przykładowo, o pożyczkę w firmie Ratka.pl mogą ubiegać się osoby w przedziale wiekowym od 20 do 80 lat. Oferta Providenta jest skierowana do klientów mających od 18 do 100 lat, a z usług Kuki.pl skorzystają konsumenci będący w grupie wiekowej 20–75 lat. 

Wymagania dla pożyczek na dowód przez internet: obywatelstwo

Instytucje pozabankowe często określają wymagania dla pożyczek na dowód odnośnie do obywatelstwa. Najchętniej udzielają finansowania Polakom, bo wiąże się to ze znacznie mniejszym ryzykiem niż pożyczanie pieniędzy obcokrajowcom. Niektóre instytucje kierują ofertę również do cudzoziemców spełniających ustalone kryteria. Np. firma Lendon umożliwia wnioskowanie o pożyczkę osobom, które:

 • są obywatelami państw UE, Ukrainy, Gruzji lub Białorusi;
 • mają polski dowód osobisty lub kartę stałego pobytu, PESEL oraz zameldowanie na terenie kraju;
 • posługują się językiem polskim na poziomie umożliwiającym swobodne porozumiewanie się;
 • dysponują kontem osobistym zarejestrowanym w Polsce; 
 • należą do grupy wiekowej 21–75. 

Wymagania dla pożyczek na dowód przez internet: stałe zatrudnienie

Aby pożyczyć pieniądze od firmy pożyczkowej, nie trzeba wykazywać odpowiedniej zdolności kredytowej. Większość podmiotów oferujących tzw. chwilówki nie wymaga deklarowania zatrudnienia lub dostarczania dodatkowej dokumentacji – głównie zaświadczenia o wysokości dochodów. Jednak przed zaciągnięciem zobowiązania należy sprawdzić, czy na pewno ma się możliwości uregulowania należności wynikających z umowy w określonym czasie. W przeciwnym razie można narazić się na naliczenie karnych odsetek i wpadnięcie w spiralę zadłużenia. 

Wymagania dla pożyczek na dowód przez internet: numer telefonu i e-mail

Firmy pożyczkowe wymagają podania numeru telefonu i adresu e-mail. Te dane mogą służyć do:

 • potwierdzenia tożsamości i zabezpieczenia procesu aplikacyjnego – niektóre instytucje pozabankowe wysyłają na numer telefonu lub e-mail kod weryfikacyjny, który pozwala potwierdzić dane osoby wnioskującej i zwiększyć jej wiarygodność;
 • komunikowania się w sprawach związanych z pożyczką – numer telefonu i adres e-mail są niezbędne do wysłania dokumentów dotyczących finansowania, przekazywania przypomnień o zbliżającym się terminie płatności lub dostarczenia potwierdzenia zapłaty;
 • zarządzania zadłużeniem – adres e-mail lub numer komórkowy często wykorzystuje się do logowania do panelu klienta dostępnego na stronie pożyczkodawcy. 

Wymagania dla pożyczek na dowód przez internet: miejsce zamieszkania

Z perspektywy pożyczkodawcy miejsce zamieszkania często odgrywa kluczową rolę w procesie finansowania. Z jednej strony umożliwia weryfikację tożsamości konsumenta i potwierdzenie danych z wniosku, a z drugiej – może być wykorzystywane do przekazywania korespondencji. Ponadto adres zamieszkania stanowi zabezpieczenie dla pożyczkodawcy na wypadek problemów z odzyskiwaniem należności. Umożliwia przeprowadzenie działań windykacyjnych polegających m.in. na wysyłaniu wezwań do zapłaty lub  informowaniu o zaleganiu z płatnościami. 

Wymagania dla pożyczek na dowód przez internet: konto bankowe

Firmy pożyczkowe pytają o numer rachunku bankowego z co najmniej kilku powodów. Konto, podobnie jak numer telefonu lub adres zamieszkania, pozwala ocenić poprawność danych klienta. Ponadto służy do weryfikacji zdolności kredytowej, bo w oczach niektórych pożyczkodawców sam fakt dysponowania rachunkiem bankowym świadczy o pewnej stabilności finansowej. Konto osobiste pełni jeszcze jedną, dość oczywistą funkcję – umożliwia bezpieczne i szybkie przekazanie środków pożyczonych w ramach zobowiązania.

Jakie dokumenty są wymagane do złożenia wniosku o pożyczkę na dowód?

Proces wnioskowania o pożyczkę na dowód wiąże się z koniecznością wypełnienia kwestionariusza. Jego ostateczny wygląd zmienia się zależnie od polityki konkretnej instytucji pozabankowej. Ponadto podczas ubiegania się o finansowanie trzeba dostarczyć niezbędne dokumenty. Najważniejszym z nich jest dowód osobisty (i zawarte w nim imię, nazwisko, PESEL i seria dokumentu). Niektóre firmy proszą również o dostarczenie skanu lub zdjęcia dowodu, jednak przed przekazaniem pliku zawierającego takie dane wrażliwe należy sprawdzić wiarygodność pożyczkodawcy. 

Oprócz dowodu osobistego, w rzadkich przypadkach wnioskujący o pożyczkę może zostać poproszony o:

 • zaświadczenie o wysokości dochodów – jest ono wykorzystywane do potwierdzenia zdolności kredytowej. Znaczna część instytucji pozabankowych rezygnuje z tej metody weryfikacji sytuacji finansowej; 
 • wyciąg z konta bankowego – służy do oceny stanu budżetu klienta, jednak przy pożyczkach na dowód jest rzadko wymagany. 

 

Składanie wniosku o pożyczkę na dowód zostało uproszczone tak bardzo, jak się da, dlatego w większości przypadków do otrzymania finansowania wystarczą jedynie najważniejsze dane z dowodu osobistego.

Wymagania uzyskania pożyczki na dowód online – podsumowanie

Spełnienie wymagań określonych przez firmę pożyczkową jest niezbędne do uzyskania wsparcia finansowego. Podstawowe kryteria związane z minimalnym wiekiem, obywatelstwem, adresem zamieszkania, kontem bankowym lub numerem telefonu zapewniają bezpieczeństwo transakcji i uwiarygodniają konsumenta. Umożliwiają też szybkie i wygodne przekazywanie pieniędzy oraz swobodne zarządzanie zadłużeniem. Gwarantują jednoczesne zabezpieczenie interesów konsumenta i firmy pożyczkowej. Dzięki temu proces wnioskowania o finansowanie i regulowania należności przebiega pomyślnie i bez większych  komplikacji.